Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 113
1. oldal

A Boldogság Háza (Ananda Asrama) Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Tinódi u. 14. I/32.
képviselő: Dobos Krisztina
Az egészséges testi- és lelki életmód elterjesztése. ... >>

A Gasztroenterologiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/a.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Dr. Csőszi Tibor, Sántha Béláné
A szakterületen dolgozó asszisztensek szakmai továbbfejlődésének előmozdítása, suakmai konferenciák rendezése, publikációk és tudományos munkák elkészítésének támogatása. ... >>

A Kecskeméti SOS Gyermekfalu Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek E.u.2/A.
képviselő: Hámori Zoltán elnök
A SOS Gyermekfaluban nevelkedő gyermekek személyiségfejlesztésének, társadalmi integrációjának elősegítése, - Az eltérő fejlettségű gyermekek szakirányú fejlesztésének támogatása, - Kreatív foglalkozások, értékalkotó tevékenységek feltételeinek és működtetésének kialakítása, előkészítése, - A gyermekek oktatásával, speciális képzésével kapcsolatos támogatások,, - Egészségügyi gyógykezeléshez, rehabilitációhoz való hozzájárulás, - Az önálló életkezdés támogatása, - Rendkívüli segélyezési rendszer működtetése. ... >>

A Kecskeméti Utánpótlás Vízilabdáért Alapítvány 2003 Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Nagypál Sándor kuratóriumi tag
Az alapítvány fő célja a kecskeméti vízilabda utánpótlás erkölcsi és anyagi támogatása, ezen belül az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, és a sporttevékenység támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Dobó krt.8.
képviselő: Dr.Nemesné Hódi Gizella kur.elnök
Baleseti járó és fekvőbeteg ellátás végzése folytán személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése, különös tekintettel a minimál invazív módszerek alkalmazásának bővítésére.Szakemberképzés, oktatás, személyi-tárgyi feltételeinek biztosítása, a rehabilitáció tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A M.-on nem gyógykezelhető BKKM-i Eg.károsodott Gyerm.Külf.Gyógykezeléséért és Műtétjéért,vmint a BKKM-ben élő Mozgáskorl.Gyerm.Nyári Táborozt.Biztosításáért

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 3.
képviselő: Dr. Gubacsi László elnök
A külföldi gyógykezelésre és műtétre szoruló gyermekek gyógyításának támogatása. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Nők Egészségéért, Egészséges Újszülöttekért Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Nagy Tamás
Olyan korszerű módszerek adaptálása, kifejlesztése, korszerű műszerek beszerzése és működési feltételeinek a megteremtése, amelyekkel fokozható lenne a nők reprodukciós egészségének helyreállítása, a terhességek zavartalan kihordása, az újszülöttek károsodásmentes világrajövetele és későbbi fejlődése. ... >>

Alapítvány a Preventív, Folyamatos és Sűrgősségi Betegellátásért

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
képviselő: Dr. Tóth Mihály kuratóriumi elnök
A betegellátás színvonalának korszerűsítése, prevenciós cél, folyamatos és sűrgősségi betegellátás, gyors információscserét, adatbázis továbbítást megvalósító orvostechnikai eszközök és műszerek biztosítása útján. ... >>

Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Tímár Sándor
Szív- és érrendszeri betegségek korai felismerése és megelőzése érdekében lakossági célzott szűrővizsgálatok végzése. Műszereket kezelő orvosok és asszisztensek képzése. ... >>

Angolkert Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Domb lakópark 32.
képviselő: Andrew Cartwright kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek testi és szellemi nevelésével, életvitelével, idegen nyelv tanuláshoz szükséges támogatások biztosítása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek nevelésében kíván segítséget nyújtani. Így gyermekek támogatása az óvodai ellátás biztosításához. Hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek és rászoruló gyermekek óvodai nevelésének biztosításához támogatás nyújtása. Óvodás korú gyermekek idegen nyelvű oktatásának támogatása. Beteg gyerekek nevelése, oktatása, ezen tevékenységek támogatása, orvosi kezelés igénybevételével kapcsolatos költségek biztosítása. Európai Unión belüli országok óvónőinek, óvodai dolgozóinak, pedagógusainak továbbképzések szervezése, a továbbképzés finanszírozása. Családok hétvégi programjainak támogatása. Óvoda alapításának építésének, karbantartásának, bővítésének támogatása. Óvodák működési költségeinek támogatása. ... >>

Ápolás Jövőjéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Domján Nándorné elnök
Az ápolási munka színvonalának emelése, a szakmai, személyi, technikai feltételek megteremtésével, az ezzel kapcsolatos képzés- önképzés, továbbképzés támogatásával az alábbi részletezés szerint: A betegcentrikus ápolást, minőségbiztosítást, illetve a nővérek munkáját és a betegek kényelmét segítő, korszerű ápolási eszközök, anyagok beszerzésében való segítségnyújtás. A nővérek magasszintű és korszerű ápolás megismerésére szervezett továbbképzések és önképzés anyagi támogatása. Tudományos kutatási célok megvalósítása az ápolásban, tapasztalatszerzés és rendezvényeken való részvétel támogatása. A krónikus betegápolásban résztvevők kulturális és szakmai programokon való részvételének támogatása. A krónikus ápolási munka elvégzése kapcsán megfelelő ápolási ruházat beszerzésének támogatása az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Az Egészséges Tüdőért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
képviselő: Dr. Kun Zsuzsanna tag, Dr. Pánczél Gyula titkár
A tüdőgyógyászati és kiterjesztett szűrési preventív, járó- és fekvőbeteg szakellátás, gondozás és rehabilitáció fejlesztése érdekééében és szakma- személyi, technikai-, diagnosztikus és terápiás feltéelek megteremtése. ... >>

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csillagfény utca 1.
képviselő: Dr. Szűcs Attila
A megye területén regionális egészségügyi továbbképzés. Létrehozni egy öngyilkosság megelőző munkacsoportot. ... >>

Bács-Kiskun Megye Neurológiai Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 4.
képviselő: Dr. Kondákor István kuratóriumi elnök, Karancsi Imréné kuratóriumi tag
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának Neurológiai Osztályán folyó gyógyító és preventív szűrő munkát. ... >>

Bács-Kiskun Megyében a Rák Ellen Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Pajkos Gábor kuratóriumi elnök
Rákelőző állapotok és daganatos folyamat korai stádiumban történő felismerésének segítése. Szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Szakembereknek továbbképzés szervezése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 19.
képviselő: Dr. Sípos Róbert alelnök, Józsa József elnök, Nagy Gyula titkár
Modern mentéstechnikai eszközök beszerzése. A Bács-Kiskun Megyei Mentőszervezet dolgozói szakmai képzésének elősegítése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Fül- Orr- Gégészetéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
képviselő: Dr. Kun Zsolt kuratriumi tag, ifj. Dr. Kálvin István kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kisku Megyei Önkormányzat Kórházának Fül- orr- gége Osztályán és Audiológiai Szakrendelésén folyó gyógyító munkát ennek keretében: újszülöttkori, csecsemő és gyermek hallás szűréseket végez, - fül-orr-gégészeti onkológiai szűrővizsgálatot végez - beszéd rehabilitációs tevékenység a teljes gége eltávolított betegek részére. Támogatja a kórház: - műszer és eszközbeszerzéseit, - számítástechnikai fejlesztését- a dolgozók képzését, tobábbképzését. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Svébis Mihály kuratóriumi elnök
Az Alapítvány tevékenységével a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában folyó gyógyító munka elősegítése érdekében támogatja különösen: - műszer és eszköz beszerzéseit., - számítástechnikai felszerelését., - kórházi dolgozók képzését, továbbképzését., - lakossági preventív szűrővizsgálatok végzése és támogatása., - szociálisan rászorult kórházi dolgozó támogatása,- a lakosság egészségügyi támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Gáspárné Csatáry Zsuzsanna elnök
Kapcsolatteremtés a hasonló sorsú betegek között, rehabilitáció elősegítése, a gyógyítást elősegítő feladatok ellátása, illetve esxzközök beszerzése, amelyek megkönnyítik a betegek mindennapjait. ... >>

Belgyógyászati Betegellátásért a Repülőkórházban

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Dr. Németh Lajos elnök
Az MH Kecskeméti Repülőkórház honvédségi jogosultjai, valamint a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött területi ellátási szerződés keretében hozzátartozó Kecskemét, Kunszentmiklós, Ballószög Önkormányzatának közfeladatát képező egészségügyi ellátás színvonalasabb ellátásának segítése ... >>

Belső-Ballószög Biztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 140.
képviselő: Mészáros János elnök
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szellemében részt venni székhelyén, illetve minden szükséges esetben és helyen a lakosság, a települések, szervezetek és intézmények közbiztonságának védelmében, fejlesztésében, a bűncselekmények és balesetek megelőzésben, a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a jogtalanságok megakadályozásában, valamint a szociális, egészségügyi, és emberjogi szempontból hátrányos helyzetű emberek támogatásában. ... >>

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a.
képviselő: Kálmán Lilla kuratóriumi elnök
Kulturális célú oktatás, nevelés: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Csillagászattal kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése., Egyéb kulturális tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok, művészeti tevékenység szervezése, segítése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék-és közösségfejlesztő programok szervezése. Egészségügyi tevékenység: Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségügyi prevenció, ill. rehabilitációs tevékenység. Természettudományos kutatás és humán alkalmazása: Interdiszciplináris tudományos kutatás (csillagászat, geofizika, meteorológia, niokémia, élettudományok), különös tekintettel a naptevékenység orvosbiológiai hatásaira és orvosmeteorológiai alkalmazásaira. Egészsgügyi prevenció., Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális kapcsolatközpont (EK, Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése., Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) előkészítése, szervezése., Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet., Környezetvédelem, természetvédelem: Természeti kör-nyezet védelme. Állatvédelem. Felvilágosító tevékenység., Településfejlesztési tevékeny-ség: Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Cukorbeteg Gyerekekért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Csongrádi út 37.
képviselő: Dr.Nagy Mária
A rászoruló diabeteszes gyerekek és fiatalkorúak gyógyulásához gyógyszerek beszerzése, gyógyászati segédeszközökkel való ellátása és az arra rászoruló szülők támogatása. - Bel-és külföldi gyógykezelésekhez történő hozzájárulás. - Tanfolyamok, előadások költségeinek finanszírozása. - A gyerekek hazai vagy külföldi táborozásának anyagi támogatása. - szakmai programokon történő részvétel támogatása az alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Dél-Alföld Daganatos Betegeinek Jobb Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 3.
képviselő: Dr. Csőszi Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a támogatásával és eszközbeszerzéseivel javítsa a daganatos betegek minél korábbi diagnózisának esélyét, lehetőséget teremtsen a szűrővizsgálatokra elsősorban Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén. Eszközbeszerzései útján javítsa a már ismert daganatos betegek gyógyulási esélyeit, a Gyógyítás körülményeit komfortosabbá tegye a betegek ellátó helyét, különösen a Szolnok Megyei Hetényi Kórház Onkológiai Központját, ahol közvetlenül a betegellátásban, valamint közvetve a szakterületen dolgozók munkakörülményeinek javításával kíván a felmerülő gyakorlati problémák megoldásában segíteni. Az Alapítvány segíteni hívatott továbbá az egészségügyi szakdolgozók, a daganatos betegek ellátásában résztvevő-* orvosok továbbképzését oly módon, hogy támogatásával, rendezvényeken, kongresszusokon vehessenek részt a gyógyításban résztvevő szakemberek. Az Alapítvány rendezvények és kongresszusok szervezésével, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével is támogatja a minél hatékonyabb szakmai munkát. ... >>

Dél-Alföld Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Ősz utca 14.
képviselő: Bibók Róbert Béla kuratóriumi elnök
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. Regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Diagnozis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Erdélyi Zsuzsanna elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Betegfelvételi Osztályán folyó gyógyító munka elősegítése érdekében anyagi támogatás nyújtása az alábbi célokra: a korszerű és hatékony betegellátáshoz szükséges műszerek biztosítása, a technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése, az osztályon dolgozó orvosok és nővérek számára továbbképzés támogatása. ... >>

Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Matkói út 46.
képviselő: Gadányi Csabáné elnök
Az országos gyógyítás elősegítése és támogatása a betegek minden nemében, egészségügyi célú támogatások nyújtása, szociális szempontból hátrányos helyzetű személyek segélyezése. ... >>

Egészséges Lélegzetért Parlagfű Ellenes Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 2. IV/12.
képviselő: Urbán Sándor elnök
Támogatni a parlagfű (Ambrosia Artemisifolia) írtását, megszüntetését az általa fertőzött területekről Bács-Kiskun Megye és Kecskemét területén. Az ambrosia artemisifolia által okozott allargiás betegség visszaszorítása, ezáltal az egészségi életminőség javítása,felvilágosítani az általános és középiskolás tanulókat, megismertetni a parlagfű által okozott egészségügyi veszélyekre, egészséges tudat formálása az iskolák bevonásával, tájékoztatni a külterületi telek és földtulajdonosokat a várható virágzási időszakra, az írtás fontosságára, felderíteni az elhanyagolt, fertőzött területeket, tulajdonosaik megkeresése és felhívása az írtásra, kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal a közterületek parlagfű mentesítése érdekében, társadalmi munkaakciók szervezése, segítségnyújtás az Alapító Okirat 5-7.pontjai szerint. ... >>

Egészségre Törekvők Alapítványa

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Gizella tér 11.
képviselő: Dr. Nagymihály Ildikó, a kuratórium elnöke
Az alapítvány Csongrád városi Röntgen és Ultrahang diagnosztikai betegellátó tevékenységének fejlesztése, a lakosság egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése céljából, a szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtése, az orvosok és szakdolgozók tudományos és szakmai munkájának elősegítése, a lelki egészség elérése, alternatív gyógymódokkal való megismerkedés érdekében jött létre. ... >>

Egészségügyért Országos Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Matkói út 46.
képviselő: Borbényi Józsefné elnök
Az állampolgárok egészségügyének képviselete: kapcsolattartás a finanszírozó és ellátott lakosság, valamint az egészségügyi ellátó rendszer ? az egészségügyi szolgáltatók és a mindenkori egészségügyi feladatok ellátásáért felelős minisztérium . ... >>

Élet Cukrosan Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 3.
képviselő: Dr. Kovalcsik István
Dietetikai információs szolgáltatás. - Életmód kialakítás. - Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében segítségnyújtás. - Helyi diabetes klubok támogatása. ... >>

Endoscopia Haladása Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
képviselő: Dr. Nemes András
Olyan orvos-egészségügyi módszerek, eljárások kifejlesztése, adaptálása, ezek működési feltételeinek a megteremtése, a megfelelő szakemberek kiképzése és a hazai szakmai gyakorlattá válás elősegítése, melyek során a színvonalas és eredményes minimálisan invasiv kezelés endoscoposan megvalósítható. ... >>

Epilepsziás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Liliom u. 1.
képviselő: Dr. Bense Katalin elnök
Támogatni mindazon kutatásokat és vizsgálatokat amelyek e téren a gyógyítómunka eredményesebb tételét szolgálják. Megfelelő szakember támogatása. ... >>

Európai Támogatási Egyesület a Rákos Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Úrrét 129.
képviselő: Christel Wolff elnökhelyettes, Hubertus Fröbe elnök
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal (tagdíjak, adományok) a tagjain keresztül önkéntes és ingyenes segítséget és szolgáltatást nyújt, továbbá a következő célokra ajánl természetbeni adományokat: A rákban megbetegedett gyermekek számára a feltételek (kezelés, ápolás, szállás, ellátás, iskoláztatás) általános javulása következzen be anyagi és pszichoszociális értelemben. A gyerekek szülei a szervezeti intézkedéseken keresztül, továbbá az információ és tanácsadás révén szoros együttműködésben az orvosokkal és a többi kórházi dolgozóval hasznosan működjenek együtt. Az összes érintett családdal, bevonva az időskorú családokat is, rendszeres találkozásokat kell elősegíteni és támogatni. Az érintett családok lelki segítségen keresztül való támogatása beszélgetések és közös tevékenységek révén ? a rákban megbetegedett gyermekekkel és testvéreikkel együtt is. Az orvosi és/vagy kórházi gyógykezelés megszűnése után a családok lelki szociális utókezelésben való segítése azért, hogy a megváltozott életkörülményeket és az ezzel kapcsolatos problémákat leküzdjék, ideértve az érintett időskorúak gondozását is. Egyedi esetekben az érintett családokat, ha szükséges ? előzetes felülvizsgálat után ? anyagilag is támogatni kell, például anyagi hozzájárulások, támogatások révén a gyógykezeléseknél, nyaralás vagy egyéb rendkívüli megterheléseknél. A beteg gyermekek, illetve hozzátartozóik számára terápiás céllal kulturális programok szervezése, látogatása, így különösen játszóházak, koncertek, továbbá mozi-, színházelőadások megtekintése. Az egyesület törekszik, hogy az onkológiai kórház közelében egy szülői házat fenntartson azért, hogy az érintett családok számára gyermekeik gyógykezelésének időtartama alatt megfelelő szállás állhasson rendelkezésre, mint találkozási hely. Az Egyesület egy üdülőt vagy nyaralót kíván vásárolni vagy bérelni és fenntartani. Ez az intézmény az érintett családok rendelkezésére áll. Párhuzamosan ezzel az Egyesület további, a kórházi osztály által szervezett szabadidő programokat finanszíroz, mint pl. terápiás lovaglást az érintett gyerekek, testvéreik és szüleik számára. Az Egyesület munkája a gyermekosztály felszerelésének javítását, továbbá a munkatársai tehermentesítését és támogatását kell szolgálja. Az Egyesület más szóba jöhető szervezetekkel és intézményekkel együtt kíván dolgozni, különösen önsegélyi csoportokkal és szülői egyesületekkel. ... >>

Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 54. III/10.
képviselő: Kállainé Perlaki Erika elnökhelyettes, Knoll Tibor Józsefné elnök
A cukorbetegség mibenlétének megismertetése, a cukorbetegek helyes élet-módjának kialakításához tanácsok, segítség nyújtása, propaganda kifejtése a diabetes megelőzésével (primer prevenció) kapcsolatos egészségnevelő tevékeny-ségben, biztosítani, hogy az Egyesület tagjai és a kívülállók is minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcsere-betegségük ellenére a társada-lom teljes értékű tagjai lehessenek, a rendszeres orvosi felülvizsgálat és tanácsadás elősegítése, a cukorbetegek érdekeinek képviselete és érvényesítése a megyei és ? a MACOSZ közvetítésével ? az országos hatáskörű szerveknél, különböző fórumo-kon és hatóságoknál, a DIGYIOSZ (Diabétesz Gyermek- és Ifjúsági Országos Szö-vetség) tagság az I. típusú cukorbetegek érdekeinek képviselete, a cukorbetegek társadalmi életének megkönnyítése, közös programok (kirándulások, táborozás, is-meretterjesztő előadások, tapasztalatcsere, sport) szervezése, a tagság rendszeres tájékoztatása az Egyesület működéséről, az aktuális betegségükkel kapcsolatos tudnivalókról, újdonságokról a helyi rádió és televízió lehetőség szerinti igénybevé-telével is. ... >>

Fornetti a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Gyenes Vilmos László elnök, Dr. Mészáros János tag, Dr. Pécsi Ferenc tag, Elnök akadályoztatása esetén
Az alapító az alapítvány egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, ... >>

Főplébániai Karitász Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Farkas László kuratóriumi elnök
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a Magyar Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve, szenvedélybeteg-segítő szolgálatot működtet RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (továbbiakban: RÉV) néven. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési programok kidolgozása, megvalósítása, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében., Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével., A szociális tevékenységet alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás a RÉV keretében valósítja meg., A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása)., ... >>

Fundamentum Alapítvány Kecskemét Erkölcsi Megújulásáért

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő u.11.
képviselő: Szalai László
Az Alapítvány célja közreműködni Kecskemét erkölcsi közállapotának romlásának megállításában és elősegíteni a város erkölcsi megújulását és felemelkedését. Különösen: - betegségmegelőzés és gyógyítás, - gyermek, ifjúság és családvédelem, - szociálisan rászorulók támogatása, - kultúrális és kikapcsolódási lehetőségek megteremtése, - állampolgári jogok védelme. ... >>

Funiculus Umbilicalis Egészségügyi Ellátást és Prevenciós Programokat Szervező Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Márton Á. u. 17.
képviselő: Dr. Bán Gyula, Dr. Kovács András Jenő kuratóriumi elnök, Dr. Pécsi Ferenc
Az alapítvány főbb célkitűzése, hogy a magyarország egész területén, de kiemelten a székhely térségében modern egészségügyi programok, prevenciós eljárások, szűrések, illetve az ezekhez kapcsolódó gyógyító tevékenység végzésével a lakosság közegészségügyi helyzetét szélesebb körben javítsa. Ennek érdekében végzi tevékenységét, amennyiben szükséges, előadások, kiállítások, egyéb rendezvények szervezésével. Az alapítvány támogatja a gyermeksportot, a gyermek tömegsportot. ... >>

Gyermekáldások Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Nemes András
Meddőségi centrum felállítása, mely alkalmas a női és a férfi meddőség okainak felderítésére, olyan orvosi módszerek kifejlesztésére. ... >>

Gyógytornászok az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Németh Zoltánné
A Magyar Gyógytornászok Társasága Bács-Kiskun Megyei Szervezetének tagjai számára: - anyagi támogatást nyújt belföldi és külföldi továbbképzéseken való részvételhez, - egészségnevelési programok megindításának pénzügyi fedezetet biztosít, - anyagi támogatás nyújtása, szakmai szakirodalom beszerzéséhez, - a gyógytornászok munkáját segítő tárgyi eszközök beszerzése, Az alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Hilaris Hitközösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szirom utca 13.
képviselő: Dinnyés Ágota hitközösség vezető helyettes, Dr. Steiner Zsolt hitközösség vezető, Dr. Steinerné Petróczi Anikó titkár
Az egyház célja, hogy tagjai a keresztény Biblia tanításai szerint éljék mindennapjaikat. Egyházi keretet nyújtson azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek, hisznek a Bibliában, és hirdetik az Evangéliumot. A tagjainak a vallással kapcsolatos ismereteit bővítse, felkészítse az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz. Részt vegyen az ifjúság-, és gyermekvédelemben, a gyermekek vallási nevelésében, oktatásában. Kulturális és karitatív tevékenységet folytasson. Elősegítse a tagjai számára, hogy a hívők, tagok mind a közvetlen környezetükben, mind pedig tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Lelki támaszként szolgáljanak, illetve segítséget nyújtsanak a rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek- pl: időseknek, nagycsaládosoknak, mozgásukban korlátozottaknak, betegségben szenvedőknek, álláskeresőknek, hajléktalanoknak, egyedülálló szülőknek stb. - bentlakásos, illetve bentlakás nélküli nevelési, oktatási, szociális alapellátás, szakellátás keretében. A hitelveket meghatározott szertartásrend szerint kövesse. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Manus Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. I/121.
képviselő: Zakupszky Zoltán
Magas szintű- és mikrosebészeti ellátás szakmai és anyagi feltételeinek megteremtése Kecskemét Megyei Jogú Városban. A munkahelyi balesetek között a kézsérülések magas aránya a súlyos kézsérülések gyakorisága, s az ez irányú orvosi tevénység sanyarú műszerellátottsága ösztönözték az alapítókat az alapítvány létrehozására, s remélhetőleg inspirálják a vállalatokat és biztosító társaságokat, az alapítványban való csatlakozásra, az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Hírös Pockok Honvéd Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 61. IV./20.
képviselő: Kakulya Tamás elnökségi tag, Szabó Péter elnökségi tag, Ujváry András elnök
Az egyesület célja és alaptevékenysége sporttevékenység szervezése és sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a testkultúra és az egészségvédelem (a betegségek megelőzése és a rekreáció sportolással) népszerűsítése, tagjai szabadidejének testneveléssel és sporttevékenységekkel történő eltöltésének támogatása; a mozgás-gazdag, sportos életmód és a rendszeres testedzés népszerűsítése; a versenyekre való felkészülés támogatása; sportrendezvények szervezése. ... >>

Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Csuta Dániel elnökségi tag, Dr. Bodóczky László elnökségi tag, Gyenes István elnökségi tag, Mészáros János elnökségi tag, Papp Gyula elnökhelyettes, Stefkovics Richárd elnök
Versenyszerű sporttevékenység folytatása az egyesületi tagok részére, szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlása képzése, gyermek-, ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és- megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, mindezek érdekében hirdetés reklám tevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal