Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr szociális civil szervezetek


Találatok száma: 142
1. oldal

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Rónay Jácint út 4/a.
képviselő: Bitai-Németh Judit - elnök
Eseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. ... >>

"A győri tehetségekért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

9021 Győr, Árpád út 2.
képviselő: Dr. Bakó Ferenc, Dr. Boros Bálint, Dr. Fontos Mihály, Dr. Nagy László, Miklósy Gyula, Pozsgai Balázs, Szabó Sándorné, Wernerné Csordás Éva
A nehéz körülmények között élő tehetséges győri gyermekek képességeinek kifejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. Az arra rászoruló, tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása. ... >>

"A Romákért" Jóléti Alapítvány

(oktatási,szociális)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Jakus László
Munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése, munkahelytermetéssel, együttműködve a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal, komplex családsegítés, szakemberképzés elősegítése, alapítványi célú forráskutatás. ... >>

Alapítvány a Győri Aneszteziológia és Intenzív Betegellátás Javára

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Dr. Cselovszki Éva
A győri székhelyű Petz Aladár Megyei Kórház Központi Intenzív-terápiás és Aneszteziológiai Osztály dolgozói munkavégzésének és munkavégzési körülményeinek javítása. ... >>

Alapítvány az informatikáért és a szakképzésért

(intézményi,oktatási,szociális)

9026 Győr, Kertész u. 54.
képviselő: Csepiga István
Első és további szakmák szervezéséhez nyújtott támogatás, valamint közreműködés az iskoláskorúak, a pályakezdők és a felnőttek számítástechnikai, nyelvi és egyéb szakképzésében. Az alapítvány segíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a munkanélküliek, nők, romák és mozgássérültek képzését és ezáltal esélyt ad további foglalkoztatásukra. ... >>

Aranykapu Közművelődési Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Dr. Konczosné Szalai Katalin, Kokas Éva, Vajk Lászlóné
Gyermek, ifjúsági - és felnőtt korosztály szabadidős programjainak szervezése.
- Gyermek, ifjúsági - közösségek kialakításának segítése, közösségfejlesztés.
- Gyermek, ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatainak szervezése.
- Hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok segítése.
- képzések szervezése
- kiadványok készítése, értékesítése ... >>

Arrabona Evezős Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
képviselő: Látrányi Péter
A klub legfőbb célja az evezős sportot szeretők összefogása, az evezős sport népszerűsítése, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben, a győri evezős hagyományok ápolása. Az egészséges és fogyatékkal élők (szellemi fogyatékosok, illetve mozgássérültek) sportolási lehetőségének biztosítása. A fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságának elősegítése, integrálásuk előmozdítása az egészséges sportolók közé.
A klub kiemelt célkitűzése a minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. A Senior sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, a klub színeiben való versenyzésük biztosítása. Az ehhez kapcsolódó rendezvények, klub programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása.
A klub céljai közé tartozik a tagok, a sportolók, a sportolni vágyó magánszemélyek részére evezős, illetve egyéb szabadidős, az egészséges életmódhoz kapcsolódó sportlehetőség biztosítása. A túraevezés feltételeinek megteremtése, a túrázási, túraversenyzési lehetőségeinek támogatása, biztosítása. ... >>

"ARTISTS of ART" / Művészet Művészei / Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Kisfaludy u. 4.
képviselő: Dr. Németh Mária Magdolna, társelnök Velekei László, titkár Csete Zsófia
Az alapítvány célja a nagyígéretű, ifjú tehetséges művészek útra indulásának segítése, hogy repülhessenek. Repüljenek!
Az alapítvány elsődleges célja az ifjú, tehetséges művészek felkutatása a tánc-, a zene- és a vizuális művészetek, valamint ezek társművészeteinek területén. Alternatív működési lehetőséget kíván teremteni és a későbbiekben biztosítani az alapítvány tánckultúra, a zene- és a vizuális művészetek (képző-, ipar-, fotó-, filmművészetek és design), valamint a társművészetek területén a hagyományos struktúrán kívüli produkciók létrejöttéhez, melynek megvalósításától a hazai ? és szűkebb értelemben véve a regionális ? tánc-, zene- és vizuális művészeti élet működési keretei részbeni megújulása, és szakmai értelemben való kiszélesítése remélhető.
Az alapítvány a magas kvalitású, igaz értékek képviseletét tűzi ki céljául, értékteremtő és ? megőrző szerepet kíván betölteni.
Az alapítvány kiemelten támogatja hazai ? szűkebb értelemben regionális ? és nemzetközi, valamint közös produkciók létrejöttét a már említett művészeti ágak körében.
Az alapítvány a művészet igazságát magas szinten képviselni és határok nélkül az egyetemes emberi kultúra fejlődését igaz értékek hozzáadása, teremtése, támogatása útján kívánja elősegíteni.
Ezen elsődleges ? és általános ? célkitűzéseket konkretizálandó az alapítvány következőcélok megvalósítása érdekében tevékenykedik:
A magyar és külföldi kortárs művészek és az ő egyéni művészetük széles körben történő megismertetése, bemutatása, terjesztése, a művészek támogatása, együttműködésük, közös produkciók megteremtésének elősegítése, melyhez az alapítvány előadások, kiállítások, koncertek, rendezvények, bemutatók szervezésével járul hozzá, valamint azzal, hogy lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy kipróbálhassák művészi elképzeléseiket, és visszajelzést kapjanak munkájuk fejlesztéséhez.
Az alapítvány célja az ifjú, tehetséges ? elsősorban profi és az amatőr ? művészek, ígéretes tehetségek felkutatása és támogatása, valamint hátrányos helyzetű tehetségek segítése.
Az alapítvány kiemelt célja a ?Fiatalok a Fiatalokért Táncművészeti Program? támogatása.
Célul tűzte ki az alapítvány azon tánc-, zene- és vizuális művészek támogatását, akik tartós vagy állandó sérülésük, fogyatékuk miatt szakmájukat elhagyni kényszerültek. Az alapítvány célja ezen sérült vagy fogyatékkal élő művészek rehabilitációjának és esetlegesen átképzésüknek támogatása. ... >>

AUDI HUNGARIA "Segítő Kerekített Forintok" Alapítvány

(szociális)

9027 Győr, Kardán utca 1.
képviselő: Keneseiné Karácsony Emma, Kránitz Pál, Páternoszter Piroska - elnök
Az alapítvány célja az alapító szociálisan rászoruló munkatársainak és azok közvetlen hozzátartozóinak támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelően, pénzbeli támogatást nyújt az alapító szociálisan nehéz helyzetbe került munkatársainak, a munkatársnál ill. közvetlen hozzátartozójánál kialakult rendkívüli élethelyzet miatt. Különös tekintettel a következő esetekre:
Halálozás esetén: munkatárs, házastárs, élettárs; szülésnél: halvaszületés, születési rendellenesség; keresőképtelenség 6 hónapnál hosszabb ideig (rosszindulatú daganat, agyvérzés, szívinfarktus). ... >>

Az Iskoláért és az Anyanyelvért az Oktató-nevelő Munka és az Anyanyelvápolás Segítségéért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Németh Tibor
A Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium oktató, nevelő munkája színvonalának növelése, a gimnázium nyolcosztályos programja megvalósításának segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása és az anyanyelv ápolása és védelme, a nemzeti kultúra értékeinek átörökítésében végzett hagyományteremtő és hagyományőrző tevékenységének folytatása. ... >>

Bácsáért Együtt Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

9030 Győr, Kinizsi P. u. 4/a.
képviselő: Bárány István
Az alapítók felismerve a közösség kezdeményezés jelentőségét, attól a nemes szándéktól vezérelve, hogy lakókörnyezetük (Kisbácsa, Nagybácsa, Ergényi lakótelep) közhasznú szervezetként működő alapítványt hoznak létre. Az alapítvány segítse elő a városrészen élő gyermekek, fialatok, felnőttek, idősek kulturális, közművelődési, szórakozási lehetőségeinek bővítését. Járuljon hozzá az alapítvány ahhoz, hogy minden itt élő találja meg életkorának, egyéniségének megfelelő szórakozási és sportlehetőséget, egészségének megőrzése érdekében. Az alapítvány tevékenyen vegyen részt abban, hogy a városrészben ne terjedjen a drogfogyasztás. Az ifjúság életkorának és igényeinek megfelelő kulturális és sporttevékenységek, valamint szórakozási lehetőségek között választhasson. Az alapítvány járuljon hozzá ahhoz, hogy a városrész lakossága a lakókörnyezet egészségesebbé, komfortosabbá, szebbé tételével ahhoz, hogy mindenki igazából otthonának érezze ezt a településrészt. Az alapítók szükségesnek és a célok elérése érdekében hasznosnak ítélik az együttműködést más civil szervezetekkel, kezdeményezésekkel a helyi részönkormányzattal, valamint a ... >>

Baross Gábor Középiskolai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Bem tér 20-22.
képviselő: Tóthné Szalay Éva
Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedése érdekében kiváló tehetségű tanulók támogatása rendszeres juttatással vagy egyszeri jutalmazással, a hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatása, a kiemelkedő munkát végző pedagógusok továbbképzésének támogatása, az iskolai tanulmányi versenyek helyezettjeinek jutalmazása. Baross Gábor és külföldi emlékének ápolása. Az iskola eszköztárának fejlesztése. ... >>

BENCÉS NEVELÉSÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Dr. Kiss István Barnabás, Horváth Dori Ottó Tamás, Tóth István Konstantin
A Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon oktatási, nevelési tevékenységének az intézmény tudományos tevékenységének, valamint a tehetséges és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. ... >>

"Blaskovics László" Nyílt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Hold u. 12.
képviselő: Tóth Attila
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c., 4, 5, 10, 11. pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása, így különösen: kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő autószerelő, autóelektronikai műszerzés, autókarosszéria lakatos tanulók és pályakezdők, valamint e téren tevékenykedő pedagógusok elismerése és támogatása, a gépjárműiparban Győr városában kiemelkedő munkát végző szakmunkások díjazása, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultura és sport terén hozzájárulnak a tnaulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyerk- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű tanulók társadalom esélyegyenlőségének elősegítése.  Évente egy ízben Blaskovics László emlékgyűrű odaítélése kiváló gépjárműipari szakmai munka alapján. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

Bölöni Farkas Sándor Unitárius-Univerzalista Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9027 Győr, Szittya út 2.
képviselő: Dr. Lőrincz Dániel Csaba
Hitélethez és hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorulók anyagi támogatása, egyházi és világi kulturális, művészeti és sporttevékenységek szervezése, támogatása, unitárius szervezetekkel való kapcsolatteremtés, a Magyarországon működő vallásfelekezetekkel együttműködés és a hit megőrzésének erősítésének ... >>

Civil Forrás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9012 Győr, Vadvirág utca 21.
képviselő: Jagodicsné Andrási Réka
Az egészségügyi, szociális és non profit szféra működési feltételeinek javítása. A szociális ellátórendszer működésének segítése, szociálpolitikai innováció és a szociális ellátórendszer fejlesztésének támogatása a foglalkoztatottság növelése, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás.
Hozzájárulni egy jól működő civil társadalom kiépítéséhez, az önkéntes tevékenység elterjesztéséhez.
A hátrányos helyzetű csoportok, kistérségek felzárkóztatásának elősegítése a piacképes képzések biztosításával, egészséges környezet megteremtésével, felnőttképzési tevékenység folytatásával. ... >>

Csépi Alkony-fény Idősek Otthona Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9027 Győr, Bútorgyár u. 4/a.
képviselő: elnök Varga János
Az egészségügyi állapotuk, illetve szociális helyzetük következtében tartós gondozásra, ápolásra szoruló idős emberek iránti felelősségérzet, a segíteni akarás, az emberi élet értékét szem előtt tartó gondoskodás céljából bentlakásos szociális intézmény üzemeltetése. ... >>

Cservenka Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9030 Győr, Dinnyés u. 32.
képviselő: Fördös Gyula
Anyagi és erkölcsi segítséget nyújtani a halmozottan hátrányos helyzetű diákok pályaválasztásában, szakképesítésük megszerzésében, átképzésében Magyarországon és külföldön egyaránt. Az alapítvány további célja a nem állami intézmények - alapítványi és magániskolák - alapítása és ... >>

Csigabiga Palota Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Gábor Áron u. 33.
képviselő: Dr. Budai-Bartók Rita
Óvodás gyermekeink személyiségének kibontakoztatása, harmonikus fejlődésének elősegítése. A német-angol nyelvek játékos megismertetése, lovagló és úszóedzések szervezése. ... >>

CSODART Kulturális és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 3.
képviselő: Kozák Gábor
A gyermekek és az ifjúság nevelése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sporttevékenység feltételeinek biztosítása, sporttevékenység támogatása.
A kultúra támogatása, fellépési lehetőségek biztosítása. ... >>

CSONTOS GYERMEKEKÉRT Alapítvány

(szociális)

9023 Győr, Corvin út 9.
képviselő: Limp Tibor
A isalföldi Erdőgazdaság Részvénytárasásg közelmúltban elhúnyt vezérigazgatóhelyettese - Csontos István - pótolhatatlan veszteség a társaság valamint gyermekei és hozzátartozói számra. Töretlen munkabírása, hajlíthatatlan egyenes jelleme döntően hozzájárult a gazdaság elmúlt évi sikereihez. Mindezekre tekintettel a társaság úgy határozott, hogy alapítványt hoz létre az 1. pontban megjelölt néven gyermekei - Dömötör és Diana, valamint a születendő, már megfogant haradik gyermek - javára annak érdekében, hogy segítse az apa nélkül maradt gyermekek testi és szellemi fejlődését, hogy egyenlő esélyekkel indulhassanak a ... >>

Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

képviselő: Bruszt László
A cukorbeteg gyermekeket nevelő családok és gondozásukat ellátó egészségügyi szervezet összefogása a gyermekek érdekében, ezzel megkönnyítve az életvitelüket, speciális képzésük megszervezésével, a sportolási lehetőségek biztosításával, diétás és életmódi vezetéssel, valamint továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással megkönnyíteni együttélésüket a cukorbetegséggel, elősegítve a társadallmi beilleszkedésüket. ... >>

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Herman Ottó út 16. fsz./2.
képviselő: Bogdán Piroska
Az egyesület kiemelt működési céljai: a magyarországi roma kultúra népszerűsítése; a hátrányos helyzetű roma emberek segítése; segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez; roma tehetségek felkutatása, támogatása; segítségnyújtás a hátrányos helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi esélyegyenlőség eléréséhez; a roma hagyományőrzés elősegítése; egészséges életmódra való nevelés; tömegsport népszerűsítése a roma társadalomban; segítségnyújtás az oktatásban hátrányt szenvedett roma fiataloknak; ifjúságvédelem, ifjúságsegítés; drog prevenciós szolgáltatások kialakítása; munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése, munkaerő kölcsönzés; roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bisinger sétány 32.
képviselő: Kovácsné Zimborás Ágnes (önálló), Vargáné Szabó Mária (önálló)
A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelő, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bővítésén keresztül, mindenekelőtt a következő területeken:
- új, korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása;
- a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása;
- a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák;
- személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása;
- hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása;
- az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése;
- tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése, díjazása;
- az alkotó tanárok és a tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése, a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok támogatása;
- az iskolai hagyományok ápolása, támogatása;
- az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok, dolgozók, jutalmazása;
- az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén. ... >>

Egészség - Esély Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

9026 Győr, Mayer Lajos út 51. b.
képviselő: Döme Jenő - elnök
Az alapítvány azoknak az embereknek kíván az orvoslás, azon belül az alternatív gyógyítás szabályozott keretei között az egészségkultúrában, betegség megelőzésében-, gyógyításában: szellemi tőkét oktatással, támogatást gyógyítással nyújtani, akik annak megfizetésére csak korlátozottan képesek, de ilyen segítségre szorulnak, illetve ilyen segítséget elfogadnak a jövőbeni magyar társadalom megerősödésére.
Konkrét célok:
1.) - MARAMED - OKTATÓ ÉS GYÓGYCENTRUM bérlése, működésre alkalmassá tétele, működtetése 9026 Győr, Mayer Lajos u. 51/B. szám alatt. (A későbbiekben az épület megvásárlása.) Az alapítvány a későbbiek során fejlesztési lehetőségként Vas és Zala megyében is telephelyet létesít.
2.) Az alapítvány szerződést köt orvosokkal és szakképzett gyógyítókkal, oktatókkal, közreműködőkkel egészségügyi szakellátásra, oktatásra. Az orvoslás keretein belül: gyermekgyógyászati szakellátás, homeopátia, akupunktúra, akupresszúra, tanácsadás, öngyógyulási készségfejlesztések, stb.
Esélyt adni a rendeléseken azoknak is a kezelésekre, gyógyulásra, akik azt megfizetni nem, vagy csak korlátozott mértékben tudják. (A teljes ingyenesség érdektelenségbe torkollik, ezért ingyenesség csak az addiktológiánál leírtak szerint lehetséges!)
3.) A tanulás területén esélyt adni tanulásra: Természetgyógyászati alapképzés és gyakorlati képzés a hatályos jogszabályok alapján. (Alapfokú állami vizsgát lehet tenni Budapesten az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben.) Továbbá részt venni alapfokú OKJ-s szakképzésben az egészségügy területén.
Olyan jó alapképzettségű, tudású fiatalokon oktatással segíteni, akik hivatást éreznek az elesettebbek segítésére, gyógyítására, de saját erejükből képtelenek a magas képzési költségek teljes finanszírozására.
4.) Egészségnevelés: klubszerű működtetés, rendszeres előadás az adott érdekcsoportba tartozók (betegségcsoportok, korcsoportok stb.) részére. Témái: egészségvédelem, egészségkultúra. Életmód táborok szervezése. Például: olyan fiatalok táboroztatása is, akik a függőségtől (drog, alkohol, dohányzás, játék, stb. szenvedély) szeretnének megszabadulni és érdekközösségé csoportosulva lelkileg megerősödve, visszatérhetnének családjaikhoz, munkájukhoz.
5.) Ismeretterjesztés: a családi élet számtalan területéről, de a gyógyítás tudományos és kecsegtető eredményeiről, hasznosítható házi-praktikákról stb. Pl. a természetes élet, a természeti népek gyógymódjai, a környezeti káros hatások élet a jelenlegi körülmények között, a lélek betegségei, a lelki betegségekkel járó szervi elváltozások stb. Iskolai, egyházi és egyéb célszerveztek, civil szervezetek részére nevelő célú előadások.
6.) A természetgyógyászat egyre bővülő tárházának, eszköztárának bemutatása. A természetgyógyászok által használt agyagok és eszközök értékesítése az érdeklődőknek. Ide értve: a kereskedelmi forgalomba általában nem elérhető gyógyításról szóló irodalmat, jegyzeteket, újságokat, tájékoztatókat. A nehezen elérhető, vásárolható eszközöket, k ... >>

"Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr.Ács István György
Katolikus egyházi iskolák és templomok karbantartásának és felújításának a támogatása, valamint a katolikus egyházi iskolákban tanulók segítése. ... >>

"Egymás Terhét Hordozzátok" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Kossuth L. u. 9.
képviselő: elnök Galambos Endréné
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-a értelmében közhasznú tevékenységet végez.
1.Az egyház reformátori hagyományainak megőrzése mellett a hitéleti tevékenység megújítása és a keresztyén kulturális élet fellendítése. Ennek érdekében evangéliumi tartalmú közösségi programnak szervezése. (pl. előadás, kiállítás, hangverseny, stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 4. nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 5. kulturális tevékenység; 6. kulturális örökség megóvása ? elnevezésű tevékenységeket lát el. Ezen belül konkrétan az alapítvány célja: keresztyén értékrend kialakítása, főként a gyermekek és az ifjúság körében (előadások tartása, kirándulások, táborozások szervezése útján); hangversenyek, kulturális események szervezése, ennek során a keresztény kultúra értékeinek megőrzése; a magyar reformátori hagyományok, kulturális örökségünk megőrzése érdekében előadások, szabadegyetemek, kiállítások rendezése.
2. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok és egyének támogatása, életmódjuk megváltozásának segítése. Ennek érdekében a keresztyén felebaráti szeretettől indíttatott szociális- és segélyprogramok szervezése. (pl. a hajléktalanná válás megakadályozása a tartozás kifizetésével, természetbeni és egyéb támogatás stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 2. szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése elnevezésű tevékenységek ellátását az alábbiak szerint valósítja meg. Segélyprogramok megszervezése, jótékonysági vásárok lebonyolítása, egyedülálló, idős személyek támogatása, gondozása; nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek támogatása tanulmányaik elvégzése érdekében ( tanszerek beszerzése) illetve a mindennapi életfeltételek javításában való közreműködés; természetbeni támogatások (pl. élelmiszercsomagok készítése, kiosztása, ruhaosztás stb.) megszervezése. Az önhibájukon kívül közüzemi díjhátralékba került családok tartozásainak részbeni átvállalása, az adósság kifizetésének elősegítése; hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek javítása, emberi körülmények közzé való segítése, lakhatásuk munkába állásuk elősegítése.
3. Az 1. és 2. pontban foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges ingatlanok építése, felújítása, karbantartása, környezetének tisztántartása, szépítése. Az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 7. pont műemlékvédelem elnevezésű tevékenység ellátása során a következőket kívánja megvalósítani: az alapítványi tevékenység ellátásához szükséges ingatlanok műemlékvédelmi szempontok szerinti állagmegóvása; illetve e szempontoknak megfelelő hasznosítása.
Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogat. ... >>

Élelmiszeripari Szakszervezeti Szociális Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Csaba u. 16.
képviselő: Turi József
Győr-Moson-Sopron Megye élelmiszeriparában dolgozó munkavállalók, közülük is elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, képzésük és oktatásuk előkészítése, ők, valamint gyermekeik kedvezményes sport és üdültetési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

ÉLET-JEL Egyesület a családok összefogásáért

(szociális)

9028 Győr, Pannónia u. 9.
képviselő: Hudákné Pető Éva, Jáger Gabriella Judit, Röckné Auxner Beatrix
Az egyesület alapvető célja a családok széleskörű támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása, támogatása az Egyesület, mint szervezeti keret működtetése. ... >>

ÉLET-TÉR Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győzelem u. 111/A.
képviselő: kuratóriumi elnök K. Szabó Tiborné
Az alapítvány általános, közvetett célja: egészségmegőrzés, volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek-, és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, határokon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása, természet-, és környezetvédelem ... >>

Első Győri Kiwanis Klub Közhasznú Egyesület

(kulturális,szociális)

9026 Győr, Irinyi J. u. 13/a.
képviselő: Hessling Erika
Az emberi kapcsolatok teljesebbé tételének elősegítése, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon történő teljes kibontakozását, az egyenjogúságot a tiszteletet és a kölcsönös tolerancia alapján önzetlen emberbaráti segítséget nyújtva a rászorulóknak mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. ... >>

Első Győri Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Pásztor u. 25.
képviselő: Dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona
A Kulb arra törekszik, hogy a maga szerény eszközeivel is hozzájárulon a világ népei közötti kölcsönös egyetértés szellemének erősítéséhez. A Klub célja társadalmi és közhasznosságú tevékenység elősegítése, a társadalom jóléte érdekében. A Klub célja a tagok közötti jó barátság, kölcsönös megértés erősítése, a közösségi érdeklődésű emberek társadalmunk szolgálatára való ösztönzése, az erkölcsi normák érvényre juttatása. A célok elérése érdekében együttműködik a Lions Clubok Nemzetközi Szervezetével. Drog tájékoztatás, diabetes tájékoztatás, a látás megőrzése és vakok segítése, halláskárosultak támogatása, oktatási szolgálatok, környezeti szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, nemzeközi szolgálatok, szociális szolgálatok. ... >>

EMERITUS - GYŐR Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
képviselő: Németh Ferenc
Győr város egészségügyi alapellátásában huzamosabb ideig dolgozó, onnan nyugdíjba vonult munkatársakat, volt beosztására, végzettségére, korára, nemére tekintet nélkül az alapítvány kuratóriuma támogatásban részesítheti. ... >>

Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

(szociális)

9023 Győr, Bárczi G. u. 2.
képviselő: alelnök Királyné Simon Tünde, elnök Tóth Jánosné
A megye területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Észak és Nyugatdunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete

(oktatási,szociális)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Polgár Tiborné
A régióban a hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítése a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a hajléktalanság veszélyének kitett, vagy már hajléktalan emberek érdekeinek képviselete, kiképzési, mentálhigiénés rendszer kialakítása, döntések kezdeményezése, befolyásolása, társadalmi előítéletek oldása és pontos tájékoztatás. ... >>

"Familia" Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Gyertyás János
Az egyesület célja, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületéének támogatásával, vele együttműködve kölcsönösen segítse a nagycsaládosokat. Támogatás nyújtása. ... >>

Fiatalok Kulturális Szórakoztatásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 70.
képviselő: Knipper Emil
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a zenetörténeti és művészeti ismeretek ápolásával és ismeretével, Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak megőrzésére, ápolására és további fejlesztése; a fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; kulturális rendezvények szervezése, fiatalok kulturált szórakoztatásának biztosítása; kapcsolat kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása; a hátrányos helyzetű fiatalok számára esélyegyenlőség biztosítása; aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a művészeti és kulturális ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

FIGYELJ RÁNK! - Különélő szülők és gyermekeik érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Rugyainé Major Éva
Különélő szülők és gyermekeik érdekvédelme, érdekképviselete, különböző - a gyermekek érdekeit szolgáló - figyelem felhívó tevékenység a jogi anomáliák megszüntetésére, törvénymódosító javaslatok megtétele, más, hasonló célokért dolgozó egyesületekkel való együttműködés. ... >>

GRABOPLAST Rt. Szakszervezeti Bizottsága Szociális és Foglalkoztatási Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
képviselő: Egyházi Edit - elnökhelyettes, Jordán Béláné - elnök
GRABO-Vállalatcsoport szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóinak, a vállalatcsoporttól nyugdíjba vonultak szociális, foglalkoztatási és kulturális támogatása. Ezen belül a kedvezményezettek támogatása szociális helyzetük jelentős romlása, hosszan tartó betegségük, foglalkoztatásuk körében elszenvedett balesetük s az ebből eredő egészségi károsodásuk, valamint munkanélkülivé válásuk, tovább üdültetésük esetén. Munkalehetőség teremtése céljából átképzésük támogatása. A munkavállakónak a foglalkoztatása körében elszenvedett halálos balesete estén a kedvezményezettek a munkavállalói hozzátartozói is lehetnek. ... >>

Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Vágóhíd u. 2/4.
képviselő: Vincze Csaba
Az iskolai oktatás anyagi- technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezéseinek elősegítése. Tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása. Kulturális- és szabadidős programok szervezése, támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Gyermeklánc Győri Bölcsödei Alapítvány

(oktatási,szociális)

9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
képviselő: Bartalné dr. Tóth Györgyi
Győr város bölcsödéiben meglévő játék- és eszközkészlet gyarapítása, amely a 0-3 éves korú, valamint a 0-6 éves korú sérült, speciális gondozást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítését, oktatását, gondozását, nevelését, egészség-megőrzését és egészségi állapotának javítását szolgálja. Hátrányos helyzetű bölcsödés gyermekek családjainak anyagi vagy egyéb módon történő segítése. ... >>

"GYÖKEREK" Jóléti Szolgálati Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

9023 Győr, Otthon u. 2.
képviselő: Dr. Balogh Lászlóné
Komplex családsegítés, önsegítő csoportok szervezése és működtetése. Kritikus élethelyzetek megoldásához tanácsadás (jogi, pszichológiai, orvosi, stb.) Szociális élethelyzetükből segítésre szorulók anyagi és természetbeni támogatása, utcai szolgálat szervezése. Munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése munkahelyteremtéssel, átképéssel, kiemelten a környezetvédelem területén. Anya - Csecsemő - és Gyermekotthonban elhelyezettek életkörülményeinek javításához hozzájárulás, anyagi eszközeinek bővítése. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. Alapítványi célú forráskutatás, admányszerzés. ... >>

GYŐR ARRABONA LIONS CLUB

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

9027 Győr, Ipar u. 39. fszt. 1.
képviselő: Pappné dr. Kiss Irén
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése, a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, különösen a vakok és gyengén látók, egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése, ill. a szövetség más hazai és külföldi klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. ... >>

"Győr Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas"

(szociális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Ács István György
A katolikus egyház keretei között támogatást nyújtani az önsegélyező, missziós és szeretetszolgálati jellegű tevékenységeknek. ... >>

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Rigó Rozália
A Győr városában élő, szociálisan hátrányos helyzetű cigány tanulók középiskolai, felsőfokú intézményekben történő tanulásának ösztöndíjjal való segítése. ... >>

Győr-Ménfőcsanak Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Havas Máté, Nagy István
Az Egységes Sportkör Ménfőcsanak ifjú sportolóinak (5-18 éves korig) fejlődésének elősegítése, minden szükséges és lehetséges területen. Gyermek és ifjúsági programok, sporttáborok szervezése. Sportrendezvények, programok széles körű szervezése és támogatása. Egészséges táplálkozással és egészség megőrzéssel kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztő programok támogatása. Szabadtéri és teremsport lehetőségek megteremtése sportlétesítmények létrejöttének kezdeményezése. Drogmegelőzéssel kapcsolatos programok szervezése. Esélyegyenlőség megteremtése fenti célokkal összhangban. Jelen okiratban felsorolt céloknak a megvalósítása érdekében szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Bíráiért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9021 Győr, Szent István u. 6.
képviselő: Dr. Benedek Margit Csilla, Dr. Tatár Ágnes
A Győr-Moson-Sopron megye területén dolgozó aktív bírákat ért sorsszerű tragédiák (halál, tartós, vagy végleges, illetve teljes munkaképtelenné válás, hosszabb ideig tartó súlyos betegség stb.) által keletkezett élethelyzetek elviselésének megkönnyítése az alapítvány által nyújtott erkölcsi és anyagi támogatással. Az alapítók az alapítvány létesítésével azt kívánják elérni, hogy a megye bírái és családtagjaik ilyen élethelyzetben is megőrizhessék méltóságukat, ne kényszerüljenek olyan helyzetbe, amely nemcsak számukra elviselhetetlen, de egyúttal árt a bírói hivatás tekintélyének is. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Cigány Ifjúságáért Alapítvány

(szociális)

9024 Győr, Hunyadi u. 13.
képviselő: Pádár László
Győr-Moson-Sopron Megye területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű cigány tanulók társadalmi felemelkedésének elősegítése, közép-, ill. felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása. ... >>

"Győr-Újvárosi Gyerekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 13.
képviselő: Németh Zoltán
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkájának, táborozásának támogatása, a kiemelkedő munka jutalmazása, diáksportkörök eszköztámogatása, tehetségejlesztő szakkörök, fakultációk segítése, eszközigényük kielégítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal