Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csobánka kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Csobánka Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2014 Csobánka, Kraxner Alajos Szoc.Fogl.Int.
képviselő: Peskóné Holnai Ilona
A hátrányos helyzetben élő családok támogatása, Kraxner Alajos Szociális foglalkoztató Intézet betegeinek pszichotherápiás foglalkoztatása. Támogat egészségügyi, szociális, kulturális tevékenységet. ... >>

Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület

(kulturális)

2014 Csobánka, Ady Endre u. 71.
képviselő: Benke Tamásné ( elnök )
A falu rendezettségét elősegítő szép, kulturált falukép kialakítása. A falu múltbeli és jelenlegi szellemi, tárgyi értékeinek felkutatása, gyűjtése, közkinccsé tétele. ... >>

Közép-európai Cserkészpark Alapítvány

(kulturális)

2014 Csobánka, Margitliget 1.sz.
képviselő: Dernovics Mátyás titkár önállóan, Morvay Levente ügyvezető elnök önállóan
Cserkészpark létrehozása, ifjúság szabadidő, kulturális tevékenységének szervezése, határon túli magyar nemzetiségű fiatalokkal kapcsolattartás, rászorulók segítése. ... >>

Mackó-barlang Környezetvédő és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2014 Csobánka, Táncsics Mihály u. 5.
képviselő: Géczy Csaba elnök
Csobánka és környéke kulturális, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, honismereti természetjárás ... >>

Magyarországi Németek és Nemzetiségek Csobánkai Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

2014 Csobánka, Széchenyi út 17.sz.
képviselő: Alvincz János elnök
A nemzetiségek érdekvédelme. Kultúrájának megőrzése, hagyományainak ápolása. ... >>

Palló Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2014 Csobánka, Múzsa u. 2.
képviselő: Benke Ildikó elnök
A népművészet népszerűsítése. Népművészeti rendezvények szervezése. Együttműködés hasonló profilú szervezetekkel. ... >>

Prohászka Ottokár Csobánkai Nemzeti Kulturális és Környezetvédő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2014 Csobánka, Ady E. u. 32.
képviselő: Takács János (elnök)
Az egyesület célja, hogy a csbánkai ifjúságot közösségbe szervezze, hitében, magyarságtudatában, kultúrájában és hagyományos környezetében megtartsa, egyúttal a falu szebb jövőjének szolgálatába állítsa. A nemzettudat erősítése és a környezet védelme érdekében ismeretterjesztő előadások szervezése, a falu fúrumain történő fellépés, a falu érdekeinek érvényesítése. ... >>

Vas István Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2014 Csobánka, Fő utca 37.sz.
képviselő: Lator László
Fiatal tehetséges költők, irók és mű- fordítók anyagi támogatása és erkölcsi megbecsülése. Ennek érdekében évenként a kuratórium döntése alapján egy fiatal költő, vagy iró, vagy műfordító szep- tember 24-én Vas István születésnapján Vas István Emlékplakettben és 200.000,- Ft. díjban részesül. Vagyonnövekedés esetén az évi egy díj helyett további személyek is részesülhetnek az emlék- plakettben és díjban. ... >>
1. oldal