Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fót oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

A Testi-Lelki Jólétért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2151 Fót, Virág u. 1.
képviselő: Illésné Varga Erzsébet ( elnök )
A természetes életmóddal kapcsolatos humán szolgáltatások, ellátások támogatása, oktatása, felvilágosító munka, sport és ismeretterjesztő rendezvények szervezése, támogatása, stb. ... >>

Alapítvány a Fóti Ökumenikus Iskoláért

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 4.sz.
képviselő: Tamási László
Az iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

Angyalkéz Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2151 Fót, Bartók Béla köz 15.
képviselő: Váradi Árpádné elnök
Bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeinek javítása ill. a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

Aprófalva Óvodás Lakóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Szent Benedek u.11.sz.
képviselő: Klement Istvánné
A Fóti 2. sz. óvoda és Bölcsöde ered- ményes működésének támogatása. ... >>

Docete et educate Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty u.1-3.sz.
képviselő: Keserű Józsefné
A fóti katolikus óvoda és a fóti katolikus egyházközség ifjúság-nevelő munkájának segítése. ... >>

Fáy Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2151 Fót, Vásár tér 1.
képviselő: Keszthelyi Szilvia ( elnök )
Iskolai sporélet támogatás. ... >>

Fáy Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2153 Fót, Vásártér 1.
képviselő: Balog Józsefné, Barta Mária elnök, Rácz Katalin ügyvivő ... >>

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Biri Sándor elnök
A község művelődési, oktatási, kulturális, egészségügy, közbiztonság, infrastruktura, tömegsport, tanulmányokat folytató fiatalok támogatása. ... >>

Fóti dal Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Horváth István
Zeneiskolai oktatás fejlesztése, ennek tárgyi feltételeinek megszerzéséhez támogatás, zenei versenyek szervezése. ... >>

Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület

(oktatási)

2151 Fót, Március 15 u.36.sz.
képviselő: Kondor Ferencné elnök
Képességfejlesztő és értékközvetítő pedagógia program adaptálása ... >>

Fóti Népfőiskolai Baráti Kör

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.sz.
képviselő: Persa Ernő ... >>

Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület

(oktatási,kulturális)

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Szajdáné Kubik Henriett
Oktatás, nevelés ... >>

Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület

(oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty u.4.sz.
képviselő: Kertész Gábor alelnök, Lánczky Zoltán (elnök), Laukó Levente alelnök, Lázárfalvy A. György (alelnök), Máté Richárd alelnök, Tarcza Sándor (alelnök), Zatkóné Puskás Gabriella (alelnök)
Kutúrális és oktatási tevékenységek támogatása, szervezése. ... >>

Fóti Református Alapítvány

(oktatási)

2151 Fót, Károly István u. 1.sz.
képviselő: Dr.Albert András elnök, Kertész Gábor
Az egyházi élet körülményeinek javítása, rászoruló hívők támogatása, hitoktatás. ... >>

Fóti Sakk Klub Egyesület

(oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.sz.
képviselő: Szlabey Géza elnök
A sakk oktatás segítése, versenyzők versenyeztetése, országos és külföldi versenyeken ... >>

Garays Diákokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2151 Fót, Arany J.u.20-26.sz.
képviselő: Zajacz István
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, kulturális, szabadidős programok, diák sportversenyek ösztönzése, támogatása. ... >>

Global Greenway Organization

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

2151 Fót, Szent Benedek utca 42.
képviselő: Móricz Stefánia Anna alelnök, Till György elnök
Környezet,- és természetvédelem, egészség, és betegség megelőzése, megőrzése, nevelés, oktatás, kultúra, emberi és állampolgári jogok védelme, közrend, közlekedés, biztonsági képzésfoglalkoztatás, ismeretterjesztés, ökológiai szemléletformálás, tudományos, technikai fejlesztés, stb. ... >>

Gyurikó István Alapítvány

(oktatási)

2153 Fót, Vörösmarty u.2.sz.
képviselő: Czikó Benjámin
A fóti gyermekvárosban nevelkedő kiemelkedő tehetéségű fiatalok zenei képzésének támogatása. ... >>

Helen Szabó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Sarló u. 16.
képviselő: Csereklye Sándor
Bölcsődés, óvodás korú gyermekek óvodai, illetve iskolai nevelése, oktatása, ezen szervezet keretein kívül eső színvonalas és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítása. Reform pedagógiai módszerek, nevezetesen a Montessori pedagógia alapelveire épülő eljárások alkalmazása. Bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek készségeinek fejlesztése és tapasztalatszerzés a magyar mellett az angol nyelvterületek kultúrájával, idegen két tannyelvű oktatás, az egészséges életmód és környezet tudatosság megalapozása, valamint ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja szerint a különböző közösségekben megvalósuló pedagógiai programok és szakmai gyakorlatok tapasztalatainak összegyűjtése és továbbadása pedagógusok, leendő pedagógusok, szülők, ill. szakmai nagyközönség részére. Fenti programokkal a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvőkkel együttműködés, ez irányú lehetőségek feltételeinek bővítése. ... >>

Holly Pro Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2151 Fót, Akácos út 3.
képviselő: Madaras Ádám
Az Alapítvány célja, hogy felkarolja, támogatást szerezzen és közvetítsen olyan a sport, a művészetek, a szellemi alkotások terén kimagaslót nyújtó tehetségek részére, akik egyfelől hátrányos helyzetűek, másrészt mozgásszervi, mozgássérült és krónikus betegségben szenvednek, ezért esélyegyenlőség megteremtése érdekében tanulmányaik, sportpályafutásuk nyugodt folytatása érdekében hatékony segítségnyújtásra szorulnak. Ennek érdekében tehetségkutató akciók, felhívások, hírdetmények által saját adatbázis létrehozása, tehetséges és/vagy hátrányos, fogyatékos gyermekek, fiatalok lehetőségeinek bővítése. A célok megvalósítását segítő személyek (elismert közéleti szereplők, sportolók, művészek) és eszközök felkutatása, jótékonysági rendezvények, akciók szervezése, a támogatások igénybevétele és nyújtása. Kapcsolatépítés és ápolás a hazai és nemzetközi karitatív szervekkel, civil szerveződésekkel. ... >>

Ifjúság Felkarolása Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2151 Fót, Kurjancs-Sugár u. 2.
képviselő: Gyanis Lajos István
Civil közösségek kultrurális, ifjúsági, szabadidős programjainak támogatása,
oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása,
hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, felzárkóztatása,
hátrányos helyzetű fiatalok képzése, elhelyezkedésének támogatása,
ösztöndíjak adományozása,
jogi támogatás a rászoruló fiatalok számára,
elméleti kuttás, elemzés,
társadalmi integrációs fejlődési projektek elméleti és gyakorlati kialakítása,
közvetlen szociális támogatások nyújtása,
környezetvédelmi és ökológiai projektek kidolgozása és támogatása,
ifjúsági szervezetek támogatása, velük való együttműködés,
érdekképviseleti feladatok ellátása,
sportrendezvények szervezése, bonyolítása és támogatása,
fiatal sportolók közvetlen támogatása. ... >>

INGYENTANKÖNYV Oktatás-szervező és Tananyag-fejlesztő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Mézeskalács u. 1/D.
képviselő: Turcsik Viktor elnök
Megteremteni a szakmai, jogi műszaki és szervezési feltételeit annak, hogy az általános iskolai (és később a középiskolai, illetve felsőoktatási) tananyag teljes mértékben elérhető legyen az interneten keresztül az bárki számára ingyenesen vagy jelképes térítés ellenében letölthető legyen ... >>

Kerek Erdő Csung Jüan Csikung Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
képviselő: Kovács Lajos elnök, Tábori László alelnök
A Csung Jüan Csikung módszer oktatása, egészségmegőrzés, betegség megelőzése, gyógyítás, tudományos kutatás. ... >>

Keresztény Közösség

(oktatási)

2151 Fót, Rév utca 26.
képviselő: Allers Jessedith Elanie, Court Beryl Ann, Varga Sándor
A Biblia tanításának minél szélesebb körben történő megismertetése. ... >>

Kiművelt Fóti Emberfőkért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 4.
képviselő: Tyukász Mihály Tamás
A szociálisan rászoruló gyermekek és családjuk támogatása. Egészséges életmód, anyanyelv, honismeret, művészet oktatása. ... >>

Lipták János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Arany János u. 20-26.
képviselő: Biri Sándor elnök
Lipták Jánosnak - a Garay János Általános Iskola egykori igazgatójának - emléket állítani, továbbá a Lipták János Emlékdíjat megalapítani. ... >>

Lisai Elek János Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 43.sz.
képviselő: Hamar Mária alelnök, Pintér Lászlóné elnök
A fóti parasztság hagyományainak, kulturájának, népdalának, néprajzának felkutatása, megörökítése, falumúzeum támogatása. Támogatja a Fóti Falumúzeum létrehozását, tárgyi eszközök átadásával elősegíti annak állandó kiállítását. Támogatja a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra és művészetek ápolását, különös tekintettel a Kárpát-medencében élő magyar anyanyelvű diákok továbbképzésének elősegítése céljából. ... >>

Magyar Ősök Keresése Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2151 Fót, Rév u.41/a.sz.
képviselő: Pásztor Irén
A magyarság őstörténetének feltárását szolgáló kutatások támogatása, az ifjú- ság oktatásába való beépítés elősegíté- se.Az ifjúság rétegeiben a magyarságtu- dat erősítése, a hazához való kötődés erősítése. ... >>

Magyar Repülősportért Alapítvány

(sport,oktatási)

2151 Fót, Sugár út 5.sz.
képviselő: Thülli György elnök
A magyar sportrepülés népszerűsítése. Sportrepülő pilóták oktatásához szüksé- ges tananyagok, könyvek beszerzése. Pilótaképzés anyagi segítése. ... >>

Meir Schneider-Borbás Alapítvány a mozgás,látás- és a halmozottan sérült embe- rekért

(intézményi,sport,oktatási)

2151 Fót, Németh Kálmán u. 86. sz.
képviselő: Mészáros Istvánné
Mozgás és látásjavító módszerek felku- tatása továbbképzés,önfejlesztő iskola. ... >>

MF STUDIUM Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Szérű sor 50.
képviselő: Dr. Wolkowski Bogdan
Az oktatás és kultúra támogatásának hazai tudományos kutatásának előmozditása. ... >>

Minőségi Újságírásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2151 Fót, Berda J. utak 7/2.
képviselő: Weiss-Tar Ágnes
A magyar sajtó minőségének megőrzése, színvonalának fejlesztése és hagyományainak ápolása. ... >>

Művészek a fóti hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Kardos Mária Zsöte
A gyermekvárosban nevelkedett tehetséges gyermekek képzéséhez, önálló élethez való elindulás támogatása, a volt Károlyi Kastély művészeti templommá válásának segítése. ... >>

Óvodásainkért Alapítvány a fóti Apponyi Franciska Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Koltói A.u.4.sz.
képviselő: Koczur Györgyné
Fóti 1.sz.Óvoda óvodásainak oktatását, nevelését szolgáló módszerek és eszkö- zök finanszirozása, idegen nyelv játé- kos foglalkozás támogatása, az óvodai udvar környezetbarát kialakítása, kör- nyezetbarát játékszerek beszerzése, testneveléshez szükséges tornaszerek, szűrővizisgálatok, kirándulások finan- szírozása. ... >>

Papagájvilág Alapítvány a veszélyeztetett papagályfajok megóvásáért

(oktatási,környezetvédelmi)

2151 Fót, Nyárfa u. 20.
képviselő: Erdei Zsolt kuratóriumi elnök (önállóan, a bankszámla felett Bordás Krisztina kuratóriumi taggal együttesen)
A papagájalakúak (Psittaciformes) rendjébe tartozó madárfajok eredeti élőhelyükön való hosszú távú fennmaradásuk érdekében történő védelme. Az alapítvány kiemelten fontos célja a papagájok fajgazdagságának fenntartása a konzervációbiológia és a tájékoztatás eszközeivel, valamint a nemzetkzi illegális állatkereskedelem visszaszorítása határokon átnyúló szakmai kapcsolatrendszer segítségével.
- Az alapítvány feladatának tekinti továbbá a kutatás és a tenyésztés összehangolásának elősegítését, a terepi kutatások tapasztalatainak átültetését a gyakorlati madártenyésztésbe és a fajmegőrzési tenyészprogramokba, valamint oktatások, konferenciák, workshopok, terepi kutatómunkák szervezését. ... >>

Pro Musica Lutherana Alapítvány

(oktatási)

2151 Fót, Berda József u.3.sz.
képviselő: dr. Balás István, Johann Gyula
Egyházi evangélikus egyházzenész képzése, egyházi kórusok, kántorképző intézetek támogatása, egyházi kiadványok megjelenítés támogatása. ... >>

SEGÍTŐ VIRÁG Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2151 Fót, Árvácska u. 102.
képviselő: Stoika Margareta Elisabeta ( elnök )
Alapító azzal a céllal hozta létre ezen alapítványt, hogy mint független és non-profit szervezet, javítson a politikai, gazdasági és társadalmi perifériára szorultakon szociális úton, valamint oktatás, nevelés és információ szolgáltatás útján. Elsődleges cél, hogy az alapítvány megfelelő tudást nyújtson a társadalmi integráció és felzárkóztatás gyorsításában, zökkenőmentességében. A civil szervezetek közösségi együttműködéseinek, forrásszerző és megfelelően elosztó tevékenységének támogatása, valamint a társadalmi részvétel, az önkéntesség és az adományozás fejlesztése, elősegítése, bátorítása. ... >>

Seishi Karate Klub

(sport,oktatási)

2151 Fót, Baross Gábor u. 14.
képviselő: Kurucz Katalin elnök (önállóan9
A karate népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúsági nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítést biztosít. A karate oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. A karate színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése, különöen a fiatalok és az ifjúság körében. ... >>

Számítástechnika Mindenkinek Alapítvány

(oktatási)

2151 Fót, Széchenyi u. 41.
képviselő: Fitori Mikós elnök
Ismeretterjesztő tevékenységével elérhetőbbé tenni a számítástechnikát és az internet használatát az idősebb korosztály számára, különböző oktatási és gyakorlási lehetőségeket biztosítva. ... >>

Százszorszép Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

2151 Fót, Béke u. 66/a.
képviselő: Némethy Kálmán ( elnök ), Némethy Kálmánné, Szirota György
Az anyagilag, vagy mentálisan nehéz helyzetbe került gyermekeket nevelő családok támogatása elsődlegesen a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges nevelésben, oktatásban történő közreműködés és segítségnyújtás útján. Ennek keretében az alapítvány célja a családok részére nevelési szakmai tanácsadás nyújtása és tevékeny közreműködés a gyermekek képességfejlesztésében, tehetséggondozásban, valamint a gyermekek jogainak érvényesítésében. ... >>

Szivárvány Lovas Club

(sport,oktatási)

2151 Fót, Jókai Mór u. 4.
képviselő: Árva Tóth Norbert elnök
lovas sport, ismeretterjesztő és lovas programok biztosítása ... >>

Születés Hete Alapítvány

(oktatási)

2151 Fót, Kazinczy u. 29/A.
képviselő: Haas György
Várandós anyák szellemi, érzelmi és fizikai jólétének támogatása. A várandósgondozás, szülészeti ellátás és a szakmai és szakmaközi kommunikáció minőségének és tartalmának javítása. Krízishelyzetben lévő nők speciális támogatása. Az alapítvány céljaival kapcsolatos kutatások támogatása és kivitelezése, valamint a kutatási eredmények terjesztése. ... >>
1. oldal