Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát szociális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

"Együtt a nyugodt öregkorért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9081 Győrújbarát, Fő 12.
képviselő: Mózes Rudolfné
Az öreg és hátrányos helyzetű emberek gondozása, ellátása. A Győrújbaráti Idősek Otthona öreg és hátrányos helyzetű lakóinak gondozása. A bent lakó és a jövőben beköltöző kisnyugdíjas, beteg, egyedül maradt öregek anyagiakkal, ruházattal, élelmiszerrel való ellátása, ápolása és orvosi gondozása. ... >>

"Győr és környéke motorosok baráti köre" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 126.
képviselő: Kokas Tibor
Az egyesület, elsősorban Győr város és környéke motorosainak, a motorozni vágyóknak összefogásával a motoros kultúra - életforma társadalommal történő megismertetését, elfogadtatását, valamint hátrányos helyzetű családok, betegek segítését tekinti legfőbb céljának. Ezen célok eléréséhez rendszeres motoros találkozókat szervez, melyek teljes bevételét rászoruló közintézmények, szociálisan hátrányos helyzetű családok részére adományozzák, adománygűjtéseket és közületi tájékoztatást végez, valamint jótékonysági rendezvényeket szervez. ... >>

Pannon Fejlesztési és Képzési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9081 Győrújbarát, Tényői út 1.
képviselő: Ormos Judit
Győr és a Nyugat-dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-dunántúli régió kulturális, természeti értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. ... >>

Ring Autó-, Íjász-és Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 7.
képviselő: elnök Torma József, elnökhelyettes Domján József, titkár Kohár Mihály
Tagjai, illetve tagsági viszonytól függetlenül az autó-, lovas és íjász-sportágakban és más szabadidős sportokban tehetséges gyermekek és felnőttek részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének megteremtése; a versengési illetve versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése és ezekre történő felkészítés, versenyek és egyéb sportrendezvények rendezése, sportolók támogatása, továbbá az egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása. Mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban szenvedő gyermekek és felnőttek részére sportfoglalkozások szervezése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Rotary Club Győrújbarát

(egészségügyi,szociális)

9081 Győrújbarát, Ady E. u. 32/b.
képviselő: Gutman Zoltán, Téringer Zoltán László
A Rotary céljával egyezően kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A Rotary az alábbi módon törekszik ezen célkitűzések megvalósítására: a barátság és a kapcsolatok erősítése szomszéd Rotary klubokkal; a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés támogatása; a diákok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása; a működési területen az egészségügy eszközellátottságának javítása; magas etikai normák állítása mind magán, mind az üzleti életben; cserediák programokban való aktív részvétel. ... >>
1. oldal