Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
1. oldal

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szélmalom utca 38.
képviselő: Kokas Lajos kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapvető célja a föld széndioxid koncentrációjának csökkentése, a fiatalok környezettudatos nevelése, a környezethez való viszonyuk átformálása, javítása, ezért az alábbiakat tűzi ki konkrét tevékenységének céljául: A növények és fák telepítését, és a róluk való gondoskodásra történő nevelést. Célunk egy tudatosabb környezetvédelmi magatartás kialakítása, oktatása, az állatok és növények védelme, környezetbarát közlekedési eszközök terjesztése. Célunk továbbá a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék-újrafelhasználás technikáinak a lehető legszélesebb körben történő alkalmazása, ezen módszerek elterjedésének elősegítése. Célunk anyanyelvünk alkotó módon való használata, tisztaságának, sokszínűségének megőrzése, vitakultúránk fejlesztése. Környezetbarát fogyasztási módszerek elterjesztése, a fogyasztók tudatosságának és érdekérvényesítő erejének erősítése. A munka és a munkálkodás teremtő, alkotó oldalának hangsúlyozása, erősítése, a közösségeket és családokat szétbomlasztó ?munkamánia? okainak és következményeinek felszámolása, enyhítése. Célunk az egészséges táplálkozás megvalósítása és terjesztése (alkalmanként vendéglátás biztosítása), valamint ezt elősegítendő a biogazdálkodás művelése és terjesztése. Az alapítvány fenti célok megvalósítása körében támogatja a rászoruló idős embereket, valamint a tehetséges fiatalokat, továbbá esetenként kutatásokat szervez céljainak minél pontosabb és szakszerűbb megvalósításának érdekében. ... >>

A GAMF Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Horváth Kázmér kuratóriumi elnök
A GAMF Ságvári Endre Kollégiumában és részlegeiben lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek, ellátásának mennyiségi és minőségi javítása, - a kollégisták tudományos és tanulmányi munkájához szükséges anyagi háttér biztosítása, - a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előremozdítása, - a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének előteremtése, a kollégiumi közélet színvonalának fejlesztése, - a környezet védelme és fejlesztése. ... >>

A Gasztroenterologiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/a.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Dr. Csőszi Tibor, Sántha Béláné
A szakterületen dolgozó asszisztensek szakmai továbbfejlődésének előmozdítása, suakmai konferenciák rendezése, publikációk és tudományos munkák elkészítésének támogatása. ... >>

A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Halasi u. 32.
képviselő: Tóth Béláné
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése. - Új módszertani eljárások bevezetésének támogatása. - Idegen nyelv oktatásának támogatása. - Tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán belüli és kívüli tevékenységéhez, a szabadidős programok bővítéséhez. - Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és tanárok jutalmazása. - Pályázatok meghirdetése tanulók és pedagógusok részére. - Iskolai könyvtár bővítése. - Tornaterem építése. - Táborozások, kirándulások szervezése. - Iskolai könyvekhez, felszerelésekhez támogatás biztosítása. - Szociális segélyek biztosítása az arra rászorulóknak. ... >>

A Kastély Kincse Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Teleki L. u. 1.
képviselő: Zentainé Rizinger Helga
Az Óvoda felszereléseinek bővítése, a külső környezetének rendezése, Óvónői önképzés támogatása. ... >>

A Katolikus Diáksportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bihar utca 4
képviselő: Magó Gábor kuratóriumi elnök
A Magyarországon működő katolikus iskolákban szervezett diák versenysport támogatása. A diák versenysport sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és működtetésének segítése. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi sportversenyeken való részvétel segítése és támogatása az Alapító Okirat III. pontja szerint. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
képviselő: Dr. Horváthné Dr. Endrényi Mónika kuratóriumi elnök, Juhász Mária kuratóriumi titkár
Hangszerállomány fejlesztése, zenei táborok rendezése, kórusok utatztatása, tanárok továbbképzése. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

A Kecskeméti SOS Gyermekfalu Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek E.u.2/A.
képviselő: Hámori Zoltán elnök
A SOS Gyermekfaluban nevelkedő gyermekek személyiségfejlesztésének, társadalmi integrációjának elősegítése, - Az eltérő fejlettségű gyermekek szakirányú fejlesztésének támogatása, - Kreatív foglalkozások, értékalkotó tevékenységek feltételeinek és működtetésének kialakítása, előkészítése, - A gyermekek oktatásával, speciális képzésével kapcsolatos támogatások,, - Egészségügyi gyógykezeléshez, rehabilitációhoz való hozzájárulás, - Az önálló életkezdés támogatása, - Rendkívüli segélyezési rendszer működtetése. ... >>

A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Dobó krt.8.
képviselő: Dr.Nemesné Hódi Gizella kur.elnök
Baleseti járó és fekvőbeteg ellátás végzése folytán személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése, különös tekintettel a minimál invazív módszerek alkalmazásának bővítésére.Szakemberképzés, oktatás, személyi-tárgyi feltételeinek biztosítása, a rehabilitáció tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.10.
képviselő: Modok Gáborné kuratóriumi elnök
Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Az Alapító ezen Alapítvánnyal segíti az iskola tanulóinak a tárgyi, és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

A Zrínyi Ilona Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 14.
képviselő: Szabó Antal kuratóriumi elnök
Az iskolai felszereltség,pedagógiai kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, iskolai programok támogatása. ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

ÁFEOSZ Szakközép Iskola Szakszervezeti Alapszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bibó I.u.1.
képviselő: Budayné Turi Andrea titkár
Az érdekvédelem jogi garanciáinak bővítése, eredményes érdekegyeztetés elősegítése a magas szintű nevelés- oktatási rendszer és biztonságos foglalkoztatási viszonyok megteremtése érdekében. A tagok mint munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos érdekeik előmozdítása és védelme. A tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai szociális érdekeinek a védelme. A Szakszervezet céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Szakszervezet eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

AIRVENT Lovas Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén együtt, Kondacs Szilvia titkár, Michael Pataki, Zakupszky Gábor elnökhelyettes, Zakupszky László elnökhelyettes
Az egyesület, elsősorban az egyesület tagjainak - de más állampolgároknak is - az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát tekinti céljának. Az egyesület, alapvetően a lovassport díjugrató és díjlovagló szakágaiban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatalok felkutatása, a lovassport számára történő felkészítése és versenyeztetése. Céljao elérése érdekében az egyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a lovassport érdekében. Kapcsolatot teremt a Bács-Kiskun Megyei, valamint az Országos Lovas Szövetséggel. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalat cseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
képviselő: Gaborják József elnök
Megyei Könyvtár építése. ... >>

Alapítvány a Czollner Téri Iskoláért és Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Czollner tér 1-3
képviselő: Fenyvesi László kuratóriumi elnök
Czollner téri iskolás gyermekek nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Felsőfokú Kertészeti Oktatás és Kutatás Támogatására

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter kuratóriumi elnök
Felsőfokú kertészeti oktatás és kutatás továbbfejlesztése a kimagasló eredményt elért oktatók és kutatók támogatása, az oktatók és dolgozók hazai és külföldi tapasztalat szerzésének támogatása. Kertész hallgatók tudományos diákköri tevékenységének elősegítése és elimerése, az oktatáshoz kapcsolódó fejlsztések támogatása. ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumáért

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út 3.
képviselő: Gál József elnök
Célja, hogy hozzájáruljon a magas szintű oktatás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséhez, - a tágan értelmezett tehetség támogatása pályázatokkal és ösztöndíjakkal, - a Katona József Gimnázium diák- és szabadidősportjának támogatása, - a Kecskeméti Katona József Gimnázium Baráti Társasága Alapító Okiratában kitűzött célok megvalósításának, valamint a Baráti Társaság működésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mikszáth körút 30.
képviselő: Adácsi Zoltánné kuratóriumi elnök
Az Alapítvány a Mikszáth körúti Óvodáért célja a Mikszáth körúti Óvodában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az alapítvány ugyanezen célhoz igazodóan a gyermekek személyiségfejlesztése, szociális nevelése, képességfejlesztése érdekében összejövetelek, rendezvények, továbbképzések anyagi lehetőséget kívánja biztosítani az óvodában nevelt gyermekek igényeinek megfelelően, ezen rendezvények anyagi eszközeinek, előadói, részvételi díját kívánja megteremteni. ... >>

Alapítvány a Nyitra utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyitra utca 4.
képviselő: Győri Marianna kuratóriumi elnök
Az Alapítvány a Nyitra utcai Óvodáért célja a Nyitra utcai Óvodában nevelt gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az alapítvány ugyanezen célhoz igazodóan a gyermekek személyiségfejlesztése, szociális nevelése, képességfejlesztése érdekében összejövetelek, rendezvények, továbbképzések anyagi lehetőségét kívánja biztosítani az óvodában nevelt gyermekek igényeinek megfelelően, ezen rendezvények anyagi eszközeinek, előadói, részvételi díját kívánja megteremteni. ... >>

Alapítvány a Sportoló Fogyatékosokért

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Lant u. 16.
képviselő: Boronkay László
Azon fogyatékos sporttehetségek felkutatása, akik kedvet éreznek és alkalmasak a versenyszerű sportolásra. - Speciális sporteszközök, sportfelszerelések folyamatos beszerzése és pótlása. - Sportpályák, tornatermek, uszodapályák egyéb helyiségek biztosítása a rendszeres edzések, versenyekre történő felkészülések elősegítésére. - A fogyatékos sportolók szakszerű, speciális edzéseihez a személyi feltételek megteremtése. - Hazai és külföldi sportrendezvényeken, versenyeken való részvétel biztosítása, megszervezése. - Társszervezetek felkutatása, velük való kapcsolatok ápolása. - Céltudatos, sikerorientált versenysportolók kinevelése és támogatása, akik példaként szolgálhatnak sorstársaiknak. ... >>

Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Tímár Sándor
Szív- és érrendszeri betegségek korai felismerése és megelőzése érdekében lakossági célzott szűrővizsgálatok végzése. Műszereket kezelő orvosok és asszisztensek képzése. ... >>

Alapítvány a Zenei Nevelésért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kárpát utca 6.
képviselő: Lukács János kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani szimfonikus zenei koncertek, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés zeneművészek, illetve zeneművészeti képzésben hallgatóként részt vevők koncertjeinek szervezésében és rendezésében különös tekintettel olyan koncertek és rendezvények támogatására, amely rendezvények, koncertek egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását, másrészt kulturális lehetőségekben korlátozott kistelepülések lakói számára teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását. Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a zeneművészet oktatásának fejlesztése céljából. Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. A zeneművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás. A Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi szemilyiség nélküli közösségek támogatása. Ösztöndíjak folyósítása zeneművészeti képzésben résztvevők részére. Zeneművészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.) Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. Zeneművészeti célú hanghordozók (CD, DVD), kiadványok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány az Angolkisasszonyok Kecskeméti Leánygimnáziumáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Czollner tér 5.
képviselő: Koziczné Dénes Piroska kuratóriumi elnök
A női ifjúság nevelése, tanítás és nevelés az iskolában. - Tanítás és nevelés az iskolában és kollégiumban, fiatalok és falnőttek képzése, művészi, irodalmi és tudományos tevékenység. - Az iskolai felszereltség, a pedagógiai kultúra fejlesztése, az arra érdemes kiváló és rászoruló tanulók jutalmazása, segítése. - Anyagi lehetőséget biztosítani a tanintézmény működéséhez és minél eredményesebb munka végzéséhez. ... >>

Alexandria Búvár Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Szirom u. 29.
képviselő: Ifj. Szécsény ferenc elnök
A szabadbúvárkodás iránt érdeklődők tevékenységének összefogása. Ennek keretében az egyesület ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltétek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág körében túrákat, összejövetelek, rendezvényeket, különböző helyi, regionális és esetleg országos körben találkozókat szervez, kapcsolatot tart más, hasonló tevékenységű szervezetekkel. Az egyesület célja továbbá a sportággal kapcsolatban az iskolai isemeretterjesztés, környezetvédelem, tanácsadás. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföldi Civilekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 11.
képviselő: Budainé Nagy Katalin kur.elnök, Horváth Marianna tag, Zilahi Kálmán tag
Az információk közvetítésével, tanácsadással kapcsolatszervezéssel segíteni a civil szféra építését. Képzések, szakmai fórumok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével, nonprofit fejlesztési programok hazai és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása, partnerségi együttműködésekben való részvétel. Szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások, nonprofit információk szolgáltatása, tanácsadások, képzések szervezése. Azoknak a törekvéseknek a támogatása, amely a régióban megoldatlan társadalmi problémák (munkanélküliség, esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúsági problémák) közösségi megoldásait keresik. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, európai integrációs folyamatok segítése az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Alföldi Erdőkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
képviselő: Sódar Pál elnök
Az Egyesület alapvető célja az Alföld erdőállományával, erdősítésével kapcsolatos kutatási, tudományos feladatok elvégzése, az ezzel kapcsolatos kutatási és tudományos eredmények megismertetése, gyakorlati hasznosításának elősegítése. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az euró atlanti együttműködés elősegítése. ... >>

Alföldi Faiskolások Egyesülete

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Tóth Ferencné elnök ... >>

Alföldi Taxi Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
képviselő: Kacsándi Elek ... >>

AM.ŐR Színtársulat Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u.8. II/5.
képviselő: Csanádi Ferenc
A tagok és más érdeklődők kultúrális, művészeti igényeinek kielégítése, az amatőr színjátszás népszerűsítése, segíti a tagok tehetségének kibontakozását, amatőr színielőadásokat, rendezvényeket, összejöveteleket szervez az egyesületi célok megvalósítása érdekében az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Amit Ifjú Korunkban Vetettünk, Azt Aratjuk Később Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Körmöczi Bulcsú kuratóriumi elnök
Olyan ingatlan megszerzése, ahol az iskola diákjai, tanárai és volt diákjai szakmai tudásukat gyarapíthatják. Iskolai és más kulturális programok támogatása. ... >>

Angolkert Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Domb lakópark 32.
képviselő: Andrew Cartwright kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek testi és szellemi nevelésével, életvitelével, idegen nyelv tanuláshoz szükséges támogatások biztosítása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek nevelésében kíván segítséget nyújtani. Így gyermekek támogatása az óvodai ellátás biztosításához. Hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek és rászoruló gyermekek óvodai nevelésének biztosításához támogatás nyújtása. Óvodás korú gyermekek idegen nyelvű oktatásának támogatása. Beteg gyerekek nevelése, oktatása, ezen tevékenységek támogatása, orvosi kezelés igénybevételével kapcsolatos költségek biztosítása. Európai Unión belüli országok óvónőinek, óvodai dolgozóinak, pedagógusainak továbbképzések szervezése, a továbbképzés finanszírozása. Családok hétvégi programjainak támogatása. Óvoda alapításának építésének, karbantartásának, bővítésének támogatása. Óvodák működési költségeinek támogatása. ... >>

Ápolás Jövőjéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Domján Nándorné elnök
Az ápolási munka színvonalának emelése, a szakmai, személyi, technikai feltételek megteremtésével, az ezzel kapcsolatos képzés- önképzés, továbbképzés támogatásával az alábbi részletezés szerint: A betegcentrikus ápolást, minőségbiztosítást, illetve a nővérek munkáját és a betegek kényelmét segítő, korszerű ápolási eszközök, anyagok beszerzésében való segítségnyújtás. A nővérek magasszintű és korszerű ápolás megismerésére szervezett továbbképzések és önképzés anyagi támogatása. Tudományos kutatási célok megvalósítása az ápolásban, tapasztalatszerzés és rendezvényeken való részvétel támogatása. A krónikus betegápolásban résztvevők kulturális és szakmai programokon való részvételének támogatása. A krónikus ápolási munka elvégzése kapcsán megfelelő ápolási ruházat beszerzésének támogatása az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

APPENDIX Alapítvány a Bólyai János Gimnáziumért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi J. u. 49.
képviselő: Dr. Főzőné Tímár Éva kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás lehetőségeinek támogatása, széles körű felkarolása. Anyagi hozzájárulást biztosít a tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez. Anyagilag támogatja az iskola tanulói közül szociálisan rászorultakat, pl. taneszköz ellátásban, tanulmányi kirándulások díjának részbeni vagy egészbeni fedezésében, ösztöndíj folyósításával. Segíti a diákok és felkészítő pedagógusaik szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz, ösztöndíj hozzájárulással. A pedagógusok által készített iskolai füzetek, segédletek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Anyagilag támogatja azokat az iskolai előadásokat, rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek és a személyiség kiteljesítését elősegítik. Anyagilag támogatja a pedagógusok által szervezett idegennyelv-oktatást. Anyagilag támogatja a csoportbontásban folyó idegen nyelv, matematika oktatást. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlesztését a videotechnika teljessé tételét az intézményben. Támogatja taneszköz-állományának fejlesztését. Anyagilag támogatja az iskola, video-archívumának fejlesztését, amelynek célja a hagyományápolás, az iskolai rendezvények, oktatási programok megörökítése. Anyagilag támogatja a diákok színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységét (énekkari, sport kapcsolatok), segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, támogatja az iskolai sport ?és egészségnevelő programokat. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, az ebben részt vevő diákok, pedagógusok kiküldetésének anyagi támogatásával. ... >>

Aranyeső Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.
képviselő: Dankáné Sándor Andrea kuratóriumi elnök
A Kecskemét Máriavárosi Napköziotthonos Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Árpádvárosi Bóbiták Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 1.
képviselő: Fekete Istvánné kuratóriumi elnök, Kőfalvi Györgyné kuratóriumi titkár
Az Árpádvárosi Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszűsítésének és a játékállomány bővítésének elősegítése. - A pedagógiai pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvoktatás és környezeti nevelés feltételeinek javítása. - Innovációs programok finanszírozása. ... >>

Asztmás és Mozgássérült Gyermekek Úszás Oktatásáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bartók B. krt. 27.
képviselő: Dr. Mányoki Endre
Az asztmás és mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni. ... >>

Autista Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Dobó körút 10. fszt./44.
képviselő: Virág Katalin elnök
A korai fejlesztés elérhetővé tétele lehetőleg helyben minden autisztikus kisgyermek számára; a sérültség jellegének, illetve a meglévő képességeknek megfelelő iskolai oktatás, nevelés, foglalkoztatás biztosítása minden autisztikus gyermeknek, speciálisan erre kiképzett pedagógusok által, a család számára leginkább megfelelő intézményben; a tankötelezettségi koron túli autisztikus gyerekek (felnőttek) napközis elfoglaltságának, foglalkoztatásának, munkára való betanításának, illetve munkavégzési feltételeinek megteremtése, autista védőmunkahelyek létrehozása; az autisztikus gyermekeket nevelő családok és más rászorulók tájékoztatása minden lehetséges módon az Egyesületbe történő belépés lehetőségeiről, ezzel tagok toborozása az Egyesületbe; szülői információs szolgálat létreho-zása; az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, a későb-biek folyamán esetleges folyóirat kiadása; az autisztikus gyermeket nevelő családok hatal-mas terheinek enyhítéséhez segítségnyújtás, olyan területeken, mint: családgondozás, ta-nácsadás, fejlesztési problémák, eredmények megbeszélése; nyári táborok szervezése, tá-mogatása; az autisták emberi és állampolgári jogainak védelme. ... >>

Autisták Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 30.
képviselő: Hatvaniné Tumbász Judit kuratóriumi elnök
A Nyíri Úti Általános Iskola keretein belül működő Speciális Autista csoport tárgyi feltételeinek biztosítása, a csoportban folyó munkához anyagi háttér teremtése. Rászoruló szülők segítése, az autista csoport dolgozóinak továbbképzéséhez támogatás A Nyíri Úti Általános Iskola keretein belül működő Speciális Autista csoport tárgyi feltételeinek biztosítása, a csoportban folyó munkához anyagi háttér teremtése. Rászoruló szülők segítése, az autista csoport dolgozóinak továbbképzéséhez támogatás biztosítása. ... >>

Az élet is vízben kezdődött Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs.krt.2.
képviselő: Mácsai Endre
Mozgássérültek számára oktatás útján megismertetni a víz alatti mozgás szabadságát - a búvárkodást. Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása, illetve biztosítása A búvár szabadidő- és tömegsport tevékenység támogatása. Lehetővé tenni a fogyatékos fiataloknak, hogy megismerkedjenek a búvárkodás nyújtotta egészséges életmóddal. Vízi balesetek elkerülését segítő, a vízi közlekedés biztonságát oktató és azt ismertető tevékenység támogatása, szervezése, végrehajtása. Vízimentő karitatív szolgálat működtetése. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretteerjesztés támogatása, végrehajtása. ... >>

Az Út, az Igazság és az Élet Alapítvány a Kecskeméti Görög-katolikus Egyházközségért

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Fehér utca 1.
képviselő: Feczák László kuratóriumi elnök
A kecskeméti Görög-katolikus Egyházközség templomának felépítése. A kecskeméti Görög-katolikus Egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő épületek, műemléképületek felújítási és fenntartási költségeinek támogatása. Rászoruló kecskeméti görög katolikus családok támogatása. A kecskeméti kiskunfélegyházi és a Kecskeméten tanuló görög katolikus ifjúság hit oktatásának és közösségi életének támogatása. Állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csillagfény utca 1.
képviselő: Dr. Szűcs Attila
A megye területén regionális egészségügyi továbbképzés. Létrehozni egy öngyilkosság megelőző munkacsoportot. ... >>

Bács-Kiskun Megye Közoktatásért Közalapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Mester Sándor kuratóriumi elnök
A megyei közoktatási intézményhálózat modernizálása és racionalizálása, a költségtakarékos szakmai fejlesztés, a megyei szinten koordinált fejlesztés, az indokolt beruházások tárgyi feltételrendszerlének fejlesztése.A különös gondozást igénylő, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek és tanulók speciális szakmai programjához igazodó feltételrendszer fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosításának támogatása. A pedagógiai, szakmai szolgáltatások fejlesztése, a települések közötti ellátási kölönbség-csökkenések támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal