Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Baloldali Ifjúsági Társulás Füzesabony

(egyéb)

3390 Füzesabony, Baross út 12.
képviselő: Hudák Tamás ... >>

Füzesabonyi Cigányok Lokálpatrióta Egyesület

(egyéb)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 39.
képviselő: elnök Rézműves Károly, ügyvezető alelnök Kozma Zoltán
-Szervezetformát nyújtani, a cigány polgári önszerveződésnek, bemutatni a polgári önszerveződés helyi eredményeit, népszerűsíteni a helyi környezetvédelmet és a nemzetiségek békés együttélését.
- A füzesabonyi lokálpatriótizmus segítségével a résztvevő személyek közösségét építő programok szervezése.
- Együttműködni más hasonló célú egyesületekkel a fenti témákban. ... >>

Füzesabonyi Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 56/ A.
képviselő: elnök Szabó Tamás, ügyvezető alelnök Csepregi Gábor
Ifjúsági közösség szervezése. ... >>

Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács

(érdekképviselet,egyéb)

3390 Füzesabony, Széchenyi út 6. fsz. 1.
képviselő: elnök Galyasné Dósa Katalin
Füzesabonyi Kistérség Civil szervezeteinek koordinálása.
-Civil szervezetek együttműködésnek fejlesztése.
- Civil szervezetek érdekvédelme, érdekképviselete (kiemelten: gyermek, nők, férfiak).
- Érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítése.
- A civil társadalom erőinek összefogása, működésük hatékonyságának javítása. - Partnerség kialakítása a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között.
- Civil kerekasztalok létrejöttének előmozdítása Füzesabonyi Kistérség településein.
- Hatékony együttműködés kialakítása a civil referensekkel.
- Partnerség a Heves megyei Civil Szolgáltató Központtal.
- Együttműködés a Kistérség gazdasági szervezeteivel.
- Partnerség az Európai Unió tagállamaiban működő, hasonló célokkal rendelkező civil l szervezetekkel .
- Civil Szolgáltató, Információs Pont létrehozása, amely komplex segítséget nyújt a ciliv szervezeteket érintő kérdésekben. ... >>

Füzesabonyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
képviselő: alelnök Kása Pál, elnök Kalóczkai Károly
Az egyesület a főcélja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, az egyesület rendelkezésre álló erőforrásai keretein belül:
- bűnmegelőzési kiadványok terjesztése,
- iskolai bűnmegelőzési programokban való részvétel,
- előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése,
- közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzése,
- lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok elátása, stb. ... >>

FÜZESABONYI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Meggyfa utca 12.
képviselő: k.elnök Mészáros Sándorné
Füzesabony város templomának felújításához, állagának megóvásához berendezéseinek felújításához folyamatos támogatás nyújtása.
Az egyházi ünnepek méltó módon való megszervezése.
A gyermekek megfelelő hitoktatásban történő részesítése.
A hátrányos helyeztű gyermekek támogatása.
A munkanélküliek, az idősek szociális támogatása, gondozása. ... >>

Füzesabonyi Szent Flórián Tőzoltó Egyesület

(egyéb)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 39.
képviselő: Ragó Attila (elnök)
Közreműködés a helyi tűzvédelmi, tűzmegelőzési, mentési, tűzoltási és katasztrófavédelmi feladatokban, a tűz elleni védekezés és oltás helyi történeti emlékeinek ápolása, a tagok tűzvédelmi ismereteinek bővítése. ... >>

Összefogás Füzesabonyért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 54/ a.
képviselő: elnök Wenczel Árpád
A helyi civil szféra, valamint az önkormányzat közötti párbeszéd útjainak kialakítása, a kooperáció elősegítése,
- a füzesabonyi közélet, társadalmi, politkia eszközrendszerének fejlesztése;
- közösségi, művelődési és művészeti programok indítása és támogatása;
- a környezet- és természetvédelem, ezen belül leginkább a tisztább, egészségesebb füzesabonyi környezet kialakítása;
- információs kapcsolatrendszer megteremtése és információáramoltatás Füzesabony és kistérségében működő civil szervezetek között;
- állampolgári-, kisebbségi és etnikai, valamint hátrányos helyzetűek jogvédelme és érdekvédelme, a helyi egyházi szervezetek munkájának támogatása;
- elősegíteni az egyesület tagjainak részvételét a közéletben;
- találkozók, kiadványok, előadások, tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a helyi civil szféra képviselői nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntés hozó szervezetek munkájában;
- a közvélemény és a társadalmi beállítódás formálásának és fejlődésének elősegítése;
- a helyi civilek jogainak képviselete, lehetőségének felkutatása, ismertetése, a demokrácia érvényesítése az élet minden területén;
- a baleset-, bűn- és drogmegelőzés támogatása
- a közrend és közbiztonság védelmének segítése. ... >>
1. oldal