Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika sport civil szervezetek


Találatok száma: 60
1. oldal

" A Csokonay úti Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Csokonay u.1.
képviselő: Erdei Jánosné elnök
A Kazincbarcika, Csokonay úti Óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi, fizikai fejlesztése, segítése, az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése, nevelési feltételek javítása, pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése, egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás, életmódigény fejlesztése, ezzel öszzefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása, a szűkebb, tágabb környezet értékeinek megismertetése, gyermekprogramok szervezése, tehetséggondozás, a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, egyéb nevelési célok támogatása, az alapítványi célokat szolgáló vállalkozási tevékenység folytatása. ... >>

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Alsóvámosi Herman Ottó Általános Iskola Gyermekeiért Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39 a
képviselő: Lipták Csabáné
Az Alsóvárosi Herman Ottó Általános Iskolába járó mindenkori tanulók szellemi és fizikai képességeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése, pedagógiai célú - az alapfeladatokon túli- szolgáltatások szervezése, feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, nevelők segítése, támogatása, ezen belül is különösen:
az iskolai neveléshez szükséges felszerelések, tárgyi és szemléltető eszközök korszerűsítése, fejlesztése;
a gondozási, nevelési, oktatási feltételek javítása;
az iskolai közélet eseményeinek, programjainak rendezvényeinek a szervezése, anyagi támogatása;
az iskolai közösségek működési feltételeinek javítása;
az iskolások testi, szellemi, erkölcsi fejlesztésének elősegítése, felkészítése az iskolai oktatásra;
az iskolai tanulókkal kiemelkedően foglalkozó szakember anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása;
tehetséggondozás;
kulturális, sport- és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, szélesítése;
a közösségi megmozdulások, ünnepségek lehetőségeinek bővítése, feltételeinek fejlesztése;
a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, pedagógusok, szakemberek támogatása;
a szülőkkel való nevelési kapcsolatok, közösségi rendezvények szervezésének támogatása;
egyéb nevelési célok- beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - támogatása. ... >>

Árpád fejedelem téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/a.
képviselő: elnök Feketéné Sándor Ildikó
A kazincbarcikai Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltetőeszközök körének bővítése. Tanulmányi - és sportversenyek, kultúrális vetélkedők, táborok, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása. Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Atlantisz Búvár és Vízisport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Gábor Áron u. 2.
képviselő: Varga Csaba ... >>

Capitol Biliárd Sport Club

(sport)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 28. IV/3.
képviselő: Csóra György elnök ... >>

Deák Ferenc Szakképző Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Baglyosné Ferencz Ildikó elnök, Klómer Gézáné gazdasági vezető, Tóth Balázs titkár ... >>

" Deák Ferenc Szakképző-Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Különböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanuló szociális segélyezése. ... >>

Don Bosco Iskolai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11
képviselő: Hollóné Hoffmann Anita Hilda elnök ... >>

Érted? Mindent? Fogyatékkal élő fiatalokért Alapítvány

(sport,szociális)

3700 Kazincbarcika, Radnóti tér 3 2/2
képviselő: képviselő Jancsó Tiborné
a./ Kazincbarcika és környékén fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok lovas terápiával történő rehabilitációja - ehhez szükséges megfelelő terep kialakítása, eszközök vásárlása, fedett lovarda létrehozása:
b./ a fogyatékkal élők integrálásának elősegítése, egészséges és fogyatékkal álő gyermekek és fiatalok számára tervezett közös programokkal:
c./ a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek bővítése lovaglás segítségével:
d./ a Nemzeti Lovas Program megvalósításának elősegítése lovas terápiával történő fejlesztő órák bevezetésével:
e./ az egészség megőrzésének elősegítése, az egészséges életmód igénnyé válásának kialakítása a lovas sport népszerűsítésével. ... >>

"Felsőbarcikáért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Táncsics M. u.52.
képviselő: Viszoczky Sándor
a./ A kultúrális örökség megóvása, ezen belül is Felsőbarcika városrész kultúrális életének segítése, nyújtása. b./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, ilyen programok szervezése c./ Hagyományőrzés, a városrészi hagyományok felkutatása, megóvása. d./ Környezetvédelem. e./ A közösségi élet fejlesztése, közösségi programok szervezése. f./ Sporttevékenység, ezen belül is a városrész lakosságának bevonásával sportjáték és kultúrális programok szervezése. g./ A közösségi élet fejlesztése, városrészi közösségi programok szervezése. h./ Kapcsolattartás és kultúrális, közösségi programok egyeztetése Kazincbarcika város és a régió művelődési, sport és oktatási intézményeivel. j./ Erre vonatkozó megállapodás alapján a helyi Művelődési és Közösségi Ház működtetése, üzemeltetése az alapítványi célok elérése érdekében.k./ Közösségi, szociális tevékenység amely azt hivatott szolgálni, hogy a városrész több mint egy évtizede tartó elvizesedésének megakadályozása, a kárenyhítés céljából kifejezetten e célra rendelt adományokat, juttatásokat a rászorultsági elv figyelembe vételével az arra jogosultak részére eljuttassa. ... >>

Függetlenek Kazincbarcikáért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mányoki út 2.
képviselő: Sáfrány Miklós elnök
1.A helyi közösségek fejlesztése.
2.A nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása
3.A nemzeti és európai értékrend ? az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása ? képviselete és terjesztése.
4.A jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése.
5.Szakmai és polgári fórumot teremteni a térség fejlesztésével kapcsolatosan társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek.
6.A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a helyi érdekek és célok elősegítésére.
7.Az érintett települések polgárait bevonni a hosszú távú célok szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe.
8.Nyilvánosságot biztosítani a későbbi célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére.
9.A térség gasztronómiai értékeinek megőrzése, támogatása, terjesztése.
10.A települések kulturális örökségeinek, műemlékeinek védelme, ápolása.
11.Környezetünk védelmem mentálhigiénia feltételek javítása, szocializáció elősegítése.
12.Kazincbarcika sportéletének támogatása. ... >>

"Gyermekeink a Jövő" Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39.
képviselő: Oláh Zsoltné
Az oktatás anyagi,technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések beszerzése, különösen oktatási célokra videó és oktatóanyagok vásárlása. Nyelvtudás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók, kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás) Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, a nyertes diákok és pedagógusok díjazása, minél több tanuló versenyeztetésével. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Iskolamúzeum alapításához szükséges eszközök beszerzése, az alapítás támogatása. A város és városkörnyék néprajzi értékei és hagyományai gyűjtésének támogatása. ... >>

" IDŐK " Irinyi Diákönkormányzati, Diákjóléti Oktatási és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Egressy B.u.1.
képviselő: Hídvári Imre
az Irinyi János Műszaki Középiskola tanulói érdekképviseletének támogatása, a diák önkormányzat fejlesztése, - az I. évfolyamosok beilleszkedésének segítése, megismertetésük az iskola történetével, céljaival, működésével, a középiskolásokat megillető jogokkal, - a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók önképzésének anyagi támogatása, egyéb segélyezése, - a tanításon kívüli önképzés szervezeti kereteinek bővítése, anyagi eszközök előteremtése, - az amatőr szabadidősport, a diáksport-mozgalom támogatása, tehetségek felkutatása, versenyek szervezése, díjazása, - a tanulmányi munkában, közösségi munkában kíváló diákok jutalmazása, - tanulmányutak, tanulmányi kirándulások szervezése, - a tanításon kívüli önképzés, diák- és segítő pedagógusok jutalmazása. ... >>

"Integráció 2000" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 12. I/2.
képviselő: Tóth Zoltán
Az alapítvány célja elsődlegesen a Magyarországon és a régióban élő magyar és nemzetiségi, etnikumi kisebbségekhez tartozó embereket, embercsoportokat megillető általános alkotmányossági, ezen belül állampolgársági, kulturális, szociális jogainak biztosítása, és ennek figyelemmel kísérésének és megóvásának kívánják alárendelni. Ennek keretében a közhasznú szervezetként is működő alapítványi célok a következők: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Jókai Diáksport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u.1.
képviselő: Perjési Zoltán elnök ... >>

Kárpátia Hegymászó Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Radnóti tér 6.
képviselő: Hegedűs Mária ... >>

Kazincbarcika Város Labdarúgásáért Alapítvány

(sport)

3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1.
képviselő: Karajz Miklós
Folyamatosan támogassa a lakóhelyi diák- vagy szabadidősportkörök illetve ifjúsági- és diák labdarugó sportkörök és egyesületi szakosztályok működését a sportág városi utánpótlás nevelésének elősegítése érdekében. ... >>

Kazincbarcika Városi Sakk Club

(sport)

3700 Kazincbarcika, Pollach Mihály utca 12. 1./2.
képviselő: Tóth Zoltán ... >>

Kazincbarcikai Autó- Motorsport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Radnóti M. tér 26. fsz.2.
képviselő: Husóczki Gábor ... >>

Kazincbarcikai Extrém Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Sajó u. 2.
képviselő: Demeter Tamás alelnök, Mizsányi László titkár, Nagy Imre elnök ... >>

Kazincbarcikai Futball Club jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Barabás u.54.
képviselő: Kádár Zsolt
A gyermek labdarúgók testi, szellemi fejlődésének elősegítése, az iskolai és iskolán kivüli oktató és nevelő munka, ezen belül az egészséges életmódra nevelés külömböző formáinak finanszírozása, hozzájárulás a hátrányos helyzetű, tehetséges és kiváló képességű tanulók oktatásához, a gyermekek és az ifjúság önművelődésének, értékes szabadidő tevékenységének szervezése, ehhez anyagi és egyéb segítség nyujtása, továbbá sport és egyéb rendezvények megszervezése, elsősorban az egészséges életmódra nevelés és oktatás anyagi segítése, támogatása. ... >>

Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Deák F. tér 10 3//2
képviselő: Ölschléger József, Ponyi Zoltán ... >>

Kazincbarcikai Kinizsi SE

(sport)

3700 Kazincbarcika, Szabó L. u 2.
képviselő: Molnár László ... >>

"KAZINCBARCIKAI MÁRCIUS" ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Építők u. 28.
képviselő: Béres László
Kazincbarcika város civil és kulturális fejlődésének elősegítése; lakossági, kulturális, szellemi, sport programok (rendezvények) szervezése és megrendezése; Kazincbarcika és vonzáskörzete ifjúságának kulturális szórakozási, szabadidős lehetőségeinek megteremtése és biztosítása. ... >>

Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Műjégpálya Irínyi út 1.
képviselő: Dr. Pásztor Gábor ... >>

Kazincbarcikai Városi Horgász Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Patak út 13. 1/7.
képviselő: Morvai Csaba elnök ... >>

Kazincbarcikai Városi Sport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 2.
képviselő: Kerekes Ottó ... >>

Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 1.
képviselő: Angáné Patvaros Csilla gazd.vezető, Husi Józsefné titkár, Komlósi Péterné elnök ... >>

Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Tavasz u. 27.fsz.1.
képviselő: Bene Sándor ... >>

Kazincbarcikai "Zúzmara" Korcsolya Klub

(sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Tervtáró utca 4.
képviselő: Sajó Attiláné elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege:
a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
b.) sport( a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) ... >>

"Kazinczy-Kertváros Általános Iskolába járó Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7.
képviselő: Béres Lajos Csaba
a.) A kulturális örökség megóvása, ezen belül is a Kazinczy-Kertváros Általános Iskola kulturális életének segítése, megújítása. b.) Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, ilyen programok szervezése ezen belül is: - az iskolai neveléshez szükséges felszerelési tárgyak szemléltető eszközök korszerűsítése, - a nevelési, oktatási feltételek javításának elősegítése, - az iskolai közélet rendezvényeinek szervezése, támogatása, - a számítástechnikai ismeretek terjesztése, az informatikai fejlődés személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, - az alapítványi céloknak is megfelelő és kiemelkedő szellemi alkotások díjazása, - tehetséggondozás, - a táborozási lehetőségek bővítése, - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, - az idegennyelv-oktatás feltételeinek bővítése, korszerűsítése, - az egyéb nevelési célok - beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - a támogatása. A kiemelkedő munkát végző pedagógusok - oktatók munkájának elismerésében való közreműködés. c.) Hagyományőrzés, a nevelési, iskolai hagyományok felkutatása, megóvása. d.) Környezetvédelem e.) Sporttevékenység, ezen belül is az adott általános iskola, a város általános iskolái és a városi lakosságának bevonásával sport, játék és kulturális programok szervezése. f.) A közösségi élet fejlesztése, iskolai közösségi programok szervezése. g.) Kapcsolattartás és kulturális, közösségi programok egyeztetése Kazincbarcika Város és a régió művelődési, sport és oktatási intézményeivel. ... >>

Kazinczy-Kertvárosi Általános Iskola Sportegyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5-7.
képviselő: Király Istvánné elnök ... >>

Kerékpár Klub Kazincbarcika

(sport)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 53. 4/4.
képviselő: Lengyel László elnök
A rendszeres sportolás elősegítése, a minőségi sport támogatása, a testedzés, a szabadidősport támogatása, az egyesület tagjainak az egészséges életre, sporttal való nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása, Kazincbarcika város és környéke sportéletének fellendítése, utánpótlás nevelése. ... >>

Legféltettebb Kincseinkért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt.44
képviselő: Kammel Péterné
A Kazincbarcika, Széchenyi úti óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi és fizikai fejlesztése, segítése, ezen belül az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése, a nevelési feltételek javítása, pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése, egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás életmódigény fejlesztésére, ezzel összefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása, természetbarát gondolkodásmód kifejlesztésének megismertetésére gyermekprogramok szervezése, tehetséggondozás, a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, egyéb nevelési célok támogatása, az alapítványi célokat szolgáló vállalkozási ... >>

"MUSHIN" Karate Sportegyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Tavasz út 7. 4/4
képviselő: Szatmári Pál elnök ... >>

Női Röplabda Club Kazincbarcika

(sport)

3700 Kazincbarcika, Zemplény út 2. 2./1.
képviselő: Antal István elnök, Tóth Balázs titkár, Veres István elnökségi tag ... >>

Perem Sziklamászó Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Csontváry út 1/a TT./3.
képviselő: Viszoczky Sándor ... >>

"Pollack Mihály" Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály u. 29.
képviselő: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes elnök
A kazincbarcikai Pollack Mihály Úti Általános Iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. A kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskola és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése és támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanulók szociális segélyezése. Egészségmegőrzési felvilágosítás. Természetvédelmi, környezetvédelmi akciók szervezése. Gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenység szervezése. ... >>

Ságvári Endre Gimnázium Diáksport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.
képviselő: Kovács László ... >>

Sajóvölgyi Polgári Sportlövész Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Szabó L. út 14.
képviselő: Magyar László elnök ... >>

"SLÁGER" Kazincbarcikai Kosárlabdázók Sportegyesülete

(sport)

3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. út 14.
képviselő: Palcsó László ... >>

Surányi Diáksport Egyesület

(sport)

3702 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.
képviselő: Lombeczkiné Budai Margit ... >>

" Surányi Endre Szakképző Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3702 Kazincbarcika, Irinyi u.1.
képviselő: Dr.Zsíros Sándor
Az oktatás anyagi, technikai ffeltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kultúrális és szabadidős programok szervezése,támogatása.A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Külömböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása, kiemelkedő képességű diákok számára. Támogatás nyújtása az intézeti tanárok belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak kibővítéséért. ... >>

Szabad Íjászok Egyesülete

(sport)

3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 57
képviselő: Perger József ... >>
1. oldal 2. oldal