Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 105
2. oldal

Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Venesz László
egészségügyi, egészségnevelő, cukorbetegek érdekképviselete. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mentésügyi Alapítvány

(egészségügyi)

9022 Győr, Tarcsay V. u. 11.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
Győr-Moson-Sopron megyében a mentés szervezés és mentéstudomány művelésnek és fejlesztésének támogatása. Az alapítvány e tevékenységét az Országos Mentőszolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Mentőszervezetének munkáját segítve, a szervezet, illetve az (országos) mentésügy közvetlen támogatásával kívánja végzeni. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Vesebetegek Egyesülete

(egészségügyi)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Németh Anikó, Oross Oszkár, Takácsné Járfás Ilona
vesebetegek érdekképviselete ... >>

Győri Egészségnevelési Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Szent Imre u. 16.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
A fiatalkorúak, elsősorban a 12-18 év közötti korosztály helyes életmódra nevelése és egészségügyi felvilágosítása az egyes káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról (dohányzás, alkoholfogyasztás, drogveszély, AIDS, stb.). Ugyanennek a korosztálynak az egészségmegőrzésének és a helyes életmódra való nevelése és az ezzel kapcsolatos oktatási és egészségügyi elvilágosítás végzése. Ugyancsak az Egyesület célja a dohányzásellenes rajzpályázatok meghirdetése, értékelése, és bemutatása a város óvodáiban, iskoláiban, oktatási és nevelési intézményeiben. Célja ugyancsak a kiemelkedő egészségügyi emléknapok és évfordulók megünneplése: a városi Semmelweis nap, WHO-nap, Rokkantak Nemzetközi napja, AIDS Ellenes Világnap, Betegek Világnapja. ... >>

Győri Független Orvosszakszervezet

(egészségügyi,érdekképviselet)

9012 Győr, Aba Sámuel u. 15.
képviselő: Dr. Tömböl Ferenc
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. Az illetékes hatóságok tájékoztatása mellett a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése. A betegellátás magas színvonalának biztosítása érdekében a szakmai és tárgyi feltételek javításának kikényszerítése. ... >>

Győri Kórház Ápolási Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Kóbor László - kuratóriumi elnök, Kékesi Zoltán - titkár, Németh Andrásné - kuratóriumi tag
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Győr Ápolási Osztályát: ápolási eszközök, berendezések és anyagok beszerzésével, vagy ezek részbeni támogatásával, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb szakmai tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzését, az ápoltakkal foglalkozó munkatársak továbbképzéséhez támogatja a szakképzett munkatársak továbbképzését, különösen az ápolási tevékenységgel összefüggő korszerű és nemzetközileg is elismert minőségbiztosítási rendszer kialakításával, továbbá tudományos rendezvények, előadások, tanfolyamok rendezésével, ilyenek támogatásával segíti az eszközigényes ápolási feltételek magasszintű megvalósítását. A betegellátás feltételeinek javításával, az ott ápolt idős emberek részére komfortosabb, otthonosabb körülmények kialakításával. Az épületek állagmegóvási, karbantartási, felújítási költségeinek teljes, vagy részbeni átvállalásával. ... >>

GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Antreterné Kara Zsuzsanna - tag, Csordás Adrienn - titkár, Dr. Skaliczky Zoltán - tag, Dr. Tamás László János - elnök, Prof. Dr. Oláh Attila - tag
A Győri Petz Aladár Megyei Kórház részére gép, műszer és technikai műszerek beszerzésének, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges további tárgyi feltételek megteremtésének és fejlesztésének, az egészségügyi technológia fejlesztésének, - az informatikai rendszer bővítésének, - az orovsainak egyéb egyetemi végzettségű munkatársainak és szakképzett dolgozóinak, továbbképzési költségeinek biztosítása. ... >>

Győri LIONS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

9021 Győr, Újlak u. 4/a.
képviselő: Szammer István
a) Szociális, egészségügyi, kulturális, magán-és közintézményekben a tárgyi feltételek javításának támogatása, ilyen intézmények személyzetének szakmai-képzési támogatása. b) A nemzetek közötti jobb megértés, barátság és együttműködés előmozdítása. c) Kölcsönök folyósítása, ösztöndíjak, jutalmak, pályázatok kitűzése és egyéb pénzbeli juttatások nyújtása az a) pontban meghatározott intézmények, magányszemélyek és önkormányzatok részére. d) Egyészség- megőrzési, felvilágosító, munka támogatása, ilyen tárgyú rendezvények szervezése. e) Egészségi állapotuk miatt tartósan és/vagy súlyosan nehéz anyagi vagy szociális helyzetben lévő magánszemélyek gyógykezelésének, képzésének támogatása. ... >>

Győri Sclerosis Multiplex Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

9024 Győr, Bem tér 13. II/5.
képviselő: Kiss Zoltán
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban sclerosis multiplex megbetegedésben szenvedők, valamint gondozóik és családtagjaik támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a betegségben szenvedők és gondozóik szakszerű tájékoztatásában, mind a betegséggel kapcsolatban, mind a gondozással kapcsolatban. A szabadidő megszervezésében, egészségügyi tájékoztatási és kulturális porgramok szervezésében, az arra rászoruló családok részére tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Győri Szemészetért Alapítvány

(egészségügyi)

9026 Győr, Patak u. 7.
képviselő: Dr. Bereczki Árpád
A győri szemészeti gyógyító tevékenység támogatása. ... >>

Győri Vesebeteg és Hypertónia Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Ugróczky Tamás
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Nephrológiai Osztályát: gépek, műszerek berendezésében, azok üzemeltetésének biztosításában, informatikai rendszer megteremtésében, üzemeltetésében, orvosai, egyéb egyetemi végzettségű munkatársai és szakdolgozóinak képzésében, továbbképzésében, tudományos rendezvényeken való részvételében, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb, a szakmai, tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzésében, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésében, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítésében. ... >>

"Híd a Jövőbe" (Győr) Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Ács Miklósné, Mihályi Ernőné
A szociálisan izolálódott szenvedélybetegek reszocializálásának elősgítése, a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, mentalhigiénés kultúra javításának támogatása. ... >>

Holosz, az Egészség Jövőjéért Alapítavány

(egészségügyi)

9028 Győr, Petárda u. 20.
képviselő: Földesi Balázs Ferenc
Az egészségügyi intézmények és a kapcsolódó tevékenységet végző intézmények támogatása és fejlesztése a minél teljesebb egészségügyi kezelések elterjesztésének érdekében. ... >>

Iparosok Szociális Alapja Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Maloun Tibor, Mezei Csaba, Varga László
A szociálisan rászoruló iparosok támogatása, segítése, segélyezése. Egészségügyi, gyermek, ifjuságvédelmi, bünmegelőzési feladatok támogatása, oktatási intézmények és rászoruló tanulók támogatása, segélyezése. ... >>

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
képviselő: Wenhard Andrea
Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintű módszertani bázis létrehozása, minőségbiztosítási paraméterek kialakítása. A szakmai fejlesztéssel kapcsolatos oktatási tevékenység végzése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalkorúak, középiskolások széleskörű egészségnevelése, egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. (ismeretterjesztő előadások, kiadmányok stb. útján)
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak mozgásszeretetének kialakítása. Sport és szabadidő tevékenységük biztosítása. (az ehhez szükséges eszközök vásárlása, beszerzése) Versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak köréből a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű rétegek testi-lelki-szociális egészségének javítása (szociális segítés, anyagi támogatás). ... >>

Küzdelem a Szélütés Ellen Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Dr. Csányi Attila
A szélütés betegség elleni küzdelem elősegítése Győr városában és vonzáskörzetében, ennek keretében különösen tudományos kutatás elősegítése, elsősorban a szakorvosok részére történő egyedi kérelem, vagy pályázati kiírások alapján, új diagnosztikai és kezelési módszerek beindítása, rehabilitációs tevékenység segítése, új orvosi ismeretek megismertetése a neurológiai osztály közvetlen gyógyító vagy ahhoz szorosan kapcsolódó rehabilitációs tevékenységet folytató dolgozói részére pályzati kiírás alapján. ... >>

"LÁNCSZEM ALAPÍTVÁNY"

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyány tér 5.
képviselő: Kőfalvi Tivadar, Majtényi Lászlóné
A mozgásukban korlátozott gyermekek szociális, egészségügyi, anyagi és erkölcsi támogatása jótékonysági alapon, térítésmentesen, szabadidős programok, szakkörök, ismeretterjesztő előadások, csoportterápiák és foglalkozások szervezése és a szülők, illetve a gyermekek részére történő megrendezése. Az egészségügyi vizsgálatok, valamint a terápiás programok szervezése céljából a különféle közigazgatási, egészségügyi, gazdasági, stb. szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok létesítése és fenntartása. Tájékoztató anyagok, ismeretterjesztő kiadványok beszerzése, terjesztése, a gyógykezeléshez szükséges technikai segéd- és formaeszközök, mozgásfejlesztő játékok stb. biztosítása, és végül az alapítvány anyagi lehetőségeihez képet a ... >>

"LEGE ARTIS" Szenvedélybetegek Megmentéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
képviselő: Porkoláb Adrienn
Egészségügyi, egészségvédő. Kríziseket és szenvedélybetegeket ellátó krízisház létrehozása, rehabilitálása. ... >>

"Lelkileg Egészséges Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Mayer László
A Petz Aladár Megyei Kórház Gyermek-Ifjúsági Mentálhigiénés Rehabilitációs Részleg (továbbiakban részleg) szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek bizotsítása. A részlegen és az ambulanciai szakrendelésen gondozott gyermekek, családtagjaik, pedagógusok, gyakorló szakemberek széleskörű felvilágosítása, betegség megelőzés, a kialakult problémákhoz való megfelelő hozzáállás, kezelés (előadások, kiadványok stb.) A részlegen gondozottak megfelelő ellátása érdekében foglalkoztatások, rehabilitációs tevékenység biztosítása. (Ehhez szükséges szakemberek foglalkoztatása, eszközök vásárlása, beszerzése, helyiségek biztosítása.) ... >>

"LURKÓ" Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9025 Győr, Kis u. 27. fszt. 2.
képviselő: Zajovicsné Vizer Bernadett
Az osztályon kezelt gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezése, játszóház kialakítása, játékok beszerzése. Egészségügyi és szociális intézmények részére játék és szabadidős tevékenység megszervezése. Az osztályon foglalkoztatott dolgozók munkájának segítése, ápolási kiegészítő tevékenységgel. Az alapítvány munkáját segítő önkéntes szakemberek továbbképzésének támogatása, szakkönyvek, folyóiratok, eszközök beszerzése. ... >>

Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

9024 Győr, Nádor u. 11.
képviselő: Farkas Imre elnök
Megteremteni, biztosítani a szakmai együttműködés szervezett kereteit a tagszolgálatok számára. ... >>

Magyarországi Szamaritánusok Győri Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

9025 Győr, Bálint M. u. 19.
képviselő: Kovács Tibor
Az egyesület fő célja a betegek, szociálisan rászorultak, idősek és egyéb okból hátrányos helyzetben lévők segítése, róluk való gondoskodás, szamaritánus eszmék terjesztése, elsősegélynyújtás oktatása. ... >>

Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

9012 Győr, Ybl M. u. 7.
képviselő: Dr. Varga Tiborné elnök
Tájékoztatni tagjait és a hasonló helyzetben lévőket a betegek jogairól. ... >>

"MI NŐK" ORSZÁGOS SZERVEZETE EGYESÜLET

(egészségügyi,kulturális)

9026 Győr, Szarvas u. 26-30/D. IV.11.
képviselő: Havasrétiné Méry Judit
Az egyesület célja mindazon törekvések támogatása, amely a nemzet kulturális, művelődési és gazdasági felemelkedését, a népegészségügyi és egyéb szociális ellátási rendszernek továbbfejlesztését, a család jogintézményének védelmét, a jóléti társadalmi egyenjogúságnak elősegítését szolgálják. Ennek keretében elősegíteni: a családok megerősítését; helyreállítani a munka becsületét; az egyéni és közösségi jogokat biztosító rendet, a nemzet összetartó erejének növelését; a felelősségtudatot a jövő nemzedéke nevelésében, tudatosítva, hogy a jogok mindenáron való érvényesítése mellett a kötelezettségek maradéktalan teljesítésére is elengedhetetlenül szükség van; a fiataloknak a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalását. ... >>

MIKULÁS BIRODALOM Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9024 Győr, Nádor u. 11. fszt. 3.
képviselő: Farkas Imréné
Telefonos lelkisegélyszolgálat működtetése, a gyermekek-fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: M-M vonal. Gyermekek részére személyiség fejlődésük érdekében hagyományőrző Mikulásnapi rendezvények szervezése. A gyermek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőttéválás útján. Levelezési lehetőség biztosítása a gyermekek és fiatalok részére, problémáik zavartalan megoldásának segítésére az év minden időszakában. Az arra rászoruló idős emberek megsegítése, mentális ápolása, részükre rendezvények szervezése. A rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. Az alapítvány tevékenysége során bárki élvezheti az alapítvány támogatását, annak cél szerinti juttatását.
Együttműködni nemzetközi összefogás keretében az International Santa Claus Peace Council szervezettel, Szent Miklós, azaz a Mikulás hagyomány utókornak történő megőrzésére. ... >>

Mosolyvarázs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 1.
képviselő: Bauerné Jaitl Zsuzsanna Éva, Foltányi Márton Gábor
Az egészségügyi gyermekintézmények (bölcsődés, kórházi osztályok, Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon) fejlesztő eszközökkel és játékokkal való ellátása, valamint gyermekprogramok és rendezvények szervezése. A gyermekintézmények oktató, egészségnevelő programjainak támogatása. A tartósan beteg gyermekek gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és fejlesztő eszközökkel való támogatása. A gyermekek számára betegségmegelőző, egészségnövelő és kulturális kiadványok ... >>

Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Török Ignác u 66.
képviselő: Charomar Joao Antonio
Iskolák és kollégiumok, egyéb oktatási központok létrehozása Mozambikban. Az oktatás fejlesztése, új oktatási módszerek terjesztése. A magyar oktatási módszerek átültetése Mozambikba. A szakképesítését, szakipari tanulmányokat nyújtó iskolai képzés létrehozása és továbbfejlesztése, támogatása. Anyagi eszközök gyűjtése Mozambik oktatási rendszerének fejlesztése céljából. Tanszerek, iskolai felszerelések beszerzése, tankönyvek írása, kiadása, illetve tankönyvírása és - kiadás támogatása. Tanszerek, egyéb oktatási segédeszközök, segédanyagok beszerzése és továbbjuttatása az egyes oktatási intézményekhez. Nyomda létrehozása Mozambikban, a könyv- és egyéb kiadványok kiadásának támogatása. Könyvtárak létrehozása. Iskolatáborok, tanfolyamok, kiscsoportok foglalkozások szervezése. Szakmai elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások szervezése elsősorbana szakipari képzés az informatika, a keresekdelem a közgazdaság, a technológia és temészettudomány terén. Tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíj biztosítása. Mozambiki fiatalok Magyarországon való tanulásának, szakmai képzésének, továbbtanulásának lehetővé tétele és anyagi feltételeinek biztosítása. A tanulók Magyarországra utazása, itt tartózkodása és tanulmányai folytatása költségeinek viselése. Egészségügyi központok létrehozása, ahol a 8 alapelv - egészséges táplálkozás, levegő, víz, napfény, mozgás, pihenés, mértékletesség, bizalom - szerinti életmód kerül bemutatásra és tanításra az embereknek. Az emberek tanítása a tisztálkodásra, tiszta, rendezett környezet teremtésére, higiénikus alapelvekre. Előadások szervzeése és tanácsadás a helyes táplálkozásról, megfelelő étkezési szokásokról és az egészséges életmód folytatásáról. Életmódtáborok szervezése. Szülészek és egészségügyi aktivisták képzése. Árva gyermekek megsegítése, felkarolása, részükre szállás-lehetőség biztosítása, ellátásuk élelmiszerrel, ruhával és egészségügyi ellátásuk biztosítása, valamint lelki gondozásuk. A gyermekek, fiatalok tanítása a másokért való fáradozás lelkületére, az esélyegyenlőség tiszteletben tartására, a hátrányos helyzetűek megsegítésére. A biblia ismeretének terjesztése, a bibliai tanítások hirdetése. ... >>

"MULARTZ HENRIK" Közhasznú Sebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Oláh Attila
A győri Petz Aladár Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályának támogatása, ezen belül a sebészeti osztály infrastruktúrájának, felszereltségének fejlesztése, a rendelkezésre álló műszerpark bővítése, korszerűsítése, a betegellátás komfortosabbá tétele, a kórházi dolgozók, legfőképpen az orvos munkatársak továbbképzése. Ennek érdekében a közhasznú alapítvány külföldi tanulmányutakat támogatat, segítséget nyújt abban, hogy a győri kórház orvos munkatársai magas színvonaló hazai és külföldi kongresszusokon részt tudjanak venni. ... >>

O.M.E. OROSZ-MAGYAR EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 3. I/4.
képviselő: Németh Vilmosné
Az egyesület célkitűzése az orosz és magyar elődeink hagyományainak, kulturális kapcsolatuknak megismerése, megismertetése, ápolása, különös tekintettel az érintkezési pontokra (vándorlások, történelmi házasságok kutatása). A történelmi őshaza "Magna Hungária" területén élő nemzetiségek szokásainak, kultúrájának, hagyományainak, rituáléinak, nyelvjárásainak megismertetése, továbbadása és életben tartása. Regionális kapcsolatok kiépítése oroszországi területekkel, ahol magyarok jártak. Orosz nyelv, zene, költészet, kultúra ismertetése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. Orosz- magyar információs központ létrehozása az oktatás, egészségügy, kultúra, tudomány, sport, gazdaság területén. Kulturális értékek létrehozásának, érvényesülési lehetőségek eszmei és anyagi támogatása (koncertek, bemutatók, előadások, bálok, kiadványok szervezése és finanszírozása.) Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekének kielégítésére az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/5. és c/13. pontja szerinti kulturális tevékenységet és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végez. ... >>

Orthopédiáért Alapítvány

(egészségügyi)

9023 Győr, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Dr. Burkus László, Dr. Marafkó Csaba, Dr. Szántó Sándor
Támogatást nyújtani a betegségmegállapítás, gyógyítás, utókezelés szinvonalának emeléséhez, a betegek jobb ellátását és kényelmét szolgáló kisebb-nagyobb beruházásokban. ... >>

ÖSSZEFOG-ADÓ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 15.
képviselő: Füredi Róbert, Kamenár Éva
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságán dolgozó és onnan nyugdíjba vonult munkatársak egészségmegőrzésének elősegítése, betegségmegelőzésének elősegítése, valamint a szociálisan rászorulók támogatása. ... >>

Őszirózsa Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9026 Győr, Kálóczy tér 11.
képviselő: Farkasné dr. Lukácsi Zita - tag, Haris Csilla - titkár, Leszkovich Mátyásné - tag, Prohászka Ottó - elnök
A szociális otthonban élők életkörülményeinek javítása, szociális és egészségügyi célok. ... >>

PANNON-KERÉK ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/15.
képviselő: Himáné Nagy Erika
A sporton keresztül egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fiatal tehetségek felkutatása, segítése, támogatása. Volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenységek folytatása. Gyermek és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem. Határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Természet és környezetvédelem. Lovas sport hagyományainak ápolása, versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel segítése, támogatása. Gyermekek táboroztatása.
Győr és a Nyugat-dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése, publikálása. ... >>

Péterfy Sándor Evangélikus Öregdiák (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2.
képviselő: Galambos Ádám
Az öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ oktató-nevelő tevékenységének támogatása; az evangélikus iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ diákjai számára ösztöndíjak, szociális segélyek biztosítása; az egyházi iskolák diákszervezeteivel, öregdiák egyesületeivel való kapcsolattartás; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási központban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése (előadások tartása, tanácsadás, stb.); közreműködés a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében; ünnepségek szervezésében való részvétel; kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben; szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

PRO VITAE KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi)

9024 Győr, Somogyi Béla u. 22/5.
képviselő: Kuti Anna-Julianna
Az egyesület célja gyógyíthatatlan beteg, terminális állapotban lévő embertársaink gondozása, ápolása, életének megkönnyítése, segítése, betegek gyógyítása, különös tekintettel a daganatos és kómás betegekre, egészségügyi szakemberek közreműködésével. ... >>

Professor Birkmayer Alapítvány a Magyar Parkinson betegekért

(egészségügyi)

9023 Győr, Fehérvári u. 18.
képviselő: Molnár Gyula
Az alapítvány rendeltetésének megfelelően díjazni fogja azokat az embereket, akik személyes tevékenységükkel közvetlenül segítik a parkinsonbetegekkel kapcsolatos munkát. Az alapítvány hozzájárul az időskorú vagy magukról gondoskodni nem tudó parkinsonbetegek szociális gondozásához. ... >>

"Pulmonológiai Betegekért" Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Cebo-Pólik Elzbieta
A pulmonológiai osztályon fekvő betegek jobb ellátása érdekében eszközfejlesztés és dologi kiadások finanszírozása. ... >>

RÁBA Rotary Club

(egészségügyi,szociális,egyéb)

9025 Győr, Töltésszer út 18.
képviselő: Dr. Horváth Károly, Laczó Bálint
A Rotary céljával egyezően kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A Rotary az alábbi módon törekszik ezen célkitűzések megvalósítására: a barátság és a kapcsolatok erősítése szomszéd Rotary klubokkal; a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés támogatása; diákok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása; a működési területen az egészségügy eszközellátottságának javítása - magas etikai normák állítása mind a magán, mind az üzleti életben; cserediák programokban való aktív részvétel. ... >>

RÁBA Rotary Club Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9025 Győr, Töltésszer u. 18.
képviselő: Kovács Zoltán
A RÁBA Rotary Club által elérni kívánt és általa gyakorolt humánus cél és tevékenység elősegítése céljából a források biztosítása és egyesítése kulturális tevékenységhez, környezettudatos életmódra neveléshez, diákok és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásához, az egészségügy eszközellátottságának javításához, cserediák programokban való részvételhez, határon túli magyarok támogatásához, nemzetközi tevékenységhez. ... >>

Radó Kálmán Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális)

9026 Győr, Kálóczy tér 3.
képviselő: Ábrahám Margit
A nyugdíjas vízügyi dolgozók és házastársaik szabadidejének kultúrált és tartalmas eltöltésének biztosítása. A korosztályt érintő egészségügyi, pszichológiai, művészeti, szórakoztató és egyéb közhasznú előadások, vetélkedők stb. szervezése. ... >>

Regionális Onkológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Simor Püspök tere 5.
képviselő: Dr. Pintér Tamás
Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, a daganatos betegségek megelőzése, a gyógykezelés és az ehhez kapcsolódó tevékenységek személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a megelőzésben és a betegellátásban közreműködők továbbképzésének támogatása. az alapítvány kiemelten kezeli és támogatja a beteg gyermekek ... >>

SEGÍTS OTTHON SÜRGŐSEN Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győri út 22.
képviselő: Szabady János
Az alapító társadalmi elkötelezettségének tudatában a társadalom hátrányos helyzetű, rászorult tagjainak nyújtandó emberbaráti segítség hatékony eszközeként non-profit szervezet létrehozását tűzte ki célul. Az alapítvány közvetlen célja Győr Megyei Jogú Város, illetve más települések és kistérségek szociális problémáinak enyhítése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának keretein belül. Non-profit szervezetként segítséget nyújtani embertársainknak, akik szociálisan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Idős emberek, betegek támogatása számukra azonnali segítség nyújtása, egyedülállók, szociálisan is rászorulók felkarolása. Az alapítvány további közvetett célja a közösség életminőségének, létkörülményeinek hathatós javítása, így különösen bűnmegelőzési feladatok elősegítése, ellátása, valamint kulturális és sport tevékenységek ösztönzése. Az alapítvány távlati célul tűzi ki a közösség életformájának tudatos alakítását is. ... >>

Segítség az Építőanyagipari Dolgozók Nyugdíjas Éveihez

(egészségügyi)

9022 Győr, Tarcsay V. u. 10.
képviselő: Horváth Istvánné, Papp Imre (e)
Az ÉD. Téglaipari Rt., a megszűnt MODUL Vegyesipari Szolg. Leányvállalat, a megszűnt Győri Közuti Építő Vállalat nyugdíjasainak szociális segélyezése, üdültetése. Az alapítvány tulajdonában lévő üdülők fenntartása, működtetése. A beteg, nehéz helyzetben lévő munkavállalók támogatása. Külszini bányászok és nyugdíjasok támogatása. ... >>

"Segítünk élni" Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Dr. Horváth Imre, Dr. Oross Istvánné, Fehér Lajos, Hegyi Erika, Tóth Lászlóné
A koraszülöttek életbentartásához és egészségük megőrzéséhez szükséges új, és korszerű gépek, monitorok, egyéb műszerek beszerzése. ... >>

Szigetköz Megmentéséért Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Corvin u. 12.
képviselő: Lőre Péter
a.) Szigetköz élővilágának, értékeinek védelme, bemutatása; b.) Ismeretterjesztő gyalogos, kerékpáros, vízi túrák szervezése; c.) Folyó- és állóvizeink tisztaságának védelme, megőrzése; d.) Túraútvonalak, tanösvények kialakítása; e.) Fiatalok részére vitafórumok, előadások, konferenciák, táborok, továbbképzések szervezése; f.) A fiatalokat érintő szenvedélybetegségek elleni küzdelem, felvilágosító tevékenység; g.) Fiatalok egészséges életmódra nevelése (drogprevenció, AIDS ellenes kampány, környezettudatos életmódra nevelés); h.) Rendezvények szervezése természetközeli helyeken; i.) Lakossági felvilágosító tevékenység; j.) Egyéb fiatalokkal kapcsolatos tevékenység; k.) Nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, közös programok, konferenciák továbbképzések szervezése; l.) Határon túli magyar szervezetekkel közös rendezvények lebonyolítása az eggyé válás erősítése, és a közös ... >>

"SZÍVKATÉTEREZÉS Győr" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

9024 Győr, Majorok út 4
képviselő: elnök Hajba Ferenc (együttes bármely kuratóriumi taggal), tag Győri Andrásné (együttes Hajba Ferencel), tag Nagyné Kovács Klára (együttes Hajba Ferencel)
Az alapítvány célja, hogy hathatós anyagi támogatást nyújtson Győr városában a szívkatéterezés feltételeinek megteremtésében közreműködő, a szívkatéterezést végző, a szívkatéterezésen átesett betegeket kezelő állami, önkormányzati és/vagy magántársaságoknak, személyeknek, a szektorsemlegesség figyelembe vételével. ... >>

TANDEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

9012 Győr, Csontváry u. 31.
képviselő: Mittnacht József
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különösen vakok és gyengénlátók egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület tagjai közötti barátság és megértés elősegítése. A látássérült emberek kimozdítása zártabb környezetükből. Megtanítani a kerékpározást, megismeretetni annak örömeit a látássérült emberekkel is. Kerékpártúrák szervezése Magyarországon és külföldön. ... >>

Tani-Tani Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Ostorharics Horváth György
A megyében a psychiatriai fekvő és járóbeteg ellátásban dolgozó orvosok szakmai képzésének, továbbképzésének, szakmai tevékenységének anyagi támogatása. ... >>

TIPEGŐ - Együtt a beteg csecsemők és kisdedek gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, VAsvári Pál u. 2/4.
képviselő: Bariskáné Molnár Angéla
1. A betegek hatékonyabb, gyorsabb, szövődménymentesebb gyógyulásának elősegítése, műszerek, ápolás-gondozási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlásával. 2. Barátságos, otthonos, családias, higiénikus környezet kialakítása a kórházban kezelt betegek és kísérőik számára. Anya, csecsemő-, kisded-, gyermek-kórtermek kialakítása, felszerelése, berendezése. 3. A szülők figyelmének felhívása az esézségmegőrzés és betegség megelőzés fontosságára előadások, csopoetos foglalkozások, figyelemfelkeltő- tanácsadó programok szervezésével. A csecsemő - gyermekosztályon ápolt beteg szüleinek folyamatos tájékoztatása, ápolási-gondozási tanácsadás. A kórházba gyakran visszajáró, krónikus beteg csecsemők és kisdedek szüleinek folyamatos segítése tanácsadással, tájékoztató előadások szervezésével. 4. A rászoluló gyermekek, családok anyagi támogatása, egyéb módon való felkarolása együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Védőnői hálózattal. 5. A Kórház csecsemőosztályán dolgozó gyógyító személyzet továbbképzésének támogatása, orvosok, ápolók, asszisztensek, nővérek tanfolyamainak, továbbképzéseinek (részben, vagy egészben való) finanszírozása. Az oktatáson való részvétel költségtérítéséhez, oktatási anyagokhoz való anyagi eszközök megteremtése. 6. A csecsemőosztályon dolgozó szekemberek részvételének lehetővé tétele szakmai konferenciákon, kongresszusokon, oktató programokon, ehhez anyagi támogatás biztosítása. Anyagi támogatás nyújtása a tudományos minkát végzők részére, az orvostudományi kutatások elősegítése. 7. A csecsemőosztályon zajló gyakorlati oktatás feltételeinek javítása. a tankórtermek felszerletségének javítása, oktató helyiségek kialakítása, szemléltető eszközök, műszerek, egyéb felszrelési tárgyak beszerzése. 8. A csecsemőosztály részére orvosi műszerek, gyógyászati eszközök, egyéb gyógyításhoz szükséges felszerelések, eszközök, gyógyászati kiegészítő kellékek vásárlása. A gyógyító minka végzését segítő új technikai készülékek, felszerelések, informatikai ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal