Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Dr.Szekres Erzsébet
A Bárdos Lajos általános iskola részére tárgyi eszközök beszerzése, pedagógusok, diákok jutalmazása. ... >>

Alagi Diák Sakk Klub

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Károlyi M.u.23./1.sz.Ált.Isk./
képviselő: Solymosi László
Dunakeszi lakosai számára a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése, az általános iskolák sakk oktatásának segítése, a sakk sportágban igazolt versenyzők versenyeztetése. ... >>

Az Épített Környezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső utca 2. a.
képviselő: Dr.Osztroluczky Miklós
Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Magasépítési Tanszékén a tanszéki tevékenység minden irányú támogatása, a a Multimédiás Laboratórium és Épületfizikai Laboratórium és az oktatástechnika fejlesztése, a Tanszék munkatársainak és a hallgatók támogatása. ... >>

Az Újpesti Torna Utánpótlásának Fellendítéséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Tisza utca 74.
képviselő: Juhász Judit, Lajtár József
A BP.IV.kerületben lakó vagy tanuló, nagycsoportos óvodás és ált. iskolás korú gyermekek sportolási lehetőségének biztosítása. ... >>

Bárdos Lajos Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Jancsikné Struve Katalin elnök
Tagjainak rendszeres játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése a rendszeres testgyakorlás feltételének biztosítása. ... >>

Betűbarát Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Mihály u.12.sz.
képviselő: Szénási Tünde
Az Oltalom iskolák létrehozásának elősegítése. ... >>

CANTEMUS Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Dugonics u.22.sz.
képviselő: Szakáll Lászlóné
Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tagozatos növendékeinek zenei képzését támogatni. ... >>

Diákság Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Posta utca 36
képviselő: Ivanits Gábor, Szabó Roland
1. A magyar felsőoktatási rendszerben tanuló hallgatók támogatása. 2. A kisebbségi magyarság oktatási tevékenységének segítése. 3. A hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének javítása. 4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tanulási lehetőségeihez a feltételek megteremtése. 5. A jó képességű hallgatók tudományos tevékenységének támogatása. Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: 1. A rászoruló hallgatók tanulmányi ösztöndíjazása, kollégiumi férőhely biztosítása számukra. 2. Állandó kapcsolatot tart a határon túli magyarság szervezeteivel és mozgalmaival, s együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amely elősegíti az alapítvány céljainak megvalósítását. 3. A tanulni akaró hátrányos helyzetű csoportok felkutatása és támogatása. 4. A magyarországi és határontúli magyarság tudományos tevékenységének elősegítése. 5. Elősegíti és esetenként szervezi a hazai tudományos élet résztvevői és a diákság közötti találkozók létrejöttét. 6. A magyarországi oktatási intézéményekben tanulók képzésének elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolato tevékenység - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Dunakeszi Eszterlánc Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u. 6-8.
képviselő: Becze Ágnes elnök
Az Eszterlánc Óvoda magas színvonalú működése dologi és személyi feltételeinek, valamint az óvoda kötelező feladatain túl az önként vállalt feladatainak ellátásához a források biztosítása. ... >>

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Tyimofejevné Iványi Réka ( elnök )
Kultúrális, sport, oktatás, egészségügyi és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kossuth L.u.4.sz.
képviselő: Csonka Mária
A városi könyvtár fejlesztése. ... >>

Eudoxia 20. Irodalom, Tudomány, Művészetpártoló és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 4.
képviselő: Hajdrikné Róber Eszter
A magyar irodalom, tudomány és művészetek fejlődéséhez való hozzájárulás. A rászoruló családok támogatása. Könyvtár alapítás, művészeti gyűjtemény létrehozása. ... >>

Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványa a Művészet Szeretetéért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Bem J. u. 17.
képviselő: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília (elnök)
A Farkas Ferenc Művészeti Iskolában tanuló tehetséges növendékek támogatása versenyeken, fesztiválokon, kurzusokon való részvételhez, az iskola hangszereinek, eszközeinek folyamatos fejlesztése, művészeti rendezvények szervezése, iskolai rendezvények támogatása, a magyar zenekultúra terjesztése, a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárok támogatása, továbbá a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése a Farkas Ferenc díj adományozásával. ... >>

Fényút Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Tábor u. 48.
képviselő: Dr. Besenyei Gáborné elnök
Hátrányos helyzetű családok gyermeket/ gyermekeiket egyedül nevelő szülők gyermekeinek beiskoláztatási anyaga vagy természetbeni eszközökkel való támogatása. Beteg gyermekek gyógyíttatásának költségtámogatása, Gyermekek bel-és külföldi nyaraltatása, cserenyaraltatás. Hátrányos helyzetű vagy gyermekét egyedül nevelő szülő kiugró, valamilyen tehetséggel rendelkező gyermekének mekének úgy bel- mint külföldi képzésének támogatása. Más országos alapítványaival való kapcsolatkiépítés, a 4.1. és 4.4. pontokban leírtaknak megfelelően. ... >>

Gyermek és Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u.6-8.sz.
képviselő: Csillag Judit, Menyesné Kis Erzsébet elnök
Óvodai nevelési program támogatása, a természettel való kapcsolat erősítése. ... >>

Gyermekeinkkel Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Lunczer Éva
A dunakeszii 1. ált. iskola tanulóinak környezetvédelmi, természetvédelmi ismereteinek elsajátítása, kulturális fejlesztése, a tömeg és diáksport fejlesztése, az iskola hagyományainak ápolása. ... >>

Gyöngycsepp Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Garas u. 28.
képviselő: Balogné Németh Rozália ( elnök )
Az óvodai közösségi lét fejlesztése. Az óvoda helyi programjához kapcsolódó tevékenységek színvonalasabbá tétele. Az óvodába járó gyermekek egészséges testi és szellemi nevelésének támogatása, a gyermekek fejlődésének segítése mozgás, játék-, és egészséges életmód területén. A természeti környezet védelmére irányuló gyermeki igény kialakítása és fenntartása. Az óvoda környezetvédelmi szemléletéhez szorosan kapcsolódó egészséges életmód megteremtéséhez, fejlesztéséhez tárgyi feltételek bővítése. Az Alapítvány, céljai megvalósításával, a Gyöngyharmat Tagóvodába járó gyermekek érdekeit szolgálja és védi. ... >>

Hegyhengergető Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Barátság útja 34. IX.54.
képviselő: Tóth Róbert elnök
Az iskolás korosztály önállóságra, cselekvőképességre, mások és önmaguk tiszteletére való nevelése szabadidős keretek felhasználásával, az épített és természet adta környezet megbecsülésének kialakítása a fiatalok között, segítő magatartás elsajátítása, a fiatalok ártalmaktól való megóvása érdekében védett közösség kialakítása. ... >>

Híd Alapítvány a Karácsony Sándor Waldorf Óvodáért és Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Stromfeld A.u.58.sz.
képviselő: Bíró Zoltán
Karácsony Sándor Waldorf Óvoda és Álta- lános Iskola támogatása a pedagógiai feltételek javításával. ... >>

Játék-Mozgás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Óvoda köz 1.
képviselő: Czap Jánosné elnök
Óvoda támogatása, játékok, kirándulások gyógytorna, uszásoktatás szervezési költségeinek fedezése, játszóudvar fejlesztése. ... >>

Karácsony Sándor Waldorf Padagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Eper u.5.sz.
képviselő: Lénárt Sándor
Waldorf padagógiai rendszerű óvoda és iskola működtetésének támogatása. ... >>

Kölyökidő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Bem József u. 11.
képviselő: Temesi Attila ( elnök )
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák, kulturális, szabadidős és sportrendezvényeinek és ilyen irányú tevékenységeinek (pl.: művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, sport és nyílt napok, gyereknap) támogatása és finanszírozása. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Garas u.26.sz.
képviselő: Csákó Józsefné
Az általános iskola gyermekeinek és pedagógusainak támogatása,az oktatás technikai feltételeinek javítása. ... >>

Kréta-Kör Gyermekegyesület

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Vad József
Az általános iskolás gyermekek szabadidős tevékenységének biztosítása. ... >>

Mi óvodánk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Hunyadi u.70.
képviselő: Komáromi Marianna, Szőllősi Tiborné
A 4. számú Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

Micimackó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Vasút u. 14.
képviselő: Stickl Valéria
Iskoláskor előtti gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása (az 1993. évi LXXIX. tv.24§-a szerint), továbbá étkeztetése, gyógypedagógiai ellátása, intézményi rendszer keretein belül.
A gyermekek életkorának, testi-lelki fejlődésének legmegfelelőbb családias kislétszámú intézmények
munkájának szakmai segítése - adatbázis felállítása, segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybe
vétele és nyújtása, stb.-, továbbá fenntartása.
Működő Micimackó Óvoda fenntartásának támogatása. ... >>

NASZÁLY Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Jókai u. 16.
képviselő: Pál István ( kuratóriumi elnök ) - önállóan -
A lakosság környezettudatos nevelése, különösképpen a fiatalság természetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítése. Általános iskolák, óvodai intézmények, középiskolák számára természetvédelemmel kapcsolatos előadások szervezése, fajismeretet növelő utazó preparátum-kiállítások támogatása, lebonyolítása. A természetvédelemmel kapcsolatos programokban való részvétel. Pl.: madarak és fák napja stb. Együttműködés más természetvédelmi célú nem állami szervezetekkel. A természet védelmével kapcsolatos feladatokban való részvétel, együttműködve az illetékes természetvédelmi hatósággal. A hagyományos régi mesterségek felkutatása, ismeretterjesztési célból kiállítások szervezése. A régi hagyományokra épülő kultúra és életmód bemutatása.

Az egyesület másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így pl. vegetáció-térképek, zoológiai felmérések, hatástanulmányok készítése, ill. készíttetése. A lakosság bevonása a természetvédelemmel, ill. környezetvédelemmel kapcsolatos programokba. Ismeretterjesztést szolgáló túrák szervezése, különösképpen az egyesület székhelyének környezetében. Botanikai, gyógynövényismereti, valamint madármegfigyelő túrák. Nyári táborok szervezése gyermekek számára, más természetvédelmi szervezetekkel együttműködve.
A Dunakeszi Természettudományi és Természetvédelmi Múzeum és Állatkiállítás létrehozásához szükséges anyagi fedezet előteremtése, valamint a működéshez szükséges pénzügyi keret biztosítása. Természetvédelmi kiadványok szerkesztése, forgalmazása, különösen Pest Megye értékeivel foglalkozó ismeretterjesztő munkák, zoológiai, botanikai, kultúrtörténeti leírások készítése, szerkesztése, támogatása. Az ehhez szükséges tárgyi eszközök, illetve pénzügyi keret biztosítása.

Természetvédelmi célú kutatások támogatása, az ezzel kapcsolatos tárgyi, anyagi fedezet biztosítása. Erdei iskolák részére oktatófilmek készítése, természetvédelmi, zoológiai és botanikai, valamint hagyományos mesterségeink témákban. Iskolák számára szemléltető eszközök, állatpreparátumok, tablók készítése. ... >>

OVI GOLD Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Barátság u.47.sz.
képviselő: Csonka Istvánné
Nevelés, oktatás feltételeinek javítása kirándulások, muzeumlátogatások lehető- ségének bővítése a Dunakeszi 3.sz. Nap- közi Otthon Óvoda támogatására. ... >>

Ovisuli Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Balassi B. u. 1.
képviselő: Binder Klára
Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek oktatásának támogatása. Pedagógiai programok ismertetése, tanácsadás. ... >>

Óvoda a fenyvesben a jövő nemzedékéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Posta utca 5.
képviselő: Gyetvai Anna ( elnök )
Egészségmegőrzés, oktatás támogatása, úgyszintén az óvoda támogatása. ... >>

Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Garas u.28.sz.
képviselő: Erdélyiné Horváth Krisztina ( alelnök ), Kerezsi Andrásné önállóan
Az óvodás életkorú gyermekek környezeti nevelésének elősegítése, személyiségének formálása környezetét védő, természetet szerető emberré nevelés, a családok bevonásával. A fenntarthatóságra nevelés figyelembe vételével a pedagógusok és egyéb érdeklődő felnőttek környezettudatos szemléletének fejlesztése, - országhatáron belül és túl. Pedagógiai módszertani ismereteik bővítése elméleti és gyakorlati programok szervezésévelk, különböző akciókon, terepgyakorlatokon, fórumokon keresztül. ... >>

Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Károlyi M.u.23.sz.
képviselő: Tóthné Czimmermann Judit
A Széchenyi Általános Iskola tárgyi felszerelésének, iskola eszközállományának fejlesztése. Közművelődés, sport felteteleinek kialakítása. ... >>

Szent István Általános Iskola DSE.

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Rétváriné Mészáros Mária ( elnök )
rendszeres testgyakorlás biztosítása ... >>

TANSPORT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Hunyadi u.118.sz.
képviselő: Kundlya János
Olyan iskola létrehozása, amely a hagyományos képzési formákkal azért nem tud élni, mert igényeik azokhoz nem igazodnak. A diákélethez szükséges szolgáltatások megszervezése. Javítani az érettségizettek munkába állási esélyeit támogatja a turizmust, szabadidő sportot. ... >>

Tonzor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 17.
képviselő: Nagy Zoltánné Pornói Aranka
A biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolába járó tanulók továbbtanulásának elősegítése, a tehetséggondozás lehetőségének megteremtése, új magas színvonalú taneszközök beszerzése, olyan tevékenységekben való közreműködés, amely segíti a tanulók eredményes, magas szintű oktatását, egészséges életmódra nevelését. ... >>

Történelmi, Kultúrális és Hadtörténeti Hagyományőrzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Wass Albert u. 3/A.
képviselő: Podmaniczky Zsófia
Olyan Ismeretterjesztő tevékenység folytatása, mely elsősorban iskoláskorú gyermekek történelmi oktatását tűzi ki célul az ókortól napjainkig, élő történelem órák formájában. ... >>

Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
képviselő: Volom Róza
Az alapítvány az általános társadalmi értékítélet szerint a köz érdekében álló, gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények - beleértve a fogyatékos gyermekek gondozására szakosodott intézményeket - segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájának fejlesztése céljára jön létre. ... >>

Zöld Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Radnóti u.2.sz.
képviselő: Dr. Szilágyi Beáta, Kovács Gáborné
Dunakeszi Radnóti úti általános iskola támogatása. ... >>
1. oldal