Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújbarát természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Győri Meteor Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9081 Győrújbarát, Veres P. u. 15.
képviselő: Jáger Sándorné
Az Egyesület, mint nevében is jelzi olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján önkéntesen szerveződik és ennek szellemében működik. E cél érdekében felvállalja a természetjárás szevezését, népszerűsítését, és annak érdekérvényesítését. Feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelést, és annak népszerűsítését. Túrák, táborozások szervezésével gazdagítani kívánja a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségét mivel ilyen módon szeretnének hozzájárulni a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. ... >>

"NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9081 Győrújbarát, Kossuth u. 75.
képviselő: Fáy Péter, Fáy Zsuzsanna
Győrben, illetve környékén kulturált, humanitárius és szakmai szempontoknak egyaránt megfelelő kutyamenhely létrehozása, állatorvosi és szakápolói felügyelet biztosításával. Gazda nélkül maradt, illetve kóbor ebek megmentése, új gazdához juttatása, orvosi ellátásának megszervezése. Ivartalanítási program szervezése és végrehajtása a kontroll nélküli, nem kívánt szaporodás visszaszorítása céljából. Állatvédelmi felvilágosító- és oktatóprogramok szervezése a felelős állattartás alapjainak lerakása érdekében - az állatvédelmi törvény szélesebb körű megismertetése céljából - ifjúsági intézmények és iskolák részére. Az ifjúság szemléletének formálása az állat- és természetvédelem, valamint élővilágunk értékmegőrzésének fontossága érdekében. ... >>

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület

(természetvédelem)

9081 Győrújbarát, István u. 225.
képviselő: Dr. Roszik Péter
Az ökológiai mezőgazdálkodás népszerűsítése, elterjedésének előmozdítása, az ökológiai mezőgazdálkodást folytatók összefogása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Pannon Fejlesztési és Képzési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9081 Győrújbarát, Tényői út 1.
képviselő: Ormos Judit
Győr és a Nyugat-dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-dunántúli régió kulturális, természeti értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. ... >>

Rotary Club Győrújbarát Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9081 Győrújbarát, István út 21.
képviselő: elnök Timo Nakari, titkár Csókási Pál
Az alapítvány vagyonából támogassa a rászoruló gyermekek tanszerekkel való ellátását, a kiemelkedő tehetségű tanulók és hallgatók részére hozzájárulást, ösztöndíjat adományozzon, külföldi tanulmányok folytatásához szakkönyvek vásárlásához segítséget nyújtson, tanulmányi versenyeken díjakat ajánljon fel. Segítséget nyújtson a tudományos kutatáshoz és a kultúra fejlesztéséhez, szakmai kiírásához, szakirodalmi és szépirodalmi publikációk, illetve művek kutatásához, megjelentetéséhez mind intézmények mind egyének számára. Elősegítse az egészségügyi ellátás fejlesztését, támogassa az egészségmegőrző mozgalmakat és rendezvényeket, segítséget nyújtson eszközök, műszerek beszerzéséhez intézmények és magánszemélyek számára. Felkarolja a környezet- és természetvédelem ügyét, támogassa az ezt elősegítők ismeretterjesztő munkát, kiadványokat, publikációk megjelentetéséhez segítséget nyújtson, részt vállaljon műszerek beszerzésébe. ... >>

"Sólyom" Vadászegylet

(sport,természetvédelem)

9081 Győrújbarát, Venyige u. 4.
képviselő: Dr. Simon János
A Vadászegylet célja, hogy Névadója vadászfelfogását és a rendszerszemléletű közlésmódot érvényesítve, tagjainak lehetőséget is biztosítson. A Vadászegylet új típusú egyesület, mivel célrendszere érdekében két szakegyletet működtet. A vadászati szakegylet mellettt a természetvizsgáló szakegylet az igaz vadásszá nevelést, és a korszerű természetszemlélet terjesztését szolgálja. ... >>
1. oldal