Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
1. oldal

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Rónay Jácint út 4/a.
képviselő: Bitai-Németh Judit - elnök
Eseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. ... >>

"A gyermek ember" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Rákos F. u. 2.
képviselő: Szalay Gyula
Jókai Mór Általános és Speciális Szakiskola támogatása, oktatási, kulturális, szociális célok. ... >>

A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
képviselő: Weisz Róbert
Az iskolába felvételt nyert, ott tanulói jogviszonyban álló, vagy a legutóbbi tanévben tanulói jogviszonyban volt diákok és diákcsoportok iskolai tevékenységével szorosan összefüggő vagy egyébként az ahhoz kapcsolódó társadalmilag hasznos tevékenységének, ezen kívül ugyanezen kört érintően az iskola által támogatott szabadidős programok anyagi támogatása, az azokhoz való megfelelő hozzájárulás, illetve rendkívüli vagy rendszeres egyéni segélyezés. Az iskola nevelési ? oktatási tárgyi eszközei bővítésének támogatása, tantermek, bútorzat javítási, fejlesztési segítése. ... >>

A Győri Krúdys Diákok Kulturális és Gasztronómiai Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény István u. 8-10.
képviselő: Nagy Attila
A Krúdy Középiskola aktív és a közelmúltban végzett diákjai részvételének elősegítése színvonalas kulturális eseményeken. A szakmai oktatásban részesülő diákok részvételének elősegítése az ön-és továbbképzésüket szolgáló rendezvényeken. ... >>

"A Győri Lepke Óvoda Óvodásaiért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Lepke u. 35-37.
képviselő: Stanglné Kriszter Teréz
Az óvoda nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvoda játék- és sporteszközeinek bővítése. Óvodai programok költségéhez való hozzájárulás. Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

A Győri Városi Művészeti Múzeum Baráti Köre

(kulturális)

9021 Győr, Király u. 17.
képviselő: N.Mészáros Júlia, Wennesz Lsázló
A Városi Múzeum tevékenységének társadalmi segítése, a képző- és iparművészeti műveltség terjesztése, a magyar és egyetemes művészetjobb megismerése és széles körben való megismertetése, a műgyűjtés támogatása. ... >>

"A Jövő Szakképzéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Rácz Sándor
Az iskolarendszeren kívül történő oktatás keretei között megvalósuló szakképzés - ezen belül a fiatal munkanélküli pályakezdők, illtve más okból munkanélkülivé válók átképzésére irányuló szakképzés résztvevőinek támogatása, a szakképzésben történő részvétel ösztönzése, az iskolarendszeren kívüli szakképzési feltételrendszer kiépítésének támogatása, az iskolarendszeren kívüli szakképzés színvonalának emelése az európai közösségek követelményeinek megfelelő képességekkel és tudással rendelkező szakemberek képzése érdekében. ... >>

"A jövőért" (PRO FUTURO) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A főiskolai oktató munka, művészeti és sporttevékenység feltételeinek javítása. Tudományos kutatások és publikációs tevékenységének, nemzetközi kapcsolatainak, idegennyelvi képzésének, továbbképzésének, tanfolyamainak, a főiskola által szervezett nemzetközi, országos és regionális oktatási, tudományos, művészeti és sportrendezvények, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztésének szakmai és anyagi támogatása. ... >>

A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Szabó György
Az egyesület erősíti az öregdiákoknak az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad a tagság és a gimánzium életének fontosabb eseményeiről. Igény és lehetőség szerint segítséget nyújt az iskola oktatási munkájához. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá - az iskola vezetésének javaslata alapján - a tanulók anyagi támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. ... >>

"AD MAIORA NATUS SUM" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Kiskuti u. 22.
képviselő: Bartalos Gyöngyi
Segíteni az oktatás területén működő, kiemelkedő minőségi szinvonalú tevékenységet folytató intézményeket, tanárokat és diákokat. ... >>

"Ady Endre" Közművelődési Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Teleki László u. 38.
képviselő: elnök Tullner Mátyás
Az Ady Endre Művelődési Ház működésének támogatása. Az amatőr művészeti együttesek nemzetközi cserekapcsolatait esetenként finanszírozza. A Dal- és Társaskör, a Fúvószenekar, a Néptáncegyüttes, a Képzőművész Kör, a Népi Díszítők és a nyugdíjas klub támogatása. ... >>

Adyvárosért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9024 Győr, Urbantsok u. 26.
képviselő: Balla Jenő
Az egyesület célja Győr Adyváros városrésze fejlődése elősegítése. Célja továbbá az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben lakók életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások elleni küzdelem. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészben lakók és a városrész teljességét érintő összefogás és a városrész érdekeinek artikulálása, az érdekek kifejezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatalai előtt. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész egészséges, rendezett, tiszta és biztonságos lakókörnyezetének kialakítása, az ezekbe a kérdéskörökben érintett szervezetekkel, és hatóságokkal történő egyeztetés és tanácskozások útján. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészének társadalmi érdekképviselete, akár demonstrációk, vagy nyilvános rendezvények tartására is. Célja az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben történő hatékony érdekképviselet, a városrészben működő társadalmi szervezetek bevonásával, a városrész érdekében történő érdekegyeztetés és összefogás megteremtése érdekében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész felzárkóztatása Győr város kommunális és egyéb ellátottsági szintjéhez. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész kulturális életének fellendítése, a helyi szín megjelentetése Győr Város kulturális életében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész ifjúságának közbiztonsági, és közrendvédelmi szempontokból történő védelme és képviselete. ... >>

ALBATROSZ TÁNCSPORT Egyesület

(sport,kulturális)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Dr. Papp Péter
A művészete, ezen belül a társastánc iránti érdeklődés felkeltése, a kulturált szórakozás lehetőségeinek biztosítása, a művészetek és a kultura iránt fogékony fiatalság nevelésének elősegítése, az amatőr művészeti versenyeken, rendezvényeken történő részvétel biztosítása. ... >>

ALKOTÓ RAJZTANÁROK TÁRSASÁGA ART 9000

(oktatási,kulturális)

9028 Győr, Zöld u. 6. fsz. 4.
képviselő: Gasparek Ildikó
Az egyesület célja közös és egyéni kiállítások szervezése és ez által a vizuális kultúra népszerűsítése. Az oktatás és az alkotás együttes művelésének a bemutatása, feltételeinek javítása. Az alkotó rajztanárok munkáinak közzététele, anyagi támogatása. Pályázatokon való közös részvétel. Alkotó táborok szervezése. ... >>

Alliance Francaise de Győr

(kulturális)

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 11.
képviselő: Raffay Lászlóné
A francia nyelv és kultúra terjesztését kívánja elősegíteni Győr regionális vonzáskörzetében (Nyugat-Dunántúl), összegyűjteni mindazokat, akik hozzá kívánnak járulni a francia nyelv és gondolkodásmód szín-és formavilágának jobb megismeréséhez és megismertetéséhez, illetve tágabb értelemben a nyelvi és kulturális kapcsolatok fejlesztésével elősegítse a két ország egymásról alkotott képének gazdagítását. ... >>

Apor Vilmos Népfőiskola Győr

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Rozmaring u. 40/a.
képviselő: Molnárné dr. Szolnoky Erzsébet
A helyi hagyományok ápolása, társadalomtudományi, kulturális célok, egészséges, vallásos életmód népszerűsítése, környezet- és természetvédelmi célok. ... >>

Aranykapu Közművelődési Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Dr. Konczosné Szalai Katalin, Kokas Éva, Vajk Lászlóné
Gyermek, ifjúsági - és felnőtt korosztály szabadidős programjainak szervezése.
- Gyermek, ifjúsági - közösségek kialakításának segítése, közösségfejlesztés.
- Gyermek, ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatainak szervezése.
- Hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok segítése.
- képzések szervezése
- kiadványok készítése, értékesítése ... >>

Aranymálinkó Néptáncegyüttes Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény István u. 6.
képviselő: Méhesné Tóth Erika
A néptánc csoport támogatása, a szükséges eszközök beszerzése a versenyekre - bemutatókra való színvonalas felkészítés elősegítése, nevezések, edzőtáboroztatás. Oktatók továbbképzése, ha szükséges külső oktatók elkérése. Bemutatók, külföldi vendégszereplések támogatása. ... >>

Aranyszájú Szent János Alapítvány

(kulturális)

9025 Győr, Bálint M. u. 54.
képviselő: Tóth András
A Győri Görög Katolikus Egyházközség fejlesztése, a görög katolikus egyház vallási hagyományainak, értékrendjének megőrzése és ápolása Győrben és környékén. A kereszténységen alapuló hit és értékrend terjesztése, a Biblia tanításának megismertetése az emberkkel. ... >>

Arrabona Díszmadár-és Kisállattenyésztők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Liget u. 72.
képviselő: Bóka József
Győr város, és Győr-Moson-Sopron megye kulturális életének részeként, kiállítások, bemutatók által széles körben népszerűsíteni a díszmadártartást és-tenyésztést, további követőket toborozni e hobbinak.
A hazai díszmadártartás, -tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, az Egyesület tagjai és az érdeklődők széleskörű felvilágosítása a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, bemutatásával, egészségtanával és természetvédelmi helyzetével kapcsolatban.
Kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal.
Városunk, megyénk és országunk méltó képviselete szakmai rendezvényeken bel-és külföldön egyaránt.
Előadások, nyílt napok, rendhagyó órák segítésével az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet-és természetvédelmi jellegű nevelése.
Más szervezetekkel együttműködve egyes környezet- illetve természetvédelmi feladatok végrehajtása.
A tagság érdekeinek védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények a Washingtoni Egyezmény megismertetése és betartatása a tagság körében.
Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.
Az egyesület célja elérése érdekében kutató és gyűjtő munkát végez, az összegyűjtött anyagot rendszerezi és feldolgozza. Folyamatosan keresi a lehetőségeket az összegyűjtött anyagok bemutatására miden lehetséges fórumon.
Részt vesz olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon, ahol lehetőség nyílik a természetvédelem, állatvédelem, továbbá kiemelten a madárvédelem népszerűsítésére, továbbá saját maga is szervez ilyeneket. Az egyesület tevékenységében fontos szerepet kap az oktatás, mivel az egyesület tagjai alapvető céljuknak tekintik, hogy az általuk birtokolt tudást minél szélesebb körben továbbadják. ... >>

Arrabona Evezős Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
képviselő: Látrányi Péter
A klub legfőbb célja az evezős sportot szeretők összefogása, az evezős sport népszerűsítése, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben, a győri evezős hagyományok ápolása. Az egészséges és fogyatékkal élők (szellemi fogyatékosok, illetve mozgássérültek) sportolási lehetőségének biztosítása. A fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságának elősegítése, integrálásuk előmozdítása az egészséges sportolók közé.
A klub kiemelt célkitűzése a minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. A Senior sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, a klub színeiben való versenyzésük biztosítása. Az ehhez kapcsolódó rendezvények, klub programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása.
A klub céljai közé tartozik a tagok, a sportolók, a sportolni vágyó magánszemélyek részére evezős, illetve egyéb szabadidős, az egészséges életmódhoz kapcsolódó sportlehetőség biztosítása. A túraevezés feltételeinek megteremtése, a túrázási, túraversenyzési lehetőségeinek támogatása, biztosítása. ... >>

ARRABONA Horgászegyesület

(sport,kulturális)

9028 Győr, Soproni út 7. III/12.
képviselő: Dr. Bagarus Richárd
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételinek megteremtése. ... >>

Arrabona Kendo Klub

(sport,kulturális)

9026 Győr, Bácsai u. 78.
képviselő: Bánáti Zsombor (együttes Petz Mátyással), Erdélyi Gábor (önállóan), Petz Mátyás (együttesen Bánáti Zsomborral)
Az egyesület mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradícionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati okatása, hagyományainak, kultúrájnak, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. ... >>

ARRABONA Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

9019 Győr, TAvirózsa út 4.
képviselő: elnök Nagy Péter Tamás
Az Egyesület célja technikai - és motorsportok és az azokhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a magyar technikai- és motorsportok fejlesztése európai színvonalra és elismertetése itthon és külföldön. Az Egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása, gazdasági- vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Arrabona Rally Club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Balassi Bálint u. 15.
képviselő: Bognár Gábor
Az autó-, motorsport népszerűsítése, tehetségkutatás, a sportra és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a közösségi élet alakítása, továbbá a fiatalon elhunyt versenyzőtársunk, autósport rajongó barátjuk - HORVÁTH LÁSZLÓ - családjának anyagi és tárgyi megsegítése. Autó-, motorsport versenyeken való részvétel és versenyszervezés a sportág szabályai szerint. Valamint közös szabadidőprogram szervezése, oktatás, egyéb szabadidős és kulturális rendezvények szervezése és látogatása. Az autó-,motorsporthoz kapcsolódó reklám tevékenység és a versenyeszközök javítása. Az egyesület célja elérése érdekében edzéseket szervez, versenyzésre felkészít, bemutatókat, versenyeket, egyéb szabadidős és kulturális rendezvényeket szervez. Ápolja a közösségi életet különböző ... >>

ARRABONA TÚRA 2008 Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 26/b.
képviselő: Horváth Zoltán
Az egyesület célja az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Sporttevékenység, természetjáró-, búvár és úszó-, valamint horgász programok szervezése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kultúrált eltöltésének népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. ... >>

Arrabona Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

9026 Győr, Bácsai út 16/A.
képviselő: Herkely Ákos, Széchenyi István
Az egyesület képviseli és szem előtt tartja Győr Város lakóinak érdekeit, védi és gyarapítja a város anyagi javait. ... >>

Arrabonus Diák és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Ponácz György Márk
Az egyesület célja a különböző oktatási intézményekben tanuló diákok és hallgatók tanulmányainak segítése kedvezmények szervezésével, biztosításával, koordinálásával. Kapcsolattartás, információcsere más, hasonló tevékenységet folytató szevezetekkel. ... >>

ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Babits M. u. 26-28.
képviselő: Kerese Máté, Waldmann Szabolcs, Waldmanné Csabán Mária
Cél az egyesület tagjai számára lehetőséget teremteni, hogy egyre magasabb fokon sajátíthassák el a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort. Továbbá a lovagi hagyományok felélesztése, a középkori európai harcmodor, harcművészet ápolása, bemutatása. Fontos célkitűzése az egyesületnek, hogy a tagok baráti légkörben, egymással együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek. A hagyományőrzés tevékenységén keresztül az egyesület a megtanult fegyverhasználatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres sport- és vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával. Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül. ... >>

"ARTISTS of ART" / Művészet Művészei / Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Kisfaludy u. 4.
képviselő: Dr. Németh Mária Magdolna, társelnök Velekei László, titkár Csete Zsófia
Az alapítvány célja a nagyígéretű, ifjú tehetséges művészek útra indulásának segítése, hogy repülhessenek. Repüljenek!
Az alapítvány elsődleges célja az ifjú, tehetséges művészek felkutatása a tánc-, a zene- és a vizuális művészetek, valamint ezek társművészeteinek területén. Alternatív működési lehetőséget kíván teremteni és a későbbiekben biztosítani az alapítvány tánckultúra, a zene- és a vizuális művészetek (képző-, ipar-, fotó-, filmművészetek és design), valamint a társművészetek területén a hagyományos struktúrán kívüli produkciók létrejöttéhez, melynek megvalósításától a hazai ? és szűkebb értelemben véve a regionális ? tánc-, zene- és vizuális művészeti élet működési keretei részbeni megújulása, és szakmai értelemben való kiszélesítése remélhető.
Az alapítvány a magas kvalitású, igaz értékek képviseletét tűzi ki céljául, értékteremtő és ? megőrző szerepet kíván betölteni.
Az alapítvány kiemelten támogatja hazai ? szűkebb értelemben regionális ? és nemzetközi, valamint közös produkciók létrejöttét a már említett művészeti ágak körében.
Az alapítvány a művészet igazságát magas szinten képviselni és határok nélkül az egyetemes emberi kultúra fejlődését igaz értékek hozzáadása, teremtése, támogatása útján kívánja elősegíteni.
Ezen elsődleges ? és általános ? célkitűzéseket konkretizálandó az alapítvány következőcélok megvalósítása érdekében tevékenykedik:
A magyar és külföldi kortárs művészek és az ő egyéni művészetük széles körben történő megismertetése, bemutatása, terjesztése, a művészek támogatása, együttműködésük, közös produkciók megteremtésének elősegítése, melyhez az alapítvány előadások, kiállítások, koncertek, rendezvények, bemutatók szervezésével járul hozzá, valamint azzal, hogy lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy kipróbálhassák művészi elképzeléseiket, és visszajelzést kapjanak munkájuk fejlesztéséhez.
Az alapítvány célja az ifjú, tehetséges ? elsősorban profi és az amatőr ? művészek, ígéretes tehetségek felkutatása és támogatása, valamint hátrányos helyzetű tehetségek segítése.
Az alapítvány kiemelt célja a ?Fiatalok a Fiatalokért Táncművészeti Program? támogatása.
Célul tűzte ki az alapítvány azon tánc-, zene- és vizuális művészek támogatását, akik tartós vagy állandó sérülésük, fogyatékuk miatt szakmájukat elhagyni kényszerültek. Az alapítvány célja ezen sérült vagy fogyatékkal élő művészek rehabilitációjának és esetlegesen átképzésüknek támogatása. ... >>

Az Iskoláért és az Anyanyelvért az Oktató-nevelő Munka és az Anyanyelvápolás Segítségéért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Németh Tibor
A Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium oktató, nevelő munkája színvonalának növelése, a gimnázium nyolcosztályos programja megvalósításának segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása és az anyanyelv ápolása és védelme, a nemzeti kultúra értékeinek átörökítésében végzett hagyományteremtő és hagyományőrző tevékenységének folytatása. ... >>

Bácsa Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9010 Győr, István kir. ut 6.
képviselő: Oross Imre
Nagy tömegeket megmozgató rendezvények, kiállítások, fesztiválok helyi megrendezése, iskolasport, tömegsport anyagi támogatása, tehetséges bácsai tanulók ösztöndíjjal való támogatása. ... >>

Bácsáért Együtt Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

9030 Győr, Kinizsi P. u. 4/a.
képviselő: Bárány István
Az alapítók felismerve a közösség kezdeményezés jelentőségét, attól a nemes szándéktól vezérelve, hogy lakókörnyezetük (Kisbácsa, Nagybácsa, Ergényi lakótelep) közhasznú szervezetként működő alapítványt hoznak létre. Az alapítvány segítse elő a városrészen élő gyermekek, fialatok, felnőttek, idősek kulturális, közművelődési, szórakozási lehetőségeinek bővítését. Járuljon hozzá az alapítvány ahhoz, hogy minden itt élő találja meg életkorának, egyéniségének megfelelő szórakozási és sportlehetőséget, egészségének megőrzése érdekében. Az alapítvány tevékenyen vegyen részt abban, hogy a városrészben ne terjedjen a drogfogyasztás. Az ifjúság életkorának és igényeinek megfelelő kulturális és sporttevékenységek, valamint szórakozási lehetőségek között választhasson. Az alapítvány járuljon hozzá ahhoz, hogy a városrész lakossága a lakókörnyezet egészségesebbé, komfortosabbá, szebbé tételével ahhoz, hogy mindenki igazából otthonának érezze ezt a településrészt. Az alapítók szükségesnek és a célok elérése érdekében hasznosnak ítélik az együttműködést más civil szervezetekkel, kezdeményezésekkel a helyi részönkormányzattal, valamint a ... >>

Barangoló Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 7.
képviselő: Nagy Anikó
Az egyesület alapvetően kulturális, oktatási, szabadidős és egészségmegőrző céllal alakult. Irodalmi- és zenekultúrával, előadó- és társművészetekkel, oktatással, képességfejlesztéssel, szabadidős és egészségmegőrző tevékenységgel foglalkozik. Az egyesület támogatja a Barangoló együttes műsorainak létrehozását, népszerűsítését. ... >>

"Bartók Kórus" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Simor János püspök tere 16.
képviselő: Szalay Ildikó
A "Bartók Kórus" fejlesztése, támogatása, a belföldi, vagy külföldi pódiumra jutás feltételének megteremtése, a zenei és kulturális élet összekapcsolása, az iskolai oktatómunka feltételeinek javítása. ... >>

"BARTÓK KÓRUS" Egyesülés

(kulturális)

9025 Győr, Péterfy u. 2.
képviselő: Dr. Karsay Zsófia, Hoffmanné Kemenes Vera, Marosi István
kulturális ... >>

Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Dr. Karácsony Gergely
A Batthyány Lajos Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit jogászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. ... >>

BEDY VINCE ALAPÍTVÁNY

(kulturális,egyéb)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A történelmi Magyarország területét érintő, bármely korból származó történelmi és kulturális források felkutatása, feldolgozása és könyv alakban történő kiadása, továbbá a határok menti - elsősorban a szomszádos osztrák és szlovák - tudományos és kulturális kapcsolatok ápolása, továbbá az ottani hungarika - kutatás. ... >>

Belvárosi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Árpád u. 15.
képviselő: Kertész Tünde
Az óvoda tárgyi eszközei bővítésének támogatása, fejlődést segítő élmények biztosítása (színház, állatkert, kirándulás stb.). ... >>

Bencés Diákok Győri Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Molnár Zsolt
A Szent Benedek Rend iskoláiban szerzett keresztény szellemiség, bencés hagyományok ápolása. Kapcsolat más bencés közösségekkel. ... >>

Bethlen Alapítvány az erdélyi Bethlen (Beclean) és környéke iskolásinak a támogatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 2-8. I.em. 107.
képviselő: Dr. Harsányi László
Az alapítvány célja az erdélyi Bethlen (Beclean) városában és környékén a magyar diákság tanulmányinak a támogatása. Ennek megfelelően az alapítók szándéka: Támogatni egyrészt azokat a szegény sorsú magyar nemeztiségű családokat, amelyek iskolás (óvodás) korú gyermekeket nevelnek, másrészt pedig azokat a tárgyi és személyi feltételeket, ahol ezek a gyermekek tanulnak. Támogatni a magyar nemzetiségű diákok önazonossága megőrzését, fejlődését szolgáló kulturális-, művészeti-, irodalmi és más kezdeményezéseket és a magyar nyelv ápolását, fejlesztését szolgáló törekvéseket. Támogatni a magyar nemzetiségű diákok - és családtagjaik - Magyarországra utazását, és az itt tartózkodásuk feltételienek elősegítését. Az alapítvány célja továbbá támogatni azokat a szegény sorsú román családokat is, amelyek iskolás (óvodás) korú gyermekeket nevelnek és támogatni azokat a tárgyi és személyi feltételeket is, ahol a gyermekeik tanulnak. ... >>

"Blaskovics László" Nyílt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Hold u. 12.
képviselő: Tóth Attila
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c., 4, 5, 10, 11. pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása, így különösen: kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő autószerelő, autóelektronikai műszerzés, autókarosszéria lakatos tanulók és pályakezdők, valamint e téren tevékenykedő pedagógusok elismerése és támogatása, a gépjárműiparban Győr városában kiemelkedő munkát végző szakmunkások díjazása, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultura és sport terén hozzájárulnak a tnaulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyerk- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű tanulók társadalom esélyegyenlőségének elősegítése.  Évente egy ízben Blaskovics László emlékgyűrű odaítélése kiváló gépjárműipari szakmai munka alapján. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

BOLERO FÚVÓSEGYÜTTES Egyesület

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Botond u. 9. III/1.
képviselő: Ősz Gábor
Az egyesület célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges gyermekeknek képességeik kifejlesztésében, a zenekultúra kialakításában, hangversenyek szervezése és zenei rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos szervező munkák elvégzése. Elősegítenei az egyesület tagjainak más belföldi és külföldi egyesületekkel hasonló szervezetekkel való kapcsolattartását. Az egyesület tagságán kívül minden érdeklődőnek, aki az egyesület alapszabályával egyetért lehetőséget biztosítani az egyesület tevékenységének megismerésére, zenei fejlődésének biztosítására, segítséget nyújtani a zenei kultúra továbbfejlesztéséhez. ... >>

Bonsai Aikidó Egyesület

(sport,kulturális)

9024 Győr, Illyés Gyula út 13.
képviselő: Kovács Zsolt
Az ifjúság egészséges életre nevelése, fizikai adottságainak javítása, sporttevékenység által, a távolkeleti harcművészet, életforma és filozófia népszerűsítése. ... >>

Bölöni Farkas Sándor Unitárius-Univerzalista Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9027 Győr, Szittya út 2.
képviselő: Dr. Lőrincz Dániel Csaba
Hitélethez és hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorulók anyagi támogatása, egyházi és világi kulturális, művészeti és sporttevékenységek szervezése, támogatása, unitárius szervezetekkel való kapcsolatteremtés, a Magyarországon működő vallásfelekezetekkel együttműködés és a hit megőrzésének erősítésének ... >>

Civil Kurázsi Kör Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Baross Gábor u. 26.
képviselő: Dr. Bakó Ferenc
A Magyar Köztársaság közéleti-kulturális folyamataiba való ... >>

Civilek a Környezetért és Művészetért Egyesület

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Pesti út 85.
képviselő: elnök Eőry-Reuter Petra, elnökhelyettes Lakat Judit, titkár Lehőcz Rudolfné
Művészeti, kulturális és szabadidős rendezvények, konferenciák támogatása, azok szervezése, lebonyolítása vagy a szervezésben és lebonyolításban való részvétel, valamint művészeti, kulturális képzések, oktatások és ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása és támogatása, és más szervezetek és személyek művészeti, kulturális és szabadidős tevékenységének, programjának támogtása. Fórumok párbeszédek létrehozása az önkormányzati képviselők, hivatalnokok és a lakosság között. Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak felvállalása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Vélemény alkotás környezetvédelmi törvények meghozatala előtt. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi étékek védelme. Cél a civil polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

Civilek Győrért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Ferenczi Tamás
Győr város és polgárainak szolgálata a közélet valamennyi területén, így különösen a családok és az egyének életkörülményeinek javítása; a munkavállalók és a munkáltatók kölcsönös érdekeinek feltárása, valamint együttműködésük támogatása; a helyi vállalkozók sikeres gazdasági működéséhez szükséges feltételek biztosításának elősegítése; a közbiztonság javítása; hagyományőrzés, társas mozgalmak és egyben kezdeményezések, rendezvények támogatása, népszerűsítése; a város kulturális és oktatási szerepének erősítése; az idegenforgalmi adottságok hatékony kihasználása; a műemlék- és környezetvédelem elősegítése; a polgárok egészségügyi és szociális helyzetének javítása; Győr és vonzáskörzete kapcsolatának kölcsönös érdekeken alapuló erősítése. ... >>

Családi Művelődési és Természetbarát Egylet

(sport,természetvédelem,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 90.
képviselő: Kozma Zsuzsanna, Nagy Emilné
Kulturális, sport, környezet- és természetvédelem. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal