Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 105
1. oldal

A "Fej-, Nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Hold u. 5/a.
képviselő: Dr. Tompos Tamás
Támogatja a fej-, nyakdaganatos betegségek korai felismerésére irányuló egészségügyi képzést, segítséget nyújt a fej-, nyakdaganatos betegek ellátásához szükséges műtőfelszerelések beszerzéséhez, az ezen területen dolgozó orvosok részére anyagi támogatást nyújt az új műtéti technikák elsajátítását célzó szakmai továbbképzéseken történő részvételhez, támogatja a fej-, nyakbetegséggel kapcsolatos tudományos rendezvények Győr-Moson-Sopron Megyében történő szervezését. A poszoperatív szakba került betegek beszédfejlesztése és a társadalomba történő visszailleszkedése érdekében egyéni, illetve csoportterápiás foglalkozásokhoz az azt végző szakemberek munkájának anyagi fedezetét részben biztosítja, és a munka megszervezéséhez tárgyi ... >>

" A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT " Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Nagy Sándor
A szülészeti osztály betegellátásának színvonalát fenntartó, illetve növelő feltételekhez való hozzájárulás. ... >>

A SZAKMA TISZTESSÉGÉÉRT Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9022 Győr, Liszt Ferenc út 8.
képviselő: elnök Kovács Zsuzsanna, titkár Hancz István
A felnövekvő generációk számára az egészséges életmód és környezet megismertetése, a szakmai tevékenység értékrendjének visszaállítása, a modern üzleti tudományok terén való jártasságszerzés érdekében igyekszik megismertetni általános közismereti és szakmai képzések szervezése keretében a tudomány, valamint a gyakorlati élet tapasztalatait. Egészségügyi, oktatási, valamint tudományos programok (iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések, továbbképzések, átképzések) szervezésével, a higiéniára, valamint az esztétikumra való törekvés érdekében különösen fodrász-, kozmetikus-, műkörömépítő ? illetve fogtechnikus szakképzés keretében minél szélesebb körben elérhetővé tenni a fenti vívmányokat.
A műszaki tudományok területén hasonló szintű programok biztosításával a műszaki intellektus és szaktudás korkövetelmény szintű biztosítása érdekében a hiányszakmákban, különösen gépjárműszerelő, karosszérialakatos és autófényező szakmákban kívánjuk indítani képzésünket.
A modern üzleti tudományok területén napjaink tudományos eredményeinek felhasználásával a mai gazdasági élet elvárásainak eleget tenni tudó marketing- és reklám menedzser, illetve asszisztens, továbbá általános menedzser és asszisztens, valamint idegenforgalmi menedzser és idegenvezető, végül az illem, etikett és protokoll területén nyújtunk magas szintű képzést. ... >>

"Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
képviselő: Dr. Antali Péter - kuratóriumi tag, Dr. Garab Endre - kuratóriumi tag, Dr. Vaszari Zsolt- kuratóriumi elnök, Fekete Józsefné - kuratóriumi tag, Marics Ferencné - kuratóriumi tag
A Petz Aladár Megyei Kórház gyermeksebészetének szakmai munkájának segítése, támogatása, elsősorban műszerek beszerzésével. Az itt dolgozók szakmai fejlődésének támogatása, képzésük, a legújabb tudományos módszerek elsajátításának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Győri Aneszteziológia és Intenzív Betegellátás Javára

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Dr. Cselovszki Éva
A győri székhelyű Petz Aladár Megyei Kórház Központi Intenzív-terápiás és Aneszteziológiai Osztály dolgozói munkavégzésének és munkavégzési körülményeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Légzőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért

(sport,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Alexy Miklós
A krónikus, acut és intenzív ellátást igénylő légzőszervi megbetegedésekben szenvedő gyermekek ellátásának közvetlen s közvetett támogatása. Műszerek vásárlása, orvosok, segédszemélyzet, szülők és betegek célirányos képzésének és továbbképzésének támogatása, a beteg gyermekek gondozásának eredményességét javító sportfoglalkozások és gyógyüdültetések támogatása. ... >>

Alapítvány az égési sérült betegek gyógyításáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9022 Győr, Bisinger sétány 16.
képviselő: Dr. Jakabos Péter
Elsődlegesen a nyugat-dunántúli(a győri Petz Aladár Megyei Kórház vonzáskörzete) égéssérült betegek gyógyítási lehetőségeinek, ill. a betegeknek a gyógykezelés alatti elhelyezési körülményeinek javítása, az égéssérültek ellátási körülményeinek javítása, rehabilitációjuk elősegítése, tanácsadás, beilleszkedést segítő rendezvények előadások szervezése, a Petz Aladár Megyei Kórház égéssérült betegekkel foglalkozó szakorvosainak, személyzetének szakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítése, illetve a munkafeltételek javítása. Az égéssérült betegek ellátásához szükséges, a Győri Szövetbank által végzett szövettenyésztéssel kapcsolatos kutatás és előállítás. ... >>

Alapítvány az Emésztőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért

(egészségügyi)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Barkóné Polgár Judit
egészségügyi, egészségvédő ... >>

Alkoholizmus Elleni és Alkoholmentes Klubok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9023 Győr, Corvin u. 10.
képviselő: Petrik Mihály
Alkoholizmus elleni, alkoholmentes és előklubszerű csoportok közös feladatainak segítése, érdekvédelme. ... >>

Ápolás Minőségéért Egyesület

(egészségügyi)

9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
képviselő: Forindáné Móró Ildikó
Az egészségnevelés magasabb színvonalra emelése az ápolók körében. ... >>

AURA Életmód Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

Győr, Új u. 27/A.
képviselő: Tóth Ernő
A természetes életmód, természetes gyógymódok népszerűsítése, környezetvédelmi tevékenység ... >>

Bábolnai Baromfi Győr Feldolgozó Kft. Dolgozói Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

9027 Győr, Kandó K. u. 7.
képviselő: Bögölyné Helyes Márta
A dolgozók egészségvédelme, ezen belül a reumatkus, izületi megbetegedések megelőzése, rehabilitációja, a kezeléssel járó olyan költségek megtérítése melyre az egészségbiztosítása fedezetet nem biztosít, a gyógy és utókezeléssel járó költségek és a dolgozókhoz tartósan beteg hozzátartozójának kezelésével járó költségtámogatás. ... >>

Biotermelők Pannon Regionális Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

9028 Győr, Traktoros u. 32.
képviselő: Magyar József
A Nyugat-dunántúli térségben a jó minőségű mezőgazdasági biotermékek termelésének és fogyasztásának ösztönzése, ennek érdekében az ehhez szükséges termelési módszerek és fogyasztási szokások elterjesztése, amelyen keresztül az egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, a föld termőképessége fenntartásának és általában az ember természetes környezete védelmének az elősegítése. ... >>

Civil Forrás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9012 Győr, Vadvirág utca 21.
képviselő: Jagodicsné Andrási Réka
Az egészségügyi, szociális és non profit szféra működési feltételeinek javítása. A szociális ellátórendszer működésének segítése, szociálpolitikai innováció és a szociális ellátórendszer fejlesztésének támogatása a foglalkoztatottság növelése, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás.
Hozzájárulni egy jól működő civil társadalom kiépítéséhez, az önkéntes tevékenység elterjesztéséhez.
A hátrányos helyzetű csoportok, kistérségek felzárkóztatásának elősegítése a piacképes képzések biztosításával, egészséges környezet megteremtésével, felnőttképzési tevékenység folytatásával. ... >>

Civilek Győrért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Ferenczi Tamás
Győr város és polgárainak szolgálata a közélet valamennyi területén, így különösen a családok és az egyének életkörülményeinek javítása; a munkavállalók és a munkáltatók kölcsönös érdekeinek feltárása, valamint együttműködésük támogatása; a helyi vállalkozók sikeres gazdasági működéséhez szükséges feltételek biztosításának elősegítése; a közbiztonság javítása; hagyományőrzés, társas mozgalmak és egyben kezdeményezések, rendezvények támogatása, népszerűsítése; a város kulturális és oktatási szerepének erősítése; az idegenforgalmi adottságok hatékony kihasználása; a műemlék- és környezetvédelem elősegítése; a polgárok egészségügyi és szociális helyzetének javítása; Győr és vonzáskörzete kapcsolatának kölcsönös érdekeken alapuló erősítése. ... >>

Családi körben Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

9028 Győr, Erfurti u. 27. fsz. 1.
képviselő: Rácz Jolán
A betegeik egészségügyi ellátásához való jogának maradéktalan biztosítása érdekében az állami egészségügyi ellátórendszerből kikerült betegek fekvőbeteg-gyógyintézeti kereteken kívüli ellátása, az otthoni ápolási és gondozási feladatok biztosítása és támogatása, és a betegek rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Csépi Alkony-fény Idősek Otthona Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9027 Győr, Bútorgyár u. 4/a.
képviselő: elnök Varga János
Az egészségügyi állapotuk, illetve szociális helyzetük következtében tartós gondozásra, ápolásra szoruló idős emberek iránti felelősségérzet, a segíteni akarás, az emberi élet értékét szem előtt tartó gondoskodás céljából bentlakásos szociális intézmény üzemeltetése. ... >>

Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

képviselő: Bruszt László
A cukorbeteg gyermekeket nevelő családok és gondozásukat ellátó egészségügyi szervezet összefogása a gyermekek érdekében, ezzel megkönnyítve az életvitelüket, speciális képzésük megszervezésével, a sportolási lehetőségek biztosításával, diétás és életmódi vezetéssel, valamint továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással megkönnyíteni együttélésüket a cukorbetegséggel, elősegítve a társadallmi beilleszkedésüket. ... >>

CYTOLÓGIA a Tüdőrák Korai Kórismézéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Gyűrűs Péter - titkár, Dr. Huszárné Dr. Kránitz Noémi - kuratóriumi tag, Pilt Zoltánné - elnök
A rákos megbetegedések, különösen a tüdőrák és ezen belül a hörgőrák korai felismerését nagyban segítik a szűrővizsgálatok. Ezekhez szükséges eszközök beszerzésével fenntartási költségeinek részbeni, vagy egészbeni átvállalásával szakkönyvek, folyóiratok, egyéb szakmai, tudományos munkában a cytológiai munkát végző munkatársak továbbképzésének, a vizsgálati anyagok tudományos feldolgozásának támogatása, nemzetközi konferenciákon történő részvétel biztosításával a tudományos tapasztalatszerzés elősegítése, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésével, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítését is. ... >>

"Do ut des" Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Bálint Mihály u. 133.
képviselő: Cziganek Edina, Fodor Tamás
1.) Társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését.
2.) Tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra értékeinek széles körben történő bemutatásához, lehetőséget teremtsen arra, hogy művészeti alkotások nyilvánossághoz jussanak, valamint elősegítse, hogy a magyar kultúra és oktatás ügye nagyobb szerepet kapjon a közgondolkodásban.
3.) Szociális vagy kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járó beteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti- szakmai munka támogatása. ... >>

Dolgozó Szamaritanusok Győri Önkéntes Mentőegyesülete

(egészségügyi)

9024 Győr, Nagy Imre u. 71.
képviselő: Dr. Májer János
mentő- és betegszállító tevékenység ... >>

Dubravszky László Alapítvány

(egészségügyi)

9025 Győr, Radnóti Miklós utca 29. II./1.
képviselő: Kapu László
Egészségmegelőzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. ... >>

Egészség - Esély Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

9026 Győr, Mayer Lajos út 51. b.
képviselő: Döme Jenő - elnök
Az alapítvány azoknak az embereknek kíván az orvoslás, azon belül az alternatív gyógyítás szabályozott keretei között az egészségkultúrában, betegség megelőzésében-, gyógyításában: szellemi tőkét oktatással, támogatást gyógyítással nyújtani, akik annak megfizetésére csak korlátozottan képesek, de ilyen segítségre szorulnak, illetve ilyen segítséget elfogadnak a jövőbeni magyar társadalom megerősödésére.
Konkrét célok:
1.) - MARAMED - OKTATÓ ÉS GYÓGYCENTRUM bérlése, működésre alkalmassá tétele, működtetése 9026 Győr, Mayer Lajos u. 51/B. szám alatt. (A későbbiekben az épület megvásárlása.) Az alapítvány a későbbiek során fejlesztési lehetőségként Vas és Zala megyében is telephelyet létesít.
2.) Az alapítvány szerződést köt orvosokkal és szakképzett gyógyítókkal, oktatókkal, közreműködőkkel egészségügyi szakellátásra, oktatásra. Az orvoslás keretein belül: gyermekgyógyászati szakellátás, homeopátia, akupunktúra, akupresszúra, tanácsadás, öngyógyulási készségfejlesztések, stb.
Esélyt adni a rendeléseken azoknak is a kezelésekre, gyógyulásra, akik azt megfizetni nem, vagy csak korlátozott mértékben tudják. (A teljes ingyenesség érdektelenségbe torkollik, ezért ingyenesség csak az addiktológiánál leírtak szerint lehetséges!)
3.) A tanulás területén esélyt adni tanulásra: Természetgyógyászati alapképzés és gyakorlati képzés a hatályos jogszabályok alapján. (Alapfokú állami vizsgát lehet tenni Budapesten az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben.) Továbbá részt venni alapfokú OKJ-s szakképzésben az egészségügy területén.
Olyan jó alapképzettségű, tudású fiatalokon oktatással segíteni, akik hivatást éreznek az elesettebbek segítésére, gyógyítására, de saját erejükből képtelenek a magas képzési költségek teljes finanszírozására.
4.) Egészségnevelés: klubszerű működtetés, rendszeres előadás az adott érdekcsoportba tartozók (betegségcsoportok, korcsoportok stb.) részére. Témái: egészségvédelem, egészségkultúra. Életmód táborok szervezése. Például: olyan fiatalok táboroztatása is, akik a függőségtől (drog, alkohol, dohányzás, játék, stb. szenvedély) szeretnének megszabadulni és érdekközösségé csoportosulva lelkileg megerősödve, visszatérhetnének családjaikhoz, munkájukhoz.
5.) Ismeretterjesztés: a családi élet számtalan területéről, de a gyógyítás tudományos és kecsegtető eredményeiről, hasznosítható házi-praktikákról stb. Pl. a természetes élet, a természeti népek gyógymódjai, a környezeti káros hatások élet a jelenlegi körülmények között, a lélek betegségei, a lelki betegségekkel járó szervi elváltozások stb. Iskolai, egyházi és egyéb célszerveztek, civil szervezetek részére nevelő célú előadások.
6.) A természetgyógyászat egyre bővülő tárházának, eszköztárának bemutatása. A természetgyógyászok által használt agyagok és eszközök értékesítése az érdeklődőknek. Ide értve: a kereskedelmi forgalomba általában nem elérhető gyógyításról szóló irodalmat, jegyzeteket, újságokat, tájékoztatókat. A nehezen elérhető, vásárolható eszközöket, k ... >>

"Egészségért" Alapítvány Győr

(egészségügyi)

Győr, Rákóczi F. u. 42.
képviselő: Dr. Szilágyi István
Az orvosok által beutalt asthmás és tartási rendellenességű beteg gyermekek rehabilitációjának a segítése. ... >>

"Egészséges Nemzedékért" Alapítvány

(egészségügyi)

9025 Győr, Radnóti u. 41.
képviselő: Dr. Schmidt Péter, Korompáky Mária
Higiéniás szokások kialakítása, meglevő egészségkultúránk fejlesztése.Az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretagynag bővítése, a betegség megelőző prevenció biztosítása. Miden káros szenvedély elleni küzdelem. ... >>

Egészséges Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Peczár László
A születés után súlyos vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentésének, mint állami speciális mentési feladatnak a megvalósítása, az újszülöttek intenzív ellátásával és szállításával kapcsolatos teendők támogatása. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

Győr, Kálóczi tér 9.
képviselő: Csizmadia Sándorné
érdekképviselet ... >>

"EGYMÁSÉRT" Haematológiai Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

9023 Győr, Földes G. u. 34-36.
képviselő: Dr.NHahajevszy Sarolta
A tagok gyógyulásának, rehabilitációjának, pihenésének, kikapcsolódásának segítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

ÉLET-TÉR Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győzelem u. 111/A.
képviselő: kuratóriumi elnök K. Szabó Tiborné
Az alapítvány általános, közvetett célja: egészségmegőrzés, volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek-, és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, határokon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása, természet-, és környezetvédelem ... >>

Első Győri Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Pásztor u. 25.
képviselő: Dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona
A Kulb arra törekszik, hogy a maga szerény eszközeivel is hozzájárulon a világ népei közötti kölcsönös egyetértés szellemének erősítéséhez. A Klub célja társadalmi és közhasznosságú tevékenység elősegítése, a társadalom jóléte érdekében. A Klub célja a tagok közötti jó barátság, kölcsönös megértés erősítése, a közösségi érdeklődésű emberek társadalmunk szolgálatára való ösztönzése, az erkölcsi normák érvényre juttatása. A célok elérése érdekében együttműködik a Lions Clubok Nemzetközi Szervezetével. Drog tájékoztatás, diabetes tájékoztatás, a látás megőrzése és vakok segítése, halláskárosultak támogatása, oktatási szolgálatok, környezeti szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, nemzeközi szolgálatok, szociális szolgálatok. ... >>

Emberek az Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

9028 Győr, Pannónia u. 46.
képviselő: Jahoda Maja
A Győrben élő kóbor ebek elhelyezése, betegségmegelőző, gyógyító ellátása, táplálása, részükre otthon biztosítása. ... >>

EMERITUS - GYŐR Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
képviselő: Németh Ferenc
Győr város egészségügyi alapellátásában huzamosabb ideig dolgozó, onnan nyugdíjba vonult munkatársakat, volt beosztására, végzettségére, korára, nemére tekintet nélkül az alapítvány kuratóriuma támogatásban részesítheti. ... >>

EMPÁTIA Baleseti Sérültekért Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Buda utca 15
képviselő: Kuratórium elnöke Tari Istvánné
A baleseti sérültek rehabilitációjának fizikai és anyagi segítése, gyógyászati segédeszközök beszerzésében való segítségnyújtás. Mentális és lelki segítségnyújtás a baleseti poszttraumás betegeknek, szociális tevékenység kifejtése. Jogvédő tevékenység kifejtése, rehabilitációban részt vevő szakemberek tevékenységének megszervezése. Egészségkárosultak támogatása. ... >>

Endoscópia Győr 95. Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Müller Ibolya, Dr. Rácz István, Dr. Szabó Andrea
Az emésztőszervi betegségekben szenvedő betegek ellátásának, kezelésének, diagnosztikájának javítása, endoscópos berendezések és kiegészítő eszközök beszerzése. Ezen túlmenően szakmai tudományos konferenciák szervezésének elősegítése, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

"ÉP SZÖVET" Daganatos Megbetegedésben Szenvedőket Segítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9024 Győr, Csokonai u. 10.
képviselő: Nagy Sándor
A daganatos megbetegedésben szenvedőket ellátó kórházak és egészségügyi intézmények részére adományok gyűjtése, kórházi felszerelések, gyógyászati eszközök beszerzéséhez pénzügyi segítségnyújtás. ... >>

Érbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Gunther Tamás
A Petz Aladár Megyei Kórház Érsebészeti Osztályán kezelt betegek magasabb szintű ellátásának segítése, tárgyi feltételek megteremtéséhez és az osztályon dolgozók szakmai továbbképzéséhez való hozzájárulás. ... >>

Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete

(egészségügyi)

9028 Győr, Varga Katalin u. 16/c.
képviselő: Czantleitnerné Takács Sarolta Éva, Dr. Zaupper Tamásné, Érné Pápai Erzsébet, Konczos Emília
Gondoskodik a rákbetegek jogaik megismertetéséről, betegjogi kérdések tájékoztatásáról. Együttműködik az egészségügyi hálózattal. Részt vesz a betegek egészségnevelésében. Előadások és tapasztalatcserék szervezése. Segíti munkaképességük fejlesztését, visszaállítását. A betegek számára testi, lelki, szociális, üdülési segítséget nyújt. ... >>

Északdunántúli Tégla és Cserépipari Dolgozók Szociális Alapítványa

(egészségügyi)

9024 Győr, Somogyi Béla u. 36. I. em. 3.
képviselő: elnök dr. Révhegyi Tamás
Az Északdunántúli Tégla és Cserépipari Vállalat jogutód gazdasági társaságok dolgozóinak és nyugdíjasainak üdültetése, az alapítványnak átadott üdülő működtetése, a beteg nehéz helyzetbe került dolgozók, nyugdíjasok és családjuk támogatása, az önhibájukon kívül munkanélkül maradt dolgozók végkielégítésnek kiegészítése. ... >>

EU-MOBILITY Nyugat-dunántúli Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19.
képviselő: Hujber Júlianna, Tölgyesi László
Az egyesület elsősorban a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatását tekinti céljának, alapvetően kulturális, szabadidős, egészségügyi és ifjúsági érdekképviseletei tevékenységi céllal ... >>

EURO-ÖKOLAND Hungary Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

9025 Győr, Beér köz 2.
képviselő: Csepi Károly
Környezetvédelem és az egészséges életmód javítása területén ismeretterjesztő és gyakorlati tevékenység végzése és terjesztése az egészségügyi problémákkal küzdő személyek ? különös tekintettel az óvodás, általános iskolai, középiskolait és felsőfokú tanulmányokat folytató korosztályok ? számára, annak érdekében, hogy a környezetvédelem és az egészséges életmód Magyarországon az európai megoldásokhoz felzárkózzon. ... >>

Fejlesztéspolitikai Tudományos Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

9022 Győr, Batthyány tér 4. fsz. 1. iroda
képviselő: Krizmanich Gergely, Szányi Dávid
A gazdaság, a társadalom és a környezet állapotát érintő, mikro- és makroszintű problémák rendszeres vizsgálata, az állapot értékelése és a feltárt problémák kezelésére tudományos igényű javaslatok kidolgozása.
Globális, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi stratégiák megalapozása, megvitatása, bírálata és értékelése, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai, gazdaság- és szociálpolitikai, európai integrációs és társadalompolitikai stratégiai kérdésekre.
Tudományos ismeretterjesztés és oktatás minden tudományterületen, a tudomány és a tudományos munka népszerűsítése.
Tudományos igényű fejlesztőmunka, tudományos műhelyek, körök létrehozása és működtetése.
A kutatás-fejlesztés és innováció népszerűsítése, feltételeinek javítása, eredményeinek propagálása, kutatók és innovációt segítő szakemberek képzése, tájékoztatása, érdekeik védelme, a köztük zajló információáramlás segítése, tudáshálózatok felépítése és működtetése.
Technológiafejlesztési és gazdaságfejlesztési programok és együttműködések szervezése, működtetése, értékelése, valamint ezeket megalapozó dokumentumok, tervek, tanulmányok, szakvélemények készítése.
A kultúra mint érték népszerűsítése, a közművelődés és az örökségvédelem előmozdítása.
Nevelés és képességfejlesztés, tehetséggondozás.
Környezetvédelem, környezet-egészségügyi tevékenység, környezeti kockázatok feltárása, értékelése, és fejlesztési javaslatok kidolgozása.
Vállalkozások érdekképviselete, amennyiben az gazdaságfejlesztő, illetve multiplikatív hatású. Civil szervezetek érdekképviselete, amennyiben a tevékenység az egyesület fejlesztési céljait előmozdítja, ahhoz hozzájárul.
Egészségvédelem, prevenció, az egészséges életmód propagálása és rehabilitációs tevékenység.
Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információszolgáltatás, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információ-szolgáltatás és érdekképviselet.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, különösen a kisebbségek érdekeinek védelme, fejlesztő hatású és esélyegyenlőséget előmozdító szolgáltatások működtetése, határon átnyúló együttműködési és segélyezési célú programok szervezése, lebonyolítása.
Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi kutatómunka, fogyasztói érdekképviselet.
Euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködés élénkítése, segítése, csereprogramok és kutatási, illetve technológiai együttműködési programok szervezése, lebonyolítása.
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása, a közhasznú munkavégzés tudományos megalapozása, információ-szolgáltatás és együttműködések szervezése.
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az igazságszolgáltatás működési feltételeinek javítása, a tudatosság növelése, a kapcsolódó tudományos eredmények terjesztése, modellek alkotása és pilot-projektek lebonyolítása. ... >>

"Felkelő Nap" Fogyatékos Gyermekek Integrálásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9023 Győr, Zrínyi u. 70.
képviselő: Borbás T. Lajosné Fazekas Erzsébet, Tomborné Kenyeres Dóra
Agysérült és más idegrendszeri betegségben szenvedő (epilepszia stb.) gyermekek mozgásfejlesztése. (nagymotorika- és finommotorika koordináció) DOWN-szindrómás gyermekek mozgás- és értelmi fejlődésének segítése, beszédfejlődést elősegítő, szájba helyezhető, arcizom erősítő alkalmazása, magatartási problémákkal, emocionális- és szociális zavarokkal, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel (MCD dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), küzdő gyermekek normál közösségbe, iskolába történő integrálása, (integrálásra irányuló terápia, foglalkozások a speciális Montessori eszközökkel). Érzékszervi sérült (látás, hallás) gyermekek fejlődésének segítése, megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrálása. ... >>

"FELNŐTT LEUKÉMIÁSOK GYÓGYULÁSÁÉRT" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Gasztonyi László
Az alapítvány célja a II. Belosztály gyógyító lehetőségeinek javítása, korszerű műszerpark beszerzése, számítógépes adatkezelés szinvonalának emelése, az izolált kórtermek hygéniai és kényelmi szinvonalának javítása modern eszközökkel. Esetenként tervezzük betegek támogatását a költséges kezelési eljárásokban. Segítségnyújtás a krónikus vérképzőszervi betegek otthoni támogatására. Az orvosok és ápolószemélyzet továbbképzésének segítését (szakkönyvek, CD romok beszerzése, tudományos rendezvények támogatása, kongresszusi részvétel). A haematológiai betegek önsegélyező csoportjainak rendezvényei esetenkénti ... >>

FÉNYHÍD Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

9024 Győr, Zrínyi út 14 A
képviselő: elnök Bödők Karol
Tájékoztatni tagjait, társadalmi csoportokat és egyéneket az egészséges életmód fontosságáról.
Segíteni tagjait, társadalmi csoportokat és egyéneket a betegségek természtének megismerésében.
Segíteni a beteg embereket a társadalmi beilleszkedésben.
Tájékoztatni tagjait és hasonló helyzetben levőket a betegek jogairól, lehetőségeiről.
Elősegíteni a gyerekek ( kiskorúak és nagykorúak) társadalmi beilleszkedését. ... >>

"Fókusz" Egészségvédők Egyesülete

(egészségügyi)

9023 Győr, Corvin u. 10.
képviselő: Sütő Csaba
A káros szenvedély kialakulásának megelőzésére való törekvés, szenvedélyüktől megszabadult, megszabadulni vágyó személyek és környezetük megsegítése, a klubközösségek értékteremtő és megőrző szerepének támogatása, önsegítő csoportok tevékenységével való cselekvő együttműködés, az egyesület ingó vagyonának kezelése, gyarapítása, állagának megóvása, ingatlan vagyon szerzése. ... >>

GRABOPLAST Rt. Szakszervezeti Bizottsága Szociális és Foglalkoztatási Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
képviselő: Egyházi Edit - elnökhelyettes, Jordán Béláné - elnök
GRABO-Vállalatcsoport szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóinak, a vállalatcsoporttól nyugdíjba vonultak szociális, foglalkoztatási és kulturális támogatása. Ezen belül a kedvezményezettek támogatása szociális helyzetük jelentős romlása, hosszan tartó betegségük, foglalkoztatásuk körében elszenvedett balesetük s az ebből eredő egészségi károsodásuk, valamint munkanélkülivé válásuk, tovább üdültetésük esetén. Munkalehetőség teremtése céljából átképzésük támogatása. A munkavállakónak a foglalkoztatása körében elszenvedett halálos balesete estén a kedvezményezettek a munkavállalói hozzátartozói is lehetnek. ... >>

Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány

(egészségügyi)

9023 Győr, Vasvári P. u. 2-4. (PAM)
képviselő: Dr. Horváth Eszter
A súlyos, életveszélyes állapotban lévő csecsemők és gyermekek sürgősségi, és intenzív ellátásának támogatása. ... >>

Gyirmótért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35.
képviselő: Bölcs Csabáné
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy biztosítsa Gyirmót eredményes működésének és fejlődésének az anyagi, szellemi és tárgyi feltételeit. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el.
- kulturális rendezvények szervezése, képző- és iparművészeti kiállítások szervezése
- film- és videotár kialakítása
- a városrész esztétikai arculatának és környezetkultúrájának javítása, a művészeti információáramlás javítása
- sportprogramok szervezése, sportpályák létesítése
- a városrész kábeltévé rendszerének kiépítése
- szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fejleszétse. ... >>

GYŐR ARRABONA LIONS CLUB

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

9027 Győr, Ipar u. 39. fszt. 1.
képviselő: Pappné dr. Kiss Irén
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése, a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, különösen a vakok és gyengén látók, egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése, ill. a szövetség más hazai és külföldi klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Bíráiért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9021 Győr, Szent István u. 6.
képviselő: Dr. Benedek Margit Csilla, Dr. Tatár Ágnes
A Győr-Moson-Sopron megye területén dolgozó aktív bírákat ért sorsszerű tragédiák (halál, tartós, vagy végleges, illetve teljes munkaképtelenné válás, hosszabb ideig tartó súlyos betegség stb.) által keletkezett élethelyzetek elviselésének megkönnyítése az alapítvány által nyújtott erkölcsi és anyagi támogatással. Az alapítók az alapítvány létesítésével azt kívánják elérni, hogy a megye bírái és családtagjaik ilyen élethelyzetben is megőrizhessék méltóságukat, ne kényszerüljenek olyan helyzetbe, amely nemcsak számukra elviselhetetlen, de egyúttal árt a bírói hivatás tekintélyének is. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal