Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Győrújbaráti Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 98.
képviselő: Dr. Medgyasszay Csaba
A győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, figyelemmel arra is, hogy az intézmény a Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) alapján köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, illetve iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Továbbá az állami, társadalmi szervek támogatásának révén a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Győrújbaráti Kézilabda Sport Club

(sport,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Zrínyi utca 29.
képviselő: Széles Gergely
Az ifjúság egészséges életre nevelése, fizikai adottságainak javítása a sporttevékenység által. A kézilabda sport népszerűsítése, részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség és annak megyei szervezete által kiírt bajnokságokban, kupaküzdelmekben és egyéb formákon. ... >>
1. oldal