Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Akela Vadászíjász Egyesület

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 41.
képviselő: Tamók Gábor elnök ... >>

Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 10. 1/1.
képviselő: Nagy László elnök
A magyar nemzeti valamint keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Önkormányzatok rendezvényeinek színesítése, társadalmi munkájának segítése, kulturális programjainak támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság segítése, védelme. A környezet védelme szervezett hulladékgyűjtéssel, fásítással egyéb növények telepítésével. Más hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi, amatőr zenekarok felkarolása, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása, élőzenei fellépésnek, országos elismertségnek, illetve külföldi szereplési lehetőségének elősegítése. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése. Helyi médiában könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása. A helyi motoros klubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. ... >>

Borsodi Autóbuszvezetők Független Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 7 II/3
képviselő: Székely Attila ... >>

Borsodi Vegyi Kombinát Ifjúsági Szervezete

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
képviselő: Kiss László ... >>

CSILLAGFÉNY Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 26 III/2
képviselő: Horváthné Wantuch Kitti
Olyan családok támogatása, ahol beteg vagy hátrányos helyzetű gyermek él, és a beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermek élete, fejlődése csak műtéttel vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem tudja. A nem kórházi ápolásra és gondozásra szoruló gyermekek ápolásának megszervezése és anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, tanulmányait.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

" Deák Ferenc Szakképző-Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Különböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanuló szociális segélyezése. ... >>

Élet Gyülekezete

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mogyoró u.1.
képviselő: Keszler László ... >>

ÉMÁSZ Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Dimitrov u. 41.
képviselő: Vattai Viola ... >>

Észak-Magyarországi Trabant Club Egyesület

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 55.
képviselő: Demeter József elnök
Összefogni a régió Trabant- Wartburg tulajdonosait, kedvelőit. Találkozók, túrák szervezése, lebonyolítása. Kölcsönös segítségnyújtás a tagoknak alkatrészek beszerzésében, javítási tanácsokban. Kapcsolattartás más hazai és külföldi Trabant klubokkal. ... >>

Felföldi Fotográfusok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
képviselő: Szathmáry Király Ádám ... >>

Függetlenek Kazincbarcikáért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mányoki út 2.
képviselő: Sáfrány Miklós elnök
1.A helyi közösségek fejlesztése.
2.A nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása
3.A nemzeti és európai értékrend ? az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása ? képviselete és terjesztése.
4.A jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése.
5.Szakmai és polgári fórumot teremteni a térség fejlesztésével kapcsolatosan társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek.
6.A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a helyi érdekek és célok elősegítésére.
7.Az érintett települések polgárait bevonni a hosszú távú célok szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe.
8.Nyilvánosságot biztosítani a későbbi célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére.
9.A térség gasztronómiai értékeinek megőrzése, támogatása, terjesztése.
10.A települések kulturális örökségeinek, műemlékeinek védelme, ápolása.
11.Környezetünk védelmem mentálhigiénia feltételek javítása, szocializáció elősegítése.
12.Kazincbarcika sportéletének támogatása. ... >>

HÁROM ÁROK Vadásztársaság

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2
képviselő: Tóth Csaba ... >>

"Integráció 2000" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 12. I/2.
képviselő: Tóth Zoltán
Az alapítvány célja elsődlegesen a Magyarországon és a régióban élő magyar és nemzetiségi, etnikumi kisebbségekhez tartozó embereket, embercsoportokat megillető általános alkotmányossági, ezen belül állampolgársági, kulturális, szociális jogainak biztosítása, és ennek figyelemmel kísérésének és megóvásának kívánják alárendelni. Ennek keretében a közhasznú szervezetként is működő alapítványi célok a következők: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesülete

(kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz/5.
képviselő: Czakó Lászlóné elnök
Általában a kistérségben lakó idős emberek helyzetének, érdekének feltárása, megjelenítése, érdekeinek védelme. Az idősek életkörülményeiben történő változások figyelemmel kísérése. A korosztályra jellemző szükségletek feltárása és közvetítése az önkormányzatok és a többcélú társulás felé. Részvétel az idősek sorsát lényegesen érintő és befolyásoló döntések előkészítésében, állásfoglalások kialakításában, javaslattételben. Közreműködik az Idősek Világnapi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, az idősek aktivizálásában, a kistérségi társadalmi, kulturális rendezvények koordinálásában. ... >>

Kazincbarcikai Diákönkormányzatok Egyesülete

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Tardonai utca 108
képviselő: Bagóné Fürjes Ildikó ... >>

Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz.10.
képviselő: Dienes Mária ... >>

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3.fsz.
képviselő: Tomkóné Kiss Mária ... >>

Kazincbarcikai Üzemek Vadásztársaság

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Barabás M.u.10.
képviselő: Bárdos Ferenc ... >>

Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség)

(közbiztonság,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja
képviselő: elnök Csóra György ... >>

Lázbérci Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ózdi út 3.
képviselő: Pintér János elnök
A működési területén lévő, Lázbérci víztározó, víz, műtárgy, környezet és horgászati hal védelme. A közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a személy és köztulajdon biztonságérzetének növelése. A közösségi kapcsolatok erősítése.
A társadalmi szervezet működési körének jellege: polgári-, védelmi tevékenység ... >>

Összefogással Barcikáért Egyesület

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Pattantyús u.2.
képviselő: Rizner József ... >>

"TÁBORTŰZ" Kazincbarcikai és Berentei Gyermekekért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 18 X/3
képviselő: Józsa István
játékos, kultúrált szórakozás, tanulás lehetőségeinek megtermetése,
- elősegíteni a fiatalok társadami beilleszkedését az életkori sajátosságok fegyelembevételével,
- támaszt és ösztönzést adni a serdülőkor nehézségei és a negatív hatású problémák megoldására,
- szabadidős programok szervezése támogatása,
- nemzeti, történelmi, művészeti hagyományok ápolása, megőrzése, elsajátítása,
- Kazincbarcika és Berente települések kultúrális örökségének megismertetése, megóvása, hagyományainak felkutatása, közkinccsé tétele,
- természetvédelem, állatvédelem, a természet és az állatok megismertetésének elősegítése a természetben való élés szabáklyainak elsajátításával,
- egészséges testmozgás, sport fejleszése, egyéni képességek kifejlődésének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenxsége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kultúrális tevékenység,
- kultúrális örökség megóvása,
- természetvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megybízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>
1. oldal