Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Heves szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

21. Századért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29. (Eötvös Középisk.)
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Károlyné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; felnőttek képzése, átképzése, továbbképzése. 12. VÉGZÉSSEL TOVÁBBI CÉLOK BEJEGYEZVE: szociális tevékenység, családsegítés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Elek Apó" Nevelést Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

3360 Heves, Fő u. 94-96.
képviselő: kur. titkár Csabainé Rajnai Csilla, kuratóriumi elnök Gyarmati Lászlóné
A nevelés és oktatás színvonalasabbá tétele érdekében - nevelési-pedagógiai programok megvalósításának, taneszközök, játékok beszerzésének támogatása; - hátrányos helyzetű gyermekek segítése; - nevelők továbbképzése megoldásához. ... >>

Hevesi Kistérség Szociális Biztonságáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Beszteri Natália
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében.
Kiemelten: Szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, demokráciafejlesztés, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Hevesi Református Gyülekezetért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi út 73.
képviselő: Dr. Vincze Zsuzsanna (kuratór. tag), Gyimesiné Gömöri Ilona (kur. elnök), Krusper Ágota (kuratóriumi titkár), Krusper Éva (gazdasági ügyintéző), Szabó Tivadarné (kuratóriumi tag), Szepessy Katalin (kur. tag)
Az egyházközség tulajdonában álló ingatlanok felújítása és karbantartása. Egyházi ünnepek, kulturális rendezvények szervezése, méltó megünneplése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, idősek gondozása, drogos és iszákos emberek mentése, missziós munka folytatása. ... >>

LURKÓ a hevesi II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.
képviselő: Kelemen Lászlóné (kuratóriumi elnök
A hevesi II. sz. Napközi Otthonos Óvodában folyó nevelés, oktatás feltételeinek javítása, az óvoda gyermekeinek magasabb színvonalú szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében az alapítvány segíti és előmozdítja a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődéséhez szükséges magas színvonalú nevelését, oktatását elősegítő oktatási anyagok, eszközök, berendezési tárgyak beszerzését, bővítését, fejlesztését. Az óvodai rendezvények, kirándulások, hagyományőrző ünnepségek költségeihez támogatást nyújt. Közreműködik új és korszerű pedagógiai programok átvételében és kialakításában. Támogatja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. Támogatja az egészséges életmódra nevelést és felkészítést. Elősegíti az óvoda és környezetének esztétikusabbá tételét. Minden egyéb olyan cél megvalósítását elősegíti, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. ... >>

Mozgáskorlátozottak Heves Város- és Vonzáskörzetének Egyesülete

(szociális)

3360 Heves, Szerelem Alfréd utca 28.
képviselő: Burkus Sándorné (elnök) ... >>

Nagycsaládosok Hevesi Egyesülete

(szociális)

3360 Heves, Szerelem Alfréd u.28.
képviselő: Tóth Lajosné ... >>

Naplemente Alapítvány

(szociális)

3360 Heves, Fő út 63.
képviselő: Virágné Arany Éva (kuratór. elnök)
Otthonban elhelyezett idős és mozgássérült emberek életének és életkörülményeinek minőségi javítása. ... >>
1. oldal