Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposfő egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Agapé Egyenlő Esélyekért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Kulturális tevékenysége: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE

(tűzoltó,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 221.
képviselő: Bátorfi Gábor
Működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése. A tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés. A tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés. ... >>

Kaposfőért Egyesület

(egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth utca 208.
képviselő: elnök Sztányi Tibor
Az egyesület célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a falu lakói, a települést támogató vállalkozók és az önkormányzat számára. Az egyesület támogatni kíván minden olyan tevékenységet, amely elősegíti Kaposfő lakosainak szorosabb közösséggé alakulását, hozzájárul a település fejlődéséhez. Az egyesület szervez és támogat minden olyan rendezvényt, szerveződés kezdeményezést, amely a falu lakosságát egészségesebb életmód folytatására ösztönzi. ... >>

Kaposfői Borbarátok Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Ságvári utca 23.
képviselő: elnök Tolnai György
A bor kultúra megőrzése, a falusi turizmus elősegítése, az elfeledett hagyományok felelevenítése, ápolása. A vidéki életminőség megőrzése, a vidék fejlődésének elősegítése. ... >>

Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Ságvári utca 23.
képviselő: elnök Tolnai György
A lovas kultúra megőrzésével és terjesztésével összefüggő kulturális, egészségvédő, sport feladatok ellátása. Ehhez a szükséges infrastruktúra és program kialakítása-kidolgozása, azok működtetése. A vidéki életminőség megőrzésének, a vidékfejlődésének elősegítése. ... >>

Kaposfői Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 212.
képviselő: Pitz Sándor
A közrend- és közbiztonság védelme, javítása, katasztrófavédelem (mely az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 15. alpontjában foglaltak szerint közhasznú tevékenység). Bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, személy és vagyonvédelem, állampolgárok biztonságának és biztonságérzetének javítása, balesetek megelőző védelme (mely az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pont 23. alpontja szerint közhasznú tevékenység), gyermek- és ifjúságvédelem, valamint környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység), gyermek és ifjúságvédelem valamint környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység. ... >>

Kaposfői Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. utca 70.
képviselő: Bogdán Mónika
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposfőn élő közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Somos László, Pucz András, Radnai István, Rangits János Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Az alapítvány célja különösen: Kulturális tevékenység: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

Magyarország Megújulásáért

(egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 66.
képviselő: alelnök Czigány Tibor, alelnök Erki István, elnök Kristóf Csaba
A párt elsődleges célja, hogy a közhatalom gyakorlásában való részvétel útján minél szélesebb körben érvényre juttassa az Alapító Okiratban, és a jelen dokumentumban rögzített elveket és értékeket. ... >>

"MÉRFÖLDKŐ" Komplex Szolgáltató Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. utca 28.
képviselő: Bata Zsolt
A társadalom különböző csoportjainak (gyermekek, fiatalok, aktív korúak, idősek, hátrányos helyzetű emberek) életminőségének javítása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés segítése. A személyi és társadalmi esélyegyenlőség erősítése a kultúra, az oktatás és a munkaerő-piac területén. Oktatási, szakképzési és foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása. Rendezvények szervezése, közösségi kezdeményezések megvalósítása. ... >>
1. oldal