Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Helvécia oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Alapítvány a Helvéciai Központi Óvodáért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6034 Helvécia, Sport utca 29.
képviselő: Dezső Lajosné kuratóriumi elnök
Támogatja az óvodai neveléshez, oktatáshoz használható szemléltető eszközök, játékok beszerzését., Egyéni képességfejlesztéshez speciális fejlesztő eszközök vásárlása., Támogatja az óvoda berendezésének korszerűsítését, a tárgyi feltételrendszer bővítését, felújítását., Segíti az óvodai oktatási anyaggal kapcsolatos információk eljuttatását gyermekek, szülők felé speciális szakemberek bevonásával., Óvodai szakmai továbbképzés támogatása., Óvodai zene- és tánckultúra fejlesztése., Kreativitás fejlesztése (kézműves foglalkoztatás)., Jeles alkalmak, ünnepek méltó megünneplése, megfelelő színvonalú rendezvények létrehozása, támogatása., Színházi előadásokon részvétel támogatása., Országjáró, ismeretterjesztő kirándulások támogatása., Óvodai hagyományteremtő rendezvények létrehozása., Esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára., Természetes alapanyagú játékeszköz rendszer kialakításához támogatás., A biztonságos, egészséges óvodai környezet feltételeinek folyamatos korszerűsítése (játszóudvar)., Speciális egészségjavító torna bevezetése., Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai képzésben, felzárkóztatásában, egyéni képességfejlesztésben., Sporteszközök, tornaszerek vásárlásának támogatása., Sporttevékenységeken való részvétel támogatása., Tornaszoba kialakítása, felszerelése, támogatása. A fenti tartós közérdekű célra, alapító a jelen alapítvánnyal anyagi lehetőséget kíván biztosítani az alapító tanintézmény működéséhez és minél eredményesebb munka végzéséhez, céljai minél tökéletesebb eléréshez. ... >>

Alapítvány a Helvéciai Wéber Ede Központi Általános Iskola és Központi Óvoda Alapfeltételeinek Fejlesztésére

(intézményi,sport,oktatási)

6034 Helvécia, Kiskőrösi u. 71.
képviselő: Sulik Rózsa kuratóriumi elnök
A Helvéciai Központi Iskola oktatási szinvonalának emelése,az alapfeltételek, tárgyi eszközök bővítése. Sportlétesítmények fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Lakótelepi Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6034 Helvécia, Óvoda u. 3.
képviselő: Gabuláné Turkevei Nagy Anna
Támogatja az óvodai neveléshez, oktatáshoz használható szemléltető eszközök, játékok beszerzését. Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység, sport, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Feketerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6034 Helvécia, Korhánközi D. 1.
képviselő: Kollár Éva kuratóriumi elnök
A helvéciai Feketeerdői Általános Iskola tanulóinak az iskola és az iskolán kívüli ?sport, kulturális, egészségmegőrző, valamint a tanulást elősegítő tevékenységek személyi és dologi kiadásaihoz az anyagi fedezet kiegészítése. Támogatókat szerezni és ezáltal támogatni a helvéciai Feketeerdői Iskola hátrányos helyzetű és nehéz szociális körülmények között élő diákjait azzal a céllal, hogy egyenlő mértékben részesülhessenek az iskola által nyújtott, de anyagi fedezetet igénylő lehetőségekből. Segíteni a tehetséges, de korlátozott anyagiakkal rendelkező diákok előmenetelét. Családi tragédia esetén a család megsegítése. Tanulók jutalmazása (az év tanulója, sportolója). Ebédtérítés az arra rászorulóknak. Színház bérletek a szociálisan rászorulóknak. Az iskola tanulói által használt létesítmények felújításához, karbantartásához hozzájárulás. ... >>

Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák Köre

(oktatási)

6034 Helvécia, Petőfi S. u. 22.
képviselő: Balogh Károly ... >>

Kecskeméti Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6034 Helvécia, Matkó 6.
képviselő: Kasza Alex elnök
Munka és sportkutya fajták állományának fenntartása, kiképzése, különböző korosztályok szabadidő sportjának biztosítása az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Világjáró Klub Természetkutató Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6034 Helvécia, Petőfi S. u. 13.
képviselő: Ifj. Szabó Ödön elnök, Vajda Zoltán titkár
Szakmai továbbképzések és tanfolyamok, túrák és táborok, terepgyakorlatok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása, nyilvános ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Magyar Gazdák Termelő Szövetsége

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 27/b.
képviselő: Krasnyánszky Béla
A Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges ismeretek megszerzésére irányuló képzés támogatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, vidékfejlesztés, tejtermelők érdekképviselete, piaci szerepük erősítése,tejminőség felügyelete, tejkvóta számítás az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Református Népfőiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6034 Helvécia, Gazdasági d. 62.
képviselő: Papp Gábor elnök
A református lakosság számára szervezetet biztosítani a népfőiskola sajátos jellegének megfelelőismeretek elsajátítására. ... >>
1. oldal