Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Aranyalma Kézműhely Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Jácint u. 9.
képviselő: Kisné Drexler Andrea elnök
hagyományőrző és mai kézműves technikák megismertetése, tanítása ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Dunakeszi

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Damjanich utca 17. sz.
képviselő: Gerő Dániel elnök ... >>

Bioszféra Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Fóti út 53/10.
képviselő: Hivekovics Ákos
A Föld biológiai sokféleségének és fajgazdagságának megőrzése, tudományos alapkutatás és oktatási tevékenység végzése, konferenci- ák szervezése, oktatás, nevelés, szakkönyv kiadás, aktív természet- védelmi tevékenység végzése és elősegítése. ... >>

Civil Voks Egyesület

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Fő út 1.
képviselő: Fekete Roland általános alelnök, Reiter Györgyi elnök
A civil társadalom, a piaci mechanizmusból kimaradó tömegek segítése. ... >>

D. Roma Polgárjogi Mozgalom

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Kiss József u. 27.
képviselő: Kanalas Miklós ( elnök )
Fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. ... >>

Demokratikus Roma Párt

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Dr. Kemény Ferenc u.7.sz.
képviselő: Kertész Lóránt
A magyarországi cigányság történelme során felhalmozódott etnikai, nemzeti érdekek párt keretében érvény. ... >>

Ébredés Háza Spirituális Közösség

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Kisfaludy u. 22.
képviselő: alapító Steinmüller Csilla Magdolna, alapító Váradi Andrea
Az ember szellemi és spirituális fejlesztése annak érdekében, hogy önmagának, embertársainak, környezetének és az egész világmindenségnek segítője, jobbá tevője legyen. A Mindenható és Teremtő Isten létezésének hirdetése, az ő hitvallásának a követése, megtapasztalása. Az Isteni tudás átadása minden korosztály számára. ... >>

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

(oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Diófa u. 2.
képviselő: dr. Bauer Bence
Elősegíteni a területi és helyi önkormányzatok, a felsőoktatási intézmények, a különböző civil szervezetek részvételét a nemzetközi kapcsolatok építésében és fejlesztésében. Tagjainak aktív közreműködésével elősegíteni az egyesület nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, ezáltal a megyék, települések, intézmények és civil szervezetek bekapcsolódását az európai integrációs folyamatokba. Fórumot teremteni a nemzetközi kapcsolatok, a külpolitika iránt érdeklődőknek. Gyarapítani tagjainak külpolitikai ismereteit, hozzájáruljon a külpolitikai kultúra népszerűsítéséhez. ... >>

Európai Értékekért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Ilka utca 30.
képviselő: Incze Nikoletta Anna
Az európai értékek népszerűsítése és az európai kulturális identitás támogatása, fejlesztése, megőrzése nemzeti értékeinkre támaszkodva, együttműködve más európai országokkal a nők és férfiak közötti egyenlőség társadalmában. ... >>

Forrás Harmonikus Életmód Egyesület

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Balogh J. u. 81.
képviselő: dr. Szakál Antal ( titkár ), Hermann Éva ( pénztáros )
Élő-éltető környezetükkel és embertársaikkal a harmonikus együttélésre törekvés. Ennek érdekében összegyűjtik, elsajátítják azt a tudásanyagot, amelyek céljaik eléréséhez szükségesek. Megőrzi a magyar nép kultúrális örökségét. Az általuk birtokolt tudással a rászorulót, az általa nyújott szolgáltatással önzetlenül ellátja. ... >>

Hegyhengergető Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Barátság útja 34. IX.54.
képviselő: Tóth Róbert elnök
Az iskolás korosztály önállóságra, cselekvőképességre, mások és önmaguk tiszteletére való nevelése szabadidős keretek felhasználásával, az épített és természet adta környezet megbecsülésének kialakítása a fiatalok között, segítő magatartás elsajátítása, a fiatalok ártalmaktól való megóvása érdekében védett közösség kialakítása. ... >>

Kölyökidő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Bem József u. 11.
képviselő: Temesi Attila ( elnök )
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák, kulturális, szabadidős és sportrendezvényeinek és ilyen irányú tevékenységeinek (pl.: művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, sport és nyílt napok, gyereknap) támogatása és finanszírozása. ... >>

Minőségi Gyermekgondozásért Alapítvány

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Zsófia u. 25.
képviselő: Takácsné Balogh Gabriella elnök
Dunakeszin és környékén élő kisgyermekek napközbeni ellátásának minél magasabb színvonalon történő biztosítása a családok gyermeknevelési tevékenységének segítése. ... >>

Nemzeti Forradalmi Párt

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Bocskai u. 16.
képviselő: Szabó Tamás (elnök)
A nemezeti öntudat erősítése, hagyományainak őrzése, történelmünk népszerűsítése, ismertetése, a közéletben való tájékozódás elősegítése. ... >>

Országos Roma Polgárjogi Mozgalom

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Fő út 1.
képviselő: Kertész Lóránt elnök
fellépés a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságért, társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében ... >>

Pest Megyei Ifjúságsegítők Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Kert u. 1.
képviselő: Mayer Diána alelnök, Tóth Cecilia titkár, Tóth Hilda elnök
Pest megyében az ifjúság közösséggé szerveződésének és érdekeik érvényesítésének megvalósulását előmozdítani. ... >>

Toldi - Dombliget Lakóparkért Egyesület

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Eisemann Mihály u. 22.
képviselő: Balogh Edit alelnök, Szirányi Gerber Zsófia elnök, Tóth Alexandra alelnök
Dunakeszi Toldi Dombliget Lakópark lakosságának összefogása, igényeinek felmérése, ezen igények képviselete 3. személyek, különösen Dunakeszi Önkormányzata előtt. ... >>

Turul alapítvány

(egyéb)

2120 Dunakeszi, Pihenő u. 37.
képviselő: Horváth Ottó elnök
A magyar termelési kultúrához tartozó termékek (hungaricum) népszerűsítése és megismertetése Európában. Az erre irányuló marketing fejlesztése. ... >>
1. oldal