Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Arrabona Díszmadár-és Kisállattenyésztők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Liget u. 72.
képviselő: Bóka József
Győr város, és Győr-Moson-Sopron megye kulturális életének részeként, kiállítások, bemutatók által széles körben népszerűsíteni a díszmadártartást és-tenyésztést, további követőket toborozni e hobbinak.
A hazai díszmadártartás, -tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, az Egyesület tagjai és az érdeklődők széleskörű felvilágosítása a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, bemutatásával, egészségtanával és természetvédelmi helyzetével kapcsolatban.
Kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal.
Városunk, megyénk és országunk méltó képviselete szakmai rendezvényeken bel-és külföldön egyaránt.
Előadások, nyílt napok, rendhagyó órák segítésével az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet-és természetvédelmi jellegű nevelése.
Más szervezetekkel együttműködve egyes környezet- illetve természetvédelmi feladatok végrehajtása.
A tagság érdekeinek védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények a Washingtoni Egyezmény megismertetése és betartatása a tagság körében.
Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.
Az egyesület célja elérése érdekében kutató és gyűjtő munkát végez, az összegyűjtött anyagot rendszerezi és feldolgozza. Folyamatosan keresi a lehetőségeket az összegyűjtött anyagok bemutatására miden lehetséges fórumon.
Részt vesz olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon, ahol lehetőség nyílik a természetvédelem, állatvédelem, továbbá kiemelten a madárvédelem népszerűsítésére, továbbá saját maga is szervez ilyeneket. Az egyesület tevékenységében fontos szerepet kap az oktatás, mivel az egyesület tagjai alapvető céljuknak tekintik, hogy az általuk birtokolt tudást minél szélesebb körben továbbadják. ... >>

Arrabona Zöld Klub Egyesület

(környezetvédelmi)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Csertői Csaba
Környezettudatos magatartás erősítése a fiatalok körében, gyalogos, kerékpáros és vízi túrázás népszerűsítése. ... >>

Bálványosi Zöld Sziget Egyesület

(környezetvédelmi)

9026 Győr, Borostyán sétány 20.
képviselő: Elnök Bognárné Dr. Honner Márta
Az Egyesület célja a Győr, Borostyán sétány melletti zöld terület arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá tétele parkosítássa, játszótér, szabadidő park létrehozásával, annak működtetésével és fenntartásával. Ennek megvalósítása érdekében felméri a városrész lakóinak igényeit, összehangolja az elképzeléseket, és előteremti a megvalósításhoz szükséges pénzt. ... >>

Bóbita Állatsegély Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

9022 Győr, Árpád u. 81. II/4.
képviselő: Szabó Réka
Az alapítvány célja a Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein folyó gondozó-nevelő munka segítése, a befogadott állatok fejlődésének, egészségmegőrzésének, képességfejlesztésének segítése, azok gondozásba, családba segítése és támogatása, ezen belül különösen: Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein meglévő eszközkészlet gyarapítása; állatmenhelyeken használatos berendezési tárgyak és egyéb felszerelések beszerzése; szakirodalmi és egyéb oktatási célt szolgáló tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, szakirodalmi, oktatási anyagok terjesztésének anyagi támogatása; elhagyott állatok, gondozását elősegítő szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése, anyagi hátterének biztosítása szakemberképzés támogatása; sérült állatok gondozásával kapcsolatos tevékenységek segítése, eszközberendezések támogatása. ... >>

"Cichlids" Magyar Afrikai-sügeres Egyesület

(környezetvédelmi)

9024 Győr, Tessedik Sámuel u. 35.
képviselő: Bene Zoltán
Az afrikai sügerek akváriumi tartásának ismeretterjesztése, bemutatása. A megfelelő akváriumi tartás folyamatos és szisztematikus bemutatásával a magyarországi afrikai sügér-akvarisztika kultúrájának magasabb szintre emelése. Az akvarisztikában ismert Viktória-, Tanganyika,- Malawi-tavi halfajok dokumentálása, az ezekre vonatkozó ismeretek terjesztése, publikációja. Új afrikai sügér fajok megismertetése, tartása, megtartása, megfelelő tartásuk bemutatása és dokumentálása. ... >>

Dunavölgy Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Selyem u. 1/b.
képviselő: elnök Szíj Zoltán, tag Barcsai Éva, tag Kazó Pál
A Szigetköz környezeti, természeti értékei és a hozzájuk kötődő helyi társadalmi hagyományok megőrzése, ápolása, fenntartása és rehabilitálása, környezettudatos hasznosítása és fejlesztése érdekében végzendő kutatói, ismeretterjesztői, műszaki, gazdasági és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Együtt egyetértésben a győri Gyöngyvirág utcaiakért Egyesület

(környezetvédelmi)

9028 Győr, Gyöngyvirág u. 34. fsz. 2.
képviselő: Németh László
Szervezni a győri Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarok és közvetlen környéke virágosítási, fásítási munkáit, a szép városkép biztosítása érdekében. A KOMSZOL Kft.-vel is együttműködve biztosítani a Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarkának közelében lévő szelektív hulladékgyűjtő, s a mellette található kerti komposztálható hulladéklerakó környezetének tisztaságát és rendjét, valamint propagálni a környéken élők körében a szelektív hulladékgyűjtés fonotsságát és részt venni annak hatékonysága növelésében. Részt vállalni a Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarkán lelvő telken kialakított játszótér és eszközei folyamatos karbantartásában, a zöld környezet fejlesztésében, védelmében és szépítésében. ... >>

Emberek az Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

9028 Győr, Pannónia u. 46.
képviselő: Jahoda Maja
A Győrben élő kóbor ebek elhelyezése, betegségmegelőző, gyógyító ellátása, táplálása, részükre otthon biztosítása. ... >>

EURO-ÖKOLAND Hungary Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

9025 Győr, Beér köz 2.
képviselő: Csepi Károly
Környezetvédelem és az egészséges életmód javítása területén ismeretterjesztő és gyakorlati tevékenység végzése és terjesztése az egészségügyi problémákkal küzdő személyek ? különös tekintettel az óvodás, általános iskolai, középiskolait és felsőfokú tanulmányokat folytató korosztályok ? számára, annak érdekében, hogy a környezetvédelem és az egészséges életmód Magyarországon az európai megoldásokhoz felzárkózzon. ... >>

Florian Geyer Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

9023 Győr, Ipar út 96. 4. emelet 9.
képviselő: Fodor Péter
Az egyesület célja környezetünk és az emberi életminőség hatékony javítása, valamint a társadalom környezettudatos magatartásának kialakítása. ... >>

GYŐRI CIVIL CSALÁDOK EGYESÜLETE A KÖRNYEZETÜNKÉRT

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
képviselő: Kári-Horváth Erika
A családon belüli környezettudatos nevelés megteremtése. Környezetünk tisztántartásának elősegítése, elvárosiasodott világunk visszavezetése a természetbe. Közvetlen környezetünk megóvása, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangoztatása. ... >>

Győri Pro Natura Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9029 Győr, Sárási út 10 B
képviselő: Keserü Balázs
Magyarország, de különös tekintettel a szigetközi régió és Győr városának környezetvédelmi természetvédelmi és kulturális értékeinek védelme fejlesztése és megismertetése az oktatás, az ismertetés, a kutatás és a fejlesztés révén, valamint a térség rekreációs és szabadidő-sport tevékenységének fejlesztése és támogtatás. A helyi és országos természet és kulturális védelemre érdemes értékeinek feltárása és védelemre való javasolása. A Kisbácsán található Bálványosi nádas (11718/6. hrsz.), a Bálványosi erdő (11718/2. hrsz.) Sárás melletti erdő (11718/5 hrsz.) és az ezekhez kapcsolódó területek természet és tájvédelme, rehabilitációja és az ezekhez kapcsolódó kulturális, ismertterjesztő és érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Győri Városszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

Győr, Árpád u. 47.
képviselő: Dr. Winkler Gábor
környezetvédelmi tevékenység ... >>

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. u. 7.
képviselő: Bálint Csaba, Kovács Károly, Lajtmann József
A magyarországi természeti és kulturális örökség megőrzése érdekében kifejtett tevékenység támogatása. ... >>

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók Béla u. 7.
képviselő: Lajtmann Csaba
A szövetség konkrét célja, hogy összefogja, segítse és hatékonyabbá tegye az önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok azon tevékenységeit, amelyek az éghajlatváltozás problémájára keresnek megoldásokat. A szövetség általános célja, hogy a napi tevékenysége révén, a programjai által, a pályázati és egyéb forrásokból finanszírozott projektek segítségével éghajlatváltozás megelőzésével és hatásainak mérséklésével összefüggő fejlesztéseket és ismeretterjesztést valósítson meg. ... >>

MEPS Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete

(környezetvédelmi)

9021 Győr, Árpád u. 3. fszt.1.
képviselő: elnök Kecső Zoltán, Nick Márton, Papp Ferenc, Varga András
Az Egyesület célul tűzi ki a környezetvédelem, az energiatakarékosság - az új- és felújításra kerülő épületekre egyaránt vonatkozó - uniós irányelvei szerint kialakított hazai előírások széles körben történő megismertetését és e területen ez EPS anyagokkal készülő hőszigetelés szerepének, mértékének kiemelt hangsúlyozását. ... >>

Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9012 Győr, Hegymester u. 14.
képviselő: Valastyán Nóra
Az egyesület azt tűzi ki célul, hogy a természetvédelmi szakemberek, kutatóműhelyek, civil önkéntesek és más társadalmi szervezetek bevonásával:
1. Felméri a mindenkori aktuális gyakorlati természetvédelmi feladatokat, problémákat, megoldási lehetőségeiket, egyes kiválasztott esetekben pedig, hatékony megoldási terveket készít, és azokat megvalósítja.
2. Részt vesz természetvédelmi, ökológiai, biológiai kutatásokban, valamint önálló kutatásokat is szervez és végez.
3. Részt vesz a magyar és külföldi önkéntesek és szakemberek munkájának koordinációjában. Önkéntes programokat szervez és valósít meg tanulmányi és szakmai tapasztalatgyűjtési céllal, melynek eredményeit a szakma és a nagyközönség számára is elérhetővé teszi. Valamint az egyesület is felajánl önkéntes kutatási tevékenységet hazai és nemzetközi természetvédelmi célok megvalósítása érdekében.
4. Segíti az oktatási intézményekben folytatott környezetvédelmi, természetvédelmi és környezet-tudatosságot növelő nevelőmunkát (foglalkozások megtartásával, táborok, tanulmányi kirándulások, versenyek, terepi kurzusok szervezésével, kiadványokkal, filmekkel, pályázatok kiírásával) mind szellemi munkával mind fizikai eszközökkel, az iskolai, óvodai kereteken belül és kívül is.
5. Elősegíti a környezet-tudatosság növelését, a természeti értékekkel való megismerkedést és az ismeretterjesztést (előadások, foglalkozások, képzések, kirándulások keretében) szélesebb társadalmi körökben, mind a vidéki, mind a városi felnőtt társadalom számára.
6. Felhasznál minden arra megfelelő eszközt és lehetőséget, hogy a magyar természetvédelmet, és természetvédelmi értékeket megismertesse és népszerűsítse a külföldiek körében. Tanulmányozza a külföldön jelentkező természetvédelmi problémákat és ezek megoldásait, valamint ez utóbbiakat kipróbálja, és lehetőség szerint átülteti hazai viszonylatokba.
7. Felméri az agrárium és a természetvédelem összehangolásának, együttműködésének lehetőségeit, különös tekintettel az erdőkre, vizes élőhelyekre, gyepekre. Az egyes emberi tevékenységeknek (erdő- és mezőgazdálkodás, közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztése, településfejlesztés) az élő környezetre gyakorolt hatásai esetében a fenntarthatóság irányába mutató javaslatokat fogalmaz meg.
8. Elősegíti az ökoturizmust, és együttműködik hasonló területeken működő nemzetközi szervezetekkel (szervezés, tapasztalatcsere).
9. Publikálja tevékenységét és az ezek során szerzett tapasztalatokat, elért eredményeket (cikkek írása, előadások, dia- és fotóbemutatók, dvd és videó filmek készítése). ... >>

Nexus Környezetvédő és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9021 Győr, Árpád út 16.
képviselő: Fehér Csaba
A környezetvédelmi problémák, fogyasztóvédelmi érdekek szemmel tartása, helyi közösségek fejlesztése, a nemzeti és európai értékrend képviselete és fejlesztése, társadalmi munkák szervezése, munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Kultúra és a hagyományok ápolása, történelmi értékek védelme, sport rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Ökológiai Stúdió

(környezetvédelmi)

9028 Győr, Vándor u. 9.
képviselő: Lajtmann József
Új, ökológaiai szemléletmód és magatartásforma kialakításának segítése a gyermekek és az ifjúság körében. A felnőtt lakosság aktív védekezőkészségének kifejlesztése az életfeltételeit nehezítő helyi környezeti ártalmak felszámolásához. Felhívás a globális ökológiai veszélyek kialakulásának okaira és következményeire. Fellépés az alternatív életmód elterjszetése és az életminőség védelme érdekében. ... >>

PANNON Természetvédő Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. u. 7.
képviselő: Bálint Csaba, Kovács Tibor, Takács Katalin
Kordinálja a térséget érintő környezet és természetvédelmi problémák megoldását, javaslatokat tesz tagszervezetei számára. ... >>

Pannonhalma-Sokoróaljai Borút Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9081 Győr, BM. Köz 1.
képviselő: Lengyel István
A szőlősgazdák összefogása révén elősegítse a fenntartható tájhasználatot, ezzel csökkentve a környezeti terhelést, szolgálva a természetvédelmet és a biodiverzitás megőrzését, ezzel együtt a sokoróaljai borvidék sajátos és egységes arculatát megteremtse. ... >>

"REFLEX" Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. út 7.
képviselő: Lajtmann József
Az emberek környezetvédelemmel kapcsolatos tudatában jelenjen meg az élő- és élettelen környezet egymásra hatása, a környezeti elemek védelmének fontossága. Célunk, hogy a környezet állapotát és a lakosság életminőségét befolyásoló döntések meghozatalánál tudatosuljon a fenntarthatóság fontossága, a megelőzés és elővigyázatosság elve. Ennek érvényesítése érdekében aktívan kapcsolódunk be a működési területünket érintő környezetvédelmi tervekkel, programokkal és egyedi ügyekkel kapcsolatos eljárásokba.
A komplex környezetvédelmi szemlélet kialakulásának segítése az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél. A műemlékek és kulturális örökségek megóvásához fűződő érdekek összeegyeztetése a természetes és épített környezet védelméhez fűződő közcélú érdekekkel.
Aktív és passzív információs jogokkal kapcsolatos akciók szervezése, különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítására.
Az állampolgári és emberi jogokkal kapcsolatos lakossági ismeretterjesztő akciók szervezése különös tekintettel az egészséges környezethez való jog érvényesítésére. ... >>

"Sokoró Ökológiai Park" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9012 Győr, Tenkes u. 26.
képviselő: Enyingi Tibor
Ökológiai oktatás és rehabilitáció segítése, természetvédelmi célú tevékenységek támogatása. ... >>

Szigetköz Megmentéséért Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Corvin u. 12.
képviselő: Lőre Péter
a.) Szigetköz élővilágának, értékeinek védelme, bemutatása; b.) Ismeretterjesztő gyalogos, kerékpáros, vízi túrák szervezése; c.) Folyó- és állóvizeink tisztaságának védelme, megőrzése; d.) Túraútvonalak, tanösvények kialakítása; e.) Fiatalok részére vitafórumok, előadások, konferenciák, táborok, továbbképzések szervezése; f.) A fiatalokat érintő szenvedélybetegségek elleni küzdelem, felvilágosító tevékenység; g.) Fiatalok egészséges életmódra nevelése (drogprevenció, AIDS ellenes kampány, környezettudatos életmódra nevelés); h.) Rendezvények szervezése természetközeli helyeken; i.) Lakossági felvilágosító tevékenység; j.) Egyéb fiatalokkal kapcsolatos tevékenység; k.) Nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, közös programok, konferenciák továbbképzések szervezése; l.) Határon túli magyar szervezetekkel közös rendezvények lebonyolítása az eggyé válás erősítése, és a közös ... >>

Szunyog-szigeti Zártkerti Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9025 Győr, Akác u. 19.
képviselő: Kurdiné Major Szilvia
Környezeti ártalmak, környezetszennyezés megakadályozása, a természet eredeti állapotának megőrzése. Erőszakos beavatkozás elleni közös fellépés. A sziget és közvetlen környékén kialakult flóra-fauna élővilág védelme. Fontos fellépés a zártkert tulajdonosok által létrehozott értékek védelme, személy és közösségi célokat szolgáló vagyontárgyak megvédése. A közlekedési utak állagának megóvása, azokban bekövetkezett állagromás jelzése a polgármesteri hivatal felé. Közös fellépés a környezetbe nem illő épületrészek elhelyezése ellen. Pihenést, regenerálódását nem szolgáló elképzelések elleni fellépés. Közös fellépés a környezet megvédése érdekében. Környezeti károsodást okozó szennyező anyagok elhelyezésének megakadályozása. Közös fellépés a sziget és közvetlen környezete, partvédelme, árvízvédelme érdekében. ... >>

Zöld IQ Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9027 Győr, Pesti út 85.
képviselő: Eőry Péter
Az egyesület célja: az egyesületet az alapítók a természet és környezetvédelem érdekében hozzák létre, melyet a környezettudatos neveléssel, oktatással kívánnak elérni, ennek érdekében rendezvényeket, programokat szerveznek, melyen felvilágosító munkát végeznek, illetve amelyek segítik más csoportokkal való kapcsolatuk és együttműküdésük fejlődését. A szervezet saját tagjai és az érdeklődők számára túrákat és egyéb rendezvényeket szervez, amellyel a természet és az ember, társadalom kapcsolatát szeretné elősegíteni, és erősíteni. ... >>

ZÖLDERŐ Környezetvédő és Szépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

9030 Győr, Szigligeti Ede út 8.
képviselő: Dr. Ferenczi Zoltán
Az egyesület kiemelt működési célja, hogy Győr és környékén élő embereknek olyan közösséget teremtsen, amelyben szervezetten és hatékonyan fejthetik ki tevékenységüket a közvetlen környezetet és az egészséget veszélyeztető források felderítésére és megszüntetésére. ... >>
1. oldal