Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát sport civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Akác Körútért Egyesület

(sport,egyéb)

9081 Győrújbarát, Akác krt. 20.
képviselő: Csomai Miklós Zoltán
Az egyesület célja, hogy a Győrújbarát községben található Akác Körút infrastruktúráját (úthálózat, közvilágítás, stb.) fenntartsa és folyamatosan fejlessze, valamint kiépítse és üzemeltesse azon létesítményeket, beszerezze azokat az eszközöket, melyek az Akác Körút lakókörnyezetének az élhetőbbé, egészségesebbé és biztonságosabbá tételét szolgálják (kerítés, játszótér, sportpályák létesítése, parkosítás, stb.). ... >>

Baráti Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 7. (Faluház)
képviselő: Stipsits Judit
Győrújbarát ifjúsági korosztáláynak összefogása, közösségeik létrejöttének segítése és igények figyelembe vételével megszervezni a kulturális, sport, szociális és szabadidős tevékenységeket, akciókat. ... >>

BARÁTI VADÁSZTÁRSASÁG

(sport)

9081 Győrújbarát, Erzsébet u. 22.
képviselő: Ács György
A szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

DYNAMIC DANCE SPORTEGYESÜLET

(sport)

9081 Győrújbarát, Jókai u. 6.
képviselő: Hollósi Zoltánné
A divattánc-sport népszerűsítése és gyakorlása. Részvétel amatőr sportolók, sportegyesületek számára szervezett sportrendezvényeken, versenyeken. ... >>

Győr Megyei és Városi Bridzs Sportegyesület

(sport)

9081 Győrújbarát, Zöld u. 28.
képviselő: Zombori György
A bridzs, mint szellemi sport gyakorlásához a feltételek biztosítása, propagálása, a játéktudás megszerzéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

GYŐRÚJBARÁT-NEULINGEN-RUBIERA BARÁTI TÁRSASÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 7.
képviselő: Juhászné Árpási Irma
A települések polgárai közötti kapcsolat elmélyítése, az önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása. A neulingeni és rubiérai polgárokkal a magyar, szűkebben Győrújbarát község történelmének, az itt élő emberek életének, szokásainak, kultúrájának megismertetése, bemutatása. A győrújbaráti polgárokkal a német, illetve Neulingen, valamint olasz, illetve Rubiéra történelmének, életének kultúrájának megismertetése. A három település önkormányzatai, illetve hivatalai közötti munkakapcsolat létrehozása, együttműködés kialakítása igazgatási, szociális, adózási építésügyi területeken. Rendszeres sport és kulturális találkozók szervezése, lebonyolítása, főleg az óvodás, iskolás és ifjúsági korosztályok számára. Kapcsolat kiépítése a települések civil szervezetei között. A települések, nemzetek jó hírének keltése az önkormányzatok működési területén és azok kapcsolataiban. Egymás nyelvének megismerése, elsajátítása. Ifjúsági nyelvgyakorlat. ... >>

Győrújbaráti Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 98.
képviselő: Dr. Medgyasszay Csaba
A győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, figyelemmel arra is, hogy az intézmény a Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) alapján köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, illetve iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Továbbá az állami, társadalmi szervek támogatásának révén a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Győrújbaráti Kézilabda Sport Club

(sport,érdekképviselet)

9081 Győrújbarát, Zrínyi utca 29.
képviselő: Széles Gergely
Az ifjúság egészséges életre nevelése, fizikai adottságainak javítása a sporttevékenység által. A kézilabda sport népszerűsítése, részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség és annak megyei szervezete által kiírt bajnokságokban, kupaküzdelmekben és egyéb formákon. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 6.
képviselő: Polgár Balázs
Az egyesület irodalmi művek bábszínházi feldolgázását és színpadi megjelenítését végzi, irodalmi és művészeti kiadványokat jelentet meg. Az egyesület irodalmi és színpadi előadások, hangversenyek, képzőművészeti és egyéb kulturális kiállítások, filmvetítések megrendezését végzi. Feladata kullturális és művészeti értékek eljuttatása olyan régiókba és társadalmi rétegekhez, akik szociális helyzetük miatt ezen értékekben kevésbé részesülnek. Az egyesület sportesemények megrendezését lehetővé tevő létesítményt működtet, sporteseményeket szervez és bonyolít le, sport-és játékoktatást végez. Az egyesület kulturális és sport- területen tehetségkutatást és - gondozást végez. ... >>

Rákóczi Galambász F - 11. Egyesület

(sport)

9081 Győrújbarát, Veres P. út 115.
képviselő: elnök Nagy László
A galambász sport mávelése, népszerűsítése, utánpótlás nevelés. Részvétel a hazai és a nemzetközi versenyeken. ... >>

Ring Autó-, Íjász-és Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 7.
képviselő: elnök Torma József, elnökhelyettes Domján József, titkár Kohár Mihály
Tagjai, illetve tagsági viszonytól függetlenül az autó-, lovas és íjász-sportágakban és más szabadidős sportokban tehetséges gyermekek és felnőttek részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének megteremtése; a versengési illetve versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése és ezekre történő felkészítés, versenyek és egyéb sportrendezvények rendezése, sportolók támogatása, továbbá az egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása. Mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban szenvedő gyermekek és felnőttek részére sportfoglalkozások szervezése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

"Sólyom" Vadászegylet

(sport,természetvédelem)

9081 Győrújbarát, Venyige u. 4.
képviselő: Dr. Simon János
A Vadászegylet célja, hogy Névadója vadászfelfogását és a rendszerszemléletű közlésmódot érvényesítve, tagjainak lehetőséget is biztosítson. A Vadászegylet új típusú egyesület, mivel célrendszere érdekében két szakegyletet működtet. A vadászati szakegylet mellettt a természetvizsgáló szakegylet az igaz vadásszá nevelést, és a korszerű természetszemlélet terjesztését szolgálja. ... >>

West Hungária Bau Sportegyesület

(sport)

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.
képviselő: Ifj. Kiss Antal
A sportegyesület a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

XXI. Század Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, Rákóczi F. u. 2.
képviselő: Dr. Palla Roland
Az alapítvány céljai a közhasznú célokkal:
- egészségmegőrzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,
- betegségek megelőzése, és korai felismerése céljából,
- háziorvosi és fogászati rendelők részére orvosi műszerek beszerzése az egészségügyi ellátás színvonalának emelése céljából,
- szociálisan rászorulók részére gyógyszeradomány, élelmiszeradomány, fűtés hozzájárulás,
- tehetséges gyermekek tanulmányainak, ill. sportolásának támogatása,
- óvodai, iskolai közösségek támogatása, egészségügyi oktatása,
- felnőttek és gyermekek részére egészségügyi prevenciós célból sportrendezvények szervezése, ill. támogatása,
- családi napközi, és gyermekmegőrző, játszóház létrehozása, üzemeltetése. ... >>
1. oldal