Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Deszk kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

"Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.
képviselő: Brczán Krisztifor elnök ... >>

Bűnmegelőzési, Egészség Megőrzési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6772 Deszk, Csalogány utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Holecskáné Varga Magdolna
A bűnmegelőzés képzési, felvilágosítási és figyelem felhívási feladataival kapcsolatos teendők segítése, szervezése; a társadalom egészséges életmódra nevelésének elősegítése a lakosság és az iskoláskorú gyermekek körében; tehetséges fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, képzése, elhelyezkedésük segítése; kulturális és tudományos tevékenység támogatása; szociális tevékenység; családsegítés. ... >>

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6772 Deszk, Móra F.u.2.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Bene Kálmánné
A deszki önkormányzat általános iskolai, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásával kapcsolatosan a közoktatásról szóló törvényben meghatározottan önkormányzati kötelezettségek segítése. Ezen belül különösen tehetségkutatás, tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. Ezen körben tanulmányi ösztöndíj nyújtása, a képzési költségekhez való hozzájárulás, tandíjfizetés átvállalása, illetve külföldi nyelvtanulás utiköltségéhez való hozzájárulás útján azon tanulók támogatása, akik tanulmányi, művészeti vagy sport téren kimagasló előmenetelt, vagy eredményeket érnek el, a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozási formák fenntartásának, megrendezésének anyagi támogatása, a hatékony pedagógiai eljárások, az iskolai fejlesztési programok kidolgozásának ösztönzése és megvalósulásuk elősegítése, a hazi és külföldi oktatási intézményekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának támogatása, az iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása ösztöndíjjal, feltéve, ha az intézménytől szakképzési támogatásban nem részesülnek és a megszerzett szakképesítést az iskolai munkájuk során hasznosítani tudják, az iskolai működéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételek javítása különösen a nyelvi és számítástechnikai alapképzéshez szükséges eszközök, programok megvásárlásához nyújtott anyagi támogatása, valamint az iskolai testedzést segítő felszerelések, játékok, sportszerek választékának bővítésének támo- gatásával. ... >>

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány

(kulturális)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Molnár József, a kuratórium elnöke
Segíteni a népművészeti értékeink gyűjtését, ezen belül elsősorban a dél-alföldi térség hagyományainak feltárását, megőrzését és átadását, néptánc csoportok folyamatos működtetését, a táncházmozgalom minél szélesebb körű kiterjesztését. ... >>

Perényi Pihenőpark Lovasegyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

6772 Deszk, Külterület 025/21 Hrsz.
képviselő: Perényi László elnök
Sport, egészségügy, kulturális tevékenység, stb. ... >>

Zoltánfy István Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Ágoston Lóránt
A névadó emlékének ápolása, az emlék ápolásán keresztül az iskolában folyó nevelőmunka eszköztárának bővítése; az iskola tanulóinak irodalmi, történelmi és alkotóművészeti érdeklődését fejlesztő tevékenységek kereteinek szélesítése; a község délszláv nemzetiségi sajátosságaiból következő kulturális hagyományok továbbélését segítő iskolai tevékenységek támogatása. ... >>
1. oldal