Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét szociális civil szervezetek


Találatok száma: 160
1. oldal

A Bírákért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.
képviselő: Dr. Buzinkay Zoltán
A bírót vagy közvetlen hozzátartozóját érintő rendkívüli, tragikus eseményre figyelemmel egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatás biztosítása. ... >>

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.10.
képviselő: Modok Gáborné kuratóriumi elnök
Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Az Alapító ezen Alapítvánnyal segíti az iskola tanulóinak a tárgyi, és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

Alapítvány a Hajléktalanokért

(szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 29. IV/16.
képviselő: Muzsik Tamás elnök
A hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek a javítás, a normál társadalmi életbe való visszailleszkedés elősegítése. ... >>

Alapítvány a Zenei Nevelésért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kárpát utca 6.
képviselő: Lukács János kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani szimfonikus zenei koncertek, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés zeneművészek, illetve zeneművészeti képzésben hallgatóként részt vevők koncertjeinek szervezésében és rendezésében különös tekintettel olyan koncertek és rendezvények támogatására, amely rendezvények, koncertek egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását, másrészt kulturális lehetőségekben korlátozott kistelepülések lakói számára teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását. Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a zeneművészet oktatásának fejlesztése céljából. Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. A zeneművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás. A Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi szemilyiség nélküli közösségek támogatása. Ösztöndíjak folyósítása zeneművészeti képzésben résztvevők részére. Zeneművészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.) Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. Zeneművészeti célú hanghordozók (CD, DVD), kiadványok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány az Idősekért, a Margaréta Otthonban Lakó Emberekért

(szociális)

6000 Kecskemét, Kisfái 129.
képviselő: Dr.Harsányi Ernő elnök
Az Otthonban lakók utazását elősegítő korszerű szállítási eszközök beszerzése. - Fekvő lakók mobilizációját elősegítő eszközök beszerzése. - Pénzügyi támogatás gyűjtése a lakók nyugalmát és fokozott biztonságát szolgáló kerítés megvalósítása. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföldi Civilekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 11.
képviselő: Budainé Nagy Katalin kur.elnök, Horváth Marianna tag, Zilahi Kálmán tag
Az információk közvetítésével, tanácsadással kapcsolatszervezéssel segíteni a civil szféra építését. Képzések, szakmai fórumok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével, nonprofit fejlesztési programok hazai és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása, partnerségi együttműködésekben való részvétel. Szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások, nonprofit információk szolgáltatása, tanácsadások, képzések szervezése. Azoknak a törekvéseknek a támogatása, amely a régióban megoldatlan társadalmi problémák (munkanélküliség, esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúsági problémák) közösségi megoldásait keresik. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, európai integrációs folyamatok segítése az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Angolkert Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Domb lakópark 32.
képviselő: Andrew Cartwright kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek testi és szellemi nevelésével, életvitelével, idegen nyelv tanuláshoz szükséges támogatások biztosítása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek nevelésében kíván segítséget nyújtani. Így gyermekek támogatása az óvodai ellátás biztosításához. Hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek és rászoruló gyermekek óvodai nevelésének biztosításához támogatás nyújtása. Óvodás korú gyermekek idegen nyelvű oktatásának támogatása. Beteg gyerekek nevelése, oktatása, ezen tevékenységek támogatása, orvosi kezelés igénybevételével kapcsolatos költségek biztosítása. Európai Unión belüli országok óvónőinek, óvodai dolgozóinak, pedagógusainak továbbképzések szervezése, a továbbképzés finanszírozása. Családok hétvégi programjainak támogatása. Óvoda alapításának építésének, karbantartásának, bővítésének támogatása. Óvodák működési költségeinek támogatása. ... >>

Asztmás és Mozgássérült Gyermekek Úszás Oktatásáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bartók B. krt. 27.
képviselő: Dr. Mányoki Endre
Az asztmás és mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni. ... >>

Autista Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Dobó körút 10. fszt./44.
képviselő: Virág Katalin elnök
A korai fejlesztés elérhetővé tétele lehetőleg helyben minden autisztikus kisgyermek számára; a sérültség jellegének, illetve a meglévő képességeknek megfelelő iskolai oktatás, nevelés, foglalkoztatás biztosítása minden autisztikus gyermeknek, speciálisan erre kiképzett pedagógusok által, a család számára leginkább megfelelő intézményben; a tankötelezettségi koron túli autisztikus gyerekek (felnőttek) napközis elfoglaltságának, foglalkoztatásának, munkára való betanításának, illetve munkavégzési feltételeinek megteremtése, autista védőmunkahelyek létrehozása; az autisztikus gyermekeket nevelő családok és más rászorulók tájékoztatása minden lehetséges módon az Egyesületbe történő belépés lehetőségeiről, ezzel tagok toborozása az Egyesületbe; szülői információs szolgálat létreho-zása; az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, a későb-biek folyamán esetleges folyóirat kiadása; az autisztikus gyermeket nevelő családok hatal-mas terheinek enyhítéséhez segítségnyújtás, olyan területeken, mint: családgondozás, ta-nácsadás, fejlesztési problémák, eredmények megbeszélése; nyári táborok szervezése, tá-mogatása; az autisták emberi és állampolgári jogainak védelme. ... >>

Az élet is vízben kezdődött Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs.krt.2.
képviselő: Mácsai Endre
Mozgássérültek számára oktatás útján megismertetni a víz alatti mozgás szabadságát - a búvárkodást. Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása, illetve biztosítása A búvár szabadidő- és tömegsport tevékenység támogatása. Lehetővé tenni a fogyatékos fiataloknak, hogy megismerkedjenek a búvárkodás nyújtotta egészséges életmóddal. Vízi balesetek elkerülését segítő, a vízi közlekedés biztonságát oktató és azt ismertető tevékenység támogatása, szervezése, végrehajtása. Vízimentő karitatív szolgálat működtetése. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretteerjesztés támogatása, végrehajtása. ... >>

Bács-Kiskun Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 11.
képviselő: Varga Géza
A térség kulturális és szociális felemelkedése érdekében a szociálisan rászorultak támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei MYRA Alapitvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Szabó Gábor kuratóriumi elnök, Zilahi Kálmán kuratóriumi titkár
A magyarországi alap és középfokú oktatási intézményekben tanuló Bács-Kiskun megyei lakos, szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Gáspárné Csatáry Zsuzsanna elnök
Kapcsolatteremtés a hasonló sorsú betegek között, rehabilitáció elősegítése, a gyógyítást elősegítő feladatok ellátása, illetve esxzközök beszerzése, amelyek megkönnyítik a betegek mindennapjait. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Káposzta Lajos kuratóriumi elnök, Varga Nelli kuratóriumi titkár
Elősegíteni a hagyományostól eltérő gondoskodási formák kialakítását, menedzselését. - Támogatni a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megvalósítását. - Támogatni a szakmailag indokolt és szükséges külföldi gyógykezeléseket. - Támogatni a nyugdíjas klubokat és egyesületeket. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
képviselő: Dr.Balogh László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy speciális szolgáltatások kombinációjával élénkítse, fejlessze a megye, a régió, az ország társadalmát, gazdaságát, vállalkozások fejlesztésével, támogatásával, új munkahelyek teremtésével javítsa a térség eltartó- és megtartó képességét. A vállalkozások sikeréhez szükséges legfontosabb feltételek, úgymint készség, képesség, információ és tőke szükséges időben és mértékben való biztosításával, illetve fejlesztésével közreműködjön a piacgazdaság követelményeinek megfelelő kis- és középvállalkozások létrehozásában, fejlesztésében. ... >>

"Bács-Megyei Vagyonőrökért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Budai utca 1.
képviselő: Baranya József kuratóriumi elnök
Az Alapítvány létrehozói olyan segélyalapot kívánnak működtetni a Bács-Kiskun megyei vagyonőrök, magánnyomozók biztonságtechnikai tervezők és szerelők megsegítésére., Az előbbi fő cél mellett az Alapítvány céljai között szerepel tanfolyamok, továbbképzések és vizsgák szervezése, a személy-, vagyonőri-, magánnyomozói és a biztonságtechnikai szakágban tevékenykedők számára., Mindezen célok mellett szakkiállítások, konferenciák szervezése, rendezése., Az Alapítvány további céljai között szerepel szakkiadványok szerkesztése, kiadása a Bács-Kiskun megyei vagyonőrök, magánnyomozók biztonsátechnikai tervezők és szerelők számára, amely kellő tájékoztatást nyújt a vagyonőri, biztonságtechnikai szakágban. ... >>

Bányai Ancsika Szociális Gondozókat Támogató Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Ferenczy u.1.
képviselő: Gazdag Gézáné
Az örökhagyó által rendelt alapítványi vagyon kamataiból évente egy alkalommal juttatásban részesítsenek a Kecskemét-Hetényegyháza körzetében dolgozó házigondozók közül két személyt. Ameddig Bócsai Imréné házigondozóként tevékenykedik, addig az egyik jutalmazott Ő kell,hogy legyen, mivel az örökhagyót és feleségét holtáig ápolta. Amennyiben Bócsai Imréné jogviszonya az intézménnyel megszűnik, s nem tevékenykedik tovább házigondozóként, úgy az e területen dolgozó gondozónők közül kettőt kell jutalomban részesíteni. ... >>

Belső-Ballószög Biztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 140.
képviselő: Mészáros János elnök
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szellemében részt venni székhelyén, illetve minden szükséges esetben és helyen a lakosság, a települések, szervezetek és intézmények közbiztonságának védelmében, fejlesztésében, a bűncselekmények és balesetek megelőzésben, a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a jogtalanságok megakadályozásában, valamint a szociális, egészségügyi, és emberjogi szempontból hátrányos helyzetű emberek támogatásában. ... >>

Beszédvár Fejlesztő Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Illyés Gyula utca 4. IV/13.
képviselő: Dr. Varnyú Andrásné elnök
A társadalom bármely rétegének és korosztályának nyújtandó oktatás, nevelés, képzés felzárkóztatás, képességfejlesztés céljából közérdekű alapítványt hoznak létre. A hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtését, elősegítését. Segítséget kívánnak nyújtani a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében, valamint a fogyatékos képességűek speciális képzésében. A magyar nyelv ápolása, oktatása, a határainkon túli magyar anyanyelvűek anyanyelvi oktatásának támogatását, ezzel is elősegítve a magyarságtudat és a nemzeti összetartozás-tudat fenntartását, ápolását. Segíteni kívánják az oktatásban részt vevő pedagógusok szakmai és általános pedagógiai továbbképzését, utóképzését, az újabb oktatási módszerek megismerhetőségének, alkalmazhatóságának lehetősége megteremtését. oktatás, nevelés, képzés, továbbképzés, korai gondozás, fejlesztő felkészítés, óvodai nevelés, iskola-előkészítés, általános és középfokú iskolai nevelés, oktatás, felnőtt- és egyébb oktatás (OKJ szerinti szakképzés) felzárkóztatás, képességfejlesztés, tanácsadás, prevenció, az oktatás módszertanának tudományos kutatása, fejlesztés, új módszerek kidolgozása, ismertetése, egészség-megőrzési, egészséges életmódra nevelési tanácsadás, szociális tevékenység - a rászorulók segítése a fenti tevékenység során, mozgás-, beszéd-, tanulási zavarok megelőzését segítő tanácsadás, a kialakult zavarok korrekciójára, megszüntetésére irányuló fejlesztő tevékenység, egyéni és csoportos terápiás fejlesztés (Ayres, HRG, TSMT, Meixner, Delacato, stb. szakértői,- tevékenység,-tanácsadás, logopédiai diagnosztika, látás-, mozgás-, értelmi fogyatékosok nevelése, oktatása. ... >>

CARMEL INTERNATIONAL HUNGARY Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Thúróczy István elnök, Varga László titkár
Nonprofit alapon Kelet-Európában lévő karitatív szervezetek keresztül segélyszállítmányok megszervezése és szállítása. - Logosztikai eszközök rendelkezésre bocsájtása. - Egyházi iskolák és szervezetek renszeres segítése, támogatása. - Karitatív szervezetek keresztül a rászuló családok és tanulók személyes anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

Cédrus Gyermekotthon Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 6 I/4.
képviselő: Tekes Csaba elnök
Rászoruló gyermekek befogadása, cxsaládias közösségben való nevelése. ... >>

CHIKUNG Egészségmegőrző Egyesület

(szociális)

6000 Kecskemét, Karinthy F.u.1.
képviselő: Hendlein László elnök, Kálmán Mária titkár, Kovács László elnökhelyettes
Az egyesületi tagok és mások egészségének megőrzése,a chikung életmód magyarországi elterjesztése az alapszabály 2.pontja ... >>

Choriolis Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Burga u. 1.
képviselő: Dr. Dóczi József
Az egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük révén rászoruló diákok támogatása. ... >>

Családért, Gyermekért Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 8.
képviselő: Grosán Pálné kuratóriumi elnök, Vámos Károlyné kuratóriumi elnökhelyettes
Elsődlegesen az elvált, vagy külön élő, az egyik szülőt nélkülöző családokban élő, legjobb tanulók anyagi támogatása. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Csecsemőotthonért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
Kecskeméten egy telephelyen működő megyei csecsemőotthon létesítése a végleges családba kerülésig állami gondoskodásba vett kisded korú gyermekek számára. - A jelenleg csecsemőotthon rendeltetéssel működő épületeknek továbbhasznosítása az állami gondoskodásban élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok életkörülményeinek javítására. ... >>

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a.
képviselő: Kálmán Lilla kuratóriumi elnök
Kulturális célú oktatás, nevelés: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Csillagászattal kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése., Egyéb kulturális tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok, művészeti tevékenység szervezése, segítése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék-és közösségfejlesztő programok szervezése. Egészségügyi tevékenység: Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségügyi prevenció, ill. rehabilitációs tevékenység. Természettudományos kutatás és humán alkalmazása: Interdiszciplináris tudományos kutatás (csillagászat, geofizika, meteorológia, niokémia, élettudományok), különös tekintettel a naptevékenység orvosbiológiai hatásaira és orvosmeteorológiai alkalmazásaira. Egészsgügyi prevenció., Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális kapcsolatközpont (EK, Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése., Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) előkészítése, szervezése., Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet., Környezetvédelem, természetvédelem: Természeti kör-nyezet védelme. Állatvédelem. Felvilágosító tevékenység., Településfejlesztési tevékeny-ség: Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Dél-Alföld Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Ősz utca 14.
képviselő: Bibók Róbert Béla kuratóriumi elnök
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. Regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Domokos Béláné Szociális Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
képviselő: Tornyi László elnök
Városunk iparos testületének erősítése, a szakma kiváló művelőinek segítése. ... >>

Dóry József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Tóth Imréné elnök
A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatán tanuló diákok tanulmányi eredmény, általános magaviselet és anyagi rászorultság figyelembevételével történő jutalmazás évente egyszer. ... >>

Dömdödöm Szülők Alapítványa a Fogyatékkal Élő Gyermekekért

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátra u. 1.
képviselő: AczélSzabó Jánosné Dr.Király Mónika, Nagy Ágnes kurátor, Süveges Éva kurátor
Az alapítvány legfőbb célkitűzése az értelmi fogyatékos gyermekek és családjuk társadalmi esélyegyenlőségének, beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézményének volt, jelenlegi és jövőbeni diákjaira, illetve családjaikra. ... >>

Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Matkói út 46.
képviselő: Gadányi Csabáné elnök
Az országos gyógyítás elősegítése és támogatása a betegek minden nemében, egészségügyi célú támogatások nyújtása, szociális szempontból hátrányos helyzetű személyek segélyezése. ... >>

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Téglás u. 7/a. fszt.1.
képviselő: Falusi Jánosné titkár, Radics Kálmán elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok egészséges életmódra nevelése, gondozása, sportoltatása. A magyarországi gyermekotthonok, különösen a Faragó Béla Gyermekotthon sportéletének támogatása. ... >>

Egymásért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.
képviselő: Bánhidi Szilvia kuratóriumi elnök
Bács-Kiskun Megyében élő és a Bács-Kiskun Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet gyámsága vagy gondozása alatt álló kiskorúak életkörülményeinek, anyagi és szellemi ellátottságának elősegítését az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Első Kecskeméti Lions Club Alapítvány

(szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
képviselő: Dr. Andrássy Ákos elnök
Közelebb hozza egymáshoz a Nemzetközi Lions Club mozgalom tagjait, elősegítse közös humanitárius karitatív tevékenységüket annak érdekében, hogy érvényesíthessék a Nemzetközi Lions Club mozgalom jelszavát. ... >>

"Emberek Emberekért Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 10.
képviselő: Kovács Csaba kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, az állami gondozott fiatalok támogatása a tanulásba és a munkahely szerzésben, a hátrányos helyzetű családok támogatása, az ilyen családokban élő fiatalok támogatása a tanulásban és a szabadidő hasznos eltöltésében, a kiemelkedő tehetségű sportolók segítése és támogatása, adományok gyűjtése a rászorulók részére és azok szétosztása, Magyarországon élő kisebbségek támogatása, természeti katasztrófában károsultak támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Éptestben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
képviselő: Adamik Zoltánné
Testnevelők és testnevelő szakos főiskolai hallgatók sérülés és egészségi állapotból kifolyó egyéb egészség romlása esetén történő segélyezése. ... >>

ÉRTÜK - a Kaszap és Őz Utcai Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Ráczné Oláh Edit kuratóriumi tag, képviselő
Az egészséges fejlődéshez szükséges esztétikai igényeket is kielégítő korszerű eszközök és környezet, az udvar és park felújítása és mindenkor a folyamatos karbantartása, évenkénti felújítása. A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés feltételei is ezáltal biztosítottak. - Az óvodai környezet, belső tér esztétikájának biztosítása. - Hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását, célzott fejlesztését szolgáló tanfolyam, szakkörön való részvételének finanszírozása. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és technikai berendezések beszerzése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Értük- és Velük Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
képviselő: Szatmári Gyuláné
Kecskemét városában élő középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek életvitelének javítása. ... >>

Értünk-Magunkért-Velünk Mozgássérültekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Mária krt. 1.
képviselő: Horváth Lajos kuratóriumi elnök
A társadalmi szolidaritást erősíteni a mozgássérült emberek és az azokat tömörítő csoportok iránt, ezen csoportok működéséhez szükséges anyagi eszközök felkutatása, a mozgássérültek életkörülményeinek javítása. Üdültetésük biztosítása, kultúrális és sportrendezvények szervezése. ... >>

Esőemberkék Közérdekű Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Autista Gyermekekért

(szociális)

6000 Kecskemét, Kocsis Pál u. 36.
képviselő: Bánki Rozália
Segíteni az Autista Ház szakmai működését. ... >>

Európai Támogatási Egyesület a Rákos Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Úrrét 129.
képviselő: Christel Wolff elnökhelyettes, Hubertus Fröbe elnök
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal (tagdíjak, adományok) a tagjain keresztül önkéntes és ingyenes segítséget és szolgáltatást nyújt, továbbá a következő célokra ajánl természetbeni adományokat: A rákban megbetegedett gyermekek számára a feltételek (kezelés, ápolás, szállás, ellátás, iskoláztatás) általános javulása következzen be anyagi és pszichoszociális értelemben. A gyerekek szülei a szervezeti intézkedéseken keresztül, továbbá az információ és tanácsadás révén szoros együttműködésben az orvosokkal és a többi kórházi dolgozóval hasznosan működjenek együtt. Az összes érintett családdal, bevonva az időskorú családokat is, rendszeres találkozásokat kell elősegíteni és támogatni. Az érintett családok lelki segítségen keresztül való támogatása beszélgetések és közös tevékenységek révén ? a rákban megbetegedett gyermekekkel és testvéreikkel együtt is. Az orvosi és/vagy kórházi gyógykezelés megszűnése után a családok lelki szociális utókezelésben való segítése azért, hogy a megváltozott életkörülményeket és az ezzel kapcsolatos problémákat leküzdjék, ideértve az érintett időskorúak gondozását is. Egyedi esetekben az érintett családokat, ha szükséges ? előzetes felülvizsgálat után ? anyagilag is támogatni kell, például anyagi hozzájárulások, támogatások révén a gyógykezeléseknél, nyaralás vagy egyéb rendkívüli megterheléseknél. A beteg gyermekek, illetve hozzátartozóik számára terápiás céllal kulturális programok szervezése, látogatása, így különösen játszóházak, koncertek, továbbá mozi-, színházelőadások megtekintése. Az egyesület törekszik, hogy az onkológiai kórház közelében egy szülői házat fenntartson azért, hogy az érintett családok számára gyermekeik gyógykezelésének időtartama alatt megfelelő szállás állhasson rendelkezésre, mint találkozási hely. Az Egyesület egy üdülőt vagy nyaralót kíván vásárolni vagy bérelni és fenntartani. Ez az intézmény az érintett családok rendelkezésére áll. Párhuzamosan ezzel az Egyesület további, a kórházi osztály által szervezett szabadidő programokat finanszíroz, mint pl. terápiás lovaglást az érintett gyerekek, testvéreik és szüleik számára. Az Egyesület munkája a gyermekosztály felszerelésének javítását, továbbá a munkatársai tehermentesítését és támogatását kell szolgálja. Az Egyesület más szóba jöhető szervezetekkel és intézményekkel együtt kíván dolgozni, különösen önsegélyi csoportokkal és szülői egyesületekkel. ... >>

Ézsaiás Alapítvány a Kecskeméti Rászorultakért

(szociális)

6000 Kecskemét, Horog utca 2. II/14.
képviselő: Simon Anna kuratóriumi elnök
A rászorulóknak étel, ruhanemű, használati cikk biztosítása., Lakhatás támogatása anyagi szükségben levők számára., Lelki problémákban segítségnyújtás, beszélgetés, lelki gondozás., Szállás biztosítása fedél nélkül élők számára., Munkanélküliek elhelyezkedésének segítése., Gyakorlati segítségnyújtás (gyógyszervásárlás, orvoshoz vitel, stb.)., Szociálisan hátrányos helyzetű emberek anyagi, mentális és egyéb módon megnyilvánuló segítése, támogatása. ... >>

Faragó Béla Pedagógus Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
képviselő: Magos András elnök
A megye területén élő pedagógus és művelődésügyi dolgozók árva, félárva és rossz anyagi körülmények között élő gyermekei továbbtanulásának elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal