Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposfő oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Agapé Egyenlő Esélyekért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Kulturális tevékenysége: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

Kaposfői Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 210.
képviselő: alelnök Czebei Györgyi Csilla, elnök Urbán László
A sváb nemzetiségi és magyar néptánc gyűjtése, tanulása, továbbadása. Kaposfő község népi tárgyalkotó kultúrájának megőrzése, a népművészet értékeinek ápolása, átmentése a következő generációnak. A község népművészeinek, szakköreinek, alkotócsoportjának támogatása, munkájuk segítése, informálásuk. Fiatal tehetségek kinevelése szakkörök, nyári táborok, tanfolyamok segítségével. Katalógusok, bemutatkozó kiadványok összeállítása, kiadása. A község népművészetének képviselete kiállításokon, pályázatokon, bemutatókon, vásárokon. Kapcsolattartás a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és más megyei egyesületekkel. Az egyesületi munkához szükséges anyagi források felkutatása. ... >>

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Somos László, Pucz András, Radnai István, Rangits János Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Az alapítvány célja különösen: Kulturális tevékenység: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

Kishegyi Szabadidő és Lovassport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7523 Kaposfő, külterület 033/2.hrsz.
képviselő: elnök Torma Renáta
Környezet és természet óvása és ápolása (környezetvédelmi tevékenység). A lovas szabadidősport lehetőségeinek bővítése. Az állatvédelem támogatása. Kaposvár környéke különböző spottevékenységeinek szervezése, nem hivatásos sporttevékenység keretében lehetővé tenni a fiatalok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését. ... >>

"MÉRFÖLDKŐ" Komplex Szolgáltató Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. utca 28.
képviselő: Bata Zsolt
A társadalom különböző csoportjainak (gyermekek, fiatalok, aktív korúak, idősek, hátrányos helyzetű emberek) életminőségének javítása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés segítése. A személyi és társadalmi esélyegyenlőség erősítése a kultúra, az oktatás és a munkaerő-piac területén. Oktatási, szakképzési és foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása. Rendezvények szervezése, közösségi kezdeményezések megvalósítása. ... >>

"Napsugaras Óvodánkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. utca 1.
képviselő: Szabó Jánosné
Az alapítvány általános célja a gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődésüket biztosító óvodai nevelkedésének a támogatása. Az alapítók a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kaposfői Napsugár Óvoda Tagintézményének működésének segítésére hoznak létre alapítványt. Az alapítvány az óvodába járó gyermekek testi és lelki szükségleteiknek kielégítését, harmonikus fizikai és szellemi fejlődését kívánja támogatni. Az alapítvány céljául tűzi ki a nevelési feltételek és körülmények javítását, az egészséges óvodai környezet kialakítását és az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatását. ... >>

Verbai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 206.
képviselő: Lebó Gábor
Az egyesület célja az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése, szabadidős sporttevékenységek szervezése az egészség megőrzéséért, a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért. ... >>

"Verbai Mózes" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 206
képviselő: Lesz Gyula
Az Általános Iskola Kaposfő intézményében a tanításban - tanulásban a legeredményesebb nevelők és tanítványok munkájának elismerésére, a tehetséggondozás támogatása, valamint az iskola felszereltségének javítása az alábbi tevékenységi területeken: - nyelvoktatás, nyelvtanulás, - szertárak-szakszertárak bővítése, - a kuratórium javaslata alapján egyéb területeken, - a tanulók sporttevékenységének támogatása. ... >>
1. oldal