Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrszemere oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Győrszemere Községi Sportkör

(sport,oktatási)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Boros Tamás
A sportegyesület célja és alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A szervezet önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, pártsemleges társadalmi szervezet, mely politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A sportegyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Magyar Dalton Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9121 Győrszemere, Hársfa u. 3.
képviselő: Tar Ildikó
A Szövetség védi és képviseli a Dalton-pedagógia értékeit. Segíti a magyarországi oktatási és nevelési intézményekben a Dalton-pedagógia gyakorlati alkalmazását, a maga eszközeivel részt vesz a pedagógiai minőség biztosításában, értékelésében, továbbfejlesztésében. A Szövetség ellátja a Dalton-pedagógiának, mint nemzetközileg elismert pedagógiai alternatívának, valamint a Szövetség tagjainak érdekképviseletét, különösen a törvényalkotással összefüggő érdekegyeztetés folyamatában, a jogalkalmazással összefüggő hatósági és engedélyezési tevékenység vonatkozásában, az állam- és közigazgatásban, a civil szektorban, a gazdasági és a kulturális szférában. A Szövetség fellép a hazai Dalton-oktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok érdekeinek képviseletében, jogainak védelmében. A Szövetség szakmai tanácsok, intézményszervezési tapasztalatok átadásával segíti új Dalton-intézmények létrehozását és kezdeti működését. A Szövetség figyelemmel kíséri a gyermekekkel, a Dalton-pedagógiával és a pedagógia társterületeivel kapcsolatos tudományos kutatásokat; gyűjti, rendszerezi és továbbítja azok eredményeivel és megállapításaival kapcsolatos információkat. A Szövetség a maga eszközeivel és lehetőségeivel belső tudományos elemző és kutató munkát végez: a Dalton-pedagógia hazai tapasztalatainak, eredményeinek összegzése; a Dalton-intézmények napi működésével összefüggő tapasztalatok feldolgozása; a nemzetközi Dalton-hálózat eredményeinek hazai alkalmazása; a gyermekkel kapcsolatos társadalmi kihívásokra adható pedagógiai válaszok megtalálása tárgyában. A Szövetség a fenti munkákban mind a pedagógusok, mind az intézményekhez kötődő szülők, valamint szakértők együttműködésére, szakmai tapasztalatainak integrálására törekszik. A Szövetség kiemelt szakmai feladatként kezeli a nevelési-oktatási intézményekben tapasztalható agresszió visszaszorításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez nyújtott segítséget. A Szövetség a Dalton-intézmények pedagógusai számára képzéseket, továbbképzéseket, tanári műhelyeket és pedagógiai-nevelési kérdésekkel foglalkozó fórumokat szervez, folyamatos szakmai fejlődésük segítése érdekében. A Szövetség kiemelten fontos céljának tekinti a Dalton-pedagógia szerint tanuló gyermekek szüleinek tájékoztatását, önképzésük segítését, közös képzésüket, továbbképzésüket. A Szövetség megteremti a Dalton-pedagógia megismerésének lehetőségeit az érdeklődők számára, különös tekintettel az óvodapedagógusokra, pedagógusokra és a tájékozódni kívánó szülőkre. A Szövetség a Dalton pedagógiáról szóló információkkal és ismeretterjesztő munkával segíti a szülők óvoda- és iskolaválasztását. A Szövetség segíti a Dalton-pedagógia társadalmi megismertetését. A Szövetség gondozója a Dalton-pedagógiával kapcsolatos szak- és ismeretterjesztő könyvek, füzetek, cikkek, tanulmányok, oktatási segédanyagok készítésének, fordításának, kiadásának és terjesztésének. A Szövetség szervezi a hazai Dalton-hálózat kulturális és szakmai eseményeit, rendezvényeit. A Szövetség kiépí ... >>
1. oldal