Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Füzesabonyi Gyermekek Tanulását, Nyelvtanulását és Kulturális Életét Segítő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Felszabadulás u.28/A.
képviselő: Molnárné Simon Edit
A Füzesabonyban, valamint az ahhoz tartozó kistérségben és régióban élő vagy onnan származó gyermekek számára támogatást nyújtani idegen nyelvek elsajátítására, elsősorban csoportos formában: - tanfolyamok és oktatási segédeszközök finanszírozása, - külföldi kapcsolatok, utazások, csereakciók támogatása, továbbá kiemelkedő képességű, hátrányos körülmények között élő gyermekek tanulásának elősegítésére. ... >>

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskoláért és Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: Fejes Mária Ildikó (kur. elnök)
Az iskola felszereltségének javítása, a tanulók tantermi környezetének barátságosabbá, otthonosabbá tétele. - A tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. - Tanulmányi- és sportversenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása, versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. - Az iskola tanulóinak szabadidő tevékenységét szervező Diákönkormányzat rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

A Remenyik Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3390 Füzesabony, Ifjúság út l7.
képviselő: Molnár Istvánné dr. (elnök), Sallainé Szabó Mária (titkár)
Az iskola oktatást szolgáló tárgyi, technikai feltételeinek javítása, szabadidős programjainak támogatása, nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákjainak segítése. Az alapítvány politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, képviselőt nem állít és nem támogat. ... >>

Botond Diáksport Egyesület Füzesabony

(sport,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: elnök Birincsik József
a diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése, biztosítása;
- rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása;
- az igények felkeltése a testkultúra iránt;
- az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösséggé formálása, klubhűségre nevelés;
- szabadidő és tömegsport igények kielégítése, az igények kielégítéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételek biztosítása;
- a diákok öntevékenységének fejlesztése;
- a sportolók tehetséggondozása;
- utánpótlás-nevelés a nevelési-, oktatási intézményekkel, az önkormányzattal kötött megállapodások, iránymutatások alapján;
- mozgáskorlátozottak rendszeres versenyszerű sportolási lehetőségeinek biztosítása;
- hazai, és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, és fenntartása. ... >>

Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: enök Kiss Zoltán
Az egyesület törekszik arra, hogy minél több középiskolás korú fiatalt vonjon be a kórus munkájába, megismertetve velük a zenei írást, olvasást, a kórusba való éneklés szépségeit, fejlesztve képességeiket, ismeretterjesztő előadásokat tartson.
- Hangversenyeket szervez a régió településein.
- Euroatlanti integráció elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. ... >>

Forrás Civil Egyesület

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Pacsirta u. 59.
képviselő: elnök Bíró Mónika
a ) az emberi értékek szellemi, lelki, testi egészség megtartása, ápolása, tudatos gondolkodás, fejlődés külső és belső szinten;
b) gyermekek, felnőttek, öregek művészeti, kulturális fejlesztése;
c) környezetvédelem, környezettudatos életmód, zöldövezet fejlesztés, ökogazdálkodás, fejlesztés;
d) lelki tanácsadás, gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek gondozás, ápolás, segítségnyújtás, családfejlesztés;
e) kulturális örökségek újjáélesztése (oktatás, kultúra, művészet, szellemiség, tudomány)
f) magyar lelkület újratanítása, gyökerek felébresztése;
g) rendezvények szervezése, lebonyolítása;
h) helyi fejlesztés Füzesabony fejlődése érdekében;
i) zenei kultúrák, hagyományok, műfajok ismertetése;
j) tánc történelme, művészete, eredeti formáinak oktatása, tanítása, mozgáskultúra. ... >>

Füzesabony Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kinizsi út 36.
képviselő: Petővári József (titkár), Szoviár János (elnök)
Általában a diák, tömeg- és egyéb sport támogatása, ezenbelül is a kézilabda népszerűsítése, tehetséges játékosok menedzselése, a bajnokságban kiemelkedően szereplő diák, ifjúsági, felnőtt csapatok országos és nemzetközi mérkőzéseken való részvételének támogatása, edző-, játékvezetői tevékenység támogatása és a kapcsolatrendszer kibővítése. Hátrányos helyzetbe került sportolók és volt sportolók támogatása. ... >>

Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Mészáros Zsoltné(ln:Pásztor Piroska
-A füzesabonyi Városi Zeneiskolában és tagozatain folyó zenei nevelés feltételeinek, eszközeinek fejlesztése, a kultúráltabb környezet javítása. -A tehetséges gyermekek támogatása a zenei versenyeken, találkozókon való részvételre. -A kiemelkedő munkát végző zeneiskolai tanulók jutalmazása.
Pk60031/2001/12. sz. végzéssel célkiegészítés:- A szociálisan rászoruló növendékek támogatása.
- A Zeneiskola rendezvényeinek támogatása. - A Zeneiskola dolgozóinak a szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3390 Füzesabony, Petőfi út 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Zsanett, kuratóriumi tag Molnár Izabella
Állatvédelmi Őrszolgálat létrehozása, kezdetben Füzesabonyban, később pedig a kistérségre (19 település) kiterjesztve.
- Szemléletformálás, a felelős állattartás formáinak átadása, tanácsadás, ezen célok intézményesített keretek közötti terjesztése (óvoda, iskola).
- Természetvédelem, állatvédelem.
- Kóbor állatok begyűjtése, azok altatási arányának csökkentése, az örökbefogadás elősegítése.
- Magánszemélyek segítése a szaporulatok örökbe adásánál, ideiglenes otthon keresése, orvosi ellátáshoz való juttatás.
- Ivartalanítási akciók szervezése.
- Kutyafuttató kialakítása Füzesabonyban.
- Menhely létrehozása. ... >>

Füzesabonyi Egészségügyi Szakellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.40.
képviselő: Szeredi Andrásné (kur. elnök)
A jelentős anyagi hiánnyal küzdő Füzesabonyi Egyeszségügyi Központ egészségügyi gép- és műszerberendezéseinek anyagi támogatása, annak érdekében, hogy a gyógyító munka, az egészségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A rendelőintézet számára anyagi támogatás nyújtása a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Pk.60.146/1999/10.sz. végzéssel célkieg. Az alapítvány célja továbbá a szakember- képzés, továbbképzés támogatása. ... >>

Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3390 Füzesabony, Honvéd út 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Ragó Árpádné
A gyermekek óvodai, bölcsődei életének, személyiségfejlesztésének, gondozásának elősegítése. ... >>

Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 52-54.
képviselő: Sipos Attila (elnök)
Füzesabony városban és a vonzáskörzetéhez tartozó kisközségekben helyi önszerveződő művelődési kisközösségek, könyvtári klubok létrehozása, működésük, rendezvényeik segítése. ... >>

Füzesabonyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
képviselő: alelnök Kása Pál, elnök Kalóczkai Károly
Az egyesület a főcélja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, az egyesület rendelkezésre álló erőforrásai keretein belül:
- bűnmegelőzési kiadványok terjesztése,
- iskolai bűnmegelőzési programokban való részvétel,
- előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése,
- közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzése,
- lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok elátása, stb. ... >>

FÜZESABONYI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Meggyfa utca 12.
képviselő: k.elnök Mészáros Sándorné
Füzesabony város templomának felújításához, állagának megóvásához berendezéseinek felújításához folyamatos támogatás nyújtása.
Az egyházi ünnepek méltó módon való megszervezése.
A gyermekek megfelelő hitoktatásban történő részesítése.
A hátrányos helyeztű gyermekek támogatása.
A munkanélküliek, az idősek szociális támogatása, gondozása. ... >>

Füzesabonyi Széchenyi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Kádas Imre (kuratóriumi elnök)
A füzesabonyi Széchenyi István Általános Iskola támogatása; ennek érdekében: - a nevelő-oktató munkát szolgáló tárgyi feltételek bővítése, javítása, - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és a hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása, - városi és intézményi rendezvények színvonalát emelő kellékek biztosítása, - az iskolai környezet védelme, szépítése, - a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

GÉNIUSZ Ifjúsági Alapítvány

(oktatási)

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48.
képviselő: Nagy István (kuratóriumi elnök)
Azoknak a füzesabonyi fiataloknak támogatást nyújtani, akik kiemelkedő képességeik alapján felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, és anyagi támogatásuk szükséges. A füzesabonyi fiatalok kulturált szórakozásának támogatása. ... >>

Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: elnök Susi Zoltán, ügyvezető alelnök Végh Viktor
A népművészeti hagyományok és a hagyományos néptáncok bemutatása, oktatása, népszerűsítése.
- A népművészeti hagyományok és a hagyományos néptáncok segítségével a résztvevő személyek közösségét építő programok szervezése.
- Együttműködni más hasonló célú hazai és külföldi egyesületekkel a fenti témákban. ... >>

KILÁTÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi utca 87. II//6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis György
A magyar vadászati kultúra, és annak hagyományainak széles körű népszerűsítése.
- A Füzesabony és statisztikai kistérségben élők közérdekű tájéokztatásának elősegítése, helyi civil média oktatás megteremtése.
- Füzesabony és térsége régészeti örökségének bemutatása.
- A sport népszerűsítése Füzesabonyban és térségében.
- A természet - és a környezet védelme Füzesabonyban és térségében. ... >>

Magisztrátus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 16.
képviselő: Laminé Antal Éva (kur. elnök)
A gyermekek és a fiatalok - különös tekintettel, a hátránnyal, vagy fogyatékkal élők - nevelésének, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásának, művészeti nevelésének, szakképzésének elősegítése. ... >>

Pöttömke Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 16. (VIK. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde)
képviselő: Dohány Istvánné (kuratóriumi elnök)
A gyermekek bölcsődei és óvodai életének élményekben gazdagabbá tétele érdekében: - tárgyi ellátottság bővítése, köztük a speciális képességeket fejlesztő csoportok működéséhez szükséges eszközök biztosítása; - óvodai rendezvényeken ajándékozás; - kirándulások és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Pro Musica 2003 Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: Kissné Bozó Sarolta (kurat. titkár), kuratóriumi elnök Bozsik Csaba
Az alapítvány célja, hogy az alapító fenntartásában jelenleg szervezetileg széttagoltan, Kompolt, Adács, Poroszló és Besenyőtelek községekben működő zeneiskolák fenntartói jogát alapítótól átvegye és a felsorolt, valamint a későbbiekben meglalpítandó vagy átvételre kerülő iskolák fenntartói jogokkal összefőggő feladatait egységes szervezeti keretek között ellássa. Az alapítvány további célja zenei kultúránk népszerűsítése és fejlesztése érdekében hangversenyek, előadások, találkozók szervezése, zeneművek megszületésének segítése, kiadványok megjelentetése, emléklap, emlékérem és díj alapítása és adományozása az alapítávny céljait szolgáló személyek számára. ... >>

YAMATO Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor út 37.
képviselő: Szedlák Endre ifj. (elnök)
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja (az 1997.évi CLVI.törvény 26.§ rendelkezései szerint): - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - 5. kulturális tevékenység, - 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - 19. euroatlanti integráció elősegítése. ... >>
1. oldal