Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Bács-Kiskun Megye Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Endre Sándor elnök
Bűnmegelőzést, bűnűldözést szolgáló eszközök, módszerek fejlesztésének a környező megyékkel összehangolt segítése, a megye közbiztonságának javítása érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Bűnmegelőzési, Kábítószerelleni és Ifjuságvédelmi Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Szigeti László kuratóriumi elnök
Ösztönözni az állampolgárokat, azok csoportjait, valamint jogi személyeket és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat az ifjúság védelmére, a kábítószer-fogyasztás és a bűnözés megelőzésére, előmozdítsa és támogassa az ezekkel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokat, vállalkozásokat, kezdeményezéseket. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési, Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti (Közbiz- tonsági) Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
képviselő: Dr. Varga Péter alelnök, Gömöri Ferenc elnök
Összefogni az állampolgárokat,és a gazdasági társaságokat a közrend, a közlekedésbiztonság megőrzésében. ... >>

Belső-Ballószög Biztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 140.
képviselő: Mészáros János elnök
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szellemében részt venni székhelyén, illetve minden szükséges esetben és helyen a lakosság, a települések, szervezetek és intézmények közbiztonságának védelmében, fejlesztésében, a bűncselekmények és balesetek megelőzésben, a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a jogtalanságok megakadályozásában, valamint a szociális, egészségügyi, és emberjogi szempontból hátrányos helyzetű emberek támogatásában. ... >>

Felsőszéktóért Alapítvány

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 77/A.
képviselő: Miklovics János Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Kecskemét - Felsőszéktó ezen pontban feltüntetett térkép tervezési területként meghatározott városrészének településfejlesztését. Ennek megfelelően a tevékenysége kiterjed: Az infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, átalakítására, üzemeltetéséhez történő folyamatos hozzájárulásra. Szabadidős tevékenység végzésére alkalmas területek kialakítására, felszerelésére, üzemeltetéséhez történő folyamatos hozzájárulásra. Parkok, terek létrehozására, folyamatos karbantartására. A lakosság építési telek kialakításával, építési és használatba vételi engedélyeztetési eljárással kapcsolatos tájékoztatására, az ügyintézéssel kapcsolatos folyamatos segítségnyújtásra. Egészségesebb, élhetőbb lakókörnyezet kialakítására, folyamatos fenntartására. A közbiztonság javítása érdekében a területen működő polgárőrség folyamatos támogatására. ... >>

Hetény vezér Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6044 Hetényegyháza, Darányi I. u. 15.
képviselő: Dékány György, Módra Zoltán, Nagy Mihály elnök ... >>

Hírös Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 111.
képviselő: Dobos Menyhért
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. ... >>

Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Harangi Béla elnök, Hegedűs Sándor alelnök, Kiss Attila József titkár
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetben; Kecskeméten a Hunyadiváros közrendjének, közbiztonságának védelme, javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése, a vagyonvédelem javítása; a természeti és gazdasági értékek, közösségi- és magánvagyon védelme; a besurranásos betörések és lopások visszaszorítása; a lakosság felé a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan oktató tevékenység; a városrészben szervezett rendezvények biztosítása. ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

KATONATELEPI POLGÁRŐRSÉG EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Ág utca 36.
képviselő: Héjjas János elnök
Kecskemét-Katonatelep városrész és a városrészt körülvevő tanyavilág közrendjének, közbiztonságának javítása. Természeti és gazdasági értékek, közösségi- és magánvagyon védelme, Besurranásos betörések és lopások visszaszorítása. A termőföldekről és a tárolókból a terménylopások megakadályozása. ... >>

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Szabó József elnök
Segítségnyújtása azoknak a hivatalos és önszerveződő közösségeknek, szervezeteknek, amelyek a város közbiztonságának javítását tűzték ki célul. ... >>

Kecskemét Széchenyi Városi Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 5.
képviselő: Antal József
Széchenyivárosban közbiztonsági feladatok ellátásának támogatása. ... >>

Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Gizella tér 1/b.
képviselő: Mányi István elnök, Orbán Gyula elnökhelyettes, Pintér Kálmán alelnök, Polk Róbert titkár
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával. A lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a vagyonvédelem javítása., A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése., A lakosság felé a bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység hatékonyságának növelése, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, illetve egyéb szervezetekkel., Lakossági, önkormányzati vagy más rendezvények színvonalas lebonyolítása, a biztosítási feladatok szakszerű ellátása., Ifjúságvédelem, közreműködik a gyermekek és tanulók veszélyezettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Közút és villamos energia hálózat megfigyelése. ... >>

Kecskeméti -Fülöpházi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Énekes utca 33.
képviselő: Fejes István elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápo­lása és a nemzetőrség történelmi hagyományinak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a köz­rend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támoga­tása. ... >>

Kecskeméti Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 15.
képviselő: Novák Zoltán Árpád alelnök, Somodi Sándor elnök, Szima László titkár ... >>

Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Béke fasor 16.
képviselő: Szépe Ferenc elnökhelyettes, Szkenderovics Zoltán elnök
Az Egyesület a huszár és honvéd hagyományok őrzését és ápolását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy kulturális programokat szervez, nevel, oktat, ismeretterjesztő előadásokat,- bemutatókat tart, kulturális tevékenységet végez, a kulturális örökséget óvja, az 1848-49-es szabadságharc emlékhelyein, szobroknál koszorúz, bemutatja a huszárok és honvédek életmódját, úgymint öltözködését, fegyverzetét, fegyveresei viseletének és használatának módját. ... >>

Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Klauzál G. tér 9. IV./16.
képviselő: Bakos Tibor elnök
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőség történelmi hagyományainak őzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Ménteleki Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6008 Kecskemét-Méntelek, 105/a.
képviselő: Eln.ak.es.:Hábenczius Lászlóné titk, Eln.akad.e.Dankáné Kéri Ilona gazdv, Eln.akad.eset.: Antal József eln.h., Eln.akad.eset.:Pernyés József eln.h, Raffai Szilárd elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége: gyermek-és ifjúságvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közbiztonság védelme, környezetvédelem, műemlék-és természetvédelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. Feladatai: - a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra, - a vagyonvédelem javítása, - a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése, - a lakosság felé a bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység hatékonyságának növelése, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, ill. egyéb szervezetekkel, - lakossági, önkormányzati, vagy más rendezvények színvonalas lebonyolítása, a biztosítási feladatok szakszerű ellátása. ... >>

Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Kalász utca 61.
képviselő: Túrkevi-Nagy Sándorné elnök
Kecskemét Város Vacsiköz városrészében a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység önkéntes alapon való ellátása, ellenszolgáltatás nélkül való teljesítése, a bűnmegelőzés és vagyon védelem körében őrzési, figyelési feladatok ellátása. ... >>

Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 384.
képviselő: Balogh András titkár, Bérczi Gyula elnök, Hudra Zsolt elnökhelyettes, Sziklafi Ferenc elnökhelyettes
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra, vagyonvédelem javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés elősegítése, bűnmegelőzési jellegű oktatás, felvilágosító tanácsadó tevékenység, lakossági önkormányzati vagy más rendezvények lebonyolítása az Alapszabály II.pontja alapján. ... >>
1. oldal