Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Baráti Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 7. (Faluház)
képviselő: Stipsits Judit
Győrújbarát ifjúsági korosztáláynak összefogása, közösségeik létrejöttének segítése és igények figyelembe vételével megszervezni a kulturális, sport, szociális és szabadidős tevékenységeket, akciókat. ... >>

Falubarát Győrújbarát Egyesület

(kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Komlóhát u. 8.
képviselő: Zólyomi Péter
Győrújbarát község gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítése, a településen élők közösségi összetartozásának erősítése és hangsúlyosan Győrújbarát község sorsát érintő kérdéseknek széles nyilvánosság biztosítása. ... >>

Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 26.
képviselő: Mészárosné Kovács Eleonóra - elnök, Somogyiné Zeke Tünde - gazdasági vezető, Zalkáné Tar Csilla - titkár
Az alapító intézmények Helyi Nevelési Programjában foglalt céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges jobb feltételek biztosítása. Az oktatás - nevelés hatékonyságának növelése, tartalmi gazdagítása különösen a: tehetségek gondozása, a nemzeti- etnikai kisebbségek nevelése-oktatása, a környezetvédelem, az életmód, a hagyományőrzés, a testi fejlesztés, esztétikai, környezetünk megismerésére irányuló fejlesztés más bánásmódot igénylő gyermekek esetében is. A pedagógusok elméleti és gyakorlati (módszertani) munkájának segítése. Az intézmények közötti együttműködést szolgáló, az óvodavezetést, a pedagógusok szakmai munkáját és a gyermekeket érintő térségi programok szervezése. Pályázatokon való részvétel: A gyermekek intézményes részvételét rendezvényeken, képviseletét segítő fórumokon, képzések szervezése, működtetése nevelési céljaik elérése érdekében. Minden oktatási - nevelési intézménnyel, és más, feljebb szinten működő (óvodai életükre befolyással bíró intézmény) közötti kapcsolatok kiépítése, kiszélesítése, folyamatossá tétele. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok segítése, szabadidős programjának szervezése. Az uniós pályázatokhoz való hozzáférés, programokhoz csatlakozás, az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításának kihasználására. Határon túli gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményekkel kapcsolattartás, szakmai tapasztalatcserék szervezése. Tematikus táborok szervezése, Kiadványok, szakmai tapasztalatok megjelentetése, Szakmai konferenciák,felkészítések szervezése. ... >>

GYŐRÚJBARÁT-NEULINGEN-RUBIERA BARÁTI TÁRSASÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 7.
képviselő: Juhászné Árpási Irma
A települések polgárai közötti kapcsolat elmélyítése, az önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása. A neulingeni és rubiérai polgárokkal a magyar, szűkebben Győrújbarát község történelmének, az itt élő emberek életének, szokásainak, kultúrájának megismertetése, bemutatása. A győrújbaráti polgárokkal a német, illetve Neulingen, valamint olasz, illetve Rubiéra történelmének, életének kultúrájának megismertetése. A három település önkormányzatai, illetve hivatalai közötti munkakapcsolat létrehozása, együttműködés kialakítása igazgatási, szociális, adózási építésügyi területeken. Rendszeres sport és kulturális találkozók szervezése, lebonyolítása, főleg az óvodás, iskolás és ifjúsági korosztályok számára. Kapcsolat kiépítése a települések civil szervezetei között. A települések, nemzetek jó hírének keltése az önkormányzatok működési területén és azok kapcsolataiban. Egymás nyelvének megismerése, elsajátítása. Ifjúsági nyelvgyakorlat. ... >>

Győrújbaráti Néptánc és Népművészeti Egyesület

(kulturális)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 18.
képviselő: Pammer Ernő
A győrújbaráti fiatalok táncegyüttesben való összefogása, néptáncegyüttes működtetése, versenyek, bemutatók szervezése. A néptánc és a népi hagyományok ápolása. Hazai és nemzetközi néptáncversenyeken való részvétel, a hazai néptánc megismertetése külföldön is. ... >>

GYŐRÚJBARÁTI PINCEKULTÚRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(kulturális)

9081 Győrújbarát, Mátyás krt. 25.
képviselő: elnök Venesz László, elnökhelyettes Stuksza Csaba Ferenc
Győrújbaráton és környékén megtalálható pincetulajdonosok és szőlőgazdaságok érdekeinek védelme; Győrújbaráton és környékén kialakult borkultúra hagyományainak megőrzése, továbbvitele, a pincék körüli környezet védelme, ápolása; a kulturált borfogyasztás és a helyi termelésű borok népszerűsítése, kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése; ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, a pincetulajdonosok érdekeinek képviselete, támogatások igénybevétele. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 6.
képviselő: Polgár Balázs
Az egyesület irodalmi művek bábszínházi feldolgázását és színpadi megjelenítését végzi, irodalmi és művészeti kiadványokat jelentet meg. Az egyesület irodalmi és színpadi előadások, hangversenyek, képzőművészeti és egyéb kulturális kiállítások, filmvetítések megrendezését végzi. Feladata kullturális és művészeti értékek eljuttatása olyan régiókba és társadalmi rétegekhez, akik szociális helyzetük miatt ezen értékekben kevésbé részesülnek. Az egyesület sportesemények megrendezését lehetővé tevő létesítményt működtet, sporteseményeket szervez és bonyolít le, sport-és játékoktatást végez. Az egyesület kulturális és sport- területen tehetségkutatást és - gondozást végez. ... >>

Pannon Fejlesztési és Képzési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9081 Győrújbarát, Tényői út 1.
képviselő: Ormos Judit
Győr és a Nyugat-dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-dunántúli régió kulturális, természeti értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. ... >>

PATRIÓTA Honismereti és Faluvédő Egyesület

(kulturális)

9081 Győrújbarát, Komlóhát u. 37.
képviselő: Őriné Pölöskei Izabella
Honismeret, falu-és környezetvédelem ... >>
1. oldal