Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 179
1. oldal

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A GAMF Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Horváth Kázmér kuratóriumi elnök
A GAMF Ságvári Endre Kollégiumában és részlegeiben lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek, ellátásának mennyiségi és minőségi javítása, - a kollégisták tudományos és tanulmányi munkájához szükséges anyagi háttér biztosítása, - a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előremozdítása, - a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének előteremtése, a kollégiumi közélet színvonalának fejlesztése, - a környezet védelme és fejlesztése. ... >>

A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Halasi u. 32.
képviselő: Tóth Béláné
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése. - Új módszertani eljárások bevezetésének támogatása. - Idegen nyelv oktatásának támogatása. - Tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán belüli és kívüli tevékenységéhez, a szabadidős programok bővítéséhez. - Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és tanárok jutalmazása. - Pályázatok meghirdetése tanulók és pedagógusok részére. - Iskolai könyvtár bővítése. - Tornaterem építése. - Táborozások, kirándulások szervezése. - Iskolai könyvekhez, felszerelésekhez támogatás biztosítása. - Szociális segélyek biztosítása az arra rászorulóknak. ... >>

A Kastély Kincse Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Teleki L. u. 1.
képviselő: Zentainé Rizinger Helga
Az Óvoda felszereléseinek bővítése, a külső környezetének rendezése, Óvónői önképzés támogatása. ... >>

A Katolikus Diáksportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bihar utca 4
képviselő: Magó Gábor kuratóriumi elnök
A Magyarországon működő katolikus iskolákban szervezett diák versenysport támogatása. A diák versenysport sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és működtetésének segítése. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi sportversenyeken való részvétel segítése és támogatása az Alapító Okirat III. pontja szerint. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
képviselő: Dr. Horváthné Dr. Endrényi Mónika kuratóriumi elnök, Juhász Mária kuratóriumi titkár
Hangszerállomány fejlesztése, zenei táborok rendezése, kórusok utatztatása, tanárok továbbképzése. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.10.
képviselő: Modok Gáborné kuratóriumi elnök
Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Az Alapító ezen Alapítvánnyal segíti az iskola tanulóinak a tárgyi, és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

A Zrínyi Ilona Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 14.
képviselő: Szabó Antal kuratóriumi elnök
Az iskolai felszereltség,pedagógiai kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, iskolai programok támogatása. ... >>

ÁFEOSZ Szakközép Iskola Szakszervezeti Alapszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bibó I.u.1.
képviselő: Budayné Turi Andrea titkár
Az érdekvédelem jogi garanciáinak bővítése, eredményes érdekegyeztetés elősegítése a magas szintű nevelés- oktatási rendszer és biztonságos foglalkoztatási viszonyok megteremtése érdekében. A tagok mint munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos érdekeik előmozdítása és védelme. A tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai szociális érdekeinek a védelme. A Szakszervezet céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Szakszervezet eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
képviselő: Gaborják József elnök
Megyei Könyvtár építése. ... >>

Alapítvány a Czollner Téri Iskoláért és Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Czollner tér 1-3
képviselő: Fenyvesi László kuratóriumi elnök
Czollner téri iskolás gyermekek nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mikszáth körút 30.
képviselő: Adácsi Zoltánné kuratóriumi elnök
Az Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért célja a Mikszáth körúti Óvodában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az alapítvány ugyanezen célhoz igazodóan a gyermekek személyiségfejlesztése, szociális nevelése, képességfejlesztése érdekében összejövetelek, rendezvények, továbbképzések anyagi lehetőséget kívánja biztosítani az óvodában nevelt gyermekek igényeinek megfelelően, ezen rendezvények anyagi eszközeinek, előadói, részvételi díját kívánja megteremteni. ... >>

Alapítvány a Nyitra utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyitra utca 4.
képviselő: Győri Marianna kuratóriumi elnök
Az Alapítvány a Nyitra utcai Óvodáért célja a Nyitra utcai Óvodában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az alapítvány ugyanezen célhoz igazodóan a gyermekek személyiségfejlesztése, szociális nevelése, képességfejlesztése érdekében összejövetelek, rendezvények, továbbképzések anyagi lehetőségét kívánja biztosítani az óvodában nevelt gyermekek igényeinek megfelelően, ezen rendezvények anyagi eszközeinek, előadói, részvételi díját kívánja megteremteni. ... >>

Alapítvány a Zenei Nevelésért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kárpát utca 6.
képviselő: Lukács János kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani szimfonikus zenei koncertek, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés zeneművészek, illetve zeneművészeti képzésben hallgatóként részt vevők koncertjeinek szervezésében és rendezésében különös tekintettel olyan koncertek és rendezvények támogatására, amely rendezvények, koncertek egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását, másrészt kulturális lehetőségekben korlátozott kistelepülések lakói számára teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását. Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a zeneművészet oktatásának fejlesztése céljából. Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. A zeneművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás. A Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi szemilyiség nélküli közösségek támogatása. Ösztöndíjak folyósítása zeneművészeti képzésben résztvevők részére. Zeneművészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.) Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. Zeneművészeti célú hanghordozók (CD, DVD), kiadványok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány az Angolkisasszonyok Kecskeméti Leánygimnáziumáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Czollner tér 5.
képviselő: Koziczné Dénes Piroska kuratóriumi elnök
A női ifjúság nevelése, tanítás és nevelés az iskolában. - Tanítás és nevelés az iskolában és kollégiumban, fiatalok és falnőttek képzése, művészi, irodalmi és tudományos tevékenység. - Az iskolai felszereltség, a pedagógiai kultúra fejlesztése, az arra érdemes kiváló és rászoruló tanulók jutalmazása, segítése. - Anyagi lehetőséget biztosítani a tanintézmény működéséhez és minél eredményesebb munka végzéséhez. ... >>

Alexandria Búvár Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Szirom u. 29.
képviselő: Ifj. Szécsény ferenc elnök
A szabadbúvárkodás iránt érdeklődők tevékenységének összefogása. Ennek keretében az egyesület ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltétek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág körében túrákat, összejövetelek, rendezvényeket, különböző helyi, regionális és esetleg országos körben találkozókat szervez, kapcsolatot tart más, hasonló tevékenységű szervezetekkel. Az egyesület célja továbbá a sportággal kapcsolatban az iskolai isemeretterjesztés, környezetvédelem, tanácsadás. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföldi Faiskolások Egyesülete

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Tóth Ferencné elnök ... >>

Amit Ifjú Korunkban Vetettünk, Azt Aratjuk Később Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Körmöczi Bulcsú kuratóriumi elnök
Olyan ingatlan megszerzése, ahol az iskola diákjai, tanárai és volt diákjai szakmai tudásukat gyarapíthatják. Iskolai és más kulturális programok támogatása. ... >>

Angolkert Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Domb lakópark 32.
képviselő: Andrew Cartwright kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek testi és szellemi nevelésével, életvitelével, idegen nyelv tanuláshoz szükséges támogatások biztosítása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek nevelésében kíván segítséget nyújtani. Így gyermekek támogatása az óvodai ellátás biztosításához. Hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek és rászoruló gyermekek óvodai nevelésének biztosításához támogatás nyújtása. Óvodás korú gyermekek idegen nyelvű oktatásának támogatása. Beteg gyerekek nevelése, oktatása, ezen tevékenységek támogatása, orvosi kezelés igénybevételével kapcsolatos költségek biztosítása. Európai Unión belüli országok óvónőinek, óvodai dolgozóinak, pedagógusainak továbbképzések szervezése, a továbbképzés finanszírozása. Családok hétvégi programjainak támogatása. Óvoda alapításának építésének, karbantartásának, bővítésének támogatása. Óvodák működési költségeinek támogatása. ... >>

APPENDIX Alapítvány a Bólyai János Gimnáziumért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi J. u. 49.
képviselő: Dr. Főzőné Tímár Éva kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás lehetőségeinek támogatása, széles körű felkarolása. Anyagi hozzájárulást biztosít a tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez. Anyagilag támogatja az iskola tanulói közül szociálisan rászorultakat, pl. taneszköz ellátásban, tanulmányi kirándulások díjának részbeni vagy egészbeni fedezésében, ösztöndíj folyósításával. Segíti a diákok és felkészítő pedagógusaik szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz, ösztöndíj hozzájárulással. A pedagógusok által készített iskolai füzetek, segédletek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Anyagilag támogatja azokat az iskolai előadásokat, rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek és a személyiség kiteljesítését elősegítik. Anyagilag támogatja a pedagógusok által szervezett idegennyelv-oktatást. Anyagilag támogatja a csoportbontásban folyó idegen nyelv, matematika oktatást. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlesztését a videotechnika teljessé tételét az intézményben. Támogatja taneszköz-állományának fejlesztését. Anyagilag támogatja az iskola, video-archívumának fejlesztését, amelynek célja a hagyományápolás, az iskolai rendezvények, oktatási programok megörökítése. Anyagilag támogatja a diákok színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységét (énekkari, sport kapcsolatok), segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, támogatja az iskolai sport ?és egészségnevelő programokat. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, az ebben részt vevő diákok, pedagógusok kiküldetésének anyagi támogatásával. ... >>

Aranyeső Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.
képviselő: Dankáné Sándor Andrea kuratóriumi elnök
A Kecskemét Máriavárosi Napköziotthonos Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Árpádvárosi Bóbiták Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 1.
képviselő: Fekete Istvánné kuratóriumi elnök, Kőfalvi Györgyné kuratóriumi titkár
Az Árpádvárosi Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszűsítésének és a játékállomány bővítésének elősegítése. - A pedagógiai pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvoktatás és környezeti nevelés feltételeinek javítása. - Innovációs programok finanszírozása. ... >>

Autista Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Dobó körút 10. fszt./44.
képviselő: Virág Katalin elnök
A korai fejlesztés elérhetővé tétele lehetőleg helyben minden autisztikus kisgyermek számára; a sérültség jellegének, illetve a meglévő képességeknek megfelelő iskolai oktatás, nevelés, foglalkoztatás biztosítása minden autisztikus gyermeknek, speciálisan erre kiképzett pedagógusok által, a család számára leginkább megfelelő intézményben; a tankötelezettségi koron túli autisztikus gyerekek (felnőttek) napközis elfoglaltságának, foglalkoztatásának, munkára való betanításának, illetve munkavégzési feltételeinek megteremtése, autista védőmunkahelyek létrehozása; az autisztikus gyermekeket nevelő családok és más rászorulók tájékoztatása minden lehetséges módon az Egyesületbe történő belépés lehetőségeiről, ezzel tagok toborozása az Egyesületbe; szülői információs szolgálat létreho-zása; az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, a későb-biek folyamán esetleges folyóirat kiadása; az autisztikus gyermeket nevelő családok hatal-mas terheinek enyhítéséhez segítségnyújtás, olyan területeken, mint: családgondozás, ta-nácsadás, fejlesztési problémák, eredmények megbeszélése; nyári táborok szervezése, tá-mogatása; az autisták emberi és állampolgári jogainak védelme. ... >>

Autisták Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 30.
képviselő: Hatvaniné Tumbász Judit kuratóriumi elnök
A Nyíri Úti Általános Iskola keretein belül működő Speciális Autista csoport tárgyi feltételeinek biztosítása, a csoportban folyó munkához anyagi háttér teremtése. Rászoruló szülők segítése, az autista csoport dolgozóinak továbbképzéséhez támogatás A Nyíri Úti Általános Iskola keretein belül működő Speciális Autista csoport tárgyi feltételeinek biztosítása, a csoportban folyó munkához anyagi háttér teremtése. Rászoruló szülők segítése, az autista csoport dolgozóinak továbbképzéséhez támogatás biztosítása. ... >>

Az Örök Életű Kecskeméti Színházművészetért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 4.
képviselő: Kurdics Mária kuratóriumi titkár, Tancsáné Uzsorás Katalin kuratóriumi elnök
Kecskemét városához születésük, tevékenységük, művészi pályájuk indulása, vagy kifejlődése alapján kötődő színművészek és színházi szakemberek művészi, kultúrális és emberi értékeinek megismertetése, emlékük ápolása és megőrzése az utókor számára. ... >>

Bács-Kiskun Megye Neurológiai Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 4.
képviselő: Dr. Kondákor István kuratóriumi elnök, Karancsi Imréné kuratóriumi tag
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának Neurológiai Osztályán folyó gyógyító és preventív szűrő munkát. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Fül- Orr- Gégészetéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
képviselő: Dr. Kun Zsolt kuratriumi tag, ifj. Dr. Kálvin István kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kisku Megyei Önkormányzat Kórházának Fül- orr- gége Osztályán és Audiológiai Szakrendelésén folyó gyógyító munkát ennek keretében: újszülöttkori, csecsemő és gyermek hallás szűréseket végez, - fül-orr-gégészeti onkológiai szűrővizsgálatot végez - beszéd rehabilitációs tevékenység a teljes gége eltávolított betegek részére. Támogatja a kórház: - műszer és eszközbeszerzéseit, - számítástechnikai fejlesztését- a dolgozók képzését, tobábbképzését. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Svébis Mihály kuratóriumi elnök
Az Alapítvány tevékenységével a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában folyó gyógyító munka elősegítése érdekében támogatja különösen: - műszer és eszköz beszerzéseit., - számítástechnikai felszerelését., - kórházi dolgozók képzését, továbbképzését., - lakossági preventív szűrővizsgálatok végzése és támogatása., - szociálisan rászorult kórházi dolgozó támogatása,- a lakosság egészségügyi támogatása. ... >>

Béke Téri Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
képviselő: Molnár Szilárd kuratóriumi elnök
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése, új módszertani eljárások bevezetésének, valamint az idegen nyelv oktatásának támogatása, tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán kívüli tevékenységének és szabadidős programjának bővítéséhez, kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, pályázatok meghírdetése tanulók és pedagógusok részére. ... >>

Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
képviselő: Papp Zsolt elnök
A hitben épülni, a reményben kitartani, a szeretetben növekedni. A hazai és határon túli magyar nemzeti értékeink, kapcsolataink ápolása. A polgári-keresztény értékrend képviselete, védelme. A családi életre nevelés programjának, a cserkészetnek, a két város iskolái közötti együttműködésnek, valamint egyéb, a célokkal összhangban lévő kapcsolatok kialakításának elősegítése. Civil szervezetekkel együttműködés. A két tertvérváros polgárai között személyes baráti kapcsolat kialakításának elősegítése. A két város testvérkapcsolatának előmozdítása, és a korábban létrehozott testvérvárosi kapcsolat felelevenítése. Két város polgárai és intézményei, gazdasági társaságok közötti kulturális, hitéleti, szociális és gazdasági kapcsolatainak előmozdítása, támogatása. Évente közös program megrendezése, mely családos táborozásból és konferencia jellegű találkozások megszervezéséből áll. Az egyesület kezdeményezi és támogatja, hogy a hasonló érdeklődésű tagok is csoportokat hozzanak létre. Ezek az önállóan működő kis csoportok képezik az egyesület munkálkodásának szervezeti alapját. Az egyesület közreműködik a két város polgárai között évi -legalább- 1-1 cserelátogatás megszervezésében. ... >>

Belgyógyászati Betegellátásért a Repülőkórházban

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Dr. Németh Lajos elnök
Az MH Kecskeméti Repülőkórház honvédségi jogosultjai, valamint a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött területi ellátási szerződés keretében hozzátartozó Kecskemét, Kunszentmiklós, Ballószög Önkormányzatának közfeladatát képező egészségügyi ellátás színvonalasabb ellátásának segítése ... >>

Beszédvár Fejlesztő Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Illyés Gyula utca 4. IV/13.
képviselő: Dr. Varnyú Andrásné elnök
A társadalom bármely rétegének és korosztályának nyújtandó oktatás, nevelés, képzés felzárkóztatás, képességfejlesztés céljából közérdekű alapítványt hoznak létre. A hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtését, elősegítését. Segítséget kívánnak nyújtani a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében, valamint a fogyatékos képességűek speciális képzésében. A magyar nyelv ápolása, oktatása, a határainkon túli magyar anyanyelvűek anyanyelvi oktatásának támogatását, ezzel is elősegítve a magyarságtudat és a nemzeti összetartozás-tudat fenntartását, ápolását. Segíteni kívánják az oktatásban részt vevő pedagógusok szakmai és általános pedagógiai továbbképzését, utóképzését, az újabb oktatási módszerek megismerhetőségének, alkalmazhatóságának lehetősége megteremtését. oktatás, nevelés, képzés, továbbképzés, korai gondozás, fejlesztő felkészítés, óvodai nevelés, iskola-előkészítés, általános és középfokú iskolai nevelés, oktatás, felnőtt- és egyébb oktatás (OKJ szerinti szakképzés) felzárkóztatás, képességfejlesztés, tanácsadás, prevenció, az oktatás módszertanának tudományos kutatása, fejlesztés, új módszerek kidolgozása, ismertetése, egészség-megőrzési, egészséges életmódra nevelési tanácsadás, szociális tevékenység - a rászorulók segítése a fenti tevékenység során, mozgás-, beszéd-, tanulási zavarok megelőzését segítő tanácsadás, a kialakult zavarok korrekciójára, megszüntetésére irányuló fejlesztő tevékenység, egyéni és csoportos terápiás fejlesztés (Ayres, HRG, TSMT, Meixner, Delacato, stb. szakértői,- tevékenység,-tanácsadás, logopédiai diagnosztika, látás-, mozgás-, értelmi fogyatékosok nevelése, oktatása. ... >>

Bocsok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bocskai u. 19.
képviselő: Horváth Éva, Jánosi István elnök, Ráczné Oláh Edit
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a körszerű tárgyi feltételek javításával, az óvoda udvarának, környezetének rendezése és folyamatos karbantartása, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása, a nyelvoktatás, az úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, ill. elősegítése, tanulmányi kirándulások szervezése és anyagi támogatása, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

CARMEL INTERNATIONAL HUNGARY Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Thúróczy István elnök, Varga László titkár
Nonprofit alapon Kelet-Európában lévő karitatív szervezetek keresztül segélyszállítmányok megszervezése és szállítása. - Logosztikai eszközök rendelkezésre bocsájtása. - Egyházi iskolák és szervezetek renszeres segítése, támogatása. - Karitatív szervezetek keresztül a rászuló családok és tanulók személyes anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

Corvin Az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Lóczi László kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás támogatása, széles körű felkarolása.Ehhez anyagi hozzájárulást biztosít, pl. tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez, az iskola taneszköz állományának fejlesztéséhez. Segíti a diákok és pedagógusok szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz ösztöndíj hozzájárulással. Az általuk készített iskolai segédletek, füzetek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Támogatja azokat az iskolai előadásokat,- sorozatokat,- rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek, a személyiség kiteljesítését segítik. Az idegen nyelv oktatását, nyelvtanfolyamok szervezését, tartását diákok és pedagógusok körében ugyancsak segíti. A csoportbontások idegen nyelv, informatika szükség szerinti támogatása ugyancsak kiemelt feladata az Alapítványnak. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlsztését, a videotechnika teljessé tételét és ezek folyamatos működtetését az egész intézményben. Az iskola videoarchivumának hagyományápolás céljából, pl. rendezvények, oktatási programok megörökítése - fejlesztése, anyagi segítése. Az iskola diákjainak színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységének énekkari, sport, külföldi kapcsolatok támogatása. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, s az ebben résztvevő diákok, pedagógusok kiküldetését anyagilag is segíti. Az alapítvány támogatja a Diákönkormányzat munkáját, tevékenységét. ... >>

Családért, Gyermekért Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 8.
képviselő: Grosán Pálné kuratóriumi elnök, Vámos Károlyné kuratóriumi elnökhelyettes
Elsődlegesen az elvált, vagy külön élő, az egyik szülőt nélkülöző családokban élő, legjobb tanulók anyagi támogatása. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Dél-Alföld Daganatos Betegeinek Jobb Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 3.
képviselő: Dr. Csőszi Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a támogatásával és eszközbeszerzéseivel javítsa a daganatos betegek minél korábbi diagnózisának esélyét, lehetőséget teremtsen a szűrővizsgálatokra elsősorban Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén. Eszközbeszerzései útján javítsa a már ismert daganatos betegek gyógyulási esélyeit, a Gyógyítás körülményeit komfortosabbá tegye a betegek ellátó helyét, különösen a Szolnok Megyei Hetényi Kórház Onkológiai Központját, ahol közvetlenül a betegellátásban, valamint közvetve a szakterületen dolgozók munkakörülményeinek javításával kíván a felmerülő gyakorlati problémák megoldásában segíteni. Az Alapítvány segíteni hívatott továbbá az egészségügyi szakdolgozók, a daganatos betegek ellátásában résztvevő-* orvosok továbbképzését oly módon, hogy támogatásával, rendezvényeken, kongresszusokon vehessenek részt a gyógyításban résztvevő szakemberek. Az Alapítvány rendezvények és kongresszusok szervezésével, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével is támogatja a minél hatékonyabb szakmai munkát. ... >>

Diagnozis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Erdélyi Zsuzsanna elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Betegfelvételi Osztályán folyó gyógyító munka elősegítése érdekében anyagi támogatás nyújtása az alábbi célokra: a korszerű és hatékony betegellátáshoz szükséges műszerek biztosítása, a technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése, az osztályon dolgozó orvosok és nővérek számára továbbképzés támogatása. ... >>

Dóry József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Tóth Imréné elnök
A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatán tanuló diákok tanulmányi eredmény, általános magaviselet és anyagi rászorultság figyelembevételével történő jutalmazás évente egyszer. ... >>

Dr. Szalva Péter és Dr. Szalva Péterné Juhász Erzsébet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Karon az oktatók, hallgatók oktatási és tudományos munkájának, valamint a kertészet fejlesztését szervezését tevékenységgel elősegítök támogatása. ... >>

Egészséges Lélegzetért Parlagfű Ellenes Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 2. IV/12.
képviselő: Urbán Sándor elnök
Támogatni a parlagfű (Ambrosia Artemisifolia) írtását, megszüntetését az általa fertőzött területekről Bács-Kiskun Megye és Kecskemét területén. Az ambrosia artemisifolia által okozott allargiás betegség visszaszorítása, ezáltal az egészségi életminőség javítása,felvilágosítani az általános és középiskolás tanulókat, megismertetni a parlagfű által okozott egészségügyi veszélyekre, egészséges tudat formálása az iskolák bevonásával, tájékoztatni a külterületi telek és földtulajdonosokat a várható virágzási időszakra, az írtás fontosságára, felderíteni az elhanyagolt, fertőzött területeket, tulajdonosaik megkeresése és felhívása az írtásra, kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal a közterületek parlagfű mentesítése érdekében, társadalmi munkaakciók szervezése, segítségnyújtás az Alapító Okirat 5-7.pontjai szerint. ... >>

Egyetértés Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15-17.
képviselő: Engelné de Jonge Bernadett, Kocsisné Almási Ágnes, Kőváriné Kiss Katalin elnök
Előmozdítani az Egyetértés utcai Óvodában folyó nevelési munka hatékonyságát, gyermekek nevelését, óvodai nevelés színvonalát, dolgozók szakmai fejlődését az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal