Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3701 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Dr. Pásztor Gábor, Dr. Váradi József
A Kazincbarcikai Városi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán folyó egészségügyi munka és a rászoruló betegek anyagi ... >>

CSILLAGFÉNY Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 26 III/2
képviselő: Horváthné Wantuch Kitti
Olyan családok támogatása, ahol beteg vagy hátrányos helyzetű gyermek él, és a beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermek élete, fejlődése csak műtéttel vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem tudja. A nem kórházi ápolásra és gondozásra szoruló gyermekek ápolásának megszervezése és anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, tanulmányait.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Érintés -Életforma" Egészségnevelő és Ismeretterjesztő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Műszerész út 38
képviselő: Szíjj Zoltánné
a.)Az egyén és a társadalom harmonikus működésének elősegítése a személyes és kollektív testi, lelki, szellemi épség megteremtésével,
b.)a társadalom lelki és szellemi egészségszintjének emelése az egyén életminőségének emelésén keresztül,
c.)az időskorúak szociális és társadalmi helyzetének javítása, az időkor értékeinek felismerésén és a tapasztalatok hasznosításán keresztül.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Humán Mentálhigiéné Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 13.
képviselő: Csősz Béláné
Mentális és anyagi segítségnyújtás olyan családok részére, akik nehéz szociális és anyagi helyzetben vannak, többnyire jövedelempótló támogatásból és családipótlékból élnek, emiatt különböző mentális problémákkal küszködnek és akik számára a hatályos szociális rendelkezések nem biztosítanak megfelelő védelmet. Az alapítvány célját az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg: - a rászoruló családok elkutatása, velük kapcsolat felvétele, -vásárlási utalványok osztása a rászorultak részére, -élelmiszercsomagok osztása családi ünnepek alkalmából (pl.karácsonyra), -ruhaneműk, iskolaszerek juttatása gyermekek részére, -a szükséges gyógyszerek kiváltásához anyagi támogatás nyújtása, -rendkivüli esetben pénzbeli támogatás nyújtása, -mentális segítségnyújtás, ezen belülönismereti tréning szervezése, életvezetési tanácsadás, -a felsorolt tevékenységek megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. ... >>

Ideál Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Patak út 13.
képviselő: Szécsy Vilma elnök
Az egészséges életmóddal kapcsolatban a társadalmi ismeretek bővítése, az ehhez kapcsolódó szándékok, készségek felerősítése, az ilyen célú kommunikációs programok, oktatások, társadalmi marketing szervezése és lebonyolítása. ... >>

ILCO CLUB Kazincbarcikai Egyesület

(egészségügyi)

3701 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Bucz Pál ... >>

"Integráció 2000" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 12. I/2.
képviselő: Tóth Zoltán
Az alapítvány célja elsődlegesen a Magyarországon és a régióban élő magyar és nemzetiségi, etnikumi kisebbségekhez tartozó embereket, embercsoportokat megillető általános alkotmányossági, ezen belül állampolgársági, kulturális, szociális jogainak biztosítása, és ennek figyelemmel kísérésének és megóvásának kívánják alárendelni. Ennek keretében a közhasznú szervezetként is működő alapítványi célok a következők: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

"JOBB ÁPOLÁSÉRT, GONDOZÁSÉRT" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Lippai Erika
A korszerű egészségmegőrzés és betegségellátás megvalósításának elősegítées Kazincbarcika városban és körzetében. Egészségügyben tevékenykedő személyek korszerű információkhoz jutásának elősegítése, támogatása. Konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvétel szervezése és anyagi támogatása. ... >>

Kazincbarcika Regionális Mentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Szeder út 22.
képviselő: Tamás Ernő
Alapvető cél az, hogy Kazincbarcikán, Edelényben, Izsófalván és Sajószentpéteren működő állami mentőállomások műszaki, egészségügyi eszközellátottsága színvonalának javítása, a szervezeti és létesítményi háttér erősítése, a mentős dolgozók szakmai továbbképzése, egészségügyi és elsősegélynyújtás-oktatások iskola keretek közötti megszervezése és lebonyolítása útján segítséget nyújtson ezen állomások tevékenységéhez, a lakosság felvilágosításában, egészségügyi nevelésében. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs ... >>

Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.
képviselő: Kovácsné Tokai Edit elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege:Egészségügyi, szociális tevékenység.

A Kazincbarcikán és térségében élő rákbetegek részére közösség kialakítása, fenntartása és folyamatos működtetése. Részükre rehabilitációs ( életminőséget javító, kulturális és szabadidős) programok szervezése, egymás segítése, kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok létesítése és ezáltal az eredményes gyógyulás elősegítése. A rákbetegek és hozzátartozók számára testi, lelki és szociális segítségnyújtás. A Kazincbarcikán és térségében élő rákbetegek számára ismeretterjesztések szervezése, az életmódbeli tanács elmélyítése. A lakosság egészséges életmódra nevelése, a betegségmegelőzés módszereinek bővítése, a rákszűrések rendszeressé tétele és a lakossággal való elfogadtatása. A rákbetegséggel, a rákbetegek életével széleskörű szemléletformálás. A rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete. Együttműködés a Magyarországon működő rákellenes szervezetekkel, rákbetegeket tömörítő társaságokkal, klubokkal, közös programok szervezése. A rákbetegek részére sokoldalú segítségnyújtás , sajátos érdekeik védelme és képviselete. Szociális alapú segítő akciók szervezése indokolt esetben, rákbetegek gyógyítása céljából. Segítő, támogató szolgáltatások a sikeres gyógyulás érdekében. ... >>

Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet Nyugdíjas és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
képviselő: elnök Szabó Lászlóné, Kassai Imre ügyvezető titkár
A KVSZ tag nyugdíjasok rendszeres, illetve esetenkénti támogatása. Szorult anyagi helyzetbe került KVSZ tag dolgozók szociális támogatása. Foglalkoztatási gondokkal küzdő vegyész gazdálkodó szervezetek dolgozói át- és továbbképzése, szervezésének támogatása. Súlyos betegségben szenvedők gyógyításához való hozzájárulás, a rehabilitáció elősegítése. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. ... >>

"Környezetünk egészségéért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Dr.Falvassy György elnök
A kórház vonzáskörzetéhez tartozó lakosság magasabb szintű ellátottságának biztosítása. Anyagi támogatás nyújtása az orvosi berendezések, műszerek beszerzéséhez. Anyagi támogatás nyújtása az egészségmegelőző és gyógyító munka továbbfejlesztéséhez. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve vállalkozásokkal és befektetésekkel történő gyarapítása. ... >>

" Szabó László Alapítvány az asztmás és cukorbeteg gyermekek gyógykezelésére."

(egészségügyi)

3700 Kazincbarcika, Móricz ZS. tér 4. I/3.
képviselő: Dr. Erdei Sándor elnök
Az asztmás és cukorbeteg gyermekek gyógykezelésének támogatása. ... >>

"TÁBORTŰZ" Kazincbarcikai és Berentei Gyermekekért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 18 X/3
képviselő: Józsa István
játékos, kultúrált szórakozás, tanulás lehetőségeinek megtermetése,
- elősegíteni a fiatalok társadami beilleszkedését az életkori sajátosságok fegyelembevételével,
- támaszt és ösztönzést adni a serdülőkor nehézségei és a negatív hatású problémák megoldására,
- szabadidős programok szervezése támogatása,
- nemzeti, történelmi, művészeti hagyományok ápolása, megőrzése, elsajátítása,
- Kazincbarcika és Berente települések kultúrális örökségének megismertetése, megóvása, hagyományainak felkutatása, közkinccsé tétele,
- természetvédelem, állatvédelem, a természet és az állatok megismertetésének elősegítése a természetben való élés szabáklyainak elsajátításával,
- egészséges testmozgás, sport fejleszése, egyéni képességek kifejlődésének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenxsége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kultúrális tevékenység,
- kultúrális örökség megóvása,
- természetvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megybízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Tehetséges Diákokért Ösztöndíj Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3701 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1.
képviselő: Elek Erika
Az Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola szerény anyagi körülmények között élő, jó képességű tanulóinak ösztöndíjszerű ... >>
1. oldal