Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fót intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Alapítvány a Fóti Ökumenikus Iskoláért

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 4.sz.
képviselő: Tamási László
Az iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

Angyalkéz Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2151 Fót, Bartók Béla köz 15.
képviselő: Váradi Árpádné elnök
Bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeinek javítása ill. a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

Aprófalva Óvodás Lakóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Szent Benedek u.11.sz.
képviselő: Klement Istvánné
A Fóti 2. sz. óvoda és Bölcsöde ered- ményes működésének támogatása. ... >>

Docete et educate Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty u.1-3.sz.
képviselő: Keserű Józsefné
A fóti katolikus óvoda és a fóti katolikus egyházközség ifjúság-nevelő munkájának segítése. ... >>

Fáy Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2151 Fót, Vásár tér 1.
képviselő: Keszthelyi Szilvia ( elnök )
Iskolai sporélet támogatás. ... >>

Fáy Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2153 Fót, Vásártér 1.
képviselő: Balog Józsefné, Barta Mária elnök, Rácz Katalin ügyvivő ... >>

Fóti dal Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Horváth István
Zeneiskolai oktatás fejlesztése, ennek tárgyi feltételeinek megszerzéséhez támogatás, zenei versenyek szervezése. ... >>

Fóti Népfőiskolai Baráti Kör

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.sz.
képviselő: Persa Ernő ... >>

Helen Szabó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Sarló u. 16.
képviselő: Csereklye Sándor
Bölcsődés, óvodás korú gyermekek óvodai, illetve iskolai nevelése, oktatása, ezen szervezet keretein kívül eső színvonalas és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítása. Reform pedagógiai módszerek, nevezetesen a Montessori pedagógia alapelveire épülő eljárások alkalmazása. Bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek készségeinek fejlesztése és tapasztalatszerzés a magyar mellett az angol nyelvterületek kultúrájával, idegen két tannyelvű oktatás, az egészséges életmód és környezet tudatosság megalapozása, valamint ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja szerint a különböző közösségekben megvalósuló pedagógiai programok és szakmai gyakorlatok tapasztalatainak összegyűjtése és továbbadása pedagógusok, leendő pedagógusok, szülők, ill. szakmai nagyközönség részére. Fenti programokkal a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvőkkel együttműködés, ez irányú lehetőségek feltételeinek bővítése. ... >>

INGYENTANKÖNYV Oktatás-szervező és Tananyag-fejlesztő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Mézeskalács u. 1/D.
képviselő: Turcsik Viktor elnök
Megteremteni a szakmai, jogi műszaki és szervezési feltételeit annak, hogy az általános iskolai (és később a középiskolai, illetve felsőoktatási) tananyag teljes mértékben elérhető legyen az interneten keresztül az bárki számára ingyenesen vagy jelképes térítés ellenében letölthető legyen ... >>

Lipták János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Arany János u. 20-26.
képviselő: Biri Sándor elnök
Lipták Jánosnak - a Garay János Általános Iskola egykori igazgatójának - emléket állítani, továbbá a Lipták János Emlékdíjat megalapítani. ... >>

Meir Schneider-Borbás Alapítvány a mozgás,látás- és a halmozottan sérült embe- rekért

(intézményi,sport,oktatási)

2151 Fót, Németh Kálmán u. 86. sz.
képviselő: Mészáros Istvánné
Mozgás és látásjavító módszerek felku- tatása továbbképzés,önfejlesztő iskola. ... >>

Óvodásainkért Alapítvány a fóti Apponyi Franciska Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Koltói A.u.4.sz.
képviselő: Koczur Györgyné
Fóti 1.sz.Óvoda óvodásainak oktatását, nevelését szolgáló módszerek és eszkö- zök finanszirozása, idegen nyelv játé- kos foglalkozás támogatása, az óvodai udvar környezetbarát kialakítása, kör- nyezetbarát játékszerek beszerzése, testneveléshez szükséges tornaszerek, szűrővizisgálatok, kirándulások finan- szírozása. ... >>
1. oldal