Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Karos kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

A Bodrogközi Emberért, az Emberségért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3962 Karos, Petőfi út 13
képviselő: Székelyné Körmös Mária
működési köre: - szociális, nevelési, kulturális, műemlékvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi tevékenység. ... >>

Észak-Magyarországi Hadtörténeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3962 Karos, Rákóczi út 14.
képviselő: Pásztor Attila elnök
Had- és kultúrtörténeti kiállítások, előadások szervezése, rendezése, lebonyolítása, az egyesület tagjai és vendégelőadók meghívásával, helyi és kulturális örökség megóvása, nemzeti hagyományok ápolása, a hadtörténeti hagyományok felkutatása, ápolása, hagyományőrzés. A feltárt anyagok publikálása, könyvek, kiadványok, illetve internetes tartalommal való megjelenítése. A fenti célok megvalósítását elősegítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása céljából. ... >>

"ETELKÖZ-KAROS" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3962 Karos, Kossuth L. út 47
képviselő: elnök Kulcsár Nándor
A honfoglalás 1100. éves jubileumi évfordulójára emlékpark, emlékmű létrehozása Karos község határában az Etelközben születettek és itt eltemetett honfoglalók emlékére. A magyar kultúra ápolása, a magyar nép történelmének megismertetése,oktatása, hagyományőrzés,a Karos-Eperjesszögi Honfoglalás kori sírkert gondozása, a lovas pusztai népek életmódjának és történelmének kutatása ... >>

Karos Honfoglaláskori Településért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3962 Karos, Kossuth út 24
képviselő: Sáfrányos József
a./ Kisebbségi felzárkóztató programok elősegítése,
b./ kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás,
c./ az alapítvány kiemelten foglalkozni kíván a község és környékének honfoglaláskori és a történelem során előkerült emlékeinek megőrzésével, ápolásával,
d./ a honfoglaláskorából és a következő korokból megmentett és feltárt emlékek bemutatása,
e./ az idegenforgalom megindításának elősegítése,
f./ a kistérségi fejlesztések és a helyi társadalmi önszerveződésének, gazdasági és civil együttműködésének elősegítése,
g./ a fiatalok helyben tartásának elősegítése, tehetséges fiatalok továbbtanulási szándékának felkarolása, támogatása pályázatok kiírásával,
h./ minden olyan kezdeményező tevékenység felkarolása, amely a község és a Bodrogköz felemelkedését elősegítheti és nagyobb nyilvánossággal jár.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
a kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület

(kulturális)

3962 Karos, Kossuth utca 47
képviselő: Dr. Kovách Antal Csaba elnök ... >>

Vidék- és Területfejlesztést Elősegítő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3962 Karos, Kossuth utca 24
képviselő: Szabó Ferenc
A mezőgazdaságban és mezőgazdasági feldolgozásban közreműködő társadalmi réteg felvilágosítása, segítése. A falun élő lakosság városokba történő távozási folyamatának megállítása. Szakmailag és tudományosan segíteni a mezőgazdasági dolgozókat, a reményt vesztett embereket, hogy földjeiken mit és mennyit termeljenek és miképpen értékesítsék. Felvilágosító munkával az önszerveződő szövetkezetek létrehozásának elősegítése. Az új típusú szövetkezetek megalapításának elősegítése, működésükhöz szükséges támogatási rendszerekről és pályázatokról naprakész tájékoztatás adása. A falun élő lakosság alulról építkező, független gazdálkodó, demokratikus, erős, együttműködésen alapuló gazdasági összefogás segítése, hogy az EU csatlakozásnál megfelelően tudja hazánk képviselni az ország érdekeit , a kvóták meghatározásakor. Elsősorban Borsodban és a Bodrog, valamint Hegyköz vidékén elősegíteni a beruházási, feldolgozási és értékesítési folyamatok megszervezését.

Közhasznú tevékenység:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális örökség megóvása
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
- közhasznú szervezetek számára biztosított (csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető) szolgáltatások
- kisebbségi felzárkóztató programok elősegítése
- kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása
- tudományos tevékenység, kutatás
- kulturális tevékenység
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- rehabilitációs foglalkoztatás
- euroatlanti integráció elősegítése
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetetéséhez kapcsolódó tevékenység ... >>
1. oldal