Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony szociális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

Állami Gazdasági Nyugdíjasokért Alapítvány - Füzesabony

(szociális)

3390 Füzesabony, Pusztaszikszó
képviselő: Kelemen Béla
Az alapítványt az alapító a szociális helyzetüknél fogva rászoruló nyugdíjasainak segélyezésére hozza létre. ... >>

Botond Diáksport Egyesület Füzesabony

(sport,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: elnök Birincsik József
a diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése, biztosítása;
- rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása;
- az igények felkeltése a testkultúra iránt;
- az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösséggé formálása, klubhűségre nevelés;
- szabadidő és tömegsport igények kielégítése, az igények kielégítéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételek biztosítása;
- a diákok öntevékenységének fejlesztése;
- a sportolók tehetséggondozása;
- utánpótlás-nevelés a nevelési-, oktatási intézményekkel, az önkormányzattal kötött megállapodások, iránymutatások alapján;
- mozgáskorlátozottak rendszeres versenyszerű sportolási lehetőségeinek biztosítása;
- hazai, és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, és fenntartása. ... >>

Füzes Táncklub Sport Egyesület

(sport,szociális)

3390 Füzesabony, Herbária út 8.
képviselő: alelnök Török Zsuzsa, elnök Tóthné Szabó Anita, titkár Bényei Zoltánné
A Sport Egyesület elsősorban a versenytánc, és társastánc terén kíván tevékenykedni, teret adni Füzesabony és vonzáskörzete fiataljai részére a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésének, a szabadidő kulturált drogmentes eltöltéséhez. ... >>

Összefogás Füzesabonyért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 54/ a.
képviselő: elnök Wenczel Árpád
A helyi civil szféra, valamint az önkormányzat közötti párbeszéd útjainak kialakítása, a kooperáció elősegítése,
- a füzesabonyi közélet, társadalmi, politkia eszközrendszerének fejlesztése;
- közösségi, művelődési és művészeti programok indítása és támogatása;
- a környezet- és természetvédelem, ezen belül leginkább a tisztább, egészségesebb füzesabonyi környezet kialakítása;
- információs kapcsolatrendszer megteremtése és információáramoltatás Füzesabony és kistérségében működő civil szervezetek között;
- állampolgári-, kisebbségi és etnikai, valamint hátrányos helyzetűek jogvédelme és érdekvédelme, a helyi egyházi szervezetek munkájának támogatása;
- elősegíteni az egyesület tagjainak részvételét a közéletben;
- találkozók, kiadványok, előadások, tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a helyi civil szféra képviselői nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntés hozó szervezetek munkájában;
- a közvélemény és a társadalmi beállítódás formálásának és fejlődésének elősegítése;
- a helyi civilek jogainak képviselete, lehetőségének felkutatása, ismertetése, a demokrácia érvényesítése az élet minden területén;
- a baleset-, bűn- és drogmegelőzés támogatása
- a közrend és közbiztonság védelmének segítése. ... >>

"VADLIBÁK" Füzesabonyi Nagycsaládos Közhasznú Egyesület

(szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi utca 52.
képviselő: elnök Takácsné Szigeti Ilona
a) Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, házasságért a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése.
b) A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.
c) Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek.
d) A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
e) A halmozottan hátrányos családok életminőségének jobbításának elősegítése, különös tekintettel a Magyarországon élő nemzeti kisebbségekre. ... >>
1. oldal