Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposfő kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Agapé Egyenlő Esélyekért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Kulturális tevékenysége: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

"EGY HÁZ - MÁS HÁZ" Alapítvány

(szociális,kulturális)

7523 Kaposfő, Petőfi utca 37.
képviselő: elnök Bánfalvi Istvánné Torma Ilona, titkár Torma János
Olyan közösségi ház megépítése, melyben folyamatosan tarthatók különféle foglalkozások, előadások, találkozók. A ház megépítését követően a tervezett programok célja a hit megőrzése és erősítése, illetve a gazdag magyar kultúra értékeinek ápolása és továbbadása. Olyan közösségi ház létrehozása és működtetése, amelynek segítségével felvehető a harc a közömbösséggel és unalommal, a fiatalok disco, kocsma és videojáték által történt megkötöttségével. Olyan ház működtetése, amelyben egyházon belül és kívül lévők között kapcsolat jönne létre, közös feladatokat tűzne ki az alapítvány és hajtana végre, ezáltal az egyház és a társadalom tekintélye növekedne. A cél érdekében az alapítók a következő feladatköröket jelöli meg: gyermekfoglalkozások tartása, ifjúsági alkalmak, vetélkedők, találkozók szervezése, több generációt megcélzó kulturális rendezvények megszervezése, idősek klubjának létrehozása, olyan csoport alakítása, amelynek tagjai a mozgáskorlátozottak, ágyhoz kötöttek látogatását és bajban lévők segítését tűzik ki célul. ... >>

Kaposfői Borbarátok Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Ságvári utca 23.
képviselő: elnök Tolnai György
A bor kultúra megőrzése, a falusi turizmus elősegítése, az elfeledett hagyományok felelevenítése, ápolása. A vidéki életminőség megőrzése, a vidék fejlődésének elősegítése. ... >>

Kaposfői Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 210.
képviselő: alelnök Czebei Györgyi Csilla, elnök Urbán László
A sváb nemzetiségi és magyar néptánc gyűjtése, tanulása, továbbadása. Kaposfő község népi tárgyalkotó kultúrájának megőrzése, a népművészet értékeinek ápolása, átmentése a következő generációnak. A község népművészeinek, szakköreinek, alkotócsoportjának támogatása, munkájuk segítése, informálásuk. Fiatal tehetségek kinevelése szakkörök, nyári táborok, tanfolyamok segítségével. Katalógusok, bemutatkozó kiadványok összeállítása, kiadása. A község népművészetének képviselete kiállításokon, pályázatokon, bemutatókon, vásárokon. Kapcsolattartás a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és más megyei egyesületekkel. Az egyesületi munkához szükséges anyagi források felkutatása. ... >>

Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7523 Kaposfő, belterület 230. hrsz.
képviselő: elnök Ifj. Kardos László
környezet és természet óvása és ápolása (környezetvédelmi tevékenység), - a futballozás lehetőségeinek megteremtése Kaposfőn, - a környezetszennyezés csökkentése Kaposfőn, - Kaposvár környéke különböző sporttevékenységeinek szervezésével lehetővé tenni a fiatalok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, - a fiatalok kultúra iránti érdeklődésének növelése. ... >>

Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Ságvári utca 23.
képviselő: elnök Tolnai György
A lovas kultúra megőrzésével és terjesztésével összefüggő kulturális, egészségvédő, sport feladatok ellátása. Ehhez a szükséges infrastruktúra és program kialakítása-kidolgozása, azok működtetése. A vidéki életminőség megőrzésének, a vidékfejlődésének elősegítése. ... >>

Kaposfői Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. utca 70.
képviselő: Bogdán Mónika
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposfőn élő közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Somos László, Pucz András, Radnai István, Rangits János Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Az alapítvány célja különösen: Kulturális tevékenység: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

"Napsugaras Óvodánkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. utca 1.
képviselő: Szabó Jánosné
Az alapítvány általános célja a gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődésüket biztosító óvodai nevelkedésének a támogatása. Az alapítók a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kaposfői Napsugár Óvoda Tagintézményének működésének segítésére hoznak létre alapítványt. Az alapítvány az óvodába járó gyermekek testi és lelki szükségleteiknek kielégítését, harmonikus fizikai és szellemi fejlődését kívánja támogatni. Az alapítvány céljául tűzi ki a nevelési feltételek és körülmények javítását, az egészséges óvodai környezet kialakítását és az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatását. ... >>
1. oldal