Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jakabszállás oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Együtt Jakabszállás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6078 Jakabszállás, Petőfi u. 14.
képviselő: Hegedűs Gáborné kuratóriumi elnök
A Jakabszállási Általános Iskola és Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, a kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, anyagi támogatása, tanítási- tanulási és szabadidős tevékenységelk szinvonalának emelése. ... >>

Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. utca 4/a.
képviselő: Szabó György Róbert titkár, Takács Csaba elnök
a) a térségben élő emberek környezettudatos és emberi gondolkodásmódjának, szemléletének kialakítása, erősítése; b) rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével koordinálásával, illetve ezeken való részvétellel az állampolgárok felelősségérzetének fejlesztése, a fogyasztói szokások alakítása a fenntarthatóság elvének megfelelően; a lakosság mozgósítása, lelkesítése különböző kezdeményezésekben és megmozdulásokban való részvételre (propagandával, előadásokkal, illetve szakmai vitafórumok, közös munka szervezésével, helyi újság kiadásával és szerkesztésével); c) az oktatási intézményekben folytatott oktatótevékenység és nevelőmunka segítése (eszközökkel, kiadványokkal, módszertani ajánlásokkal, foglalkozások megtartásával, oktatófilmekkel, vetélkedők, klubok, táborok, tanulmányi kirándulások szervezésével, pályázati lehetőségek felkutatásával és pályázatok megírásával); d) környezet-, természet-, fogyasztóvédelmi anyagok, kiadványok, dokumentumok, filmek széles körben történő be-mutatása, terjesztése; e) kapcsolattartás, együttműködés az egyesület munkáját segítő szakmai és társadalmi szervekkel, aktív közreműködés ezen szervezetek környezetvédelmi és tudományos programjainak megvalósításában; f) mozgósítás annak érdekében, hogy tagjainak tehetségük, érdeklődési körük szerint kifejtett munkájukkal igyekezzenek minél hatékonyabbá tenni az állami és társadalmi szervek ilyen irányú tevékenységet; g) részvétel a helyi érdekegyeztetésben, a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai és társadalmi kontroll gyakorlásában, a társadalmi kontroll erősítésében; h) kapcsolatfelvétel és kapcso-laterősítés hazai és külföldi lokálpatrióta szervezetekkel, mozgalmakkal; i) az egyesület ér-tékrendjének, szemléletének erősítése, népszerűsítése a tagok általi példamutatással; j) a jakabszállási Hírlevél című újság kiadása; ... >>

Jakabszállási Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6078 Jakabszállás, Munkácsy utca 1.
képviselő: Konfár János elnök
A jakabszállási lakosok számára a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása lovaglás, lovaglásoktatás formájában, beleértve a rehabilitációs célú lovaglásoktatást is. A lovas fogathajtó verseny és kulturális események szervezése. Versenyeztetés az egyesület nevében minden kategóriában. Cél továbbá a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Távlovaglás elősegítése a településen. A helyi rendezvényekben történő aktív részvétel, legyen az oktatási, nevelési vagy egyéb rendezvény. ... >>

Pitypang Virágai Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6078 Jakabszállás, Dobó u. 23.
képviselő: Schaáf András Attila kuratóriumi elnök
A gyermek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenősen célul tűzi ki a testi nevelést és az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítése, óvodába bejáró gyerekek ellátása, étkeztetés, családi napközi működtetése, játszóház és táncház szervezése, fogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, megkésett beszédfejlesztésű gyerekek integrált óvodai nevelése, közösségbe nehezen illeszkedő gyerkek óvodai nevelése, különleges nevelési módszereket igénylő gyerekek óvodai nevelése, a lelkileg sérült, magatartási problémákkal kűzdő gyermekek óvodai nevelése. ... >>
1. oldal