Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Heves kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

21. Századért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29. (Eötvös Középisk.)
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Károlyné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; felnőttek képzése, átképzése, továbbképzése. 12. VÉGZÉSSEL TOVÁBBI CÉLOK BEJEGYEZVE: szociális tevékenység, családsegítés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Ahány Nyelv, Annyi Ember Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Dobó u.29.
képviselő: Tóth László dr.
Az alapítvány az Eötvös József Középiskola tanulói részére szeretné elősegíteni a - nyelvtanulás célzatú külföldi cserekapcsolatok létrehozását, - az osztálykirándulások támogatásával hazánk kulturális és természeti értékeinek jobb megismerését, - az iskola kiemelkedő képességű tanulóinak jutalmazását. ... >>

ATOM IFJÚSÁGI KÖR

(kulturális)

3360 Heves, Deák Ferenc út 11.
képviselő: elnök Laboda Tamás
Olyan ifjúsági tevékenységek szervezése és lebonyolítása, melyek a fiatalok egészséges életszemléletét, helyes társadalmi magatartását és európai beilleszkedését segíti a hagyományos és az elektronikus lehetőségek kihasználása révén. ... >>

Csillagvirág Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Kossuth Lajos út 26-28.
képviselő: elnök Pataki Miklósné, elnökh. Fülöp Pálné, elnökhelyettes Erdélyi Istvánné
A tárgyformáló népművészet és kézművesség hagyományainak összegyűjtése és ápolása. ... >>

DigiNatura Heves Megyei Természetfotósok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3360 Heves, Szerelem Alfréd út 4.
képviselő: elnök Jakab Tibor
Heves megyében működő fotóművészeti alkotócsoport létrehozása, tagjainak érdekvédelme, tehetséggondozás, kulturális és természeti érték közvetítése, a fotográfiának, mint művészeti ágnak a népszerűsítése. ... >>

Eötvös József Honvéd Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29.
képviselő: Farkas Gyuláné Bíró Mária (elnökh.), Kis Tamás (elnök, ketten együtt), Vass Zoltán (titkár, ketten együtt) ... >>

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hunyadi u. 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Patkóné Stander Anna
A hevesi 5. sz. Általános Iskolában a nevelő - oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. A komplex személyiségnevelést, a differenciált képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagok, taneszközök bővítése, pótlása. A gyermek- és ifjúságvédelem megoldásra váró feladatainak támogatása. Az egészséges életmódra nevelés keretében a sport és turisztika segítése. Az iskola profilját meghatározó idegennyelvi és számítástechnikai tantárgyak tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Heves Város Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F.u.11.
képviselő: Jurányi István (elnök)
A gyermekek iskolán kívüli tevékenységének célszerű, hasznos megszervezése, az egészséges életmódszokások kialakításával - gyermekturisztika, sport, táborozás; - folyamatos és nagylétszámú táborok szervezése, elsősorban a hétvégi és szünidei időszakban; - külföldi és idegennyelvi táborok létrehozása, támogatása. ... >>

Hevesi Fiatalok Egyesülete

(kulturális)

3360 Heves, Vörösmarty Mihály út 3.
képviselő: Besenyei Katalin (alelnök), Drahos Gábor (alelnök), elnök Árvai János
Támogatást nyújt a hevesi ifjúság szabadidejének hasznos eltöltéséhez, kulturális fejlődéséhez, és az ifjúsági élet fellendítéséhez. ... >>

Hevesi Fúvós és Majorette Együttes

(kulturális)

3360 Heves, Bem József utca 2/ B.
képviselő: Lövei János (elnök), Morvai Benedek (tiktár) ... >>

Hevesi Idegenforgalmi Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Arany J. út 41.
képviselő: elnök Kakuk József ... >>

Hevesi József Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő u.16.(I.sz. Általános Isk.)
képviselő: Mezei András (tanár, kur. elnök)
a hevesi I. sz. Ének-Zenei Tagozatú Általános Iskola felszerelésének fejlesztése, szakmai segítése, a tehetséges gyermekek és kiváló munkát végző pedagógusok anyagi segítése. ... >>

Hevesi Kamarazenekar

(kulturális)

3360 Heves, Erkel F.u. (Művelődési Ház)
képviselő: Vincze Ferenc dr. ... >>

Hevesi Képzőművészeti Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2. (Polg. Hiv.)
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Kálmánné
Nyári alkotótábor működtetése, a művészetekben tehetséges hevesi fiatalok felkarolása, alkotási lehetőségekhez juttatása, az alapítvány tulajdonát képező, valamint egyéb művészeti alkotások továbbőrzése, megörökítése, alkotóik, alkotásaik ismertsége növelése, a műalkotásaira méltán büszke Heves művészeti értékeinek bemutatása, bővítése. ?A célok megvalósítása érdekében az alapító a következő feladatokat határozza meg: - A magyar kulturális örökség fenntartása, nemzeti és népi hagyományok átadása Heves városban. - A múlt szellemi értékeinek feldolgozása mellett hangsúlyos szerepet kapjon a város arculatát megteremtő innovatív művészet, mivel a városkép kidolgozása előfeltétele a külföldi cserekapcsolatoknak mind gazdasági, mind kereskedelmi, mind szellemi téren. - A tehetséggondozás érdekében formális és informális kapcsolattartás az országos művészeti intzéményekkel. - Minden évben képzőművészeti alkotótábort szervez az alapítvány, melyre pályázat útján válogatják ki a résztvevőket. ... >>

Hevesi Keresztelő Szent János Kórus

(kulturális)

3360 Heves, Hősök tere 8.
képviselő: elnök Lövei János
Megteremteni és továbbfejleszteni Heves városában ? a nagy múltú hevesi templom adottságait is kihasználva ? a kórus és ezen belül az egyházi zene éneklésének hagyományát. ... >>

Hevesi Kistérség Szociális Biztonságáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Beszteri Natália
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében.
Kiemelten: Szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, demokráciafejlesztés, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Hevesi Református Gyülekezetért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi út 73.
képviselő: Dr. Vincze Zsuzsanna (kuratór. tag), Gyimesiné Gömöri Ilona (kur. elnök), Krusper Ágota (kuratóriumi titkár), Krusper Éva (gazdasági ügyintéző), Szabó Tivadarné (kuratóriumi tag), Szepessy Katalin (kur. tag)
Az egyházközség tulajdonában álló ingatlanok felújítása és karbantartása. Egyházi ünnepek, kulturális rendezvények szervezése, méltó megünneplése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, idősek gondozása, drogos és iszákos emberek mentése, missziós munka folytatása. ... >>

Hevesi Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F. u.62.
képviselő: elnök Kovács Gyula
Tagjai részére a rendszeres sporttevékenység biztosítása, a megfelelő szervezeti keretek kialakítása. A városi sporthagyományok ápolása, a tagok sportszerű életmódra és magatartásra nevelése. Sportági utánpótlás-nevelés érdekében együttműködés kialakítása a helyi és a városkörnyéki oktatási intézményekkel, sportkörökkel. A tömegsport fellendítése érdekében szélesíteni sportkapcsolatait a város társadalmi és gazdasági szervezeteivel. ... >>

Katedra Észak-Magyarországi Egyetemisták - Főiskolások Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Arany János utca 23.
képviselő: alelnök Kárpáti Péter Gábor, elnök Besnyő Márton Dávid
Az észak-magyarországi származású egyetemisták, főiskolások számára a régió határait belül megteremteni a lehetőséget a kulturális, és a közéletbe történő bekapcsolódásra, és felsőfokú tanulmányaik támogatása. ... >>

Közművelődési Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Erkel F. u. 2.
képviselő: Harnos István (elnök), Pataki Ferenc (titkár), Rózsáné Balogh Katalin (gazd. vez.), Tóth László (titkár) ... >>

LUDOVICO MŰHELY-EGYESÜLET

(kulturális)

3360 Heves, Fő út 19.
képviselő: elnök Patkovics Péter
A film- és zeneművészet (illetve azok bármilyen formája) iránt elkötelezett és érdeklődő személyek érdekképviselete, munkájuk szakmai segítése, fejlesztése. ... >>

LURKÓ a hevesi II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.
képviselő: Kelemen Lászlóné (kuratóriumi elnök
A hevesi II. sz. Napközi Otthonos Óvodában folyó nevelés, oktatás feltételeinek javítása, az óvoda gyermekeinek magasabb színvonalú szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében az alapítvány segíti és előmozdítja a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődéséhez szükséges magas színvonalú nevelését, oktatását elősegítő oktatási anyagok, eszközök, berendezési tárgyak beszerzését, bővítését, fejlesztését. Az óvodai rendezvények, kirándulások, hagyományőrző ünnepségek költségeihez támogatást nyújt. Közreműködik új és korszerű pedagógiai programok átvételében és kialakításában. Támogatja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. Támogatja az egészséges életmódra nevelést és felkészítést. Elősegíti az óvoda és környezetének esztétikusabbá tételét. Minden egyéb olyan cél megvalósítását elősegíti, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. ... >>

Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Hunyadi út 19-21.
képviselő: Francsics Ottó dr. (elnök), Gulyás István dr. (alelnök) ... >>

Művelődés - Szabadidő - Kultúra Alapítvány

(kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi u.50-52.
képviselő: kuratóriumi elnök Hangácsi Anikó
A helyi kulturális élet és művelődés segítése; elsősorban tanulmányi versenyek lehetőségektől függő anyagi támogatása révén. ... >>

Segíts, hogy Több Legyek, a Hevesi 1. sz. Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő út 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Balogh Erzsébet
Az iskola alapfeladatain túli minőségi oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek támogatása és annak biztosítása, ezen belül a számítógéphálózat, a könyvtár, sporteszközök, nyelvoktatás fejlesztése, valamint különböző pályázatokon való részvétel. Az alapítvány pártoktól független, vagyona semmilyen vonatkozásban nem használható fel a pártok támogatására. ... >>

Zenekultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hősök tere 2.
képviselő: Kis József
Heves város és vonzáskörzete területén a zenekultúra és zeneoktatás fejlődésének elősegítése és minél magasabb szintre való emelése. Az alapítók ennek érdekében a következőket tűzik ki feladatul: - A Zeneiskola hangszerállományának felújítása és új, korszerű hangszerek vásárlása, ezzel hangszerkölcsönzés lehetőségének megteremtése az anyagilag szerényebb körülmények között élő tanulók számára. - A zeneoktatás színvonalának emelése érdekében oktatási segédeszközök beszerzése. - A zenetanárok továbbképzésének, továbbtanulásának finanszírozása, költségtérítése. - Tehetséges növendékek zenei versenyeken való részvételének finanszírozása. - A Zeneiskola vonós növendék- zenekarának utaztatása, szerepeltetése. - Heves város által 3 évenként rendezendő Vonósverseny finanszírozása. - A felújítandó zeneiskola költségeihez hozzájárulás. - Felnőtt filharmónia bérleti hangversenysorozat beindítása neves vendégművészekkel, ennek anyagi támogatása. - Nyári zenei estek rendezése Heves város polgárai és az idegenforgalom igényei szerint. - Nyári zenei táborok szervezése és finanszírozása. - Az 5 évenként rendezendő Hevesi Zenei Hetek rendezvénysorozat támogatása. ... >>
1. oldal