Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi szociális civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

Alapítvány az emberi értékekért

(oktatási,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Munkás u. 38/b.
képviselő: Gáspár Olivér
Közérdekű adatok elérhetővé tétele az informatika útján. E cél érdekében a szakmai, nyelvi oktatás támogatása. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok irányában. Ismeretterjesztés, elektronikus újság szerkesztése. ... >>

BICE Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Alsógödi u. 16/a.
képviselő: Madarász Péter önállóan, Szabó Ernő önállóan
Szociális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. Keresztény értékrend közvetítése. ... >>

Csupa Mozdulat Alapítvány

(sport,szociális)

2120 Dunakeszi, Babits Mihály u. 6.sz.
képviselő: Gál Zsófia, Haász Katalin elnök önállóan, Székffy Nóra
Az alapítvány célja a tömegsport a BVSC Műugró Szakosztály bérleti díjához hozzájárulással, kiegészítő mozgásként: gimnasztika és gumiasztal. Rehabilitáció: sérülések, balesetek, műtétek utáni gyógytorna + úszás. Versenyzőknek felkészítés: óraadás, ed- zőtáborokhoz, versenyekhez anyagi támo- gatás, versenyekre utazás megszervezése kedvezményes sporteszközvásárlás elősegítése. Versenyszervezés. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Nyári tábor. Egészséges életmódra nevelés. Drog és dopping prevenció: előadások megszervezvezése, elsősorban sportoló fiatalok részére. ... >>

Diákság Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Posta utca 36
képviselő: Ivanits Gábor, Szabó Roland
1. A magyar felsőoktatási rendszerben tanuló hallgatók támogatása. 2. A kisebbségi magyarság oktatási tevékenységének segítése. 3. A hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének javítása. 4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tanulási lehetőségeihez a feltételek megteremtése. 5. A jó képességű hallgatók tudományos tevékenységének támogatása. Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: 1. A rászoruló hallgatók tanulmányi ösztöndíjazása, kollégiumi férőhely biztosítása számukra. 2. Állandó kapcsolatot tart a határon túli magyarság szervezeteivel és mozgalmaival, s együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amely elősegíti az alapítvány céljainak megvalósítását. 3. A tanulni akaró hátrányos helyzetű csoportok felkutatása és támogatása. 4. A magyarországi és határontúli magyarság tudományos tevékenységének elősegítése. 5. Elősegíti és esetenként szervezi a hazai tudományos élet résztvevői és a diákság közötti találkozók létrejöttét. 6. A magyarországi oktatási intézéményekben tanulók képzésének elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolato tevékenység - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 21/b.
képviselő: Horváth Csaba
A Dunakeszi Szent Mihály Templom Orgonájának és Kegytárgyának felújítása. A templomi kórus működésének segítése. Idősek, betegek karitatív gondozásának segítése. Hitoktatók, teológiai tanulók anyagi segítése. Gyermekek hitoktatásának ... >>

Embereként Élni Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Fóti út 75.
képviselő: Kelemen Mária
Értelmi Fogyatékosok számára bel- és külföldi üdülés, kirándulás, kultúrált szórakozás, szabadidőtöltés, rászorultság esetén szociális juttatás az Értelmi Fogyatékosok Országos Szociális Foglalkoztató Intézetében élő fogyatékosok számára. ... >>

Európai Mérnökhallgatók Egyesülete Helyi Csoportja Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2121 Dunakeszi, Erkel F. u. 4.
képviselő: Pogátsa Bálint (önállóan )
A Csoport céljai megegyeznek a nemzetközi szervezet céljaival, és betartja annak alapszabályát. Ennek értelmében a szervezet célja olyan tevékenységek és programok kidolgozása és megszervezése, amelyek az európai mérnökhallgatók szakmai fejlődését támogatják, illetve segítségükkel nyitottabbak lehetnek nemzetközi értelemben az által, hogy jobban megértik az európai kultúrákat és megtanulnak nemzetközi környezetben együttműködni. Ennek alapján tevékenységeit a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kultúra, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az európai integráció elősegítése terén fejti ki. ... >>

Európalánta Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Ferenc u. 1.
képviselő: Bükkösy Nikoletta Tímea ( elnök ), Öreg Mariann, Piuk Róbert
Az európai értékek képviselete és továbbítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására és a környezettudatos gondolkodás kialakítására, elsősorban gyermek- és ifjúsági célcsoportnak. Az európai értékek érvényesüléséhez elengedhetetlen civil kezdeményezéseket, a helyi közösségek, a helyi közösségek és az állampolgárok képességeinek, lehetőségeinek fejlesztését és kamatoztatását segítő kezdeményezéseket, programokat segít elő. ... >>

Fényút Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Tábor u. 48.
képviselő: Dr. Besenyei Gáborné elnök
Hátrányos helyzetű családok gyermeket/ gyermekeiket egyedül nevelő szülők gyermekeinek beiskoláztatási anyaga vagy természetbeni eszközökkel való támogatása. Beteg gyermekek gyógyíttatásának költségtámogatása, Gyermekek bel-és külföldi nyaraltatása, cserenyaraltatás. Hátrányos helyzetű vagy gyermekét egyedül nevelő szülő kiugró, valamilyen tehetséggel rendelkező gyermekének mekének úgy bel- mint külföldi képzésének támogatása. Más országos alapítványaival való kapcsolatkiépítés, a 4.1. és 4.4. pontokban leírtaknak megfelelően. ... >>

Gerincvelő sérült gyermekekért Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Czeglédi István u. 4/B/5.
képviselő: Koblencz László
Gerincvelő sérülés következtében mozgásfogyatékkal élő gyermekek és őket nevelő, ellátó családok anyagi segítése. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Veres Péter u.2.sz.
képviselő: Kun Zoltánné
Mozgássérült gyermekek gyógyitási, rehabilitációs tevékenységének támogatása. ... >>

Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Báthory István u. 10.
képviselő: Busák Erzsébet elnök
Hátrányos helyzetű személyeket ellátó szociális intézmények támogatása. Itt dolgozó szociális munkások továbbképzésének támogatása. ... >>

Kölyökkeszi Szociális Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Rezeda u 36.
képviselő: Omischel Miklósné /elnök/
Szociális ellátás keretében támogató segítség nyújtása az erre rászoruló családoknak, gyermekeknek. ... >>

Közép-magyarországi Régióért Alapítvány

(kulturális,szociális)

2120 Dunakeszi, Csomogó köz 1..
képviselő: Homolya József elnök
A közjóléti intézményrendszer fejlesztése, nyugdíjas támogatás, kulturális tevékenység ... >>

Magyarország Nyugdíjasaiért Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Szent stván u. 83.
képviselő: Dr. Gulyás István elnök
Idősek lehető legmagassabb fokú kényelmének biztosítása, méltó körülmények közötti elhelyezésének előmozdítása, mindennapi szükségleteiről történő gondoskodás elősegítése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fóti Egyesülete

(szociális)

2120 Dunakeszi, Rákóczi u 64..
képviselő: Berczeli József (elnök)
A működési területén élő mozgásfogya- tékos emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük elősegítése. Elősegíti a mozgássérültek szabadidejének kulturált formában tör- ténő eltöltését. Együttműködik hasonló szervezetekkel, összejöveteleket szer- vez kiállításokat rendez. ... >>

"Munkajog a Harmadik Évezredben " Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Tóth Á. u. 21.
képviselő: Dr. Pál Lajos
A munkajogi jogalkotás és jogalkalmazás támogatása. Szakmai támogatás e téren dolgozók számára. Adatok gyűjtése, ismeretterjesztés ... >>

ReneSansz Alapítvány

(kulturális,szociális)

2120 Dunakeszi, Meder u. 2. II. emelet 10.
képviselő: Fodor Ágnes Irén
Esélyegyenlőség megteremtése művészetekkel, személyiségfejlesztéssel és egyéb eszközökkel. ... >>

Rotary Club Dunakeszi Közhasznú Egyesület

(szociális)

2120 Dunakeszi, Rév u. 72.
képviselő: Horváth József ( elnök ), Pozsgai László - elnökhelyettes - ... >>

Sors Mint Esély Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Madách u. 16. II.1.
képviselő: Tóth Tibor ( elnök )
A hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

SZODOSZ Szociális Alapítvány

(szociális)

2120 Dunakeszi, Tallér u. 8. II/8..
képviselő: Váradi Jenőné
Az alapszervezetek, a szociálisan rászoruló tagok, árváik és özvegyeik támogatása. ... >>

"Szőlősardóért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Gizella u. 29.
képviselő: Jávorkai Attila, Osváth Lászlóné
Idős, megözvegyült, rokkant szőlősardói állampolgárok életkörülményeinek javítása, az ehhez szükséges egészségügyi és gyógyászati célok elérése, az arra rászorulók támogatása. - Nevelési és oktatási színvonal emelése és fejlesztése - Szabadidő- és diáksport népszerűsítése, az ifjúság testi fejlődésének elősegítése - Rászorulók szociális ellátása. - Bűnmegelőzés. - A falusi turizmus fejlesztése. - A Szőlősardón megüresedett ingatlanok állagának megóvása és a falusi turizmus fejlesztéséhez törétnő felhasználása, az ezen ingatlanok tartós bérbevétele, megvásárlása, - A falu jellegének építési szempontból történő megóvsáa, fejlesztése, - Az idegenforgalmi vállalkozások segítése. ... >>

Timi Reménye Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2120 Dunakeszi, Balogh János u. 8/3.
képviselő: Kovács Julianna
Grecsó Tímea külföldi őssejtbeültetéses terápián való részvételének valamint az agyvérzésből eredő és azzal összefüggő betegségek kezelésének anyagi támogatása. ... >>

UTE Vívásért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Szabadka utca 10. fszt./6/A.
képviselő: Felföldy Sándor
Az UTE vívószakosztály hagyományainak ápolása, a mozgássérült vívók /kerekes, székes vívás/ segítése, a terézvárosi és az újpesti gyerekek, lakosok tömeg- és élsportjának, az UTE Vívószakosztály vezetőinek, alkalmazottainak támogatása. ... >>

Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
képviselő: Volom Róza
Az alapítvány az általános társadalmi értékítélet szerint a köz érdekében álló, gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények - beleértve a fogyatékos gyermekek gondozására szakosodott intézményeket - segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájának fejlesztése céljára jön létre. ... >>

Wanda Álma Alapítvány

(oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Dr. Kemény Ferenc u 20.
képviselő: Varga Józsefné (elnök)
Dunakeszin az l. és 2. számú bölcsödébe járó, gyeremekek testi és lelki fejlődésének elősegítése, nevelői-oktatási tevékenység segítése, gondozási feladatok tárgyi feltételeinek korszerűsítése, a gyermekek intézményi körülményeinek javítása. ... >>
1. oldal