Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bükkaranyos egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Aranyforrás Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3554 Bükkaranyos, Petőfi utca 110.
képviselő: Egyed János Lászlóné elnök
A Bükkaranyos és környéke társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása. A Bükkaranyos és környékén élők életminőségének javítása. A Bükkaranyos és környéke élhetőbbé tétele és megtartóerejének növelése. A kulturális hagyományok őrzése, tömegsport fejlesztése, rendezvények szervezése. Kulturális önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Közreműködés a térség környezeti, természeti értékeinek a megóvásában, a közvetlen lakókörnyezet egységes településképének kialakításában, kulturális örökség megóvásában. A környezettudatos gondolkodás, a lokálpatrióta szemlélet fejlesztése; az egészséges életmód normáinak elsajátítása és megismertetése. A határon túli Magyarsággal kapcsolattartás és segítségnyújtás, közös rendezvények szervezése. A közösség tájékoztatásának elősegítése, kiadványok megjelentetése, kiadása. ... >>

Magyar Iszlám Humanitárius Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3554 Bükkaranyos, Ifjúság utca 43. fsz/2.
képviselő: Iski Csaba elnök
Az alapítvány célja:

a magyar és nem magyar állampolgárságú hátrányos helyzetűek támogatása,
természeti, illetve humanitárius katasztrófák bekövetkezése esetén aktív szerepvállalás a mentési munkálatokban, a károsultak segélyezése,
iszlám művelődési központok felállítása, fenntartása, melyek az iszlám kultúra művelését és megismerését szolgálják,
vallási célokat szolgáló karitatív tevékenység és lelki gondozás, valamint a muzulmán vallás céljára szolgáló épületek létesítése és fenntartása,
vallási képzést adó és vallási képzést nyújtó iskolák támogatása Magyarországon,
kulturális és gazdasági együttműködések kialakításának elősegítése magyar és iszlám személyek és szervezetek között.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter Egyesület

(egyéb)

3554 Bükkaranyos, Nagy - Ferenczi tanya
képviselő: Dr. Nagy József elnök
Előkészíteni, kidolgozni és végrehajtani a MAVIRKA-projektet, melynek hosszú távú célja egy olyan rendszer kiépítése, melyben a megújuló energiaforrások termelői, gazdasági társasági formába tömörülve szabadon kereskedhetnek egy közös mérlegköri elszámolást lehetővé tevő rendszeren ? az ?energianeten? - keresztül, regionálisan mérlegköröket alkotva a fogyasztókkal, akik ezáltal olcsó és környezetbarát technológiából származó energiához jutnak. Kidolgozni a kis-energiatermelőkből álló mikrohálózatok szervezeti kereteit, ennek megvalósítását előkészíteni, a magyarországi jogszabályi környezet figyelembevételével. Megalkotni, tökéletesíteni és szabadalmaztatni a mikrohálózatok mérlegköri elszámolását lehetővé tevő ?energianet? rendszert. Kölcsönösen együttműködni az ilyen irányú kutatásban és fejlesztésben. Egy hatékony együttműködés keretében összefogni az öko-energetika képviselőit, az iránta érdeklődőket és abból bármely szinten profitálni kívánókat, annak mind a későbbi termelői, értékesítői, kutatási és fogyasztói oldalát. A megújuló energiaforrások hasznosságának, hasznosíthatóságának és a környezettudatos életmódnak a széles körökben való megismertetése és népszerűsítése. Lobbi és érdekegyeztetési tevékenység az energia-liberalizáció és a megújuló energiák hasznosítása érdekében. A ROMAVIRKA-Projekt keretében a roma kisebbség bekapcsolódásának elősegítése az energiatermelésbe. Szoros és kölcsönös együttműködés kialakítása a tagok között, közös programok, pályázatok, projektek kidolgozásával és végrehajtásával, az elért eredmények, tudás és információ megosztásával, gyűjtésével és feldolgozásával. A célok végrehajtása érdekében a közös klaszter-infrastruktúra kialakítása honlap, arculat létrehozásával, munkaszervezet kialakításával, rendszeres és időszaki kiadványok készítésével, szakmai fórumok, konferenciák szervezésével. ... >>
1. oldal