Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Börzsöny Természet-és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Kertész u. 1.sz.
képviselő: Nagy Csaba elnök
Pest és Nógrád megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló tevékenységek támogatása. Veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme. Kultúrális és történelmi emlékhelyek védelme. ... >>

Dunakeszi Környezet és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Május l.u. 26.
képviselő: Kiss Ernő elnök, Lászik Ferenc titkár
Környezetvédelmi tevékenység, természeti-, környezeti védelem, épített környezet védelme ... >>

Dunaparti Környezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 31.
képviselő: Radvánszky György elnök
A természeti és épített környezet védelmével, valamint a közösségi érdekvédelemmel kapcsolatos mindennemű tevékenység felvállalása, szervezése és végzése. ... >>

FONTIUM Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Iskola u. 18/A.
képviselő: Mák Zoltán elnök
Fellépni a budapesti közvetlen agglomerációt fenyegető természetpusztulás ellen, tevőlegesen részt venni a kialakult, az élő természet megbomlott harmóniájának visszaállításában, a természeti értékek megóvásában. Figyelmet fordítani a környező területen kipusztulással fenyegetett, az élő természeti környezet szerves részét képező vadon élő állatállomány létfeltételeinek javítására, valamint a környéken létrejövő illegális hulladéklerakók felszámolására. ... >>

METEOR Természetbarát Szervezetek Országos Szövetsége

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Pihenő út 80.
képviselő: Vámos Péter
környezetvédelem, természetvédelem, természetjárás, az egészséges életmódra nevelés és annak népszerűsítése, érdekérvényesítése, nevelés-oktatás, sporttevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

NASZÁLY Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Jókai u. 16.
képviselő: Pál István ( kuratóriumi elnök ) - önállóan -
A lakosság környezettudatos nevelése, különösképpen a fiatalság természetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítése. Általános iskolák, óvodai intézmények, középiskolák számára természetvédelemmel kapcsolatos előadások szervezése, fajismeretet növelő utazó preparátum-kiállítások támogatása, lebonyolítása. A természetvédelemmel kapcsolatos programokban való részvétel. Pl.: madarak és fák napja stb. Együttműködés más természetvédelmi célú nem állami szervezetekkel. A természet védelmével kapcsolatos feladatokban való részvétel, együttműködve az illetékes természetvédelmi hatósággal. A hagyományos régi mesterségek felkutatása, ismeretterjesztési célból kiállítások szervezése. A régi hagyományokra épülő kultúra és életmód bemutatása.

Az egyesület másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így pl. vegetáció-térképek, zoológiai felmérések, hatástanulmányok készítése, ill. készíttetése. A lakosság bevonása a természetvédelemmel, ill. környezetvédelemmel kapcsolatos programokba. Ismeretterjesztést szolgáló túrák szervezése, különösképpen az egyesület székhelyének környezetében. Botanikai, gyógynövényismereti, valamint madármegfigyelő túrák. Nyári táborok szervezése gyermekek számára, más természetvédelmi szervezetekkel együttműködve.
A Dunakeszi Természettudományi és Természetvédelmi Múzeum és Állatkiállítás létrehozásához szükséges anyagi fedezet előteremtése, valamint a működéshez szükséges pénzügyi keret biztosítása. Természetvédelmi kiadványok szerkesztése, forgalmazása, különösen Pest Megye értékeivel foglalkozó ismeretterjesztő munkák, zoológiai, botanikai, kultúrtörténeti leírások készítése, szerkesztése, támogatása. Az ehhez szükséges tárgyi eszközök, illetve pénzügyi keret biztosítása.

Természetvédelmi célú kutatások támogatása, az ezzel kapcsolatos tárgyi, anyagi fedezet biztosítása. Erdei iskolák részére oktatófilmek készítése, természetvédelmi, zoológiai és botanikai, valamint hagyományos mesterségeink témákban. Iskolák számára szemléltető eszközök, állatpreparátumok, tablók készítése. ... >>

Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Garas u.28.sz.
képviselő: Erdélyiné Horváth Krisztina ( alelnök ), Kerezsi Andrásné önállóan
Az óvodás életkorú gyermekek környezeti nevelésének elősegítése, személyiségének formálása környezetét védő, természetet szerető emberré nevelés, a családok bevonásával. A fenntarthatóságra nevelés figyelembe vételével a pedagógusok és egyéb érdeklődő felnőttek környezettudatos szemléletének fejlesztése, - országhatáron belül és túl. Pedagógiai módszertani ismereteik bővítése elméleti és gyakorlati programok szervezésévelk, különböző akciókon, terepgyakorlatokon, fórumokon keresztül. ... >>

PET Állat és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Fő út 35.
képviselő: Patyusné Bernáth Éva ( elnök )
az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a természet védelmének segítése, állatvédelem ... >>

Szkíta Műhely

(környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Bocskai u. 16.
képviselő: Szabó Tamás elnök ... >>

Szövetség Dunakesziért

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.
képviselő: Windhanger Károly ... >>

Tiszta és Élhető Dunakesziért Egyesület

(környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Pihenő köz 6.
képviselő: dr. Váczi Árpád elnök, Gyarmati Zoltán elnökhelyettes
Környezetvédelem ... >>
1. oldal