Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szélmalom utca 38.
képviselő: Kokas Lajos kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapvető célja a föld széndioxid koncentrációjának csökkentése, a fiatalok környezettudatos nevelése, a környezethez való viszonyuk átformálása, javítása, ezért az alábbiakat tűzi ki konkrét tevékenységének céljául: A növények és fák telepítését, és a róluk való gondoskodásra történő nevelést. Célunk egy tudatosabb környezetvédelmi magatartás kialakítása, oktatása, az állatok és növények védelme, környezetbarát közlekedési eszközök terjesztése. Célunk továbbá a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék-újrafelhasználás technikáinak a lehető legszélesebb körben történő alkalmazása, ezen módszerek elterjedésének elősegítése. Célunk anyanyelvünk alkotó módon való használata, tisztaságának, sokszínűségének megőrzése, vitakultúránk fejlesztése. Környezetbarát fogyasztási módszerek elterjesztése, a fogyasztók tudatosságának és érdekérvényesítő erejének erősítése. A munka és a munkálkodás teremtő, alkotó oldalának hangsúlyozása, erősítése, a közösségeket és családokat szétbomlasztó ?munkamánia? okainak és következményeinek felszámolása, enyhítése. Célunk az egészséges táplálkozás megvalósítása és terjesztése (alkalmanként vendéglátás biztosítása), valamint ezt elősegítendő a biogazdálkodás művelése és terjesztése. Az alapítvány fenti célok megvalósítása körében támogatja a rászoruló idős embereket, valamint a tehetséges fiatalokat, továbbá esetenként kutatásokat szervez céljainak minél pontosabb és szakszerűbb megvalósításának érdekében. ... >>

Árvalányhaj Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6044 Hetényegyháza, Erdőföld u. 7.
képviselő: Dr. Madách Olivér, Kiss László Iván elnök
Az ifjúság környezetvédelmi ismereteinek kiszélesítése, nevelése és ezen keresztül az általános műveltség kiszélesítése. Magyarország védett növényeinek és állatvilágának megőrzése, megóvása. Kecskemét város és Hetényegyháza térségében lévő növény és állatvilág pontos feltérképezése, fajainak számba vétele. Ifjúság részvételének anyagi támogatása környezetvédelmi rendezvényeken nyári táborok alkalmával. ... >>

Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mezei utca 1-3. fszt./42.
képviselő: Dr. Szigethy Béla kuratóriumi tag, Dr. Zsubori Zoltán kuratóriumi elnök
Az Alapítvány céljainak tekinti a Bács-Kiskun megyei vadgazdálkodás már elért eredményeinek megőrzését, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatás támogatását, eredményeinek közzétételében történő közreműködést természetvédelem, állatvédelem, tudományos tevékenység, kutatás. A magyar természeti örökség részét alkotó és a Bács-Kiskun megyében élő vadállomány fennmaradásának biztosítása, megőrzése, minőségének megtartása érdekében szakmai programok, kiállítások, rendezvények szervezése, beleértve a tudományos kutatást és az oktatást is tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás. Bács-Kiskun megyében a vadászatra jogosult szervezetek által ellátott szakszerű vadgazdálkodási tevékenység a lehetőségek keretei között pályázat útján történő anyagi támogatása, beleértve ebbe a vadgazdálkodási kutatás legújabb eredményeinek a vadászatra jogosult szervezetek részére történő eljutását állatvédelem. Természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása, a vadászati kultúra fejlesztése természetvédelem, állatvédelem, ismeretterjesztés. Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése és támogatása abból a célból, hogy a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó tagjai is ismereteket szerezhessenek a vad védelmével, a vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos eredményekről, természetvédelem aktuális problémáiról a védett természeti értékek közöttük vadon élő állatok megóvásával kapcsolatos feladatokról természetvédelem, ismereterjesztés, vadvédelem, állatvédelem. A megyében dolgozó hivatásos vadászok és családjuk támogatása abban az esetben, ha hivatásuk teljesítése közben önhibájukon kívül bekövetkezett baleset miatt eljárás alá vonják, és emiatt nehéz anyagi körülmények közé kerülne, különösen, ha a hivatásos vadász ellen indított eljárást megszüntetik, vagy őt jogerős ítélettel felmentik. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Dr.Csatári Bálint elnök, Hegedűsné Annus Jolán titkár
A környezetminőség romlásának mérséklését, az egyes környezeti elemek védelmét, a környezetszennyezés csökkentését célzó tevékenység támogatása, a környezetvédelem fogalmának, jelentőségének, korszerű szemléletének széles körű ismertetése, népszerűsítése, a környezeti nevelés, oktatás, képzés és szakmai továbbképzés rendszerének kiépítése, módszereinek fejlesztése, a környezetvédelem és a hatékony, piacképes termelés összehangolása, a környezetgazdálkodás elveinek alkalmazása. ... >>

Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Alapítvány/South Great-Plain Regional Foundation for the Environmental Protection and Developmen

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u.66.fszt.1.
képviselő: Kónya József elnök
A vállalatok és más szervezetek környezeti felelősségének erősítése, környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati ismereteinek népszerűsítése, átfogó modelljének továbbfejlesztése, módszereinek, technikájának bevezetése vállalatoknál, külföldi tapasztalatok hasznosítása, nemzetközi kapcsolatok segítésével, oktatások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése az Európai Unió előírásaival összhangban, költségcsökkentési lehetőségek keresése és kihasználása, környezetkímélő termékek és szolgáltatások piaci elterjedésének támogatása, ökoszociális piacgazdaság kifejlődésének elősegítése, környezeti elemek és természeti értékek megóvásához hozzájárulás, az ifjúság környezettudatos nevelése, kapcsolattartás nemzetközi és más szervezetekkel az Alapító Okirat 3-4.pontjai szerint. ... >>

Élő Bolygó Alapítvány

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 3.
képviselő: Gál István ... >>

Futár Utcai Park Alapítvány

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Futár u. 7.

Park kialakítása, fenntartása, gondozása a Futár utcai Óvodában. ... >>

Hetényegyházi Városrész Szépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

6044 Hetényegyháza, Belsőnyír 295.
képviselő: Baghet Iskander és, Kovács László elnök önállóan, Vajda Rudolf együttesen
Elsősorban Hetényegyháza, mint Kecskemét városrészének szépítését, környezetének védelmét tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy akciókat és programokat szervez a városrész szépítése, zöldfelületének növelése, környezetének védelme és lakóinak együttműködése, kapcsolatainak erősítése érdekében. Tevékenységét Kecskemét területén, de a városrészen túl is végzi az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

"Humán - Öko" Dél-Alföldi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Bokréta utca 5/2.
képviselő: Kovács Ágnes elnök, Tara Lajos gazdasági vezető, Urbán Judit titkár
Elősegíti, integrálja a környezetvédelem, a természetvédelem, a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területeinek tevékenységét. az egyesület a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvását nélkülözhetetlennek tartja, sokoldalú tevékenységét elsősorban erre irányítja. Hatékonyan részt vesz, tagságot toboroz, és önkénteseket képez különösen a környezetvédelem, a természetvédelem, a hagyományőrzés területein. Feladatot vállal, és szervez olyan kulturális- sport- és szabadidős programokat, amelyek kor- egészségügyi- és szociális állapot figyelembe vételével egyénre, illetve csoportra szabottan minden ember számára elérhető részvételt biztosít. Az egyesület együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden olyan társadalmi szervezettel, amelyekkel kölcsönösségi alapon, közös céljai elérésében segítik. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít a programjain résztvevők, a szervezők, és segítőik részére. Szakmai konferenciákat, programokat, külföldi tanulmányokat szervez. Részt vállal a területtel kapcsolatos különböző kutatásokban. Öko-Ház és Öko-Kemping létrehozása. Fesztivál jellegű programok, Alkotótáborok, Rendezvények, kiállítások lebonyolítását végzi, illetve hozzájárul a megvalósításukhoz. Az egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, tájékoztatás, oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés. Koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének a menedzsélésére, megismertetésére, és a határterületek integrációjára. Az Egyesület a támogatóinak a segítséget Oklevél kiadásával köszöni meg. ... >>

Kalapos Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Csokor utca 30. I/3.
képviselő: Apró Tamás elnök, Szabó Ágnes alelnök
Az ifjúsági erkölcsi nevelésének, személyiségformálásának elősegítése. Közösségek egészséges életmódjának előmozdítása. Környezetnevelés és szemléletformálás. Környezettudatos életmódra való nevelés. Alternatív építési módok ismertetése, kutatása és támogatása. Konfliktuskezelés és ?rendezés. Szaktanácsadás nyújtása az Egyesület céljaival megegyező témákban. A hasonló célú szervezetekkel és magánszemélyekkel való kapcsolatteremtés belföldön és külföldön egyaránt, különös tekintettel a határon túli magyarok bevonására az egyesület céljainak megvalósítása. Rendezvények szervezése, szabadidős tevékenységek rendezése. ... >>

Kecskemét Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 5/a.
képviselő: Király József elnök, Varga József titkár
A természetes és jogi személyes önszerveződése által létrejött egyesület alapvető célja, hogy a demokratikus közélet működésének megfelelően határozottan véleményt formáljon Kecskemét város fejlesztési és városüzemeltetési helyzetéről és feladatairól, kifejezésre juttassa a városlakók és az itt működő szervezetek igényeit és véleményét a városi életminőség folyamatos javítása szempontjából. A maga sajátos eszközeivel részt vállaljon mind a problémák feltárásában, mind pedig azok megoldása erkölcsi és anyagi forrásai felkutatásaiban. Részt vállaljon a város haladó hagyományai feltárásában, kulturális gazdasági és építészeti emlékei megőrzésében, valamint új kulturális és városszépítő értékek létrehozásában. Részt vállaljon a környezetvédelemben, a turisztikai szolgáltatásban, a műemlékvédelemben és a kulturális örökségek megóvásában. szövegrész bejegyzését. ... >>

Kecskeméti Beruházók Környezetvédelmi Egyesülete

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
képviselő: Somogyi Endre elnök
Az egyesület célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Épített környezet alakításának védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv., a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., valamint az Európai Unió Környezetvédelmi Egyezményei és Ajánlásai szellemében hatékonyan vegyen részt az épített környezetet formáló beruházások környezetvédelmi szempontjainak, az ilyen beruházások környezetvédelmi szempontjainak, az ilyen beruházások környezetvédelmi szempontból releváns társadalmi, építésjogi, építési hatósági vetületeinek koordinálásában. ... >>

Kecskeméti Építészek Környezetvédő Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 28. IV/26.
képviselő: Babinszky Tünde elnök
Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet - ezen belül az épített környezet - egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartó fejlődés biztosítása.Az Egyesület célul tűzi ki a természeti örökség és környezeti értékek - ezen belül az épített környzet - védelmét, minőségének javítását az ember egészsége, életminősége szempontjából. Az Egyesület célja az emberi tevékenység és a természet közötti harmonia megteremtése a jelen generációk egészsége és a jövő generációk létfeltételeinek biztosítása érdekében. ... >>

Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6.
képviselő: Dr. Hamar Sándor elnök, Pálinkás Csaba titkár
Az Izsák-Kolon-tavi Madárvárta üzemeltetése, együttműködve a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal, a Kiskunság madárvilágának monitoringja, élőhely rekonstrukciók, madárvédelmi progaramokban való részvétel, szaktanácsadással segíteni az állami, önkormányzati szervek, intézmények, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédő munkáját, madár és természetvédelemmel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Liszt F.u.19.
képviselő: Vetéssy Katalin elnök
A természetvédelem jelentőségének propagálása, természetvédelmi ismeretek nyújtása, azok népszerűsítése, a természetvédelmi tevékenység összehangolása, a természetvédelméért tevékenykedők munkájának értékelése, elismerése, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi munkájának támogatása, természetismereti nevelési tevékenységek, programok támogatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, élőhelyrekonstrukciós és rehabilitációs tevékenység támogatása, természeti és kulturális értékek bemutatását, fenntartható turizmust célzó kiadványok, tevékenységek támogatása. ... >>

Környezetünk Állataiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szalag utca 11.
képviselő: Hosszúné Dr. Szeiler Katalin kuratóriumi elnök
Az élet minden területén az arra rászoruló állatok védelmének és mentésének biztosítása az adott helyzetnek megfelelően. - Közreműködik, illetve aktivistái segítségével segít a városi környezetünkben higéniai problémát, balesetveszélyt jelentő kóbor, elhagyott állatok összegyűjtésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában az állatok mentése érdekében. - Az ifjúságot az állatok szeretetére, a természet tiszteletére és megbecsülésére nevelje, melynek érdekében általános iskolákban, óvodákban felvilágosító, ismertető tevékenységet folytat, illetve szervez az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b.
képviselő: Tőzsér Judit kuratóriumi elnök
Az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása, a település belterületén a kóbor ebek befogadásával, őrzésével, értékesítésével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tünbeteit mutató betegségre gyanús ebek gyógyítása az Alapító Okirat II.pontja szerint. ... >>

Pro Perennis Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Zimay László utca 12.
képviselő: Bárkányi Ernő kuratóriumi elnök
Műemlékek és egyházi épületek építése, karbantartása, felújítása, működtetése. Műemlékek és egyházi épületek működési költségeinek támogatása. Kulturális, egészség-és környezetvédő rendezvények és tevékenységek lebonyoilítása, szervezése és támogatása. Rászorult fiatalok támogatása, oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységük segítése. ... >>

Tudomány, Innováció, Technológia, Kultúra az Emberért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 53.
képviselő: Kis-Elek János Norbert elnök
A tudomány és technológia legújabb felfedezéseinek megismertetése a társadalom széles körével (elsősorban a környezetvédelem és egészségvédelem területén) annak érdekében, hogy az emberek élhessenek a jelenkor lehetőségeivel, illetve fel tudjanak készülni a jövő változásaira, illetve a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, illetve az életminőség környezeti feltételeinek javítása., Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett köztisztaság fenntartását, a terület környezetvédelmi állapotának javítását, ezen területek kérdéseinek bemutatását, kutatását, valamint az ezekkel kapcsolatos rendezvények, konkrét környezetvédelmi akcióprogramok szervezését és lebonyolítását, amelyek a lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb ? regionális, országos, nemzetközi, globális ? szemléletű környezetvédelmi tevékenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát., A terület tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a lakosság és környezete harmonikus kapcsolata kialakításában való közreműködés, a lakosság környezetvédelmi tudatformálásának elősegítése, megfelelő környezeti tudatosság megteremtése, mely előfeltétele a regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal sikerességének., Az egyesület a helyi környezetvédelmi program, valamint az egész ország területére kiterjedő, átfogó stratégiai fejlesztési, megújulási program megalkotásában és végrehajtásában történő aktív részvételt kíván megvalósítani., Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a természetes, valamint az épített környezet védelmét, a terület megőrzésére érdemes, jellegzetes, értékes építészeti és természeti arculatának megóvását, fenntartását és továbbfejlesztését, illetve a környezetvédelem körébe tartozó feladatokat, különös tekintettel: a levegőtisztaság, a környezeti zajok és rezgések elleni, a talaj-és víz, a hulladék elhelyezés, valamint az állattartás körébe tartozó feladatokra., Az egyesület a jövőben szerepet vállal a hulladék keletkezésének megelőzésében, a hasznosítás elősegítésében, a hulladékkezelés környezetkímélő lebonyolításában, a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában, az engedélyezésben és az engedélyi feltételek betar(ta)tásában és közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., A lakosság városias életforma igényének biztosítása, oktatási és a közművelődési intézmények működésének környezettudatos fejlesztése, egészséges lakó- és munkakörülmények megteremtése, figyelemmel a területek közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., Az egyesület törekszik a terület környezeti, táji és épített értékeinek fejlesztésére és védelmére, kultúrájának, hagyományainak megőrzésére ... >>

VIATICUM Természet és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

6035 Kecskemét, Ballószög 369/a
képviselő: Gulyás Győző kuratóriumi tag, Igonda Zoltán kuratóriumi elnök, Szűcs Péter kuratóriumi tag
A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása. A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. A természetes az élhető környezet védelme céljából tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősorban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű mentesítése,, a természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A hulladékkal illetve más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése, a fellelt hulladékok és környezetre káros anyagok szelektív kezelése újrahasznosítás illetve energiatermelés céljából. Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása és kezelése, és azok támogatása. Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése, az úgy nevezett ?alternatív? ?megújuló és újrahasznosítható energiaforrásokat- (szélenergia, napenergia, geotermikus, energia, bioenergia, egyéb) megismertesse a társadalommal a környezet és az egészség megóvása érdekében és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazása. Együttműködés magyar és nemzetközi társadalmi és tudományos és állami szervezetekkel, oktatási intézményekkel és gazdasági társaságokkal az alapítvány céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány a vállalt céljait a Kárpát-medence, azaz Magyarország és a szomszédos országok területén kívánja megvalósítani. ... >>

Zöld Ifjúsági Egyesület

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Jókai u. 6.
képviselő: Hazafi László elnökhelyettes, Kálmán Kinga elnökhelyettes, Pásthy Lívia elnök ... >>
1. oldal