Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Alapítvány az erőszakos bűnözés, a terror ellen

(közbiztonság)

9024 Győr, Szent Imre u. 2-4.
képviselő: Tuka Tamás
Az erőszakos, terrorisztikus jellegű bűncselekmények megelőzése, megszakítása, elszámolása, a fegyveres bűnözők, súlyos bűnelkövetők elfogásának elősegítése. ... >>

ARRABONA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9024 Győr, Marcalvárosi Aluljáró
képviselő: Szvitek Norbert
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

Bácsa Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

9030 Győr, Heltai Jenő út 8.
képviselő: alelnök Horváth Tímea, elnök Daszkalopulosz Vangelisz, titkár Kocsis László
A közbiztonság erősítése. A bűncselekmények megelőzése, azazzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése, a lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. Bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Boka Junior FC Győr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

9023 Győr, Otthon u. 8.
képviselő: Kuti Szilvia
Elsősorban Győr város területén megyei nagypályás labdarúgó csapat létrehozása, a gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást. Számukra biztosítani a kulturált környezetet, az érdeklődő kisgyermekeknek lehetőséget ... >>

Dunaparti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 55
képviselő: alelnök Prohászka Szilvia, elnök Nováki Sándor
a közbiztonság erősítése,
- a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé,
- a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása,
- a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása,
- a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése,
- a lakosság és a hivatalos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése,
- a bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése,
- a közrend; az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások; jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9028 Győr, Kakashegy u. 28.
képviselő: Perjési Frigyes
A közrend és közbiztonság ? külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése. Tevékenysége során együttműködik más polgárőr egyesületekkel és ezek területi ill. országos szövetségeivel. A polgárőrszervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának elősegítése. Érdekképviselet és védelem minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági és egyéb tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Különös tekintettel: jogszabályváltozásokra; a működési környezetváltozásokra; bűnmegelőzési feladatok változásaira; egyéb, a működési feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése; a nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása. Hazai és külföldi polgárőrszervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása és terjesztése. A vízirendőri és más rendvédelmi szervekkel a megyei ill. a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés elősegítése. A polgárőrmozgalom általános érdekvédelme. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül a polgárőr szervezetek jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

Gyirmóti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9019 Győr, Szent László út 35-37.
képviselő: Elnök Tímár Viktor, titkár Koller József
A közbiztonság megerősítése. A bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. A lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. A bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése.
... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(közbiztonság,tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Munkácsy út 4.
képviselő: Elnök Funk József, Titkár Csepi László
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés.
Győr-Moson-Sopron megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésében, védelmük szervezésében való részvétel azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni.
Összehangolt, érdekközösségben tevékenykedés a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, területi szerveivel; a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal; megyei és helyi Védelmi Bizottságokkal; helyi önkormányzatokkal; a Magyar Vöröskereszt, az önkéntes tűzoltóság, a polgárőrség megyei szervezetével illetve egyéb humanitárius és más társadalmi szervezetekkel.
... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András, Pusztai Antal, Víg József Attila
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük összehangolása. Szakmai továbbképzések szervezése, bonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok továbbítása, terjesztése. ... >>

Győr-Szabadhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Elnök Ferenczy Tamás
A közrend és közlekedésbiztonság erősítése, bűncselekmény-, és balesetmegelőzéshez szükséges információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. ... >>

Győrszentiváni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9011 Győr, Déryné út 50.
képviselő: Pesti István
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének nöelése és a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Junior Chamber International Győr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9026 Győr, Víztorony u. 16. II/16.
képviselő: Szabó Anita
A JC Győr a Junior Chamber Magyarországi és a Junior Chamber International keretén belül lehetőséget biztosít fiatal üzletemberek és értelmiségiek számára vezetői képességük és kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez, a modern polgári értékrend kiteljesítéséhez annak érdekében, hogy együttesen jobbá tegyék környezetüket és a világot. ... >>

"Nepomuki Szent János" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9026 Győr, Ady Endre u. 24.
képviselő: Borsos Gábor, Patonai Norbert
A közbiztonság megerősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. ... >>

Rábca Polgárőr Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 25.
képviselő: Borsos Gábor
A közrend, a közbiztonság romlásának megelőzése, megállítása érdekében tevékenykedő szervezet. ... >>

Sasfészek FC Győr Egyesület

(közbiztonság,sport)

9028 Győr, Kalász u. 14.
képviselő: Szabó Tibor
Elsősorban Győr város - Szabadhegy, Kismegyer, Nádorváros városrészeiben élő, gyermekekkel meszerettetni a labdarúgást, számukra biztosítani a kulturált környezetet, a labdarúgás iránt érdeklődő kisgyermekeknek lehetőséget nyújtani képességétől függetlenül. ... >>

"Szent István" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András elnök (ö), Kánai Sándor alelnök (ö)
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése. ... >>

Szent László Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9012 Győr, Bezerédj u. 5/A.
képviselő: alelnök Balogh Imre, elnök Varga György Zoltánné
A közbiztonság erősítése; bűn- és balesetmegelőzés elősegítése; a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása; a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése; katasztrófa- és veszélyhelyzetek megelőzése, hatásaik csökkentése; a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési kézség erősítése; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása; a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. ... >>
1. oldal