Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kerekegyháza kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Bács megyei Huszárbandérium és Tüzérüteg Egyesület

(kulturális)

6041 Kerekegyháza, Bem József utca 16.
képviselő: Vörösmarti Imre elnök
Az 1848-as forradalom és az 1848-49 évi szabadságharc hagyományainak ápolása, a dicsőséges és sikerekben gazdag kor bemutatása, nemzeti büszkeség megőrzése, a hazafias érzések ébrentartása. ... >>

Caritas in nomine Jesu Alapítvány

(szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47.
képviselő: Szabó Sándor kuratóriumi tag, Weninger Antal kuratóriumi elnök
Magukra hagyott, külterületen élő idős emberek gondozása, - Hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek részére lelki és kultúrális rendezvények szervezése és lebonyolítása, - Többgyermekes családok anyagi gondjainak enyhítése, - Egyházi intézményekben tanuló diákok támogatása, - Vallásos ifjúsági mozgalmak patronálása. ... >>

Kerekegyházáért Baráti Egyesület

(szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47.
képviselő: Horváth Gyula elnök
Helyi és regionális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Népi hagyományok körébe tartozó kultúra ápolása. Közérdeklődésre számot tartó ismeretterjesztés. Konferenciák, fórumok. Helyi közéletben való aktív szerepvállalás. Együttműködés hasonló célú társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. Az ősi magyar tradíciók tisztelete, valamint a nemzettudat ápolására és érvényesítésére való törekvés. A magyarság kárpát-medencei történelmének és kultúrtörténeti emlékeinek megismerése és megismertetése. Kerekegyháza a testvér-települési kapcsolataiban aktív szerepvállalás, együttműködés azok fejlesztésében. Bel-és külföldi cserekapcsolatok szervezése. A keresztény értékrend elfogadása, szolidaritás, nyitottság, önzetlenség. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6.
képviselő: Szegediné Rédli Julianna
Nyelvtanulás lehetőségeinek fejlesztése, - Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése, - Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása, - Színvonalas számítástechnikai oktatás segítése, fejlesztése, - Tömegsport támogatása. ... >>

Kerekegyházi Cigány Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Ősz u. 34.
képviselő: Mészáros Zoltánné elnök
A cigány kisebbség társadalmi összefogása, érdekeinek, jogainak képviselete, védelme. Cigány és magyar hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, mozgáskorlátozott emberek támogatása, élethelyzetük javítása. Cigány és magyar gyermekek oktatásának, továbbtanulásának, korrepetálásának segítése, támogatása. Munkahelyteremtés, pályázatok készítése, támogatások szerzése. Kapcsolatot tart fenn a tevékenységi körének megfelelő helyi, vidéki társadalmi szervekkel, vállalkozásokkal, állami szervekkel, s képviseli e szervek előtt a tagok érdekeit. Előadások, szakmai viták, hagyományőrző rendezvények szervezése, valamint cigány hagyományok terjesztése. A cigány kisebbség építészeti-, kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása, megőrzése, megismertetése, a cigány lakosság helyi ünnepeinek méltó megünneplése. ... >>

Kiskunsági Hagyományörző Kézműves és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 28/a.
képviselő: Fehér Imréné titkár, Rendek Lászlóné elnök ... >>

Kreatív Kultúra Alapítvány

(kulturális)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 14.
képviselő: Ihászné Magyar Beáta
Kerekegyháza kultúrális, társadalmi-közösségi események megrendezésére nyújtott lehetőségek, művészek, a kultúra területén tevékenykedők támogatása. Az Alapítvány hozzájárul a kerekegyházi polgárok kultúrális lehetőségeinek megteremtéséhez, bővítéséhez, támogatja a polgárok aktivitását. ... >>

Településünk Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

6041 Kerekegyháza, Fő u 47/a.
képviselő: Forgó Ferenc kuratóriumi tag (képviselő)
A város rendezési, fejlesztési tervének elkészíttetése. - A meglévő közterületek folyamatos karbantartása, parkosítása, fásítás, virágosítás. - Új közterületek, játszóterek kialakítása. - A település környezetvédelmének megőrzése, javítása érdekében teendő feladatok anyagi támogatása. - A város múltját bemutató helytörténeti kiállítás létrehozása, - A község kultúrális szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi támogatása. - A város betegségmegelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi támogatása. ... >>
1. oldal