Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskoláért és Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: Fejes Mária Ildikó (kur. elnök)
Az iskola felszereltségének javítása, a tanulók tantermi környezetének barátságosabbá, otthonosabbá tétele. - A tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. - Tanulmányi- és sportversenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása, versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. - Az iskola tanulóinak szabadidő tevékenységét szervező Diákönkormányzat rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

A Remenyik Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3390 Füzesabony, Ifjúság út l7.
képviselő: Molnár Istvánné dr. (elnök), Sallainé Szabó Mária (titkár)
Az iskola oktatást szolgáló tárgyi, technikai feltételeinek javítása, szabadidős programjainak támogatása, nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákjainak segítése. Az alapítvány politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, képviselőt nem állít és nem támogat. ... >>

Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: enök Kiss Zoltán
Az egyesület törekszik arra, hogy minél több középiskolás korú fiatalt vonjon be a kórus munkájába, megismertetve velük a zenei írást, olvasást, a kórusba való éneklés szépségeit, fejlesztve képességeiket, ismeretterjesztő előadásokat tartson.
- Hangversenyeket szervez a régió településein.
- Euroatlanti integráció elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. ... >>

Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Mészáros Zsoltné(ln:Pásztor Piroska
-A füzesabonyi Városi Zeneiskolában és tagozatain folyó zenei nevelés feltételeinek, eszközeinek fejlesztése, a kultúráltabb környezet javítása. -A tehetséges gyermekek támogatása a zenei versenyeken, találkozókon való részvételre. -A kiemelkedő munkát végző zeneiskolai tanulók jutalmazása.
Pk60031/2001/12. sz. végzéssel célkiegészítés:- A szociálisan rászoruló növendékek támogatása.
- A Zeneiskola rendezvényeinek támogatása. - A Zeneiskola dolgozóinak a szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3390 Füzesabony, Petőfi út 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Zsanett, kuratóriumi tag Molnár Izabella
Állatvédelmi Őrszolgálat létrehozása, kezdetben Füzesabonyban, később pedig a kistérségre (19 település) kiterjesztve.
- Szemléletformálás, a felelős állattartás formáinak átadása, tanácsadás, ezen célok intézményesített keretek közötti terjesztése (óvoda, iskola).
- Természetvédelem, állatvédelem.
- Kóbor állatok begyűjtése, azok altatási arányának csökkentése, az örökbefogadás elősegítése.
- Magánszemélyek segítése a szaporulatok örökbe adásánál, ideiglenes otthon keresése, orvosi ellátáshoz való juttatás.
- Ivartalanítási akciók szervezése.
- Kutyafuttató kialakítása Füzesabonyban.
- Menhely létrehozása. ... >>

Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3390 Füzesabony, Honvéd út 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Ragó Árpádné
A gyermekek óvodai, bölcsődei életének, személyiségfejlesztésének, gondozásának elősegítése. ... >>

Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 52-54.
képviselő: Sipos Attila (elnök)
Füzesabony városban és a vonzáskörzetéhez tartozó kisközségekben helyi önszerveződő művelődési kisközösségek, könyvtári klubok létrehozása, működésük, rendezvényeik segítése. ... >>

Füzesabonyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
képviselő: alelnök Kása Pál, elnök Kalóczkai Károly
Az egyesület a főcélja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, az egyesület rendelkezésre álló erőforrásai keretein belül:
- bűnmegelőzési kiadványok terjesztése,
- iskolai bűnmegelőzési programokban való részvétel,
- előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése,
- közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzése,
- lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok elátása, stb. ... >>

Füzesabonyi Széchenyi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Kádas Imre (kuratóriumi elnök)
A füzesabonyi Széchenyi István Általános Iskola támogatása; ennek érdekében: - a nevelő-oktató munkát szolgáló tárgyi feltételek bővítése, javítása, - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és a hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása, - városi és intézményi rendezvények színvonalát emelő kellékek biztosítása, - az iskolai környezet védelme, szépítése, - a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Magisztrátus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 16.
képviselő: Laminé Antal Éva (kur. elnök)
A gyermekek és a fiatalok - különös tekintettel, a hátránnyal, vagy fogyatékkal élők - nevelésének, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásának, művészeti nevelésének, szakképzésének elősegítése. ... >>

Pöttömke Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 16. (VIK. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde)
képviselő: Dohány Istvánné (kuratóriumi elnök)
A gyermekek bölcsődei és óvodai életének élményekben gazdagabbá tétele érdekében: - tárgyi ellátottság bővítése, köztük a speciális képességeket fejlesztő csoportok működéséhez szükséges eszközök biztosítása; - óvodai rendezvényeken ajándékozás; - kirándulások és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Pro Musica 2003 Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: Kissné Bozó Sarolta (kurat. titkár), kuratóriumi elnök Bozsik Csaba
Az alapítvány célja, hogy az alapító fenntartásában jelenleg szervezetileg széttagoltan, Kompolt, Adács, Poroszló és Besenyőtelek községekben működő zeneiskolák fenntartói jogát alapítótól átvegye és a felsorolt, valamint a későbbiekben meglalpítandó vagy átvételre kerülő iskolák fenntartói jogokkal összefőggő feladatait egységes szervezeti keretek között ellássa. Az alapítvány további célja zenei kultúránk népszerűsítése és fejlesztése érdekében hangversenyek, előadások, találkozók szervezése, zeneművek megszületésének segítése, kiadványok megjelentetése, emléklap, emlékérem és díj alapítása és adományozása az alapítávny céljait szolgáló személyek számára. ... >>
1. oldal