Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Göd sport civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány

(sport)

2135 Göd, Bajcsy Zsilinszky utca 25.
képviselő: Beczássy-Oláh Zsolt elnök
Sportolási lehetőségek támogatása, elsősorban a gyermek és ifjúsági sport körében. Az "Éjféli Sportbajnokság" mozgalom támogatása. ... >>

A-39 Göd postagalambsport Egyesület

(sport)

2131 Göd, Streba u. 3.
képviselő: Száraz György ... >>

Alsógödi Sport Club

(sport)

2131 Göd, Radnóti utca 30.sz.
képviselő: Keller György ... >>

Budapest-környéki Gyermek Síiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2131 Göd, Pázmány Péter u.13.sz.
képviselő: Szabó Zoltán ... >>

Capriole Lovas-, Vizi-, és Tömegsport Egyesület

(sport)

2132 Göd, Szeder u. 24.sz.
képviselő: Török Géza elnök, Zatykó Julia elnökhelyettes ... >>

Daróczy Motorsport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2131 Göd, Pesti u. 14.
képviselő: Daróczy Attila Gábor ( elnök ), Nagy István, Putz György
A sportegyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, utánpótlás nevelés, oktatás.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. ... >>

Duna-Sziget Szabadidő Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Fenyves u. 5.
képviselő: Ambrus Viktória ( elnök )
Szabadidősport, versenysport, tehetséggondozás, utánpótlás nevelés támogatása, kultúrális sportolási lehetőség bővítése, testedzés előmozdítása. ... >>

Dunai Vízisport Alapítvány

(sport)

2131 Göd, Pesti út 25.sz.
képviselő: Dalnoki Tibor
Tömeg és versenysportok magasabb szintre emelése. ... >>

Dunakaland Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Bischof u. 2.
képviselő: Viola Albert, Wagner László
Az egészségmegőrzés és a sport beillesztése a mindennapokba, a társas kapcsolatok fejlesztése a sport, szabadidős és kultúrális eseményeken való részvétellel, fogyatékkal élők és marginalizálódott fiatalok társadalmi integrációjának megkönnyítése a szabadidős, oktatási és sportprogramok segítésével, oktatási, táborozási lehetőségek és természetjárás biztosítása, gyermek- és ifjúságvédelem szervezése, drogprevenciós programok szervezése. ... >>

Dunakeszi Vasutas Tenisz Club Sportegyesület

(sport)

2132 Göd, Pozsonyi u. 7.
képviselő: Bogyó László elnök
sportolás lehetőségének biztosítása, népszerűsítése, a sportrendezvényeken való részvétel ... >>

Dunamenti Mgtsz Göd Sportlövész Egyesület

(sport)

2131 Göd, Tolbuchin u.33.sz.
képviselő: Murvai Zoltán elnök ... >>

Dunamenti Sportbarátok Egyesülete

(sport)

2131 Göd, Nemeskéri K. M. u. 33.sz.
képviselő: Sebestyén Tibor elnök, Zsiga Gábor ügyvezető elnök
Elsősorban a Dunamenti Tűzvédelmi Rt. dolgozóinak és hozzá kapcsolódó vállalkozások dolgozóinak és más személyeknek rendszeres sportolás, (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, tagjainak nevelése. ... >>

Göd Sportjáért Alapítvány

(sport)

2131 Göd, Sporttelep
képviselő: Dr. Horváth László
Göd nagyközségben a tömeges versenysport fejlesztése, támogatása. ... >>

Göd Városi Labdarugó ésTömegsport Egyesület

(sport)

2131 Göd, Rába u. 1.sz.
képviselő: Turtóczky Sándor ... >>

Gödi Diák-Sportegyesület

(sport)

2132 Göd, Szeder u. 24/1. I.3.
képviselő: Dr. Damm Andrea elnökhelyettes, Török Géza elnök
A gödi gyermekek és fiatalok sportolási lehetőségeinek magasabb színvonalú megteremtése. ... >>

Gödi Horgász Egyesület

(sport)

2131 Göd, 783.hrsz. Szakács-kert
képviselő: Dörner Péter titkár, Görbe Zoltán ( elnök ) ... >>

Gödi Kosárlabda játékért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2131 Göd, Templom u. 2/a.
képviselő: Kövesdi Edit
Göd áros kosárlabda sportjának támogatása a tevékenység működési feltételének javítása, különös tekintetel az iskolai tanulók kosálabda sportolásba történő bevonására, az utánpótlás fejlesztésére és versenyeztetésére, az utánpótlás fejlesztésével a minőségi, felnőtt korú kosárlabsázás feltételeinek kialakítására. Az alapítvány gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát, a rendszeres és versenyszerű sportolási lehetőség biztosításával szakkképzett edzők és pedagógusok közreműködésével segíti a gyermek és a fiatalok nevelését a káros szenvedélyektől mentes és egészséges életmódra. ... >>

Gödi Labdarugó Club

(sport)

2131 Göd, Alsógödi Sporttelep
képviselő: Szilágyi Sándor elnök
sporttevékenység ... >>

Gödi Sirály Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2132 Göd, Duna út 7.
képviselő: Rataj András elnök
Tömegsport és kulturális rendezvények szervezése. Szabadidő hasznos eltöltése, hátrányos helyzetűek megsegítése. Göd város adottságainak kulturális és természeti értékeinek kiaknázásában tevékeny részvét, a város ismertségének és kistérségi szerepének növelésében. ... >>

Gödi Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Sporttelep
képviselő: Dr. Horváth László elnök
Célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása.
... >>

Gödi Tenisz Club Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Rákóczi F.u.23.sz.
képviselő: Olasz Nándor, Papp Ernő ... >>

Gödi Western Lovas Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2131 Göd, Szálender u.1.
képviselő: Pető Zoltán
A lovassport feltételeinek megteremtése, terjesztése, oktatása. ... >>

GREASE Tánc- Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2132 Göd (Felsőgöd), Vasút u. 41.
képviselő: Pelczéder Zsuzsanna elnök
a tagok képzése, felkészülésük biztosítása, szakosztályok létrehozása, működtetése, utánpótlás nevelés, táncrendezvények, versenyek rendezése, a hagyományok ápolása, a célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Hegyvidék Alapítvány

(sport,természetvédelem)

2132 Göd, Klára u.11.sz.
képviselő: Halupka János
Sport, természetjárás népszerűsítése, táborok, tanfolyamok, felszerelési tárgyak, eszközök beszerzésének támo- gatása. ... >>

Holnap Csapata Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Felszabadulás u.81.sz.
képviselő: Dr. Horváth György
A diák, kulturális, oktatási célok meg- valósításának támogatása, utánpótlás neveléséhez szükséges anyagi, technikai feltételek megteremtése, kiemelkedő teljesítményt elérő sportolók jutalma- zása 20 éves életkorig. ... >>

HOREX Verseny és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport)

2132 Göd, Napsugár u. 38.sz.
képviselő: Horák István elnök ketten együtt, Horák Istvánné titká ketten együtt, Riz Ferenc elnökh.ketten együtt ... >>

Ilka Völgyi Lovar Egylet

(sport)

2132 Göd, Széchenyi u. 68. sz.
képviselő: Parázs Viktor elnök ... >>

Izola (Közhasznú) Sportegyesület

(sport,oktatási)

2131 Göd, Ibolya u 4.
képviselő: Adamovits L. Endre (elnök)
Napjaink elvárásainak megfelelő flsőoktatási intézményi testnevelés létrehozása. ... >>

Játszoda Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2132 Göd, Révay testvérek u. 7.
képviselő: Orosz Márton elnök
Sport és kulturális tevékenység ... >>

Jövőtudatos Városlakók Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2132 Göd, Délibáb u. 13.
képviselő: Czumpf Sándor elnök
Elsődleges cél az élhetőbb városi lakóhely megteremtése a környezettudatos városi lét fejlesztése, ifjúsági diákközösségek kiépítése, fejlesztése. a közösségi érdek előtérbe helyezése. Válaszokat, megoldásokat, igazságos alternatívákat keresni azokra a problémákra, amelyek környezet, kulturális, technológia, gazdaság terén merülnek fel és amely célokat a közlekedés, városfejlesztés, környezetvédelem, egészségügy, sport és szabadidő tevékenységek, kultúra, oktatás, szociális ügyek területén kíván elérni. ... >>

Kajakkal az egészségért Alapítvány

(sport)

2132 Göd, Szent László u. 17.sz.
képviselő: Barazutti László
Kajak-kenu sportág, diák és tömegsport rendezvények támogatása. Alapítványi célok megvalósítása érdeké- ben vállalkozói tevékenységet is végez- het. ... >>

Liget Tenisz Egyesület

(sport)

2132 Göd, Sellő utca 7.sz.
képviselő: Gelányi Gyula elnök ... >>

Lukács Motorsport Egyesület

(sport)

2131 Göd, Béla Király u. 2.
képviselő: Buránszki József titkár, Lukács Ernő elnök, Lukács Pál alelnök
a fiatalok számára a motorsport versenyzési feltételeinek szervezése, elősegítése ... >>

Magyar Galopp Trénerek és Zsokék Egyesülete

(sport,kulturális)

2131 Göd, Petőfi S. u. 32/A.
képviselő: dr. Suták Vanda ( elnök ), Hammersberg Elemér ( alelnök ), Kovács Sándor ( alelnök ), Szuna Szabolcs ( titkár )
A galopp idomárok és zsokék érdekeinek védelme. A lóversenyzés és versenylovaglás népszerűsítése, társadalmi elfogadottságának növelése. A hazai galopp lóversenysport élénkítése, versenyrendezési feltételek javítása. A Széchenyi István által alapított magyar lóversenyzés hagyományainak, kulturális örökségének védelme. ... >>

Magyar Ifjúsági Talentumok Tudományt, Kultúrát és Sportot Támogató Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Család u. 3.
képviselő: Salamon Tamás elnök
Tehetségkutatás, tudományos, kulturális, sport programok szervezése, tudományos tevékenység ösztönzése, műemlékvédelem, szakanyagok készítése, tudományos érdekképviselet, konferenciák, előadások szervezése, rendezése. ... >>

Magyar Kobudó Szervezet Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Nagy Imre u. 9.sz.
képviselő: Rosenzweig Tamás
A hazai kobudó szervezetek összefogása. Kobudó sportesemények szervezése. Nem- zetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Magyar Szkander Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2132 Göd, Szeder utca 23. II./35.
képviselő: Csabai Attila
A Szövetség a Magyar Köztársaságban szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, fejleszti, népszerűsíti a sportágat hazai és nemzetközi szinten, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Magyar Vitorlázórepülő Válogatott Keret Sportjáért Alapítvány

(sport)

2131 Göd, Tompa M. utca 3. A.
képviselő: Gallé Miklós, a kuratórium elnöke
Magyarország vitorlázórepülő élsportjának fellendítése, ennek keretében a felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítása és bővítése, repülőeszközök és felszerelések beszerzése és kiegészítése. ... >>

Nemeskéri VT.2006.

(sport)

2131 Göd, Csokonai u. 22.
képviselő: Horváth Szabolcs elnök, Wagner Melinda titkár
vadgazdálkodás, vadászat ... >>

Nemzeti Sportutánpótlásért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Kolozsvári u. 28.
képviselő: Klink Zoltán (kuratóriumi elnök)
Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: KiemeltenPest Megye, de az egész ország területéről az Alapítványhoz érkező sportolni vágyó labdarúró, úszó, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, boksz, torna, squasch, sí, műkorcsolya autánpótlás nevelése, a gyermek és ifjúsági sport támogatása;
az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése;
ifjú sportolók körülményeinek javítása;
bölcsődei, óvodai, alapfokú és középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létrehozása, fenntartása, működtetése a labdarúgó, úszó, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, boksz, tenisz, torna, squasch, sí, műkorcsolya utánpótlás támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban lévő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára;
hozzájárulás Pest Megye polgárainak a természeti környezet és az Alapítványi sportágak kínálta lehetőségeinek minél magasabb színvonalú kibontakozásához;
tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése;
magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése;
hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása;
tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a port révén. ... >>

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Petőfi S.u.48.sz.
képviselő: Horváth Ferenc
Az iskolai, ezen belül is a Huzella Tivadar Általános Iskola (továbbiakan: Iskola) oktató, nevelő munkájának, oktatási eszközeinek, nyelvoktatásának színvonalasabbá tétele, tartalmi korszerűsítése. Az iskola technikai felételeinek fejlesztése. A tantestület tagjainak szakmai támogatása, képzési, továbbképzési lehetőségeik bővítése. Kiemelkedő tanári munka ösztönzése, anyagi támogatása. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása, különös tekintettel az idegen nyelvi tanulmányokra. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása, különös tekintettel az idegen nyelvi tanulmányokra. A kiemelkedő tehetségű tanulóknak, illetve a hátrányos helyzetű tanulóknak ösztöndíjak juttatása. A kiemelkedő tehetségű tanulóknak, illetve a hátrányos helyzetű tanulók külföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása. Diákcsere programok szervezése, ilyen programokban való részvétel. Együttműködés más szervezetekkel, alapítványokkal az Alapítvány célja elérésének elősegítése és a szakmai fejlesztés, tapasztalatcsere érdekében. Gazdálkodó szervezetekkel, sportegyesületekkel együtműködési és tanulmányi szerződések létrehozása. Kiadványok, tanulmányok létrehozása, kiadása. A tantestület tagjai, illetve a diákok által készített tanulmányok, írások támogatása, ezek létrehozásának ösztönzése. A tanulók továbbtanulásának ösztönzése. Idegen nylevi, iskolai rendszerű oktatáson kívüli képzések szervezése, a tanulók és a tantestület tagjainak bevonásával. Tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők és kirándulások, túrák szrvezése, támogatása. ... >>

Pólus Palace Golf Club

(sport)

2132 Göd, Kádár u. 49.sz.
képviselő: Pólus Péter elnök ... >>

Profi Magyar Golf Sportegyesület

(sport,oktatási)

2132 Göd, Kádár u. 49.sz.
képviselő: Pólus Péter alelnök, Tringer László elnök
Hivatásos golfoktatók képzése, a játékosok szakmai képzésének biztosítása, golfversenyek szervezése, bonyolítása. ... >>

Pulzus Technikai Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Radnóti M. u. 6.
képviselő: Pénzes Zsolt ... >>

Serdülő 9. Alapítvány

(sport)

2132 Göd, Rózsa utca 3.
képviselő: Hahn Árpád
A labdarúgó sport ifjúsága utánpótlásának a támogatása. ... >>

Teniszsport a Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási)

2132 Göd, Pozsonyi út 7.sz.
képviselő: Deák Róza (elnök) - önállóan a bankszámla felett Bogyó László kur. taggal együttesen -
A teniszsport népszerűsítése a gyermekek körében. E körben versenyek szervezése, a gyermekek képzésének A teniszsport népszerűsítése a gyermekek körében. E körben versenyek szervezése, a gyermekek képzésének megszervezése. ... >>

Top Race Team Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

2131 Göd, Pesti út 41.sz.
képviselő: Id. Horváth László titkár, Ifj. Horváth László elnök, Kis Miklós elnökhelyettes ... >>
1. oldal