Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrszemere sport civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Bakonyérmenti Vadásztársaság Egyesület

(sport,természetvédelem)

9121 Győrszemere, Kisfaludy u. 41.
képviselő: Regner János
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartására, valamint használatára vonatkozó jogszbályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekével - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Együtt Győrszemeréért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Némethné Deli Anita
Aktívan bekapcsolódni Győrszemere község kulturális életében: kulturális rendezvények, szórakoztató műsorok, sport rendezvények szervezésével, előadások tartásával, klubok, szakkörök működtetésével a település hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése, a falu életével foglalkozó újság szerkesztése, a község környezetének védelme érdekében a falu szépítése, virágoztatása. ... >>

Győrszemere Községi Sportkör

(sport,oktatási)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Boros Tamás
A sportegyesület célja és alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A szervezet önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, pártsemleges társadalmi szervezet, mely politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A sportegyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

"Tornaterem-Sportcentrum" Alapítvány

(sport)

9121 Győrszemere, Fő u. 20.
képviselő: Fekete Szabolcs
Győrszemere községben sportcentrum és tornaterem felépítése.
Az alapítvány tevékenysége pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőt a legutóbbi választásokon nem támogatott és ezt az alapszabályban továbbra is kizárja. ... >>
1. oldal