Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jakabszállás egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Jakabszállási Búzakalász Gazdakör

(egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi u.14.
képviselő: Király János ... >>

Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. utca 4/a.
képviselő: Szabó György Róbert titkár, Takács Csaba elnök
a) a térségben élő emberek környezettudatos és emberi gondolkodásmódjának, szemléletének kialakítása, erősítése; b) rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével koordinálásával, illetve ezeken való részvétellel az állampolgárok felelősségérzetének fejlesztése, a fogyasztói szokások alakítása a fenntarthatóság elvének megfelelően; a lakosság mozgósítása, lelkesítése különböző kezdeményezésekben és megmozdulásokban való részvételre (propagandával, előadásokkal, illetve szakmai vitafórumok, közös munka szervezésével, helyi újság kiadásával és szerkesztésével); c) az oktatási intézményekben folytatott oktatótevékenység és nevelőmunka segítése (eszközökkel, kiadványokkal, módszertani ajánlásokkal, foglalkozások megtartásával, oktatófilmekkel, vetélkedők, klubok, táborok, tanulmányi kirándulások szervezésével, pályázati lehetőségek felkutatásával és pályázatok megírásával); d) környezet-, természet-, fogyasztóvédelmi anyagok, kiadványok, dokumentumok, filmek széles körben történő be-mutatása, terjesztése; e) kapcsolattartás, együttműködés az egyesület munkáját segítő szakmai és társadalmi szervekkel, aktív közreműködés ezen szervezetek környezetvédelmi és tudományos programjainak megvalósításában; f) mozgósítás annak érdekében, hogy tagjainak tehetségük, érdeklődési körük szerint kifejtett munkájukkal igyekezzenek minél hatékonyabbá tenni az állami és társadalmi szervek ilyen irányú tevékenységet; g) részvétel a helyi érdekegyeztetésben, a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai és társadalmi kontroll gyakorlásában, a társadalmi kontroll erősítésében; h) kapcsolatfelvétel és kapcso-laterősítés hazai és külföldi lokálpatrióta szervezetekkel, mozgalmakkal; i) az egyesület ér-tékrendjének, szemléletének erősítése, népszerűsítése a tagok általi példamutatással; j) a jakabszállási Hírlevél című újság kiadása; ... >>

Polgárőr Egyesület Jakabszállás

(közbiztonság,egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.
képviselő: Konfár Zsolt elnök, Szabó Mihály elnökh. ... >>
1. oldal