Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 221
1. oldal

56-os Bajtársi és Baráti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 69. 1/3.
képviselő: Pap Tivadar elnök
A BAJSZÖV céljai elérésében a kimondott és az írott szó erejére támaszkodik, arra törekszik, hogy felismeréseit, kutatásainak eredményeit, állásfoglalásait minél szélesebb körben közzétegye, azt erőszakmentes eszközökkel kívánja szolgálni, kívül állva és felülemelkedve minden párttól és ideológiától; a magyar nemzet iránti felelősségérzetből kiindulva nemzetpolitikai kérdésekben állásfoglaló szervezet; a szervezet továbbá képviseli az 1945 után mártírhalált haltak hozzátartozóinak, a börtönt és internálást szenvedtek, a kitelepítettek, minden más üldözöttek érdekeit; az 56-os Bajtársi és Baráti Szövetség fellép minden jogszerű eszköz felhasználásával a jogsértést szenvedettek érdekében, nevezetesen: az elmúlt rendszerek, ma is élő haszonélvezőinek folyamatosan érzékelhető nyílt és burkolt revánstörekvéseivel szemben; az 56-os szervezetekbe befurakodott és ott ?hatalmat? szerzett érdemtelen konjunktúralovagok káros ? a jogsértéseket szenvedettek érdekeit, de különösen becsületét sértő ? tevékenysége ellen, minden jogszerű lehetőséget felhasználva. ... >>

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

Adótanácsadó Kamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kazal u. 4.
képviselő: Tóth József ... >>

AERO Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

6000 Kecskemét, Néphadsereg út 2.
képviselő: Fityó József ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Felsőfokú Kertészeti Oktatás és Kutatás Támogatására

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter kuratóriumi elnök
Felsőfokú kertészeti oktatás és kutatás továbbfejlesztése a kimagasló eredményt elért oktatók és kutatók támogatása, az oktatók és dolgozók hazai és külföldi tapasztalat szerzésének támogatása. Kertész hallgatók tudományos diákköri tevékenységének elősegítése és elimerése, az oktatáshoz kapcsolódó fejlsztések támogatása. ... >>

Alföldi Erdőkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
képviselő: Sódar Pál elnök
Az Egyesület alapvető célja az Alföld erdőállományával, erdősítésével kapcsolatos kutatási, tudományos feladatok elvégzése, az ezzel kapcsolatos kutatási és tudományos eredmények megismertetése, gyakorlati hasznosításának elősegítése. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az euró atlanti együttműködés elősegítése. ... >>

Alföldi Ipartestületek Területi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Hornyik J.krt.4.
képviselő: Pivon József elnök
Az Alföldön működő iparosok és vállalkozások alkotta érdekvédelmi szervezetek összefogása, hatékony érdekképviselet az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Alsószéki Vadász Klub

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 65/b.
képviselő: Bozsolik Zoltán elnök, Molnár István elnökhelyettes
A vadász klub célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ?kölcsönösen a helyi erdő és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. További célunk, hogy a környezeti nevelés során ismeretközvetítéssel szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás, fenntartható fejlődés előmozdítása valósuljon meg helyi környezeti értékek megismertetése és az aktív megóvása mellett. A környezetvédelmi tevékenység céljaink közt szerepel, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. ... >>

Aranyeső Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.
képviselő: Dankáné Sándor Andrea kuratóriumi elnök
A Kecskemét Máriavárosi Napköziotthonos Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

ARANYHOMOK Kistérségfejlesztési Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Zombor Gábor elnök, Kovács Ernő elnökhelyettes ... >>

Bács-Kiskun Megye és Schwarzwald-Baar Járás Baráti Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Nitschman Helmutné elnök, Tapodi Anett titkár
Az egyesület célja, hogy a Bács-Kiskun megye és Schwarzwald-Baar járás közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében a két régió együttműködésébe bekapcsolódó személyeknek, intézményeknek szervezeteknek szervezett keretek között működő fórumot hozzon létre. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
képviselő: Kőváriné Dr. Bartha Ágnes elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.
képviselő: Dr. Boda Ilona kuratóriumi tag, Dr. Szécsi Gábor társelnök, Endre Sándor kuratóriumi elnök, Képviselők akadályoztatása esetén:, Zsikla Győző kuratóriumi tag
A cél az, hogy az alapítvány a helyi kisvállalkozásokat támogató tevékenység modelljeként működjön, hasonlóan azokhoz a Vállalkozási Irodákhoz, amelyek az Egyesült Királyságban működnek. Az alapítvány feladata, hogy ösztönözze, fejlessze és erősítse a független vállalkozói szektort Bács-Kiskun megyében. Ez jelentheti bármilyen kezdeményezés elindítását, támogatását, vagy menedzselését a megyében, amit az Alapítvány Kuratóriuma elhatároz, ha egybeesik az általános célkitűzéssel és megvalósítható, így elsősorban: - Kecskeméten Inkubátorház létesítése a rendelkezésre bocsátott ingatlanokban, az Egyesült Királyságban alkalmazott formák alkalmazásával lehetővé téve e módszer magyarországi elterjesztését; - oktatás, tanácsadás, különös tekintettel a vállalkozásokhoz szükséges ismeretekre és a nyelvtanításra; - pénzügyi feltételek és hitelfedezet módszerének kidolgozása; - külföldi vállalkozás-fejlesztési programok és módszerek adaptálása, e módszerek széleskörű ismertetése megfelelő A cél az, hogy az alapítvány a helyi kisvállalkozásokat támogató tevékenység modelljeként működjön, hasonlóan azokhoz a Vállalkozási Irodákhoz, amelyek az Egyesült Királyságban működnek. Az alapítvány feladata, hogy ösztönözze, fejlessze és erősítse a független vállalkozói szektort Bács-Kiskun megyében. Ez jelentheti bármilyen kezdeményezés elindítását, támogatását, vagy menedzselését a megyében, amit az Alapítvány Kuratóriuma elhatároz, ha egybeesik az általános célkitűzéssel és megvalósítható, így elsősorban: - Kecskeméten Inkubátorház létesítése a rendelkezésre bocsátott ingatlanokban, az Egyesült Királyságban alkalmazott formák alkalmazásával lehetővé téve e módszer magyarországi elterjesztését; - oktatás, tanácsadás, különös tekintettel a vállalkozásokhoz szükséges ismeretekre és a nyelvtanításra; - pénzügyi feltételek és hitelfedezet módszerének kidolgozása; - külföldi vállalkozás-fejlesztési programok és módszerek adaptálása, e módszerek széleskörű ismertetése megfelelő fórumokon; - Külföldi tanulmányutak szervezése, ehhez a pénzügyoi fedezet megteremtése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédő Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
képviselő: Dolog Ernő elnök, Iván Mihály titkár ... >>

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Ápád krt.4.
képviselő: Gaál József
A kamara célja, hogy önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, melyeket törvény, s ennek alapján az alapszabály a feladatkörébe utal az alapszabály 6. pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Svébis Mihály kuratóriumi elnök
Az Alapítvány tevékenységével a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában folyó gyógyító munka elősegítése érdekében támogatja különösen: - műszer és eszköz beszerzéseit., - számítástechnikai felszerelését., - kórházi dolgozók képzését, továbbképzését., - lakossági preventív szűrővizsgálatok végzése és támogatása., - szociálisan rászorult kórházi dolgozó támogatása,- a lakosság egészségügyi támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Hajzer László elnök
A Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott önálló jogi személyként működő megyei társadalmi közhasznú szervezet. A BKM PVSZ a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, s szoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, Képviselőt semmilyen szinten megyei, országos ? nem állít és nem támogat. A BKM PVSZ közhasznú tevékenysége során a polgári védelemről szóló 1996 évi XXXVII. Törvény (pvtv.) 1 §-ában meghatározott célok elérése érdekében a pvtv. 4 §-ában rögzített feladatokat (4. § b., c., m. pontok), valamint az 1999. évi LXXIV. A katasztrófák elleni védekezés és irányításról szóló törvény 2. §, 14. § E., 23.§ 1., 2., 3 pontok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el. A BKM. PV. Sz. ezáltal a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-ban meghatározott ismeretterjesztést (26. § C/4) mentést, katasztrófa elhárítást (26. § C/15), valamint ár- és belvízvédelemmel (26. § C/21) kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat. Közreműködik a KSZT. 26. § C pontjának 8,9, 15. alpontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységek gyakorlati megvalósításában, a lakosság élet és anyagi javainak védelmében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Balogh László ... >>

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér .4.
képviselő: Szilaj István elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadásszövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Árpád krt.2.
képviselő: Dr. Mészáros Attila elnök
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek érdekeinek képviselete és védelme; a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekeivel összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése; a mező- és erdőgazdálkodó, a vízgazdálkodó és a termé-szetvédelmi szervezetek, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös együttműködés elő-mozdítása; közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtá-sában; a vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Baráti Kéz Egyesület az Esélyegyenlőségért

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18. III/310.
képviselő: Véghné Bánóczki Anna elnök
Segítségnyújtás a Kecskeméten, és Bács-Kiskun megyében élő nők számára a mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, információs igényeik kielégítésében, különös tekintettel a munka világára. Szakmai dokumentációs és módszertani bázis létrehozása az esélyegyenlőséget elősegítő munka helyi és regionális szintű támogatása céljából. Aktív szerepvállalás a nők munkavállalásával kapcsolatos trendek, problémák feltárásában, megelőzésében és kezelésében. ... >>

Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
képviselő: Papp Zsolt elnök
A hitben épülni, a reményben kitartani, a szeretetben növekedni. A hazai és határon túli magyar nemzeti értékeink, kapcsolataink ápolása. A polgári-keresztény értékrend képviselete, védelme. A családi életre nevelés programjának, a cserkészetnek, a két város iskolái közötti együttműködésnek, valamint egyéb, a célokkal összhangban lévő kapcsolatok kialakításának elősegítése. Civil szervezetekkel együttműködés. A két tertvérváros polgárai között személyes baráti kapcsolat kialakításának elősegítése. A két város testvérkapcsolatának előmozdítása, és a korábban létrehozott testvérvárosi kapcsolat felelevenítése. Két város polgárai és intézményei, gazdasági társaságok közötti kulturális, hitéleti, szociális és gazdasági kapcsolatainak előmozdítása, támogatása. Évente közös program megrendezése, mely családos táborozásból és konferencia jellegű találkozások megszervezéséből áll. Az egyesület kezdeményezi és támogatja, hogy a hasonló érdeklődésű tagok is csoportokat hozzanak létre. Ezek az önállóan működő kis csoportok képezik az egyesület munkálkodásának szervezeti alapját. Az egyesület közreműködik a két város polgárai között évi -legalább- 1-1 cserelátogatás megszervezésében. ... >>

Belső-Ballószög Biztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 140.
képviselő: Mészáros János elnök
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szellemében részt venni székhelyén, illetve minden szükséges esetben és helyen a lakosság, a települések, szervezetek és intézmények közbiztonságának védelmében, fejlesztésében, a bűncselekmények és balesetek megelőzésben, a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a jogtalanságok megakadályozásában, valamint a szociális, egészségügyi, és emberjogi szempontból hátrányos helyzetű emberek támogatásában. ... >>

Benei Vízvilág Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Honvéd utca 2.
képviselő: Gajdácsiné Dömötör Sára kuratóriumi elnök
Gyermektáboroztatás., A gyermekek természet-közeli szemléletének fejlesztése., Környezetvédelem., Tanösvény létesítése., A természet védett értékeinek megőrzése, helyreállítása., A helyi víz-világ megismertetése., Helytörténeti emlékek gyűjtése., Hagyományőrzés- a tanyasi életmód bemutatása., Egészséges életmódra nevelés., Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása., Napközi-otthonos tevékenység, családi napközi üzemeltetése., Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése., Határainkon kívül élő magyar származású emberek számára a magyarság gyökereinek bemutatása, megismertetése, értékeink ápolása, kultúránk népszerűsítése, a gyökereinkhez való kötődés megerősítése programjainkon keresztül. ... >>

Bizalom Munkástanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 27.
képviselő: Gulyás Zoltán ... >>

BKkM Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u.6-8.
képviselő: Ponyeczki István ... >>

BRG. Rt. Munkástanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szolnoki út 16.
képviselő: Csaja László ... >>

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 10.
képviselő: Csizmadia László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, hogy hatásos eszköz legyen az ország gazdaságának formálásában, úgy, hogy pártpolitikától függetlenül közvetíti az állampolgárok álláspontját a helyi gazdaságpolitikai és kormányzati tevékenység előmozdítása érdekében, a közjóért. Kiemelt célja a gazdaságot és társadalmat érintő kérdések, intézkedések és elképzelések elemzése és a gazdaság állapotának folyamatos értékelése. ... >>

CORTEX Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Erkel F.u.1/a.
képviselő: Szilágyi László ... >>

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a.
képviselő: Kálmán Lilla kuratóriumi elnök
Kulturális célú oktatás, nevelés: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Csillagászattal kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése., Egyéb kulturális tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok, művészeti tevékenység szervezése, segítése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék-és közösségfejlesztő programok szervezése. Egészségügyi tevékenység: Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségügyi prevenció, ill. rehabilitációs tevékenység. Természettudományos kutatás és humán alkalmazása: Interdiszciplináris tudományos kutatás (csillagászat, geofizika, meteorológia, niokémia, élettudományok), különös tekintettel a naptevékenység orvosbiológiai hatásaira és orvosmeteorológiai alkalmazásaira. Egészsgügyi prevenció., Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális kapcsolatközpont (EK, Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése., Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) előkészítése, szervezése., Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet., Környezetvédelem, természetvédelem: Természeti kör-nyezet védelme. Állatvédelem. Felvilágosító tevékenység., Településfejlesztési tevékeny-ség: Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Czollner Tér és Környéke Épített és Természeti Környezetéért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Czollner tér 1.
képviselő: Szabari Bálint titkár, Szeberényi Gyula Tamás kuratóriumi elnök
Elősegíteni a czolner tér értékeinek megőrzését és fejlesztését . Támogatást nyújt azoknak akik a fenti cél érdekében erőfeszítéseket tesznek. ... >>

Dél-Alföldi Fiatalok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Bárth Balázs ... >>

Diagnozis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Erdélyi Zsuzsanna elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Betegfelvételi Osztályán folyó gyógyító munka elősegítése érdekében anyagi támogatás nyújtása az alábbi célokra: a korszerű és hatékony betegellátáshoz szükséges műszerek biztosítása, a technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése, az osztályon dolgozó orvosok és nővérek számára továbbképzés támogatása. ... >>

Duna Borrégió Szőlészek és Borászok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Szőke Sándor elnök
Az alföldi történelmi borvidék érdekeinek védelme, érvényre juttatása, a minőségi szőlő és borkultúra hagynományainak ápolása, az eredet és minőség védelme. A tagok érdekeinek képviselete. A szőlő és bor hírnevének öregbítése, a tudományos eredmények propagálása és hasznosítása, az alapszabály 7. pontja szerint. ... >>

Egészségbiztosítási Orvosok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai tér 7.
képviselő: Dr. Mózes Imre képviselő ... >>

Egészségügyért Országos Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Matkói út 46.
képviselő: Borbényi Józsefné elnök
Az állampolgárok egészségügyének képviselete: kapcsolattartás a finanszírozó és ellátott lakosság, valamint az egészségügyi ellátó rendszer ? az egészségügyi szolgáltatók és a mindenkori egészségügyi feladatok ellátásáért felelős minisztérium . ... >>

Első Kecskeméti Lions Club Alapítvány

(szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
képviselő: Dr. Andrássy Ákos elnök
Közelebb hozza egymáshoz a Nemzetközi Lions Club mozgalom tagjait, elősegítse közös humanitárius karitatív tevékenységüket annak érdekében, hogy érvényesíthessék a Nemzetközi Lions Club mozgalom jelszavát. ... >>

Első Kecskeméti Lions Klub

(egyéb)

6000 Kecskemét, Bercsényi u. 5. I/2.
képviselő: Dr. Fábián Géza elnök
A társadalmi közhasznosságú tevékenység elősegítése, a társadalom jóléte érdekében, non profit jelleggel. A maga szerény eszközeivel hozzájárulni a világ népei közötti kölcsönös egyetértés szellemének erősítéséhez. A klub tagjai között az emberi kapcsolatok erősítése az egyenrangúság az egyenlő elbírálás, egymás tisztelete, megbecsülése, a demokrácia és az emberi alapvető szabadságjogok alapelveinek betartásával. A klubtagok klubon kívüli kapcsolatainak kapcsolatrendszerének bővítése, más emberek egyenrangú megismerése, segítése, más kultúrák megismerése, hazánk kultúrájának minél szélesebb körben való képviselete. Lions Etikai Kódex erkölcsi alapelveinek betartása és minél szélesebb körben való elfogadtatása az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal