Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Béke Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 38.
képviselő: dr. Esősiné Gera Zsuzsanna
Az alapítvány által befolyó pénzeszközök járuljanak hozzá - a Budapest XXIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó szerv által juttatott költségvetési összegeken felül - az 1237 Budapest, Béke u. 36. sz. alatti óvoda hatékonyabb és eredményesebb nevelő munkájához. Mélyítse el az óvoda és a családok kapcsolatát. Járuljon hozzá a már hagyománnyá vált családi hétvégék keretében szervezett kirándulások, kulturális programok (színházlátogatás, múzeumlátogatás) költséginek finanszírozásához. Hozzájárulásával támogassa az óvoda különböző rendezvényeinek (pl. gyereknap, sport délelőtt stb.) magvalósítását. Segítse a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi és fogyó eszközök beszerzését, felújítását, állagmegóvását. Anyagi támogatásba részesítse az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekeket, amelyhez évente egyszer - a szülő írásbeli kérelme alapján - juthatnak hozzá. A támogatásban való részelülésről és annak mértékéről a kuratórium dönt az alapítvány vagyoni helyzetének figyelembe vételével. Tegye lehetővé az óvoda dolgozóinak továbbképzését, beiskolázásának anyagi támogatását egyéni elbírálás alapján, támogassa a szakmai kirándulások költségeit a dolgozó kérelme alapján a kuratórium döntése szerint. ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
képviselő: Mártonné Dobák Ágnes
A beteg, illetőleg a szegény sorsú, elesett gyermekek anyagi támogatása, gyógyíttatásának, taníttatásának, társadalmi felzárkóztatásának a segítése. ... >>

Dr. Szabóky Rezső Egymásért Alapítvány

(szociális)

1238 Budapest, Grassalkovich út 130.
képviselő: Greifensteinné Seder Mária, Hábek Gyuláné, Pál Józsefné
A Soroksáron élő, idős egyedülálló rászoruló személyek támogatása. ... >>

Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete

(szociális)

1237 Budapest, Vadőr u.21.
képviselő: Földesiné Ollé Veronika Tímea
családok és rászorulók segítése a Magyar Köztársaság , ezen belül Pesterzsébet és Soroksár állampolgárai közül. ... >>

Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete

(szociális)

1238 Budapest, Grassalkovich utca 154.
képviselő: Zöld Jánosné
Mozgásfogyatékos emberek társadalmi egyenlőségének megteremtése. ... >>

Gyermekország Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Vadőr u. 38.
képviselő: Kiss Zoltán
A Ficánka Családi Óvoda és Napközi működtetése. A XXIII. kerületben élő erre rászoruló gyermekek, óvodások nyelvtanulásához, egészséges életmódra neveléséhez, sporttevékenységéhez anyagi segítség nyújtása. Nyaralás, pihenés feltételeinek megteremtése, alkalmas hely megszerzése, fenntartása, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Családi egészség, harmónia megőrzése, mentálhigiéniás segítségadás. ... >>

Gyöngyszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 7-9.
képviselő: Varga Istvánné
A Pesterzsébet Önkormányzat IX. sz. Összevont Óvodájába járó gyermekek kultúrált, egészséges életmódra nevelése, egyéni fejlesztése. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása. Gyermekcentrikus, családias légkör kialakítása, az óvoda részére felszerelések, egyéb tárgyak és eszközök biztosítása. Az óvodai szakemberek továbbképzésének szervezése, szakkönyvek beszerzése. ... >>

Kéznyújtás a Rászorultakért

(szociális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 294.
képviselő: Csiszár Péter
Az alapítvány célja, hogy a rászorultaknak, elsősorban hajléktalanoknak segítséget nyújtson. ... >>

Kis Napsugarak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Alsótelep u. 12.
képviselő: Füleki Gáborné, Szabóné Hamar Erzsébet, Varga Jánosné
Segitséget nyujtani a II.sz. Napsugár Óvoda szociális, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű gyermekeinek, továbbá az itt folyó nevelési és oktatási munka támogatása. ... >>

Merkúr Gyógyító-Mozgás Egyesület

(oktatási,szociális)

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 3. II./3.
képviselő: Nagy Adrien titkár, Toll Tünde elnök
A Bothmer-gimnasztika terápiás lehetőségeinek tanulása, kutatása és gyógyító célú alkalmazása, valamint az antropozófiai emberképen alapuló mozgásterápiák és kiegészítő gyógymódok megismerése, népszerűsítése és integrálása. Megismertesse, majd népszerűsítse az antropozófián alapuló mozgáskultúrát. Mozgásterapeuták képzése Magyarországon és külföldön. Az Egyesületen keresztül tanuló mozgásterapeuták munkájának folyamatos nyomon követése, segítése. A mozgás gyógyító célú felhasználása. Antropozófián alapuló mozgásterápia központ létrehozása Magyarországon ... >>

MINDER-VALIDEN - Szellemi és testi fogyatékosok, szociálisan hátrányos helyze- tűek megsegítése Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich u. 184.
képviselő: Dr. Papp Hedvig
Testi és szellemi fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű személyek, iskolák támogatása. ... >>

"Regős Bendegúz Alapítvány Diákok Javára"

(sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 182/a.
képviselő: Börcsökné Nagy Katalin
Az alapítvány célja minden olyan gyermek, család és közösség részére nyújtandó segítség életkörülményei és tanulmányi feltételeinek javítása, az étkezés, nevelés, oktatás, szórakozás, sport és pihenés területén. ... >>

Soroksár-újtelepi Kálvin János Alapítvány

(kulturális,szociális)

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 3./8.
képviselő: Hegyi Péter Hunor
A református vallás, egyház alapértékei szerint, azok szellemében eljárva a soroksár-újtelepi lakosok életminőségének javítása, az ottani kulturális javak megóvásának, gyarapításának elősegítése. A soroksár-újtelepi református templom felépítésének támogatása. ... >>

Soroksári Karitász Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1238 Budapest, Templom utca 111.
képviselő: Lángné Bakallár Imola, Szerencsés Zsolt
Idősek, betegek és rászorulók támogatása. ... >>
1. oldal