Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Heves oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

21. Századért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29. (Eötvös Középisk.)
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Károlyné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; felnőttek képzése, átképzése, továbbképzése. 12. VÉGZÉSSEL TOVÁBBI CÉLOK BEJEGYEZVE: szociális tevékenység, családsegítés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Ahány Nyelv, Annyi Ember Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Dobó u.29.
képviselő: Tóth László dr.
Az alapítvány az Eötvös József Középiskola tanulói részére szeretné elősegíteni a - nyelvtanulás célzatú külföldi cserekapcsolatok létrehozását, - az osztálykirándulások támogatásával hazánk kulturális és természeti értékeinek jobb megismerését, - az iskola kiemelkedő képességű tanulóinak jutalmazását. ... >>

Barcsik Imre Sportalapítvány

(sport,oktatási)

3360 Heves, Szent István utca 43.
képviselő: kuratóriumi elnök Makó Nándor Henrik
A Heves SE. Kézilabda és Atlétika Szakosztály sportolói részére elősegíteni kívánja a versenyszerű sportolás tárgyi és működési feltételeinek a biztosítását, magasabb osztályban való szereplését. A 6. sz. végzéssel a cél kiegészül: - diák- és tömegsport fejlődését az atlétika és kézilabda sportágakban; - e két sportág tárgyi és működési feltételeinek javítása a diák- és tömegsport területén; - edzőtáborok, emlékversenyek szervezése és tehetséges sportolók segítése. ... >>

Csemetéink Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3360 Heves, Arany János u. 36/b.
képviselő: kuratóriumi elnök Baloghné Jenei Magdolna
A hevesi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése.
- A gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének segítése.
- A bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása.
- A bölcsőde udvarán játszótér kialakítása, játékokkal való felszerelése, környezetének parkosítása, csinosítása. ... >>

Cserfes Csőrikék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3360 Heves, Arany János u.36/b.
képviselő: Varróné Ungvári Ágnes (kur. elnök)
A hevesi Arany János úti Óvoda személyeiségnevelést és képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagainak, taneszközeinek bővítése és pótlása. Játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, az egészéges életmódra való neveléshez szükséges támogatás biztosítása. Óvópedagógusok továbbképzésének támogatása. Az alapítvány vagyona pártok támogatására, országgyűlési képviselőjelölt támogatására nem használható fel. Az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

DigiNatura Heves Megyei Természetfotósok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3360 Heves, Szerelem Alfréd út 4.
képviselő: elnök Jakab Tibor
Heves megyében működő fotóművészeti alkotócsoport létrehozása, tagjainak érdekvédelme, tehetséggondozás, kulturális és természeti érték közvetítése, a fotográfiának, mint művészeti ágnak a népszerűsítése. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3360 Heves, Józsaf Attila u.18.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Szabó Katalin
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok, kiépítésének segítése, tanulmányi és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, azon nyertesek díjazása. Iskolai és más szabadidős programok támogatása. Diákversenyek, rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása. ... >>

"Elek Apó" Nevelést Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

3360 Heves, Fő u. 94-96.
képviselő: kur. titkár Csabainé Rajnai Csilla, kuratóriumi elnök Gyarmati Lászlóné
A nevelés és oktatás színvonalasabbá tétele érdekében - nevelési-pedagógiai programok megvalósításának, taneszközök, játékok beszerzésének támogatása; - hátrányos helyzetű gyermekek segítése; - nevelők továbbképzése megoldásához. ... >>

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hunyadi u. 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Patkóné Stander Anna
A hevesi 5. sz. Általános Iskolában a nevelő - oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. A komplex személyiségnevelést, a differenciált képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagok, taneszközök bővítése, pótlása. A gyermek- és ifjúságvédelem megoldásra váró feladatainak támogatása. Az egészséges életmódra nevelés keretében a sport és turisztika segítése. Az iskola profilját meghatározó idegennyelvi és számítástechnikai tantárgyak tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Heves és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

3360 Heves, Károlyi Mihály út 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Sándor
Heves és térsége megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységének javítása. Ennek érdekében technikai és kiképzési eszközök vásárlása, propagandaanyagok készítése, tanfolymok szervezése és tartása, tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel. ... >>

Heves Város Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F.u.11.
képviselő: Jurányi István (elnök)
A gyermekek iskolán kívüli tevékenységének célszerű, hasznos megszervezése, az egészséges életmódszokások kialakításával - gyermekturisztika, sport, táborozás; - folyamatos és nagylétszámú táborok szervezése, elsősorban a hétvégi és szünidei időszakban; - külföldi és idegennyelvi táborok létrehozása, támogatása. ... >>

Heves Város Önkormányzatának Ösztöndíja Közalapítvány

(oktatási)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Svoóbné Lénárt Ágnes
Azoknak a Heves városában állandó lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, tehetséges diákoknak a segítése ösztöndíj formájában, akiknek szociális helyzetüknél fogva csak a támogatás mellett van lehetőségük tudományos tevékenységet folytatni. ... >>

Heves Város Rendelőintézetéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3360 Heves, Fő út 13.
képviselő: Vidróczki Erzsébet dr.
A rendelőintézetben Heves város és vonzáskörzetének 16 települése érdekében - magasabb színvonalú szakellátás biztosítása, fejlesztése, - korszerűbb műszerpark létrehozása, fejlesztése, intézeti berendezések beszerzése, - egészségügyi dolgozók szakirányú továbbképzésének elősegítése, informatika fekjesztése. ... >>

Heves Város Speciális Mentőiért Alapítvány

(tűzoltó,egészségügyi,oktatási)

3360 Heves, Gárdonyi Géza u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Sági-Kovács János
A SZIKLA Speciális Mentőcsoport támogatása. Pk60097/200/18. sz. végzéssel célkiegészítés:mentés, katasztrófa-elhárítás, -járó és fekvőbeteg szállítás igény szerint,- különböző rendezvények és események speciális, búvár, alpin, egészségügyi, tűzoltó és műszaki mentő biztosítása, - fogyatékos, mozgásban korlátozott személyek igény szerint segítése, meglévő személyi és tárgyi eszközök segítségével (támogató szolgálat).Mozgást segítő eszközök használatának oktatása, beüzemelése, javítása.
Pk.60.097/2000/20. sz. alatt célkiegészítés:- tűz és katasztrófavédelmi oktatás, képzés, tanácsadás,
- belföldi és külföldi (nemzetközi) eszköz, személy-, és áruszállítás. ... >>

Hevesi József Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő u.16.(I.sz. Általános Isk.)
képviselő: Mezei András (tanár, kur. elnök)
a hevesi I. sz. Ének-Zenei Tagozatú Általános Iskola felszerelésének fejlesztése, szakmai segítése, a tehetséges gyermekek és kiváló munkát végző pedagógusok anyagi segítése. ... >>

Hevesi Képzőművészeti Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2. (Polg. Hiv.)
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Kálmánné
Nyári alkotótábor működtetése, a művészetekben tehetséges hevesi fiatalok felkarolása, alkotási lehetőségekhez juttatása, az alapítvány tulajdonát képező, valamint egyéb művészeti alkotások továbbőrzése, megörökítése, alkotóik, alkotásaik ismertsége növelése, a műalkotásaira méltán büszke Heves művészeti értékeinek bemutatása, bővítése. ?A célok megvalósítása érdekében az alapító a következő feladatokat határozza meg: - A magyar kulturális örökség fenntartása, nemzeti és népi hagyományok átadása Heves városban. - A múlt szellemi értékeinek feldolgozása mellett hangsúlyos szerepet kapjon a város arculatát megteremtő innovatív művészet, mivel a városkép kidolgozása előfeltétele a külföldi cserekapcsolatoknak mind gazdasági, mind kereskedelmi, mind szellemi téren. - A tehetséggondozás érdekében formális és informális kapcsolattartás az országos művészeti intzéményekkel. - Minden évben képzőművészeti alkotótábort szervez az alapítvány, melyre pályázat útján válogatják ki a résztvevőket. ... >>

Hevesi Kistérség Szociális Biztonságáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Beszteri Natália
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében.
Kiemelten: Szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, demokráciafejlesztés, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Hevesi Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F. u.62.
képviselő: elnök Kovács Gyula
Tagjai részére a rendszeres sporttevékenység biztosítása, a megfelelő szervezeti keretek kialakítása. A városi sporthagyományok ápolása, a tagok sportszerű életmódra és magatartásra nevelése. Sportági utánpótlás-nevelés érdekében együttműködés kialakítása a helyi és a városkörnyéki oktatási intézményekkel, sportkörökkel. A tömegsport fellendítése érdekében szélesíteni sportkapcsolatait a város társadalmi és gazdasági szervezeteivel. ... >>

Hevesi Tehetséges Gyermekekért Közalapítvány

(oktatási)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Lajkó Julianna
A tehetség feltárásának, gondozásának, fejlesztésének, fejlődésének támogatása a hevesi gyermekek, diákok körében. Ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: - tehetségfeltáró, gondozó módszerek, eljárások, munkaformák kidolgozásának ösztönzése, - egyéni, - tehetséget tükröző - gyermeki, ifjúi és ezeket elősegítő tanári teljesítmények díjazása, - hevesi tehetséges gyermekek, ifjak tanulmányainak nyomonkövető támogatása, - a tehetségfeltárás, gondozás érdekében pályázatok kiírása, mások által kiírt ilyen jellegű pályázatok támogatása. ... >>

Katedra Észak-Magyarországi Egyetemisták - Főiskolások Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Arany János utca 23.
képviselő: alelnök Kárpáti Péter Gábor, elnök Besnyő Márton Dávid
Az észak-magyarországi származású egyetemisták, főiskolások számára a régió határait belül megteremteni a lehetőséget a kulturális, és a közéletbe történő bekapcsolódásra, és felsőfokú tanulmányaik támogatása. ... >>

LURKÓ a hevesi II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.
képviselő: Kelemen Lászlóné (kuratóriumi elnök
A hevesi II. sz. Napközi Otthonos Óvodában folyó nevelés, oktatás feltételeinek javítása, az óvoda gyermekeinek magasabb színvonalú szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében az alapítvány segíti és előmozdítja a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődéséhez szükséges magas színvonalú nevelését, oktatását elősegítő oktatási anyagok, eszközök, berendezési tárgyak beszerzését, bővítését, fejlesztését. Az óvodai rendezvények, kirándulások, hagyományőrző ünnepségek költségeihez támogatást nyújt. Közreműködik új és korszerű pedagógiai programok átvételében és kialakításában. Támogatja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. Támogatja az egészséges életmódra nevelést és felkészítést. Elősegíti az óvoda és környezetének esztétikusabbá tételét. Minden egyéb olyan cél megvalósítását elősegíti, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. ... >>

Összefogás Heves Városért Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

3360 Heves, Deák Ferenc út 11.
képviselő: elnök Kohán Norbert
Heves város fejlődésének, fejlesztésének környezetvédelmi feladatainak elősegítése, támogatása. Közösségi, közművelődési, közoktatási, egészségügyi programok kezdeményezése és támogatása. ... >>

Segíts, hogy Több Legyek, a Hevesi 1. sz. Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő út 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Balogh Erzsébet
Az iskola alapfeladatain túli minőségi oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek támogatása és annak biztosítása, ezen belül a számítógéphálózat, a könyvtár, sporteszközök, nyelvoktatás fejlesztése, valamint különböző pályázatokon való részvétel. Az alapítvány pártoktól független, vagyona semmilyen vonatkozásban nem használható fel a pártok támogatására. ... >>

Zenekultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hősök tere 2.
képviselő: Kis József
Heves város és vonzáskörzete területén a zenekultúra és zeneoktatás fejlődésének elősegítése és minél magasabb szintre való emelése. Az alapítók ennek érdekében a következőket tűzik ki feladatul: - A Zeneiskola hangszerállományának felújítása és új, korszerű hangszerek vásárlása, ezzel hangszerkölcsönzés lehetőségének megteremtése az anyagilag szerényebb körülmények között élő tanulók számára. - A zeneoktatás színvonalának emelése érdekében oktatási segédeszközök beszerzése. - A zenetanárok továbbképzésének, továbbtanulásának finanszírozása, költségtérítése. - Tehetséges növendékek zenei versenyeken való részvételének finanszírozása. - A Zeneiskola vonós növendék- zenekarának utaztatása, szerepeltetése. - Heves város által 3 évenként rendezendő Vonósverseny finanszírozása. - A felújítandó zeneiskola költségeihez hozzájárulás. - Felnőtt filharmónia bérleti hangversenysorozat beindítása neves vendégművészekkel, ennek anyagi támogatása. - Nyári zenei estek rendezése Heves város polgárai és az idegenforgalom igényei szerint. - Nyári zenei táborok szervezése és finanszírozása. - Az 5 évenként rendezendő Hevesi Zenei Hetek rendezvénysorozat támogatása. ... >>
1. oldal