Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Alapítvány az iskoláért Győrújbarát

(intézményi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 98.
képviselő: Ignácz József, Kundiné Paár Hajnalka
A Győrújbaráti Iskola és a hozzá kapcsolódó intézmények eszközkészletének fejlesztése. ... >>

"Együtt a nyugodt öregkorért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9081 Győrújbarát, Fő 12.
képviselő: Mózes Rudolfné
Az öreg és hátrányos helyzetű emberek gondozása, ellátása. A Győrújbaráti Idősek Otthona öreg és hátrányos helyzetű lakóinak gondozása. A bent lakó és a jövőben beköltöző kisnyugdíjas, beteg, egyedül maradt öregek anyagiakkal, ruházattal, élelmiszerrel való ellátása, ápolása és orvosi gondozása. ... >>

Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 26.
képviselő: Mészárosné Kovács Eleonóra - elnök, Somogyiné Zeke Tünde - gazdasági vezető, Zalkáné Tar Csilla - titkár
Az alapító intézmények Helyi Nevelési Programjában foglalt céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges jobb feltételek biztosítása. Az oktatás - nevelés hatékonyságának növelése, tartalmi gazdagítása különösen a: tehetségek gondozása, a nemzeti- etnikai kisebbségek nevelése-oktatása, a környezetvédelem, az életmód, a hagyományőrzés, a testi fejlesztés, esztétikai, környezetünk megismerésére irányuló fejlesztés más bánásmódot igénylő gyermekek esetében is. A pedagógusok elméleti és gyakorlati (módszertani) munkájának segítése. Az intézmények közötti együttműködést szolgáló, az óvodavezetést, a pedagógusok szakmai munkáját és a gyermekeket érintő térségi programok szervezése. Pályázatokon való részvétel: A gyermekek intézményes részvételét rendezvényeken, képviseletét segítő fórumokon, képzések szervezése, működtetése nevelési céljaik elérése érdekében. Minden oktatási - nevelési intézménnyel, és más, feljebb szinten működő (óvodai életükre befolyással bíró intézmény) közötti kapcsolatok kiépítése, kiszélesítése, folyamatossá tétele. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok segítése, szabadidős programjának szervezése. Az uniós pályázatokhoz való hozzáférés, programokhoz csatlakozás, az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításának kihasználására. Határon túli gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményekkel kapcsolattartás, szakmai tapasztalatcserék szervezése. Tematikus táborok szervezése, Kiadványok, szakmai tapasztalatok megjelentetése, Szakmai konferenciák,felkészítések szervezése. ... >>

GYŐRÚJBARÁT-NEULINGEN-RUBIERA BARÁTI TÁRSASÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 7.
képviselő: Juhászné Árpási Irma
A települések polgárai közötti kapcsolat elmélyítése, az önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása. A neulingeni és rubiérai polgárokkal a magyar, szűkebben Győrújbarát község történelmének, az itt élő emberek életének, szokásainak, kultúrájának megismertetése, bemutatása. A győrújbaráti polgárokkal a német, illetve Neulingen, valamint olasz, illetve Rubiéra történelmének, életének kultúrájának megismertetése. A három település önkormányzatai, illetve hivatalai közötti munkakapcsolat létrehozása, együttműködés kialakítása igazgatási, szociális, adózási építésügyi területeken. Rendszeres sport és kulturális találkozók szervezése, lebonyolítása, főleg az óvodás, iskolás és ifjúsági korosztályok számára. Kapcsolat kiépítése a települések civil szervezetei között. A települések, nemzetek jó hírének keltése az önkormányzatok működési területén és azok kapcsolataiban. Egymás nyelvének megismerése, elsajátítása. Ifjúsági nyelvgyakorlat. ... >>

Győrújbaráti Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 98.
képviselő: Dr. Medgyasszay Csaba
A győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, figyelemmel arra is, hogy az intézmény a Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) alapján köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, illetve iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Továbbá az állami, társadalmi szervek támogatásának révén a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 6.
képviselő: Polgár Balázs
Az egyesület irodalmi művek bábszínházi feldolgázását és színpadi megjelenítését végzi, irodalmi és művészeti kiadványokat jelentet meg. Az egyesület irodalmi és színpadi előadások, hangversenyek, képzőművészeti és egyéb kulturális kiállítások, filmvetítések megrendezését végzi. Feladata kullturális és művészeti értékek eljuttatása olyan régiókba és társadalmi rétegekhez, akik szociális helyzetük miatt ezen értékekben kevésbé részesülnek. Az egyesület sportesemények megrendezését lehetővé tevő létesítményt működtet, sporteseményeket szervez és bonyolít le, sport-és játékoktatást végez. Az egyesület kulturális és sport- területen tehetségkutatást és - gondozást végez. ... >>

"Közalapítvány az Óvodáért - Győrújbarát"

(intézményi,oktatási)

Győrújbarát, Óvoda út 2.
képviselő: Öcsödy Gáborné kurat.eln. ... >>

"NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9081 Győrújbarát, Kossuth u. 75.
képviselő: Fáy Péter, Fáy Zsuzsanna
Győrben, illetve környékén kulturált, humanitárius és szakmai szempontoknak egyaránt megfelelő kutyamenhely létrehozása, állatorvosi és szakápolói felügyelet biztosításával. Gazda nélkül maradt, illetve kóbor ebek megmentése, új gazdához juttatása, orvosi ellátásának megszervezése. Ivartalanítási program szervezése és végrehajtása a kontroll nélküli, nem kívánt szaporodás visszaszorítása céljából. Állatvédelmi felvilágosító- és oktatóprogramok szervezése a felelős állattartás alapjainak lerakása érdekében - az állatvédelmi törvény szélesebb körű megismertetése céljából - ifjúsági intézmények és iskolák részére. Az ifjúság szemléletének formálása az állat- és természetvédelem, valamint élővilágunk értékmegőrzésének fontossága érdekében. ... >>

XXI. Század Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Rákóczi F. u. 2.
képviselő: Dr. Palla Roland
Az alapítvány céljai a közhasznú célokkal:
- egészségmegőrzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,
- betegségek megelőzése, és korai felismerése céljából,
- háziorvosi és fogászati rendelők részére orvosi műszerek beszerzése az egészségügyi ellátás színvonalának emelése céljából,
- szociálisan rászorulók részére gyógyszeradomány, élelmiszeradomány, fűtés hozzájárulás,
- tehetséges gyermekek tanulmányainak, ill. sportolásának támogatása,
- óvodai, iskolai közösségek támogatása, egészségügyi oktatása,
- felnőttek és gyermekek részére egészségügyi prevenciós célból sportrendezvények szervezése, ill. támogatása,
- családi napközi, és gyermekmegőrző, játszóház létrehozása, üzemeltetése. ... >>
1. oldal